Blog over de I/O | Succes met analytics

Intelligente, datagedreven organisaties: pagina 8 van 9


Blog over Intelligente, datagedreven organisaties: pagina 8 van 9
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

Dit is de blog van de consultants van Passionned Group over intelligente, datagedreven organisaties. Wij schrijven hier over allround vision & strategie, analytics & BI, agility en continu verbeteren. Verder kun je hier meer te weten komen over onze events, people en de verkiezing van de Slimste organisatie van Nederland.

Je kunt natuurlijk ook direct ons boek ‘De intelligente organisatie’ bestellen.

1 december a.s. interactieve sessie voor gemeenten

Op 1 december a.s. organiseert Passionned Group een interactieve middagsessie voor beleidsmakers, managers en bestuurders voor de lokale overheid over beleidskaarten en prestatiesturing. Centrale vraag die tijdens die sessie aan de orde komt is: “Hoe kunnen wij een informatiegestuurde gemeente ontwikkelen en het geformuleerde beleid krachtig vertalen naar uitvoering en die goed periodiek volgen?”.

Vraag naar Business Intelligence-software stijgt fors

De omzet in business intelligence software zal tot 2015 toenemen tot 14 miljard dollar volgens marktonderzoeker Forrester. In 2008 werd nog een omzet in deze software behaald van rond de 7 miljard dollar.

Organisaties gebruiken Business Intelligence-software om diepgaande analyses te maken waarmee ze de koers van hun bedrijfsvoering kunnen staven danwel bepalen. De vraag naar deze software heeft in het geheel niet te lijden van de economische crisis, stelt Forrester. Organisaties hebben de analyses waar deze programmatuur voor kan zorgen juist in economisch slechtere tijden harder nodig. Bovendien zal het MKB meer Business Intelligence-software aanschaffen. Nu nog is 30 procent van de omzet uit het middenbedrijf afkomstig. Forrester verwacht dat dat zal groeien naar 36 procent in de komende vijf jaar.

Bezoek de aankomende Business Intelligence Seminars

Op 17 november en 3 december staan er weer twee interessante Business Intelligence Seminars op het programma. “Business meets IT” is het thema van het seminar van 17 november, verzorgt door “Minoc Business Press”. “Dink Intelligence” organiseert het seminar van 3 december, dat in het teken staat van “Accelerate Ambitions”. In beide seminars verzorgt Norman Manley, managing partner van Passionned Group, een prominente rol in de vorm van respectievelijk dagvoorzitter en spreker.

Business meets IT BI Seminaar in Brussel

De tijd is voorbij dat business intelligence en statistiek iets was voor gespecialiseerde dataverwerkers, die vervolgens moeite hadden om die resultaten in bruikbare beleidsinformatie om te zetten.

Business intelligence en corporate performance management zijn in heel het bedrijf doorgedrongen. Zowel gewone werknemers als het topmanagement willen meteen gefundeerde beslissingen kunnen nemen op basis van realtime data. Voor bedrijven blijft de uitdaging om de juiste mensen toegang te geven tot de juiste data, en uiteraard heeft dat uitgebreide gebruik ook een invloed op de BI- en CPM-systemen zelf.

Diakonessenhuis gekozen tot slimste organisatie van 2009

Tijdens de vijfde editie van de Business Intelligence Awards is op 29 september na een spannende eindstrijd de titel ‘Slimste organisatie van Nederland’ toegekend aan het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn. Excellent Performance Awards voor Politie Amsterdam-Amstelland, KPN Retail en ICS.
De prijs, een glazen trofee met daarin een jagende uil gegraveerd, werd direct na ontvangst door het Diakonessenhuis opgedragen aan het team. Niet alleen de jury was onder de indruk van de prestaties van het Diakonessenhuis, ook het publiek heeft haar stem massaal toegekend aan het Utrechtse gasthuis.

