Blog over intelligente, datagedreven organisaties: pagina 10 van 11

Woningcorporatie haalt KPI-rendement van 200%

Woningcorporatie haalt KPI-rendement van 200%April 2014Ontdek het essentiële verschil tussen KPI’s en KRI’sEen grote woningcorporatie in het Oosten van het land staat te boek als een innovatieve vastgoedonderneming met stevige ambities. Ze opereert in een dynamische markt met veel nieuwbouwmogelijkheden. Om hiervan optimaal gebruik te maken, ontwikkelde Passionned Group samen met de corporatie een uitgekiend systeem van kritieke prestatie indicatoren (KPI’s), kritieke resultaat indicatoren (KRI’s) en “gewone” prestatie-indicatoren. Na implementatie realiseerde de woningcorporatie een KPI-rendement van 200%: het aantal leegstaande woningen halveerde. Een verbluffend resultaat.

Lees verder…

De mogelijkheden van gaming voor performance management

De mogelijkheden van gaming voor performance managementMaart 2014Leren van de gaming wereldEen goed ontworpen performance management-systeem vertoont treffende overeenkomsten met een goed ontworpen spel. Senior consultant Mark de Kort schetst in dit artikel hoe je synergie tussen performance management en de gamewereld kunt bereiken. Gamification toegepast binnen performance management-trajecten kan belangrijke gedragsveranderingen bewerkstelligen. Hoe meer likes, hoe fijner. Hoe hoger het level, hoe beter. De smartphone heeft ons leven tot één groot spel gemaakt. Het spelelement dringt op veel vlakken door: in de liefde, op de werkvloer, in de zorg en bij de politie. Zo bleek tijdens een thema-uitzending van de VPRO. De homo ludens, de spelende mens, zoals beschreven door Huizinga, komt weer helemaal tot leven.

Lees verder…

De norm van een KPI vaststellen en verbeteren

De norm van een KPI vaststellen en verbeterenFebruari 2014Performance management is vooral verwachtingsmanagementStel dat je de klanttevredenheid meet en dat de score een 7 is. Is dat reden tot tevredenheid of juist reden tot zorg? Zonder een norm kun je daar geen zinnige uitspraak over doen. In dit artikel verkennen we daarom hoe je tot een evenwichtige maar ambitieuze normstelling van KPI’s kunt komen die bovendien leidt tot hogere prestaties. Na het vaststellen van een KPI, kun je gaan meten. De eerste waarnemingen maak je zichtbaar en presenteer je met mooie grafiekjes. De resultaten bespreek je met je collega’s. Al snel ontspint zich dan een discussie rondom de vraag of je nu tevreden mag zijn met de behaalde resultaten.

Lees verder…

Managers ontwikkelen de strategie

Managers ontwikkelen de strategieJanuari 2014Alles draait om een meetbare strategieIn de praktijk is er meestal geen gebrek aan strategische tools. Desondanks hebben veel managers moeite om hun strategie te ontwikkelen en daarvoor “de handen op elkaar te krijgen”. Spelbreker is meestal het zogenoemde ownershipprincipe, oftewel in gewoon Nederlands het eigenaarschap. In het boek De cockpit van de organisatie verduidelijken we hoe je met behulp van de Organisatiecockpit een strategie meetbaar kunt maken. We zouden dus afstand kunnen nemen van de vraag hoe je een strategie ontwikkelt. Maar dat is geen goed idee.Wat is een goede strategie?De verschillende strategiescholen Formuleer een Business Intelligence strategieVolg een strategieopleiding De wendbare organisatie

Lees verder…

De Woonplaats verbetert haar prestaties met KPI dashboards

De Woonplaats verbetert haar prestaties met KPI dashboardsJanuari 2014Bouwen aan een datagedreven vastgoedondernemingDe Woonplaats, ontstaan uit een fusie van zeven kleinere woningcorporaties in en rond Enschede, staat te boek als een innovatieve vastgoedonderneming met stevige ambities. Ze opereert in een dynamische markt. De overgang van een sterk taakgerichte naar een volledig procesgeoriënteerde organisatie is in gang gezet. Passionned Group heeft De Woonplaats na de fusie geholpen met strategievorming, het samenstellen van strategiekaarten en KPI’s, het ontwikkelen van dashboards en het realiseren van een compleet datawarehouse. Een tevreden klant van Passionned Group aan het woord.Opleiding Performance Management & KPI’sVoorkom de 5 grootste KPI-blundersHoe maak je een KPI dashboard?Ontdek de 7 kenmerken van échte KPI’sNaar SMART KPI-bepaler 2024

