Passionned Group™

Intelligente, datagedreven organisaties: pagina 8 van 10

Managementgedrag en het motiveren van medewerkers

Managementgedrag en het motiveren van medewerkersApril 2016De meest gestelde vraag tijdens managementtrainingen is: hoe krijg je je medewerkers in beweging? Als het maar werkt willen managers van alles doen: iets voor hen bedenken, instrumenten inzetten, hen naar een cursus sturen, hen overtuigen van het belang van ander gedrag, op de zeepkist klimmen, peptalk houden. Deze maatregelen zijn echter betrekkelijk willekeurig en succes is zeker niet gegarandeerd. Meer houvast geeft een intern communicatieplan tijdens het implementatieproces. Hierbij ga je van tevoren nadenken over de verschillende boodschappen die je wilt communiceren. Denk hierbij aan de sense of urgency, het belang van ambitie en doelstellingen, het uitwerken van de organisatiedoelstellingen en de gevolgen op de werkvloer, de vorderingen tijdens de rit en de eerste resultaten.

Lees verder…

Top down & bottom up problemen en oplossingen

Top down & bottom up problemen en oplossingenMaart 2016De zoekveldmethode op basis van het strategische informatieplan is van nature top-downgericht. Kenmerk van deze aanpak is dat je het organisatiebeleid systematisch en consequent per niveau ‘naar beneden toe’ vertaalt. De indicatoren ontwerp je in een klein gezelschap, bijvoorbeeld de directie of het management. Daarmee committeren ze zich. Het sterke punt van deze benadering is dat het management er de samenhang in het beleid mee kan versterken. Vooral als de top een nieuwe koers wil varen en je alle afdelingen hierop wil laten aanhaken, is deze ‘integrale’ route een logische keuze. Om uitvoering en consistentie van het nieuwe beleid in de gaten te kunnen houden, kan je verder een managementinformatiesysteem opzetten. Maar er kleven ook risico’s aan de top-down benadering.

Lees verder…

Veranderkundige aspecten van de implementatie

Veranderkundige aspecten van de implementatieMaart 2016Prestatiemanagement verbetert het proces van waardecreatie in organisaties op twee manieren. Er zijn managers die prestatiemanagement gebruiken om de strategische doelen te realiseren of de vitale problemen van hun organisatie op te lossen. Andere managers voeren prestatiemanagement vooral in om nieuwe kansen voor hun organisatie te creëren? Hoe? Door uit te lokken dat noodzakelijke innovaties en noodzakelijke veranderingen op tijd plaatsvinden.

Lees verder…

Big Data toepassingen voor de overheid

Big Data toepassingen voor de overheidFebruari 2016De commerciële sector gaat vooral voor maximalisatie van winst en marges. Binnen de non-profit sector en overheid draait het niet om winst maar om bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, welzijn en punctualiteit. En dat geeft de overheidssector een voordeel in Big Data trajecten. In de publieke ruimte is immers zoveel te doen met bijvoorbeeld sensoren, foto’s en open data. Het daarmee meer winst maken wordt alom als ‘cool’ ervaren. We kijken in dit artikel wat de overheid c.q. publieke sector met Big Data doet en wat er allemaal mogelijk is.

Lees verder…

Continu verbeteren: van virus naar DNA

Continu verbeteren: van virus naar DNAJanuari 2016Er bestaan veel methodes, tools en inzichten als het gaat om continu verbeteren. Maar zelden worden deze met inzichten uit de wetenschap en praktijk gecombineerd. Te vaak kom ik nog tool- en taakgerichte implementaties tegen van bijvoorbeeld Lean, PDCA, Kaizen, Agile, Scrum, BPM, Procesmanagement en al het andere moois wat verbetermethoden en –filosofieën ons te bieden hebben. Om nog maar niet te spreken van de vele kwaliteitsmanagementsystemen die organisaties als kip zonder kop neerzetten en bijhouden. Met grote negatieve gevolgen van dien. Resultaat blijft uit en vervolgens gaat men ‘gewoon’ weer aan het werk of nog erger ze, draaien implementaties terug. Daarnaast neemt de motivatie af omdat de systemen en methoden afleiden van het ‘gewone’ werk (denk aan de zorgsector).