Rumoer rondom NORA

Binnen de overheid vindt op het vlak van architectuur veel bedrijvigheid plaats. Dat lijkt een contradictio in terminis, maar in dit geval kunnen bedrijven hier een voorbeeld aan nemen. Enkele jaren geleden is Nora geboren, de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. Inmiddels is ze bijna drie jaar oud en heeft een upgrade ondergaan en versie 3.0 (strategiekatern) zag onlangs het levenslicht. Nu is er rumoer ontstaan over haar publiek. Sommigen stellen dat het louter voer is voor architecten, anderen suggereren dat het publiek veel breder zou moeten zijn; ook bestuurders en managers moeten het kunnen lezen en toepassen.

Lokale overheid kan miljoenen uitsparen met kant-en-klaar raamwerk

In het fonkelnieuwe Passionned Group rapport ‘Informatie als sleutel tot uitmuntende overheidsprestaties’ wordt op heldere wijze beschreven hoe lokale overheden hun voordeel kunnen doen met het kant-en-klare Informatie- en Prestatiemanagement Raamwerk voor Gemeenten. Tegen de achtergrond van het 9-vlaks model van professor Maes wordt antwoord gegeven op een aantal vraagstukken van belang.

Prestatiemanagement en beleidskaarten: hoe organiseren we van hoog tot laag prestatiemanagement binnen de gemeentelijke organisatie?

Niet noodzakelijk de sterksten, maar de slimsten winnen

Dit zegt Arent van ’t Spijker in alweer de derde editie van het jaarboek Business Intelligence en performance management. Een verzameling “best practices” van de allerbeste organisaties waaronder Albert Heijn en ProRail en essays van doorgewinterde experts.

“BI staat alweer voor het vierde achtereenvolgende jaar bovenaan het technologie-prioriteitenlijstje van CIO’s (Gartner EXP Study 2009), Business Intelligence is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Zo vinden ook Roelien Breeuwer en Cyriel Houben van Ordina: “BI is vandaag de dag in bijna elke organisatie gemeengoed geworden”. Jorgen Heizenberg (Capgemini) geeft aan hoe de data en snelheid waarmee deze verwerkt dient te worden toenam in 2008 en dat deze trend volgens verwachting in 2009 ook blijft toenemen, BI is cruciaal om deze trend aan te kunnen als organisatie.

BI Update begin november 2009

Momenteel lijken veel gemeenten te zoeken naar meer transparantie en performance management en -verbetering. Zowel externe als interne druk dwingen gemeentes om te komen tot verbetering, terwijl de complexiteit van processen, verantwoordelijkheden, politiek en vaak eigen informatiesystemen per dienst juist de efficiëntie en resultaatgerichtheid tegenzitten.  Prestatiemanagement is wel van essentieel belang voor gemeenten: door prestatiemanagement kunnen managers en medewerkers in één oogopslag zien hoe de organisatie er voor staat, en kunnen dan – na gedegen analyse – gericht actie ondernemen. Echter, door de grote mate van diversiteit is het geen gemakkelijke zaak voor gemeenten.

Strategiekaarten ook geschikt voor scenarioplanning

Strategiekaarten zijn een uitstekend middel om de organisatiestrategie en bijbehorende besturing op effectieve wijze te visualiseren en te communiceren. Binnen de publieke sector praten we vaak niet over strategie, maar over beleid. In onze visie kan een strategiekaart niet alleen nuttig zijn in de context van performance management, maar ook zeer geschikt als instrument voor scenarioplanning, organisatieontwikkeling en investeringsbeslissingen zijn.

Het BI Symposium – 29 en 30 september 2009

Op 29 en 30 september 2009 organiseert Sogeti / Butler het Business Intelligence Symposium in samenwerking met Passionned Group. Hét evenement over Business Intelligence in Nederland. De vraag “was de financiële crisis te voorkomen geweest” staat centraal gedurende het Symposium. Samen met de belangrijkste BI en IM leveranciers wordt er uitgelegd hoe de crisis te overleven is en hoe het herstel versneld kan worden. Een speciaal onderdeel op het Symposium is de uitreiking van de BI Awards.

