Blog over de I/O | Succes met analytics

Intelligente, datagedreven organisaties: pagina 7 van 7


Blog over Intelligente, datagedreven organisaties: pagina 7 van 7
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

Dit is de blog van de consultants van Passionned Group over intelligente, datagedreven organisaties. Wij schrijven hier over allround vision & strategie, analytics & BI, agility en continu verbeteren. Verder kun je hier meer te weten komen over onze events, people en de verkiezing van de Slimste organisatie van Nederland.

Je kunt natuurlijk ook direct ons boek ‘De intelligente organisatie’ bestellen.

Strategische performance verbetering geeft meer flexibiliteit

De afgelopen maanden heeft Passionned Group een poll gedraaid om te onderzoeken waar de projecten en programma’s voor strategische performance verbeteringen op gericht zijn. De poll leverde een aantal interessante resultaten op.

De poll werd ingevuld door ruim 200 website bezoekers. Uit de antwoorden blijkt dat in 42% van de gevallen de strategische performance verbeteringen gericht zijn op het vergroten van de flexibiliteit. Na de terugval van de economie blijken organisaties vooral de strategie te hanteren die gericht is op het snel kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving, kostenbesparing en vergroten van de zelfwerkzaamheid.

Video-interview: BI in de publieke sector

Hieronder lees je de volledige transcriptie van het video-interview met Daan van Beek, eindbaas van de Passionned Group en auteur van de bestseller ‘De intelligente organisatie’.

Ik ben Daan van Beek van Passionned Group. Wij houden ons bezig met mensen slimmer en beter laten samenwerken. Het begint met mensen, dus de menselijke kant van Business Intelligence en organisatievernieuwing. Beter dat duidt op een bepaalde ambitie die de organisatie moet hebben, je wilt ergens naar toe, en laten dat is misschien nog wel het moeilijkste van ons vak, dat je dingen moet gaan loslaten en mensen leren om dingen los te laten.

Beter en sneller beslissen met Business Intelligence

Om een organisatie goed te kunnen besturen, dienen organisaties weloverwogen en accurate beslissingen te nemen. Het voornaamste voordeel van Business Intelligence – naast vele andere voordelen die elders op onze website worden belicht – is dat mensen in de organisatie sneller en beter kunnen beslissen. Zowel op het niveau van de individuele kenniswerker als op het niveau van de Raad van Bestuur. De organisatie wordt door effectieve Business Intelligence niet meer alleen gestuurd door het management, maar steeds meer door de kenniswerkers en operators zelf. En indien relevant zelfs direct door klanten en leveranciers.

BI en kennismanagement moeten samenwerken

Een intelligente organisatie vertaalt de resultaten van business intelligence naar het vakgebied kennismanagement en vice versa. Ze laat deze disciplines nauw met elkaar samenwerken. Dit kan het succes van BI vergroten. In deze blog lees je waarom.
Kennis ontwikkelen, distribueren en toepassen
Kennismanagement richt zich op het verbeteren van de kennishuishouding in organisaties om kennis te ontwikkelen, te combineren, toegankelijk te maken, te distribueren, te delen en toe te passen en wil dat beleid vervolgens ook evalueren.

Surfnet wint Best Business Case Award

Over 2008 konden bedrijven hun business case bij de redactie van Computable aandragen om uiteindelijk de titel Beste Business Case in de wacht te slepen. Uit de 43 inzendingen besloot een vakkundige jury, waar Bernard Vuijk deel van uitmaakt, uiteindelijk dat de business case van het GigaPort-project van Surfnet de beste was. GigaPort is een omvangrijk netwerkproject waarin verschillende organisaties, zowel profit als overheid, moeten samenwerken. Het netwerk maakt het voor onderzoeksinstellingen, hogescholen en universiteiten mogelijk om via glasvezelverbindingen snel data met elkaar uit te wisselen.

Wat is een goede definitie van BI?

In deze blog van De intelligente organisatie gaan we het hebben over definities van Business Intelligence. Wat is een goede definitie, die kort en krachtig is, en toch laat zien dat BI meer is dan het verwerken van data tot informatie en kennis die aanzet tot actie. Synoniemen voor Business Intelligence zijn: Business Analytics, informatiegestuurd werken of datagedreven werken.

