Blog over de I/O | Succes met analytics

Intelligente, datagedreven organisaties: pagina 7 van 9


Blog over Intelligente, datagedreven organisaties: pagina 7 van 9
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

Dit is de blog van de consultants van Passionned Group over intelligente, datagedreven organisaties. Wij schrijven hier over allround vision & strategie, analytics & BI, agility en continu verbeteren. Verder kun je hier meer te weten komen over onze events, people en de verkiezing van de Slimste organisatie van Nederland.

Je kunt natuurlijk ook direct ons boek ‘De intelligente organisatie’ bestellen.

Management Update: projectmanagement en performance – 26 mei 2011

Op donderdag 26 mei 2011 organiseert Passionned Group de Management Update over projectmanagement en performance. Bernard Vuijk, voorzitter van de interessegroep competenties van het IPMA-NL en consultant bij Passionned Group, en Peter Storm, hoogleraar Bedrijfs- en Bestuurswetenschappen aan de Open Universiteit Nederland en managing director van Kennis&Co, zullen tijdens de bijeenkomst twee prikkelende presentaties geven over projectmanagement en performance, sturen op soft skills en hoe je succes kunt behalen met mensen samen.

Management Update: Good to great – 7 april 2011

Wie kent zijn werk ‘Good to great’ niet? Al jaren voert het boek de bestsellerlijsten aan. In deze Management Update geeft dr. Bart Eikelenboom, universitair docent aan Nyenrode Universiteit en strategie consultant bij Passionned Group een praktijkgerichte lezing over “De echte betekenis van ‘Good to great’ van Jim Collins”. Hij zal uitleg geven over en zijn visie geven op het onderzoek, wat de valkuilen zijn en wat je kunt doen om ‘great’ en ‘intelligent’ te worden. Een management update die wij je van harte kunnen aanbevelen.

Passionned meldt stevige groei over 2010

De mondiale (financiële) crisis heeft in veel bedrijfstakken hard toegeslagen. Wij zijn daarom best trots dat wij onze beste jaarcijfers tot nu toe mogen presenteren.

We zijn gegroeid in mensen, als organisatie en het aanbod van producten en diensten is uitgebreid. Deze verschillende factoren hebben geleid tot een 73% groei van de omzet ten opzichte van het jaar 2009. Het wezen van groei is voor ons juist niet te sturen op output (omzet) maar op ontwikkeling en plezier. Ontwikkeling van producten, van onze mensen en onze klanten. Deze tegendraadse benadering heeft ons ook geholpen om een naam in de markt te zetten; continu te focussen op wat echt belangrijk is met als gevolg een buitengewoon resultaat.

Zorgsector meet veel, maar weet weinig

De zorgsector legt te veel vast in protocollen, zorgplannen en richtlijnen zonder rekening te houden met de praktische toepasbaarheid door zorgverleners. Daarbij worden deze instrumenten vooral gebruikt voor interne en externe verantwoording, terwijl ze juist een bijdrage zouden moeten leveren aan de verbetering van het zorgproces. Dit stelt oud-Agis-topman Rob Adolfsen.

Lees ook het artikel: Diakonessenhuis stopt met ruim 100 KPI’s

Slimmer sturen met ETL

De 14e editie van het onafhankelijke ETL Tools Survey kwam onlangs uit. Een mooi moment om te praten met Rick van der Linden, Business Intelligence en ETL expert, over de laatste trends op het gebied van ETL.

“ETL staat voor extraheren, transformeren en laden. ETL kan vergeleken worden met het zuiveren van water. Allereerst wordt niet drinkbaar water (data) geëxtraheerd uit diverse rivieren. Dit onzuivere water wordt door middel van een ‘tool’ gezuiverd. Het gezuiverde water wordt opgeslagen in een bron, waaruit kan worden gedronken”, aldus Rick van der Linden.

Nieuwsbrief Passionned januari 2011

De overgang naar een nieuw jaar geeft weer stof tot nadenken. Goede voornemens zijn gemaakt en met nieuw elan zijn er plannen gesmeed. Ook u hebt wellicht nagedacht over noodzakelijke veranderingen en nieuwe doelstellingen voor 2011. Wordt 2011 het jaar van de double dip of is de weg omhoog definitief ingezet. Nieuwe kansen en bedreigingen zullen zich voordoen, in een steeds hoger tempo.