Vijf nominaties voor de Slimste organisatie van Nederland

KPN Retail, Universiteit van Tilburg, ICS, Diakonessenhuis en de Politie A’dam Amstelland strijden om prestigieuze Award

Op de campus van de Erasmus Universiteit heeft de jury van de Business Intelligence Awards vorige week na intensief beraad vijf genomineerden voor de titel ‘Slimste organisatie van Nederland’ vastgesteld. Naast de Politie A’dam-Amstelland, International Card Services (ICS), KPN Retail zijn de Universiteit van Tilburg en het Diakonessenhuis geselecteerd voor de volgende ronde.

Passionned Group introduceert Dashboard voor goed gemeentebestuur

Gemeenten krijgen een steeds crucialere rol in de landelijke politiek. Steeds vaker wordt regeringsbeleid op gemeentelijk niveau opgepakt, uitgewerkt en uitgevoerd. Passionned Group heeft de afgelopen jaren daarom intensief gewerkt aan de ontwikkeling van een Gemeentelijk Besturing en eXpertise model (GBX). Dit model is bedoeld om meer lijn te brengen in complexe overheidsprocessen en een verbinding aan te brengen tussen landelijk beleid en de doorvertaling naar de lokale uitvoering.

Ding mee naar de CRM Awards 2009

Alle Nederlandse organisaties die klantgericht ondernemen, worden van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor één van de drie CRM Awards 2009.

Inschrijven kon via de website www.crmaward.nl. Bedrijven vullen vervolgens de online stadiascan in waar zij ook aan kunnen geven voor welke van de drie awards zij zich kandidaat willen stellen:

CRM Pioneer Award – voor de beginstappen van een integraal CRM traject;

Realiseer de juiste match tussen project en projectmanager

Dat elke willekeurige projectmanagers geschikt is voor elk willekeurig project is niet realistisch. Maar op basis van een set van competentieprofielen voor een set van projecttypen is het wel mogelijk de juiste match tussen project en projectmanager te realiseren, zo stelden we in het eerste artikel vast. Maar hoe ontwikkel je zo’n competentietypologie?

In het tweede deel van deze artikelenserie hebben we daartoe het PrDA-competentiemodel beschreven, gebaseerd op de Project rol Diagrammatische Aanpak. In dit derde deel introduceren wij een ander competentiemodel, het Complementaire Waarden model. Ligt de oorsprong van het PrDA-model in een psychologische benadering van persoonlijke competenties, het CW-model stoelt op een bedrijfskundige benadering van de projectkarakteristieken. Je kan dit vergelijken met de kanaaltunnel: deels gegraven vanuit Engeland, deels gegraven vanuit Frankrijk. Aan het eind van dit artikel gaan we in op de vraag of de twee besproken modellen net zo keurig op elkaar kunnen worden aangesloten als de twee delen van de kanaaltunnel.

Gemeenten in een midoffice-spagaat

Veel organisatieveranderingen, ook de heel nuttige en noodzakelijke, verlopen stroperig en bereiken vaak niet de doelstellingen waarvoor ze zijn aangekondigd. Neem nu de midoffice bij gemeenten, het concept is interessant en aardig. Maar een aantal zaken lijken niet te kloppen.

Ten eerste: wie zou er in een midoffice willen en moeten werken? In de frontoffice ben je min of meer generalist, en heb je contact met klanten, in de backoffice kun je als specialist je hersens laten kraken over complexe vergunningen. De midoffice is echter geen echte office waar mensen werken, maar een ICT concept. Bedacht en beheert door vaak de informatiemanagement afdeling. De vraag is wat gebeurt er daar dan?

Onderzoeksrapport: maak van BI een groot succes

In deze publicatie vindt u de belangrijkste resultaten van jarenlang nauwgezet onderzoek naar de kritieke succesfactoren van Business Intelligence en performance management. Ondermeer geboren uit de wens om veel meer te weten te komen wat nu echt bepalend zou kunnen zijn voor het succes. In deze helder geschreven publicatie worden u de geheimen ontrafelt van performance management en business intelligence.

Zijn professionele projectmanagers generiek inzetbaar?

Is iedere projectmanager even geschikt voor elk project of zijn voor verschillende typen projecten ook verschillende typen projectmanager nodig? Dat is de centrale vraag in een korte serie van drie artikelen waarvan dit deel 2 is. Het eerste deel verscheen in de nieuwsbrief van februari 2009.