Lees verder…

Carante Groep neemt volgende stap in Business Intelligence

Carante Groep neemt volgende stap in Business IntelligenceDecember 2013Carante Groep worstelde met 12 jaar oude BI-omgevingCarante Groep was een samenwerkingsverband van oorspronkelijk twaalf zelfstandige organisaties. Verspreid over heel Nederland zijn deze organisaties regionaal actief in de zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, de psychiatrie, (psycho)geriatrie, de jeugdhulpverlening en de welzijnssector. Carante Groep werkte binnen het hele spectrum van de care-sector. Het BI-team van de Carante Groep ging voortvarend aan de slag met de herinrichting van hun twaalf jaar oude BI-omgeving. “Aan de ene kant ging het om het ontwikkelen van een visie en een strategie, aan de andere kant wilden we BI beter organiseren en meer handen en voeten geven.” Carante Groep trok hierbij op met Passionned Group.Business Intelligence BoekLang leve self-service BIFormuleer een Business Intelligence strategieBekijk complete portfolioHuur interim BI Manager in

Lees verder…

Bepaal regelkringen voor correctie of preventie

Bepaal regelkringen voor correctie of preventieNovember 2013Regelkring: begrip uit de systeemwereldDe regelkringen is een begrip uit de systeembenadering. Een regelkring maakt het mogelijk om in te grijpen als de output van processen niet voldoet. In dat geval is correctie nodig. Soms zijn er ook preventieve maatregelen nodig die ervoor moeten zorgen dat het probleem niet meer kan optreden. Door met regelkringen te gaan werken kun je toegroeien naar een lerende, datagedreven organisatie waar je processen optimaliseert met data analyse. In dit artikel verkennen we de bijzonderheden van de regelkring, de relatie met het PDCA-principe en in het bijzonder check en actualize.Het boek Datacratisch werken10+ Data Analyse trainingenBezoek onze kennisbank3 niveaus van lerenLeer ‘Datacratisch werken’

Lees verder…

Instrumenten voor het leveren van feedback

Instrumenten voor het leveren van feedbackNovember 2013Feedback en het realiseren van prestatiesFeedback speelt natuurlijk een rol bij het uitoefenen van control en het realiseren van prestaties. Zonder feedback krijg je anders geen informatie. De vraag ligt op tafel: hoe komen we eraan? De vanouds bekende methode is de ‘controle’ door de leiding. Ze oefenen die uit vanuit een gezagsrelatie. Hierbij gaat het vooral om rekenschap afleggen over toebedeelde verantwoordelijkheden. Tegenwoordig doen we het anders en minder hiërarchisch. We bepalen bewust en selectief over welke zaken we feedback verwachten en welke mate van detaillering we daarbij gebruiken.Inspecties & keuringenOnafhankelijke auditsReviews op het ontwerpIndicatoren en data analyseVolg de Lean Black training

Lees verder…

Feedbackloops: verticale en horizontale feedback

Feedbackloops: verticale en horizontale feedbackNovember 2013Je moet meerdere feedbackloops installerenOm control over een systeem of een organisatie uit te oefenen moet je meerdere feedbackloops installeren. Vaak moet je zelfs voor elk deelproces een feedbackloop aanbrengen om de gewenste mate van beheersing te bereiken. Die beheersing van de performance beperkt zich niet tot productieprocessen. Die geldt ook voor ontwerpprocessen en voorbereidende processen. Voorwaarde is wél dat de feedback voldoende snel plaatsvindt. Als de reactietijd lang is, loopt een verkeerd ingesteld proces ‘gewoon’ door! Feedback is daarom van belang voor de beheersing van processen op elk besturingsniveau. Om die niveaus op elkaar af te stemmen is verticale feedback nodig en daarom worden er feedbackloops in de diepte van de organisatie geconstrueerd.Wat is 360 graden feedback?Vier instrumenten voor feedbackDe cockpit van de organisatieStop het veroordelingscircus!Passionned Academy

Lees verder…

Gemeente Den Haag verbetert met ‘schilconcept’

Gemeente Den Haag verbetert met ‘schilconcept’Juni 2013WMO & thuiszorg stroomlijnenAl een aantal jaren ondersteunt Passionned Group de gemeente Den Haag op het gebied van bedrijfs- en informatieanalyse, projectmanagement en Enterprise Architectuur. Dit heeft geresulteerd in een flink aantal verbeteringen in bedrijfsprocessen en IT-systemen. Passionned Group-partner Henny van Doorn vertelt: “In eerste instantie werden we gevraagd te helpen bij het stroomlijnen van de dienstverlening op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) binnen de dienst SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Dit heeft onder meer geleid tot verbeteringen in de verwerking van de declaraties van aanbieders van thuiszorg.”