De wereld om ons heen zal steeds dynamischer worden, denk alleen even aan de rol die social media heeft ingenomen en wat de impact daarvan is op uw organisatie. Organisaties worden steeds meer uitgedaagd om te sturen op het scherpst van de snede; belangrijke redenen om veel slimmer te willen worden.

Carante Groep: slimmer werken vanuit een procesperspectief

De zorginstelling ‘Carante Groep’ heeft Passionned Group recentelijk gevraagd om mee te denken over slimmer werken vanuit een procesperspectief en het aanscherpen van de informatiestrategie.

Deze strategie dient te worden aangescherpt onder meer vanwege de strengere eisen vanuit de overheid, de wil om nog efficiënter te werken (meer handen aan het bed) en het leveren van een nog hogere kwaliteit van dienstverlening aan de cliënten.

Management Update: het brein om zorg slimmer te maken – 3 maart 2011

Op donderdag 3 maart 2011 organiseert Passionned Group een Management Update over slimmere zorg, domotica en de uitgangspunten van intelligente organisaties. Rob Adolfsen, voormalig bestuursvoorzitter Agis, zal een prikkelende presentatie geven over zijn visie en zijn praktijkervaring. Tevens zal Daan van Beek een live demonstratie geven van een recent projectresultaat bij een zorginstelling. Bestuurservaring en –visie ziet u zo direct doorvertaald in een praktijkvoorbeeld.

Nieuwsbrief Passionned Group – december 2010

Tegen het einde van 2010 ontvang je onze laatste nieuwsbrief van het jaar. Deze is geheel vernieuwd en staat in het teken van meer diepgang, meer praktijkvoorbeelden en een meer persoonlijke touch. Verderop in deze nieuwsbrief vind je de links naar het laatste nieuws.

Het is een jaar geweest van sterke groei en verdere doorontwikkeling van onze organisatie. De intelligente organisatie heeft de 3e druk beleefd en is besproken op Radio 1 en Business News Radio, Rob Adolfsen (ex-topman van Agis) heeft de Passionned Group gelederen versterkt; hij zal op onze eerste Management Update van 2011 een lezing geven over slimmere zorg, domotica en de uitgangspunten van intelligente organisaties. Ook nieuwkomer Bart Eikelenboom zal van zich laten horen op één van deze bijeenkomsten: “Welke organisatorische vermogens zijn goed beïnvloedbaar om de bottom line performance van  jouw organisatie te verbeteren”. Houd dus onze evenementenkalender in de gaten!

Er zijn niet te veel, maar te weinig (goede) managers

In dit artikel betoogt Daan van Beek waarom het verstandig kan zijn om te overwegen het aantal managers in je organisatie op zijn minst te verdubbelen. Je hebt er mogelijk te weinig van. Deze uitspraak kan enigszins uit de toon vallen omdat de algemene tendens zou zijn dat er juist veel te veel managers zijn (VPRO Tegenlicht voorspelt zelfs het einde van de manager). De grote bedrijven van deze wereld zouden daarmee bevolkt worden. Waarom dan toch deze uitspraak?

Organisatorische architecturen verhogen strategische prestaties

Mede door een sterk groeiende opdrachtenportefeuille is Passionned Group onlangs de samenwerking met Bart Eikelboom aangegaan. Enige tijd terug promoveerde Bart aan de Business Universiteit Nyenrode. Hij deed onderzoek voor het Strategy Center en vond een significante, positieve relatie tussen hoger en beter op elkaar afgestemde organisatorische architecturen en strategische prestaties van bedrijfsonderdelen binnen multinationals.

Nieuwe versie BI Tools Survey – 9 december 2010

Op 9 december 2010 organiseert Passionned Group de Management Update over de nieuwste versie van het BI Tools Survey Rapport. De nieuwste 2011 versie van het rapport komt eind van het jaar uit. Norman Manley, Business Intelligence expert, zal tijdens de Management Update een exclusieve preview geven van de zeer interessante nieuwe resultaten.