Lees verder…

Vijf belangrijke Lean trends 2023

Vijf belangrijke Lean trends 2023Januari 2016Aan de ene kant zijn er organisaties die al een tijd geleden begonnen zijn met de invoering van Lean. Ze zijn elke dag weer op zoek naar nieuwe “Lean kansen”. Aan de andere kant zie je organisaties die net beginnen, zoals in de zorg. Ze zijn bezig met experimenten en de maken de eerste resultaten mee. Voor de eerste groep wat meer ervaren organisaties leren wij uit de praktijk dat ze nog jaren verder kunnen verbeteren op basis van de Lean filosofie. Lean kent veel aspecten en lagen waarvan er vele onontgonnen blijven. Bijvoorbeeld het toepassen van 5S op de werkomgeving verslapt vaak. Ook de aandacht voor het meten van kleinere verbeteringen maar ook de grotere Kaizens neemt vaak af. Terwijl de organisatie juist de ervaring heeft dat dat allemaal heel krachtig werkt.

Lees verder…

Dienstverlening die niet wordt gemeten is verdacht

Dienstverlening die niet wordt gemeten is verdachtDecember 2015Dr. ir. Huub Vinkenburg ontving onlangs van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement een onderscheiding voor zijn betekenis voor de (kritische) kwaliteitskunde in Nederland. Huub Vinkenburg promoveerde in 1995 op het proefschrift ‘Stimuleren tot perfectie; kritieke factoren bij het verbeteren van dienstverlening’. Door de redactie van Sigma (platform voor kwaliteit van de organisatie) werden een aantal vakgenoten, waaronder ik, gevraagd om te reflecteren op enkele stellingen van Huub Vinkenburg. Ik koos voor zijn stelling over de meetbaarheid van dienstverlening. Hier volgt mijn betoog dat in het blad Sigma (nr. 5, november 2015) wat beknopter is weergegeven.

Lees verder…

Gemeente Zoetermeer aan de slag met PDCA

Gemeente Zoetermeer aan de slag met PDCAAugustus 2015Gemeenten zijn bezig een slag te maken naar de burger en ondernemer toe. Centrale vraag daarbij is ‘Hoe kunnen we onze publieke waarde verder vergroten?’ Dit betekent dat effectiviteit, hogere prestaties realiseren, continu verbeteren en innoveren aan belang winnen. Deze competenties zijn voor de gemeente nodig om onder andere haar functie in de participatiesamenleving goed aan te kunnen tonen. Kortom, gemeenten moeten nieuwe wegen bewandelen. In dit klantverhaal presenteren we hoe we de Gemeente Zoetermeer hebben geholpen met PDCA, performance management, KPI’s en het belang van commitment en communicatie bij de implementatie.

Lees verder…

Continu meten en verbeteren

Continu meten en verbeterenJuli 2015Organisaties besteden tegenwoordig veel aandacht aan het thema ‘meten is weten’. Dit vertaalt zich naar omvangrijke rapportages en schitterende dashboards die beschikbaar komen op verschillende soorten ‘mobile devices’. Maar hoe helpen deze visualisaties jouw organisatie beter te presteren? In dit artikel verkennen we de problematiek van ‘grijp in voor het te laat is’ (KPI’s en dashboards gaan uit zichzelf niets verbeteren) en laten we zien dat PDCA en KPI’s onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Tot slot presenteren we 8 conclusies om van meten naar continu verbeteren te gaan.

Lees verder…

Waarom elke controller alles van Big Data moet weten

Waarom elke controller alles van Big Data moet wetenJuli 2015Controllers houden zaken graag beheersbaar en proberen de organisatie met KPI’s in het gareel te houden. Vanuit een risicomanagementperspectief is dat begrijpelijk en ook verstandig, maar de moderne controller dient vandaag de dag zijn horizon te verruimen. Zo wordt hij of zij geacht bijvoorbeeld ook alles van Big Data te weten. Want traditionele KPI’s en begrippen als controleerbaarheid en beheersbaarheid moeten het veld ruimen voor Big Data en innovatie. Organisaties die die deze trends over het hoofd zien, lopen het risico de boot te missen.