In het eerste deel hebben we vastgesteld dat het tot een professie ontwikkelen van projectmanagement betekent dat daaraan generieke én exclusieve competenties verbonden moeten worden. Een professionele projectmanager dient immers generiek inzetbaar te zijn, dus in verschillende projecten van verschillende organisaties. Dit in tegenstelling tot de huidige projectmanager wiens competenties nog sterk beperkt zijn tot het vak- en werkgebied van de organisatie waarbinnen hij in die functie gegroeid is. Maar hoe ver moeten we daarin gaan?

Conclusies BI onderzoek maar al te waar

Naar aanleiding van de publicaties van de Nationale BI Survey in diverse vakbladen waaronder Computable van vrijdag 30 januari jl. – BI betaalt zich bijna nooit terug – kunnen we in ieder geval constateren dat het onderwerp leeft. Hieronder lees je de reactie van Daan van Beek die het onderzoek uitvoerde.

Wij begrijpen ook dat alle mensen die fel reageerden op de uitkomsten van het onderzoek, net zoals wij, het vak een warm hart toedragen. Echter, we moeten de realiteit, overeenkomend met de perceptie van veel BI en business managers, CIO’s en CFO’s, niet uit het oog verliezen. Juist daarom doen we al sinds 2004 gedegen onderzoek naar het effect van BI en performance management binnen het Nederlandse bedrijfsleven en de publieke sector.

Enterprise Search: een welkome aanvulling op Business Intelligence

De laatste weken is er veel discussie geweest over BI in moeilijke tijden, in hoeverre het loont om in BI te investeren en de redenen dat zoveel projecten niet succesvol lijken te zijn. Als wij praten over Business Intelligence, vooral bij de grote bedrijven, denken wij over het verwerken van data (uit databases en applicaties) tot informatie waarop wij actie kunnen ondernemen.

Dit is het traditionele Business Intelligence waar o.a. Cognos en Business Objects al jaren mee bezig zijn en waar Gartner jaarlijks een BI Quadrant over publiceert. Een van de problemen met dit type oplossing is, dat heel veel van de data die wij nodig hebben om aan de juiste managementinformatie te komen niet zit in een keurig gedefinieerde Oracle database met een metadata laag erover heen. Het zit ook niet in SAP/R3 met structuur en security waar wij, soms met moeite, erbij kunnen, maar het zit in webpagina’s, PDF bestanden, PowerPoint presentaties, e-mails en Word documenten waar er vrij weinig standaard definities zijn en nog minder toegangsregels.

Relatie tussen project en projectmanager

Is iedere projectmanager even geschikt voor elk project of zijn voor verschillende typen projecten ook verschillende typen projectmanager nodig? Dat is de centrale vraag in een korte serie van drie artikelen waarvan dit de eerste is.

Het predicaat professie suggereert generieke en exclusieve competenties. Hoe ver kunnen we daarin gaan? Dat de in de toepassing van generieke methoden gecertificeerde projectmanager ook in elk project succesvol inzetbaar is, is ongeloofwaardig. Tegelijkertijd zijn onze huidige projecten continu in verandering en vragen we om projectmanagers die hun aanpak daarop adequaat en snel kunnen aanpassen. Dit suggereert een andere aanpak in het selecteren en plaatsen van projectmanagers op projecten dan op dit moment gebruikelijk is in organisaties.

De tien gouden regels van Passionned Group

Advies, onderzoek en projectbegeleiding zien we als een serieuze zaak die een hoge mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en objectiviteit vereist. Het is voor ons een vakmanschap waarbij we in nauwe interactie met jou en je medewerkers én met glasheldere communicatie komen tot scherpe, uitvoerbare en gedragen adviezen.

Waarom honderden klanten al met ons in zee zijn gegaan. Tien punten voor een inspirerend en vrijblijvend gesprek.