Passionned Group doet al jarenlang onafhankelijk onderzoek naar de Business Intelligence (BI) markt, de tools en de ontwikkeling van BI bij eindgebruikers. Het onderzoek naar de nieuwe generatie Business Intelligence Tools geeft u een snel inzicht in de trends, innovaties en verschillen tussen de gevestigde orde en de nieuwkomers op het vlak van functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, architectuur, connectiviteit en security.

Passionned wordt versterkt door voormalig bestuursvoorzitter Agis

Rob Adolfsen, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Agis zorgverzekeringen, heeft zich per 1 november 2010 parttime verbonden aan onderzoeks- en adviesbureau Passionned Group. Beide partijen zijn zeer te spreken over het samenwerkingsverband.

Rob Adolfsen is geen onbekende in de wereld van business intelligence en intelligente organisaties. Tot voor kort was hij voorzitter Raad van Bestuur van Agis zorgverzekeringen en heeft daar op die terreinen vanuit verschillende rollen veel verbeteringen doorgevoerd. Rob weet als geen ander hoe hij de brede bestuurlijke facetten zoals strategie, financiën, processen en veranderingen kan verbinden met uitdagende informatievraagstukken zoals business intelligence.

Maak van uw projecten een succes

De hoeveelheid projecten, programma’s en portfolio’s groeit wereldwijd met een gigantische snelheid. In de afgelopen dertig jaar is projectmanagement een discipline geworden die zich aanzienlijk heeft ontwikkeld en sterk zichtbaar is geworden.

Echter, ondanks deze groei in het vakgebied groeit het aantal succesvolle projecten niet mee. Studies tonen aan dat slechts twintig procent van alle projecten tot een succesvol einde worden gebracht. Factoren als beperkte budgetten, slechte communicatie, niet gemotiveerde teamleden, krapte in tijd, verkeerde prioriteiten en scope creep zijn veelal oorzaak van het falen.

Walraven Slimste organisatie van 2010 – juryrapport beschikbaar

Prestigieuze Business Intelligence Award weggekaapt voor neus van Lucardi en Holland Casino

Internationale groothandel in bouw- en installatiematerialen Walraven heeft tijdens een spannende eindstrijd dinsdag 5 oktober jongstleden de prestigieuze ‘Business Intelligence Award’ gewonnen. Het bedrijf heeft door consequent gebruik en analyse van goede managementinformatie en betrouwbare KPI’s onder andere het werkkapitaal met negen miljoen euro weten te verminderen. Tegelijkertijd zagen klanten van het bedrijf de leverbetrouwbaarheid met 15% toenemen.

BI in the cloud: laat jij je brein beheren door je buurman?

Veel is er al gesproken en geschreven over cloud computing, ook in relatie tot Business Intelligence (BI). Van een gespecialiseerd BI onderzoeks- en adviesbureau mag u verwachten dat die de ontwikkelingen op de voet volgt en u deelgenoot maakt van een heldere en ook prikkelende visie op diverse thema’s.

Daarom helpen we u om het kaf van het koren te scheiden en bij het maken van een goede keuze. In dit artikel staan we stil bij het fenomeen ‘BI in de cloud’.

Bij een slimme bedrijfsvoering hoort goed procesmanagement

Karl E. Weick had het in 1969 al over ‘organiseren’ in plaats van de ‘organisatie’ in zijn revolutionaire boek ‘The social psychology of organizing’. Daarmee zette hij de eerdere visie over een beeld van de organisatie op zijn kop. Organiseren is een werkwoord en dat is precies het verschil met het statische begrip organisatie. Er zit beweging in ‘organiseren’ en het gaat om wat mensen onderling met elkaar overeen stemmen, welk beeld er wordt geschetst door het proces van interactie.

Datawarehouse en BI tool niet noodzakelijk voor slagen BI

In een recente poll op onze website over Business Intelligence vroegen we bezoekers om hun mening te geven over de stelling “Een business intelligence traject kan nooit slagen wanneer…”. Hieronder vind je de uitslag van de stemming.