Lees verder…

Rotterdam op weg met informatiegestuurd werken

Rotterdam op weg met informatiegestuurd werkenJuni 2015De gemeente Rotterdam wilde in 2014 meer samenhang brengen in alle BI-activiteiten. Gestart werd met een informatie-architectuur en een strategiebeschrijving. Een pilot rond voortijdige schoolverlaters, samen met Passionned Group, moet nu laten zien hoe het werkt in de praktijk. De pilot maakt deel uit van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), waarbinnen Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie keihard werken aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen zorgen deze partners ervoor dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de 4 grote steden in Nederland.

Lees verder…

De 7 grootste valkuilen in CRM en hoe er niet in te trappen!

De 7 grootste valkuilen in CRM en hoe er niet in te trappen!Juni 2015Klantgericht ondernemen is cruciaal. Zeker in deze tijd waar consumenten steeds kritischer en assertiever worden en hun gram halen op social media. Je wilt als ondernemer cognitieve dissonantie en reputatieschade koste wat het kost zien te voorkomen. Alles draait dus om de juiste benadering van de klant. De afkorting CRM heeft in dit verband een bijna magische klank gekregen. Er is veel geschreven over klantgericht ondernemen, maar dit concept daadwerkelijk in de praktijk brengen blijft lastig. Datavervuiling bijvoorbeeld is een issue bij het actueel houden van een CRM-systeem. In dit artikel presenteert CRM-goeroe Dick Pouw de 7 belangrijkste valkuilen en geeft hij tips hoe je beste met CRM kunt omgaan.

Lees verder…

Meer flexibiliteit met een procesarchitectuur

Meer flexibiliteit met een procesarchitectuurApril 2015Werken met architecturen komt steeds vaker voor. Denk hierbij aan bedrijfsarchitecturen, procesarchitecturen of informatie- en applicatiearchitecturen. Maar kun je een procesarchitectuur als oplossing inzetten? En wat is het nut van procesdenken, procesmanagement en procesarchitectuur voor jouw organisatie? Hoe bereik je dan meer flexibiliteit met een procesarchitectuur? Bij wat voor vraagstukken kan je dit inzetten? In dit artikel verkennen we de definitie van een procesarchitectuur, de belangrijkste afstemmingsdoelen en de opbrengsten van een procesarchitectuur.

Lees verder…

9 ijzersterke argumenten voor een datawarehouse

9 ijzersterke argumenten voor een datawarehouseMaart 2015Steeds meer organisaties vragen zich hardop af wat het nut is van een datawarehouse en of het de investering wel waard is. Ook willen ze weten welke alternatieven er zijn. Want een groeiend aantal IT-leveranciers en enkele zogenaamde “experts” beweren dat het einde van het datawarehouse in zicht is. Bij leveranciers moet je overigens denken aan leveranciers van datawarehouse-appliances, data-virtualisatie tools en data discovery tools. Wij hebben echter een andere overtuiging. Het datawarehouse is volgens ons nog steeds hét kloppende hart van elke intelligente, datagedreven organisatie. Het datawarehouse vervult een aantal vitale functies.

Lees verder…

PDCA als katalysator voor interne veranderingen

PDCA als katalysator voor interne veranderingenNovember 2014In september afgelopen jaar verzorgde mr. Leo Kerklaan van Passionned Group een tweedaagse incompany training op het gebied van PDCA voor 18 medewerkers van NedMag. Initiatiefnemer Aart Vollenhoven is Director Finance & Supply Chain van dit zoutmijnbouwbedrijf uit Veendam. “Ik vind dat we meer routine moeten krijgen in het gestructureerd implementeren van verbeterideeën.” De deelnemers aan de PDCA-training vonden het vooral interessant om bij elkaar in de keuken te kijken en te zien met welke uitdagingen andere teams worstelen en welke verbetervraagstukken zij inbrachten.

Lees verder…

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek - Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen ___
Trainingen & workshops ___
Deelnemers opgeleid ___
Beoordeling klanten 8,9
Consultants & docenten ___
Kantoren 3
Jaar ervaring 18