Slimme bedrijven verzilveren hun zakelijke intelligentie

De verkiezing tot de Slimste organisatie van Nederland, de Dutch Business Intelligence Award, is in volle gang. Organisaties uit diverse branches dingen mee naar de trofee en titel. Hieronder bevinden zich een online bank, een hypotheekverstrekker, een duurzame plantenkwekerij, een landelijke bakkerijketen, een internationale handelsonderneming, een grote overheidsinstelling, een onderwijsinstelling, een zeer vooruitstrevend gezondheidszorgbedrijf, een consultancy en diverse bedrijven uit de Retail.

Nieuwsbrief Passionned – Augustus 2011

In deze zomereditie van de nieuwsbrief van 2011 leest u meer over business intelligence & gedrag en waarom deze koppeling zeer essentieel is om op het scherpst van de snede te kunnen sturen.

“Bij de implementatie van business intelligence wordt deze koppeling zelden besproken, terwijl dit eigenlijk wel nodig is.” aldus Daan van Beek. Lees meer in het artikel ‘Zet gedrag op de business intelligence agenda van 2012’.

Masterclass PDCA wordt als zeer inspirerend ervaren

In de maanden september en oktober heeft Passionned Group een reeks workshoppen en masterclasses georganiseerd. De masterclass PDCA werd door de deelnemers als zeer inspirerend ervaren.

Verschillende managers, business intelligence specialisten en consultants van verschillende toonaangevende organisaties in Nederland namen deel aan de masterclass PDCA. Op basis van een uitgebreide checklist kregen zij tijdens de dag inzicht in de “gaten” van de PDCA cyclus bij hun bedrijf en eigen werkpatroon. Op het eind van de middag hadden de deelnemers duidelijk inzicht in hoe dit te verbeteren en te borgen.

Business Intelligence master class in Singapore

Op 19 en 20 september a.s. wordt er door Passionned Group een 2-daagse master class Business Intelligence gegeven in Singapore. Deze gloednieuwe interactieve master class gaat in op acht onderwerpen die u verder helpen om van uw business intelligence een nog groter succes te maken.

Internationale Business Intelligence trends: big data, business analytics, BI in de cloud en Mobile BI. Uit een poll op een van onze websites waar ruim 350 bezoekers aan deelnamen, blijkt dat driekwart van hen gelooft dat business intelligence in de nabije toekomst volledig mobiel zal gaan.

Lean & business intelligence

Wat betekent lean voor jouw organisatie? Heb je goed zicht op de acht oorzaken van verspilling in het proces? Volgens een artikel op Wikipedia gaat het om defecten, overproductie, transport, wachten, opslag, bewegingen en verplaatsingen, meer doen dan nodig is, onbenutte creativiteit en capaciteit. Worden deze continu in de gaten gehouden?

De acht categorieën van verspillingen zijn zeer nuttig om een proces efficiënter te maken. Business intelligence kan gebruikt worden om die verspillingen zichtbaar te maken en te visualiseren. Zo toonde een bekend elektronicaconcern alle TV’s die defect waren in een rapportage. De rapportage gaf inzicht in welk onderdeel en welke leverancier (met naam en toenaam) de oorzaak was van het defect. Alle betrokken medewerkers en leveranciers kregen toegang tot de informatie. In een half jaar tijd halveerde het aantal defecten. De besparingen liepen in de tientallen miljoenen per jaar. Lean en BI zijn de twee handen op één buik en vormen wat dat betreft een uitstekend team.

Nieuwsbrief Passionned Group – april 2011

De lente is aangebroken en de zon geeft Passionned Group altijd veel nieuwe energie. De afgelopen weken hebben er dan ook weer veel nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo zijn wij gestart met een aantal nieuwe opdrachten bij klanten, is het startsein gegeven voor een grootschalig onderzoek naar de PDCA cyclus, en zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met ICT Media (bekend van de CIO day) voor de uitreiking van de Business Intelligence Award 2012.

De kracht van de PDCA cyclus

De PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act) is een model uit de jaren ‘30. Ondanks vele nieuwe en aansluitende methoden staat het model nog steeds als een huis. Maar waarom was dit krachtige model een voorbeeld voor vele andere modellen? Waarom dient het nog steeds als inspiratiemiddel en toepassingsmodel?