Bezoekers geven aan dat de faalkans van Business Intelligence het grootst is wanneer er teveel KPI’s zijn en het topmanagement niet actief bij BI betrokken is. Hoe zit dat?

Informatie de sleutel tot uitmuntende overheidsprestaties

Het fonkelnieuwe Passionned Group rapport ‘Informatie als sleutel tot uitmuntende overheidsprestaties’ beschrijft op heldere wijze hoe lokale overheden hun voordeel kunnen doen met het kant-en-klare Informatie- en Prestatiemanagement Raamwerk voor Gemeenten. Tegen de achtergrond van het 9-vlaks model van professor Maes geeft het antwoord op een aantal vraagstukken van groot belang.

Gemeenten worden geacht veel transparanter te werken, meer resultaatgericht te sturen en hun prestaties periodiek te verantwoorden naar burgers, bedrijven en centrale overheid. Tegelijkertijd wordt van hen verwacht dat ze bestaande IT & processen moderniseren met nieuwe technologie. Om zo hun processen te stroomlijnen en verder te optimaliseren. Teneinde in de toekomst mogelijk te fungeren als dé toegangspoort tot publieke dienstverlening.

Vijf bedrijven nog in de race voor titel Slimste organisatie 2010

De strijd om de titel ‘Slimste organisatie van Nederland’ nadert zijn ontknoping. Na een grondige selectieprocedure zijn er nog vijf bedrijven in de race voor de landstitel ‘Slimste organisatie’: juweliersketen Lucardi, Intres Retail, Walraven, ITEC en Holland Casino.

Zij verbeteren hun (financiële) prestaties substantieel en structureel. Hun wapen is business intelligence: scherp kunnen sturen op basis van feiten, betrouwbare stuurinformatie en kritieke prestatie indicatoren. De scores op de indicatoren worden nauwgezet geanalyseerd en besproken. Daarna wordt gericht actie ondernomen.

Project Antonius Open! winnaar Best Business Case 2009

Uit de 66 inzendingen is het project Antonius Open! als winnaar uit de bus gekomen. Een vakkundige jury vond deze business case van het St. Antonius Ziekenhuis en Stone-IT de beste van het jaar 2009.

De jury, bestaande uit Jeroen Aris, manager technology bij Heineken, Joost van Bilsen, partner bij Business Case Entrepreneurs, Fred Bons, programmadirecteur bij Ordina, Gibert Silvius, lector business, ict en innovatie bij Hogeschool Utrecht, en Bernard Vuijk, associate partner van Passionned kozen Project Antonius Open als winnaar uit de vele inzendingen.

Draag een steentje bij aan ons onderzoek

Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat de werkwijze van de projectmanager doorslaggevend is voor het slagen van het project. Tegelijkertijd wordt ook geconstateerd dat in de afgelopen jaren het succes van projecten niet stijgt.

In de definitie van project en projectmanagement zit dat ieder project “uniek” is, dus haar eigen “unieke” eigenschappen heeft en onderzoek toont ook aan dat het zo is. Toch wordt de projectbemensing daar niet of nauwelijks op geselecteerd. Tevens zien wij dat de projectomgeving het succes van een project beïnvloedt en dat de, continu veranderende, projecten vragen om projectmanagers die hun aanpak daarop adequaat kunnen aanpassen.

Managementboek ‘De intelligente organisatie’ beleeft 3e druk

Het managementboek ‘De intelligente organisatie’ beleefde donderdag 20 mei jl. in Stadion Galgenwaard zijn presentatie van de 3e, geheel herziene, druk. Daan van Beek, auteur van het boek en directeur bij Passionned Group, sprak diezelfde middag voor een groep managers en bestuurders over: “de vier managementprincipes die elke manager zou moeten kennen en ten uitvoer zou kunnen brengen.”