Business Intelligence is het continu proces waarmee organisaties op gerichte wijze data verzamelen en registreren, analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toepassen om de prestaties van de organisatie te verbeteren.

BI op zichzelf is niet meer dan een aardig concept

De race om de Dutch BI & Data Science Award en de National BI Survey zijn weer voorbij. In een spannende eindstrijd zijn ProRail, Kin machinebouw en Ahold als respectievelijke nummers drie, twee en één naar voren gekomen. Maar ook ING en Erasmus krijgen een intelligente organisatie, tenminste…

Onder de deelnemers van de National BI Survey zijn twee exemplaren van het managementboek ‘De intelligente organisatie’ verloot. Uit de loting zijn ING Investments en Erasmus Medisch Centrum als winnaars aangewezen. Zij ontvangen het boek één dezer dagen op de kantoormat. Thea Beckmann, schrijfster van kinder- en jeugdboeken zei ooit “Een boek gaat over wat je er zelf uithaalt, niet over wat de schrijver belangrijk vindt.” De opmerkelijke kanttekening uit de mond van een zeer succesvol auteur geeft ook weer waar het om gaat bij business intelligence.

Obamas strategie en intelligente organisatie

De nieuwe President van Amerika, Barack Obama is slim te werk gegaan in zijn campagne. Zijn organisatie was vlekkeloos en zijn strategie uitmuntend. Volgens CNN Politics:

“He won it with an organization that even opponents called brilliant.”

Voor de prijsvraag is gevraagd welke van de onderstaande aspecten terugkomen in de strategie van Barack Obama én het dichtst in de buurt komen van het concept en de essentie van ‘De intelligente organisatie’. Honderden van onze relaties namen deel aan deze prijsvraag en deze heeft 7 winnaars opgeleverd!

Elektronische dienstverlening is meer dan een ‘gelikte website’

De e-overheid ziet elektronische dienstverlening als hét ultieme middel om de dienstverlening klantgerichter en transparanter te maken evenals het verhogen van de doelmatigheid. Hoe en welke aspecten daarbij relevant zijn in welke volgorde, is echter niet altijd even duidelijk aangegeven. Deze publicatie heeft zich met betrekking tot deze vraagstelling gericht op de manier waarop een overheidsorganisatie elektronische dienstverlening succesvol kan invoeren, waar mogelijk als leidraad gebruikmakend van het INK-model.

Is er nog toekomst voor ETL en het datawarehouse?

Op dinsdag 23 september jl. heeft advies- en onderzoeksbureau Passionned Group een presentatie gehouden over “De Toekomst van ETL”. Al jaren houdt Passionned Group deze markt nauwlettend in de gaten. De ETL Tools Survey vergelijkt 21 ETL tools op ruim 90 criteria die er toe doen. We presenteren je graag enkele conclusies uit de presentatie.

De analisten, de pers en de leveranciers praten liever over “data integratie” waarschijnlijk omdat de term ETL alweer op leeftijd raakt. Het is echter wel een begrip dat ergens voor staat en dat uit te leggen is naar de klant. Men kan zich doorgaans wel wat voorstellen bij de begrippen extractie, transformatie en laden.

Interview BNR: Digitale overheid heel ver weg, 65% norm omstreden

Veranderen is lastig. In het bijzonder bij organisaties die van alles doen zoals de overheid. Met druk vanuit de samenleving om beter te presteren, zetten veel overheden zwaar in op digitale dienstverlening. Wat kan met Internet, wat moet via het loket. Volgens de doelstellingen van de regering zou in 2007 minimaal 65% van de dienstverlening van de overheid digitaal moeten verlopen. Deze norm is volgens de ‘Rapportage 65% publieke dienstverlening 2007’ (versie 4.01, Overheid.nl Monitor, releasedatum 5 december 2007) gehaald. Maar klopt deze positieve berichtgeving wel?

Nominaties voor titel ‘Nederlands slimste’

Na intensief beraad op de campus van de Erasmus Universiteit is de jury van de Business Intelligence Awards afgelopen donderdagavond gekomen tot vijf genomineerden voor de titel ‘Slimste organisatie van Nederland’. Naast Interpolis, Ahold en ProRail zijn DSM Innovation en Kin Machinebouw geselecteerd voor de volgende ronde.