Er bestaan diverse procesverbetermethoden, waaronder die van Lean, Six Sigma, Total Productive Maintenance (TPM) en European Foundation for Quality Management (EFQM). Waar de modellen vandaan komen en wat de kern is van de diverse modellen bespreken we bij het thema procesmanagement. Toch zijn ze allemaal gerelateerd aan de PDCA cyclus van Deming. Je zou kunnen zeggen dat ze allemaal een aanpassing zijn op dit ‘oermodel’.

Hou het praktisch en speel volledig open kaart, Be Smart!

Twaalf maanden geleden werd Walraven, internationale groothandel in bouw- en installatiematerialen, benoemd tot de slimste organisatie van Nederland. In een interview met Tino Hartsink, ICT manager van Walraven, blikken wij terug op een succesvolle editie van de Business Intelligence Award 2010.

Walraven werd gewezen op het bestaan van de Business Intelligence Award door hun eigen klanten en leveranciers. “Het was geen vanzelfsprekendheid voor ons om mee te dingen naar de BI Award” verteld ICT manager Tino Hartsink ons. “Klanten attendeerden ons op de prijs en gaven gelijktijdig aan dat zij vonden dat Walraven een goede kans zou maken om de Award te winnen, omdat Walraven haar bedrijfsprocessen zo goed op orde heeft”.

Nieuwsbrief Passionned februari 2011

De tweede maand van het jaar is succesvol afgesloten. Februari was de maand waarin wij onze groei over 2010 hebben aangekondigd. De maand waarin Rob Adolfsen werd geïnterviewd door het vakblad Skipr, het blad voor beslissers in de zorg. “De zorgsector meet veel, maar weet weinig”.

De maand waarin de elfde editie van het ETL Tools Survey rapport uitkwam. En de maand waarin er enorme belangstelling was voor de PDCA workshop. In deze nieuwsbrief leest u meer over al deze ontwikkelingen. Tevens kunt u in deze nieuwsbrief lezen waarom het niet verstandig is om elke dag borden met spinazie te eten en waarom 11 spitsen in een voetbalelftal misschien iets teveel van het goede is.

Wordt data integratie de nieuwe ETL?

Het verschil tussen wat enerzijds ETL leveranciers bedenken en anderzijds gebruikers willen, lijkt elk jaar groter te worden. Het begint al bij de naam. Gebruikers praten nog steeds over ETL (Extract, Transform en Load), terwijl leveranciers dit een gepasseerd station vinden. Zij praten over data integratie, iets wat breder is dan de oorspronkelijke ETL, maar dezelfde problematiek beschrijft.

Wanneer we ervan uit gaan dat Google statistieken een indicatie geven van waar men in geïnteresseerd is, zien wij dat wereldwijd 240.000 mensen per maand (in Nederland: 2.400) op “ETL“ zoeken. De zoekterm “data integration” wordt “slechts” door 74.000 mensen (in Nederland: 720) ingetikt. Op de eerste Google pagina van “data integration” vinden wij bijna uitsluitend informatie van leveranciers. De eerste “ETL” pagina bevat heel veel (neutrale) informatie over het onderwerp zelf en is bijna vrij van leveranciers. Goede positionering van de producten blijft, zoals blijkt uit bovenstaand voorbeeld, een probleem.

Onze missie: Nederland veel slimmer maken!

Het startsein voor de Business Intelligence Award 2011 is onlangs gegeven, ook aankomend jaar zal de ‘Slimste organisatie van Nederland’ worden uitgeroepen en beloond voor zijn prestaties op het gebied van BI en performance management.

Op Radio 1 en BNR Nieuwsradio zijn tijdens en na de BI Award uitreiking diverse interviews gehouden over het concept ‘De intelligente organisatie’ en de winnaar van de BI Award 2010. Hoe meer aandacht hoe beter, want wij hebben een missie: Nederland veel slimmer maken!

Help Nederland veel slimmer te maken

Op Radio 1 en BNR zijn tijdens en na de BI Award uitreiking diverse interviews gehouden over het concept ‘De intelligente organisatie’ en de winnaar van de Business Intelligence Award 2010. Hoe meer aandacht hoe beter, want wij willen Nederland veel slimmer maken!