De wereld is in de afgelopen vier jaar behoorlijk veranderd. Een mondiale financiële crisis joeg in 2008 als een tornado over de wereld en zorgde voor een stroom aan winstwaarschuwingen en faillissementen. “Meer dan ooit hebben bedrijven betrouwbare stuurinformatie en -klantinformatie nodig om de risico’s in te dammen en ondertussen de kansen te pakken die waardevol zijn. Maar het gaat om meer: het ontwikkelen van een collectief denkvermogen en een uitgekiende sociale infrastructuur zodat de intelligente organisatie kan beklijven” aldus Van Beek bij de presentatie van de 3e druk.

Masterclass PDCA: bewustwording op continu verbeteren

De PDCA cyclus is een regelkringprincipe voor (proces)besturing en bestaat uit de stappen Plan Do Check Act. In een recente studie onder managers en beleidsmedewerkers uit 266 organisaties naar hun intelligentie blijkt dat de PDCA cyclus zeer kritiek is voor het realiseren van hogere bedrijfsresultaten.

De PDCA cyclus mag zich mede hierom verheugen in toenemende belangstelling, maar ook vanwege het gedegen theoretisch fundament erachter én de praktische toepasbaarheid ervan binnen organisaties. Veel organisaties worstelen echter met de praktische inrichting en borging van de PDCA cyclus binnen de organisatie, want hoe doe je dat nu?

Business Intelligence zet organisaties op zijn kop!

In een recente poll vroegen wij aan bezoekers op deze website om te stemmen op de stelling “Als Business Intelligence succesvol is zet het de organisatie op zijn kop”. De uitkomst van deze stelling heeft ons in positieve zin verrast, de meerderheid van de stemmers gelooft dat bij een succesvolle implementatie van Business Intelligence de organisatie op zijn kop gaat. Met andere woorden: de organisatie gaat zich anders organiseren of hergroeperen.

PDCA cyclus laat bedrijfsresultaten stijgen

Onderzoek onder bijna vierhonderd organisaties laat zien dat de alom bekende PDCA cyclus (plan-do-check-act voorbeeld) cruciaal is om betere bedrijfsresultaten te boeken. Niet alleen kunnen hierdoor de winstmarges van jouw organisatie verbeteren en je werkvoorraden drastisch verminderen, ook neemt de klanttevredenheid toe. Deze kwaliteitscirkel van dr. Deming blijkt nu het fundament te zijn om met stuurinformatie en de verbetermethode KPI (afkorting) groot succes te kunnen boeken.

Bent u slimmer dan de concurrent? Benchmark het nu!

Het Nationaal Onderzoek BI is het grootste Intelligence onderzoek allertijden en biedt u de mogelijkheid uw organisatie kosteloos te benchmarken op (Business) Intelligence en goede stuurinformatie. Ook in 2010 onderzoekt Passionned Group* opnieuw hoe slim organisaties zijn en wat de kritieke succesfactoren voor excellente prestaties zijn.

Als u de vragenlijst invult ontvangt u direct, kosteloos op maat gesneden advies, een gedetailleerde benchmark van uw score ten opzichte van uw branchegenoten op verschillende dimensies en maakt tegelijk kans op de Business Intelligence Awards**. Ontdek hoe uw organisatie zich verhoudt in vergelijking met andere organisaties in uw branche op Intelligence gebied!

CRM wordt Social CRM

Nog geen vijftien jaar geleden werd het CRM gedachtegoed en de ondersteunende Business Intelligence software populair. Op de door Paul Greenberg georganiseerde Social CRM Summit in Washington begin februari 2010 werd al weer gesproken over “traditional CRM”, dat wil zeggen CRM zonder verbinding naar Social Media zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, blogs. Dan is het eigenlijk ook al weer “old school” om een aanduiding CRM 2.0. te gebruiken, terwijl CRM 3.0, etc. al in het verschiet ligt.

Best Business Case van 2009: de nominaties

De jury, waarin Bernard Vuijk (associate partner Passionned) zitting heeft, die door Computable is aangesteld om de beste business case van 2009 te bepalen, heeft de genomineerden bekend gemaakt. Genomineerd zijn de gemeente Almere, het St. Antonius Ziekenhuis (twee keer), de Integrale Kankercentra en Bol.com.