De nominaties zijn vastgesteld uit ruim honderdtwintig organisaties na een pittige procedure. De organisaties zijn over een periode van twee maanden onderzocht op ruim zestig aspecten die volgens de jury van doorslaggevend belang zijn voor creëren van een intelligente organisatie. Het achterliggende model wijst er overigens ook op dat investeringen in een slimme organisatie zich in klinkende munt kunnen uitbetalen: intelligente organisaties behalen betere (financiële) resultaten.

Uitreiking BI Awards en BI symposium op 4 en 5 oktober a.s.

Dit jaar zal het BI Symposium plaatsvinden op 4 en 5 oktober in Spant! te Bussum. Tijdens deze dag zal het thema “Get Smart with BI and IM” centraal staan. Tevens wordt op deze dag de BI Award aan ‘de Slimste organisatie’ van het jaar uitgereikt.

Uit de vele deelnemende organisaties zijn 3 genomineerden organisaties gekozen: Walraven, Lucardi juweliers en Holland Casino. Tijdens het BI symposium zullen zij een presentatie geven over hun slimme organisatie. Hierna gaat de jury nog eenmaal in beraad en zal aan het eind van de dag de prijs aan de winnaar worden uitgereikt.

UWV en Ricoh slimste organisaties van Nederland

Utrecht, 14 maart 2007 – Tijdens een spannende eindstrijd zijn het UWV en de Ricoh uit ruim honderdvijftien organisaties verkozen tot de twee slimste organisaties van Nederland. In het Spant! te Bussum vond 13 maart jl. de uitreiking van de Business Intelligence Awards plaats op het Congres & Expo Business Intelligence 2007.

Het UWV, afdeling Bezwaar en Beroep, dat de genomineerde non-profit organisaties Parnassia en de Gemeente Delft achter zich liet, werd door de jury geprezen om de concrete besparingen die men heeft gerealiseerd. “Mede door handig gebruik te maken van informatie van andere afdelingen binnen het UWV wist men de bezetting van de juristen en medisch specialisten beter af te stemmen op het aanbod aan werk. Dat leverde binnen een jaar een flinke efficiëncybesparing op.” Door slim gebruik te maken van informatie op een dashboard en grafieken wist men ook nog eens de doorlooptijd van bezwaar- en beroepszaken sterk te verminderen en de tijdigheid van de afhandeling te verbeteren. Het UWV heeft daarmee laten zien oog te hebben voor de cliënt. Immers, snel uitsluitsel in bezwaar- en beroepszaken is, bij de toch voor de klant vaak vervelende procedure, een prettige bijkomstigheid. Het UWV wist door de besparingen en verbeteringen efficiënter om te gaan met gemeenschapsgeld en kan daardoor als voorbeeld dienen voor veel andere non-profit organisaties. De heer Kees de Jong, hoofd uitvoering, ontving namens het UWV een prachtige bronzen uil uit handen van juryvoorzitter Leo Kerklaan.

Bonussen aan de top slecht voor resultaten?!

Er is de afgelopen jaren veel in de media over te doen geweest: de riante salarissen en beloningen aan de top van organisaties. De politiek sprak van zelfverrijking en een graaicultuur. Onderzoek onder 269 organisaties wijst er op dat royale bonussen die zijn voorbehouden aan het topmanagement geen goede invloed op de (financiële) resultaten van de organisatie hebben.

In het nationale onderzoek Business Intelligence & analytics is gevraagd of de resultaten van de organisatie waren verbeterd én welke medewerkers in aanmerking kwamen voor prestatiebeloning. Organisaties die goede resultaten boekten, bleken niet alleen het topmanagement te belonen naar prestatie, maar alle medewerkers en managers te laten delen in de “winst”. Andersom zien we dat verhoudingsgewijs de slecht presterende organisaties vaker alleen de top belonen voor hun “prestaties”. Ook het belonen van alle managers in plaats van alleen het topmanagement laat een substantieel verschil zien.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met blog over de i/o (succes met analytics) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15