Dit jaar werd Walraven BV de trotste eigenaar van de BI Award 2010 trofee en kwam als bedrijf overal in het nieuws. “Dé manier om die broodnodige informatie te vergaren uit de verschillende systemen in onze organisatie, te combineren, te analyseren en te visualiseren is: Business Intelligence” aldus CEO Jan van Walraven.

BI-test: het INK voor Business Intelligence

Het INK voor Business Intelligence (BI) is een organisatiescan en volwassenheidsmodel speciaal op maat gemaakt voor de domeinen business intelligence, performance management, IT en procesmanagement. Het geeft een krachtige impuls aan vernieuwing om mensen beter te laten samenwerken, datagedreven werken en aan je besturing en informatievoorzieningen.

Met behulp van het INK voor BI model kun je de meest kansrijke programma’s en projecten snel boven tafel halen en weet je waar jouw inspanning het meest succesvol wordt ingezet.

Stuur voor DE verandering eens op rework in plaats van output

Er is al veel geschreven over het optimaliseren van processen en het voorkomen van verspilling. Er zijn meerdere aanpakken om dat te doen. Lean, Six Sigma, TQM, PDCA, business intelligence of een combinatie ervan. Alle theorie eromheen snijdt min of meer hout en is prachtig. De succesvolle praktijkvoorbeelden zijn er.

De theorie kan afschrikken. Welke taal wordt nu goed begrepen en wat betekent een slim, slank & groen proces dan? Kunnen we Lean in een keer invoeren en hebben we dan een ideaal proces? Of moeten we niet soms eerst tot inzichten komen alvorens we weer een niveau verder kunnen optimaliseren?

De PDCA cyclus in het financiele zorgproces

Steeds meer organisaties hebben de afgelopen jaren de financiële situatie en de bedrijfsprocessen kritisch geanalyseerd. Zo ook een zorginstelling voor verpleeg- en verzorgingshuizen waar de leidraad voor 2010 vooral lag op het beheersbaar maken van de financiële situatie.

Oorzaak van deze nieuwe focus is de veranderende financieringsstructuur binnen de gezondheidszorg. De inkomstenkant is niet meer gebaseerd op het aantal aanwezige bedden, maar door de verandering van de overheidsregels op het aantal cliënten, het aantal behandelingen en hun zorgbehoefte, de zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC”s) en de ZorgZwaartePakketten (ZZP”s).

Management Update: De intelligente organisatie – 4 november 2010

Op 4 november 2010 organiseert advies- en onderzoeksbureau Passionned Group een interactieve sessie over het concept ‘de intelligente organisatie’. Bij het verschijnen van de derde druk van dit gelijknamige managementboek eerder dit jaar is er veel gevraagd naar een bijeenkomst over dit onderwerp.

Daan van Beek, auteur van het boek, managing director bij Passionned Group en Thieu Römgens, ICT manager van het Diakonessenhuis geven twee prikkelende presentaties over de theorie en de praktijk.

Nominaties voor Holland Casino, Walraven en Lucardi

Leiden, 30 juni 2010 – Tijdens een spannende auditiemiddag in het gebouw Gravensteen van de Universiteit Leiden zijn Holland Casino, Walraven en Lucardi juweliers door de vakjury genomineerd als ‘Slimste organisatie van Nederland’. De genomineerden dingen mee naar de prestigieuze Business Intelligence Award, een door beeldend kunstenaar Bert Denneman ontworpen uil die in glas is geholograveerd.

Verhoog de hits op je datawarehouse met Google

Datawarehouses bevatten doorgaans behoorlijk veel content. Laten we er voor het gemak vanuit gaan dat veel van deze content relevant is (op een bepaald moment) en betrouwbaar. Dat is vaak (nog) niet zo, maar okay, we willen hier een ander probleem aansnijden, namelijk dat de gebruiker informatie niet kan vinden en deze wel in de goede kwaliteit beschikbaar is.

Ik ben voor mezelf eens nagegaan waar dat aan zou kunnen liggen en heb een voorlopig lijstje samengesteld:

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met blog over de i/o (succes met analytics) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15