In totaal werden er 66 business cases bij de redactie van Computable ingediend. Opvallend was dat er dit jaar meer cases uit de non-profit sector kwamen dan uit profit. Volgens de jury is dat echter niet de reden dat er uiteindelijk vier non-profit business cases zijn genomineerd en maar één case uit de profit sector.

De ingewikkelde keuze voor Business Intelligence Tools versimpeld!

De keuze om tot een geschikte tool te komen voor Business Intelligence en performance management in uw organisatie is vaak een moeilijke. Buiten het feit dat de selectie tijdrovend is en de meeste tools kostbaar, is de uiteindelijk geselecteerde tool ook niet zomaar “in te ruilen” voor een ander wegens hoge investeringen in zowel financieel als organisatorisch opzicht.

Onafhankelijk onderzoeksbureau Passionned Group brengt in 2010 de derde editie uit van de BI Tools survey waarmee we uw keuze vergemakkelijken.

ETL Tools Survey 2010 – vernieuwd

Alweer de tiende editie van de onafhankelijke ETL Tool Survey is in januari 2010 uitgebracht. In de survey worden de pluspunten en tekortkomingen van de meest populaire ETL Tools uiteengezet. In acht verschillende categorieën en door middel van tachtig criteria zijn de ETL Tools vergeleken om de keuze voor het geschikte ETL Tool voor uw organisatie te vergemakkelijken.

ETL Tools vormen een onmisbare component in de dragende architectuur van een datawarehouse en business intelligence. Ze dragen zorg voor het extraheren, transformeren en het laden van de data.  Een ETL Tool maakt het gebruikers in een organisatie mogelijk om in een oogopslag de juiste managementinformatie te verkrijgen door de creatie van relevante rapporten en scorecards. Het is hierom van groot belang dat u het juiste tool voor uw organisatie selecteert.

Workshop: de relatie tussen project en projectmanager

De aankomende projectmanagement parade van 21 april 2010 in het NBC te Nieuwegein georganiseerd door IPMA-NL is de mogelijkheid bij uitstek om meer informatie op te doen over de huidige ontwikkelingen met betrekking tot projectmanagement door middel van presentaties, workshops en ontmoetingen met collega-projectmanagers. Het thema van de parade is “Beter presteren door professionaliseren”.

Bernard Vuijk, associate partner van Passionned Group en voorzitter interessegroep “competenties ontwikkelen en innovatieve methodieken” van IPMA-NL zal een workshop verzorgen die ingaat op de relatie tussen project en projectmanager.

De organisatie van de organisatie

Deze halve zin kan cryptisch overkomen. Ik wil hiermee aangeven dat het (tegenwoordig) lijkt alsof het nodig is om een organisatie zelf te organiseren. Dubbelop dus. We bedoelen hiermee de activiteiten en middelen om de organisatie in stand te houden en te verbeteren. Dit kunnen we de overhead en het management van een organisatie noemen.

Het kan gaan om coördinatie door bijvoorbeeld procedures en richtlijnen, Human Capital Management, process management, informatie management, ICT, finance, in principe alles wat niet tot de kernactiviteiten van een organisatie behoord. Ook de managementlagen en de sturing op de strategie.

Informatiegestuurde gemeenten – een evaluatie

Op 1 december 2009 heeft een interactieve middagsessie voor gemeenten plaatsgevonden met als thema beleidskaarten en prestatiesturing. Speciaal voor beleidsmakers, managers en bestuurders van lokale overheden. Wij blikken in deze nieuwsbrief terug op een informatieve, succesvolle en interactieve middag door de hoogtepunten uit de drie presentaties te belichten.

De centrale vraag op 1 december was “Hoe kunnen wij een informatiegestuurde gemeente ontwikkelen en het geformuleerde beleid krachtig vertalen naar uitvoering en deze goed periodiek volgen?”. Verschillende uitdagingen duiken op bij het vinden van het antwoord op deze vraag, namelijk “Hoe wordt de samenhang tussen verschillende beleidsterreinen bewaakt?”, “Moet er bijgestuurd worden of verloopt het succesvol?”, “Hoe krijgen we onze mensen mee?” en tot slot “Ligt de focus op de juiste plek?”. Door middel van drie presentaties is gepoogd antwoord te geven op deze vragen.