Lees verder…

Vier auto’s verkopen in 20 uur tijd met geoliede BI

Vier auto's verkopen in 20 uur tijd met geoliede BIFebruari 2013Laat systemen naadloos op elkaar aansluiten met een portalNa jaren van forse groei wordt een autoimporteur in de provincie Friesland geconfronteerd met een tegenvallende omzet. Na een grondige analyse van de organisatie, de gewenste functionaliteiten en de gebruikerswensen wordt een advies uitgebracht om een Enterprise Portal te implementeren en tegelijkertijd gebruik te maken van datamining technieken. De Enterprise Portal moet er voor zorgen dat allerlei systemen naadloos op elkaar aansluiten vanuit het perspectief van de gebruiker en de workflow. Dit moet leiden tot een veel snellere afhandeling van dossiers en kortere doorlooptijden in het verkoopproces. Na maanden hard werken resulteert dat in de volgende showcase.Lees het grote Big Data BoekBusiness Intelligence architectuur Vraag 100% onafhankelijk BI advies aanWat is een data mesh? Business Analytics trainingen

Lees verder…

Business Analytics bij een verzekeraar

Business Analytics bij een verzekeraarFebruari 2013Behoefte om BI op een hoger plan te tillenHet Business Intelligence initiatief stond in de begintijd nog redelijk op zichzelf. Het kwam met name voort vanuit de behoefte om Business Intelligence (BI) op een hoger plan te tillen. Op dat moment werd er op verschillende plekken informatie gegenereerd, niet noodzakelijk hetzelfde (één versie van de waarheid), het gevoel leefde dat er niet werd uitgehaald wat er in zat. In het bijzonder als het ging om het op structurele wijze omzetten van data naar informatie naar kennis. Er werd natuurlijk voor die tijd wel wat gedaan met data, maar de synergie en structuur kon beter.

Lees verder…

BI-opleiding van Passionned is absoluut aan te bevelen

BI-opleiding van Passionned is absoluut aan te bevelenFebruari 2013Veel te maken met financiële dataNico de Jonge is Business Consultant bij ABN AMRO Lease. Enige tijd terug volgde hij de driedaagse Business Intelligence opleiding van Passionned Group. Hij toont zich graag bereid om te vertellen over zijn ervaringen. “In mijn werk heb ik uiteraard veel te maken met financiële data” vertelt hij. “Maar ik wilde voor mezelf ook graag weten wat er op dit moment allemaal gebeurt in de wereld van Business Intelligence en wat er te koop is.” Enerzijds wilde Nico een gedegen theoretische onderbouwing en anderszijds die theorie ook direct in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen. En dat doel blijkt ruimschoots behaald.

Lees verder…

Sterke correlatie BI-volwassenheid & betere prestaties

Sterke correlatie BI-volwassenheid & betere prestatiesJanuari 2013Business Intelligence heeft grote ambities: continu verbeteren & innoverenBusiness Intelligence wil niet alleen de organisatie beter begrijpen, maar heeft veel grotere ambities: continu verbeteren en innoveren. Hoe hoger het volwassenheidsniveau, hoe groter de kans op succes met BI. Hoe zit dat? Enerzijds: hoe meer je investereert in de groei van Business Intelligence, hoe meer rendement je mag verwachten in termen van betere marges, lagere werkvoorraden, snellere doorlooptijden en een hogere klanttevredenheid. Anderzijds: als je wilt falen met Business Analytics dan moet je vooral BI inzetten om zaken alleen maar te monitoren (kijken naar de KPI’s) en met rapporten zaken te verantwoorden. Maar er is meer!

Lees verder…

Business Intelligence zet organisaties op zijn kop!

Business Intelligence zet organisaties op zijn kop!Januari 2012Recente poll over succesvolle BI implementatiesIn een recente poll vroegen wij aan bezoekers op deze website om te stemmen op de stelling “Als Business Intelligence succesvol is zet het de organisatie op zijn kop”. De uitkomst van deze stelling heeft ons in positieve zin verrast, de meerderheid van de stemmers gelooft dat bij een succesvolle implementatie van Business Intelligence de organisatie op zijn kop gaat. Met andere woorden: de organisatie gaat zich anders organiseren of hergroeperen. Het is op z’n minst verdacht wanneer data geen veranderingen teweeg brengt. Mogelijk ben je dan in de valkuil gestapt van een rapportenfabriek. Training Data Science26 Business Intelligence toolsIn 10 stappen een datagedreven organisatieMaak hier een BI roadmapBusiness Intelligence boek

Lees verder…

Bestel nu de bestseller 'De intelligente, datagedreven organisatie' (8e druk)

Productafbeelding van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Daan van Beek - Managing DirectorDAAN VAN BEEK MScManaging Director

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
4,4
sterren klanttevredenheid
___
consultants & docenten
3
kantoren
19
jaar ervaring