Balans tussen zorg en zakelijkheid

Mensen in de zorg hebben een zorggen, ja, je leest het goed het is geen typefout. Zorg verlenen is hun passie, echter de zorgmarkt is momenteel dusdanig in beweging dat dit tot zorgen leidt. Bijvoorbeeld over de vrije keuze die een klant tegenwoordig heeft en de totaal andere wijze van financiering (DBC’s en ZZP’s). Er ontstaat bewustwording binnen zorgorganisaties, niet alleen bij de financieel manager, maar juist ook bij de zorgmanager. Hoe krijg ik mijn zorg op een goede manier gefinancierd en mijn begroting sluitend, zonder te moeten inleveren op de kwaliteit van zorg. Iedereen realiseert zich dat het anders wordt.

HELP – De databom barst!

Veel ondernemingen zijn op zoek naar ideeën om de productiviteit van de medewerkers te vergroten en de kosten van de bedrijfsvoering te verlagen waardoor de concurrentiepositie wordt versterkt. Door de verdere digitalisering van gegevens in de maatschappij is het moment aangebroken om meer grip te krijgen op de enorme berg met data, en om slimme oplossingen te implementeren voor het managen van deze data van wieg tot graf.

De succesformule voor project performance

De hoeveelheid projecten, programma’s en portfolio’s groeit wereldwijd met een gigantische snelheid. In de afgelopen dertig jaar is projectmanagement een discipline geworden die zich aanzienlijk heeft ontwikkeld en sterk zichtbaar is geworden. Echter, ondanks deze groei in het vakgebied groeit het aantal succesvolle projecten niet mee.

Studies tonen aan dat slechts twintig procent van alle projecten tot een succesvol einde worden gebracht. Factoren als beperkte budgetten, slechte communicatie, ongemotiveerde teamleden, krapte in tijd, verkeerde prioriteiten en scope creep zijn veelal oorzaak van het falen.

De juiste projectmanager op het juiste project

Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat de werkwijze van de projectmanager doorslaggevend is voor het welslagen van het project. Toch constateren wij dat in de afgelopen jaren het succes in projecten niet stijgt.

Onderzoek toont ook aan dat ieder project “uniek” is, dus haar eigen “unieke” eigenschappen heeft. Toch wordt de projectbemensing daar niet op geselecteerd. Tevens zien wij dat de projectomgeving het succes van een project beïnvloedt. De interessante vraag is dan hoe matchen we de projectmanager met het project en de projectomgeving voor bijvoorbeeld het inrichten van een Shared Service Center, het op de markt brengen van een nieuwe service, of het implementeren van een nieuw productieproces?

Datawarehouse, architectuur en organisatie bij Gemiva – SVG Groep

De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap en mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Gemiva heeft Passionned Group gevraagd een advies uit te brengen over de architectuur en de organisatie van het datawarehouse, plus een advies voor de te gebruiken ETL tool. Het adviestraject is naar grote tevredenheid voltooid, met een waardering van een 9.

Nieuw rapport: De 7 grootste valkuilen in Business Intelligence

Als je wilt weten hoe je succesvol kunt zijn met business intelligence (BI), dan vind je in dit rapport wat je zoekt. De zeven grootste valkuilen die worden gemaakt in Business Intelligence projecten. Gebaseerd op jarenlang nauwgezet onderzoek en ervaringen van honderden Business Intelligence verantwoordelijken en experts.

Nog teveel Business Intelligence projecten zien er in grote lijnen hetzelfde uit. Men koopt wat Business Intelligence software, hangt het op aan de balanced scorecard methodiek of het INK-model, want “ja wij moeten de business erbij betrekken”. Vervolgens bouwt men een omvangrijk datawarehouse – vaak ook precies volgens het boekje – wat dikwijls vele maanden, zo niet jaren in beslag neemt. Weinig mensen weten meer waar het precies om gaat en de directie mag of wil even niets weten, omdat het veel geld kost of te grote risico’s met zich meebrengt.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met blog over de i/o (succes met analytics) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15