Blog over de I/O | Succes met analytics

Intelligente, datagedreven organisaties: pagina 6 van 7


Blog over Intelligente, datagedreven organisaties: pagina 6 van 7
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

Dit is de blog van de consultants van Passionned Group over intelligente, datagedreven organisaties. Wij schrijven hier over allround vision & strategie, analytics & BI, agility en continu verbeteren. Verder kun je hier meer te weten komen over onze events, people en de verkiezing van de Slimste organisatie van Nederland.

Je kunt natuurlijk ook direct ons boek ‘De intelligente organisatie’ bestellen.

BI in the cloud: laat jij je brein beheren door je buurman?

Veel is er al gesproken en geschreven over cloud computing, ook in relatie tot Business Intelligence (BI). Van een gespecialiseerd BI onderzoeks- en adviesbureau mag u verwachten dat die de ontwikkelingen op de voet volgt en u deelgenoot maakt van een heldere en ook prikkelende visie op diverse thema’s.

Daarom helpen we u om het kaf van het koren te scheiden en bij het maken van een goede keuze. In dit artikel staan we stil bij het fenomeen ‘BI in de cloud’.

Bij een slimme bedrijfsvoering hoort goed procesmanagement

Karl E. Weick had het in 1969 al over ‘organiseren’ in plaats van de ‘organisatie’ in zijn revolutionaire boek ‘The social psychology of organizing’. Daarmee zette hij de eerdere visie over een beeld van de organisatie op zijn kop. Organiseren is een werkwoord en dat is precies het verschil met het statische begrip organisatie. Er zit beweging in ‘organiseren’ en het gaat om wat mensen onderling met elkaar overeen stemmen, welk beeld er wordt geschetst door het proces van interactie.

Datawarehouse en BI tool niet noodzakelijk voor slagen BI

In een recente poll op onze website over Business Intelligence vroegen we bezoekers om hun mening te geven over de stelling “Een business intelligence traject kan nooit slagen wanneer…”. Hieronder vind je de uitslag van de stemming.

Bezoekers geven aan dat de faalkans van Business Intelligence het grootst is wanneer er teveel KPI’s zijn en het topmanagement niet actief bij BI betrokken is. Hoe zit dat?

Business Intelligence zet organisaties op zijn kop!

In een recente poll vroegen wij aan bezoekers op deze website om te stemmen op de stelling “Als Business Intelligence succesvol is zet het de organisatie op zijn kop”. De uitkomst van deze stelling heeft ons in positieve zin verrast, de meerderheid van de stemmers gelooft dat bij een succesvolle implementatie van Business Intelligence de organisatie op zijn kop gaat. Met andere woorden: de organisatie gaat zich anders organiseren of hergroeperen.

PDCA cyclus laat bedrijfsresultaten stijgen

Onderzoek onder bijna vierhonderd organisaties laat zien dat de alom bekende PDCA cyclus (plan-do-check-act voorbeeld) cruciaal is om betere bedrijfsresultaten te boeken. Niet alleen kunnen hierdoor de winstmarges van jouw organisatie verbeteren en je werkvoorraden drastisch verminderen, ook neemt de klanttevredenheid toe. Deze kwaliteitscirkel van dr. Deming blijkt nu het fundament te zijn om met stuurinformatie en de verbetermethode KPI (afkorting) groot succes te kunnen boeken.

CRM wordt Social CRM

Nog geen vijftien jaar geleden werd het CRM gedachtegoed en de ondersteunende Business Intelligence software populair. Op de door Paul Greenberg georganiseerde Social CRM Summit in Washington begin februari 2010 werd al weer gesproken over “traditional CRM”, dat wil zeggen CRM zonder verbinding naar Social Media zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, blogs. Dan is het eigenlijk ook al weer “old school” om een aanduiding CRM 2.0. te gebruiken, terwijl CRM 3.0, etc. al in het verschiet ligt.

Best Business Case van 2009: de nominaties

De jury, waarin Bernard Vuijk (associate partner Passionned) zitting heeft, die door Computable is aangesteld om de beste business case van 2009 te bepalen, heeft de genomineerden bekend gemaakt. Genomineerd zijn de gemeente Almere, het St. Antonius Ziekenhuis (twee keer), de Integrale Kankercentra en Bol.com.

In totaal werden er 66 business cases bij de redactie van Computable ingediend. Opvallend was dat er dit jaar meer cases uit de non-profit sector kwamen dan uit profit. Volgens de jury is dat echter niet de reden dat er uiteindelijk vier non-profit business cases zijn genomineerd en maar één case uit de profit sector.

De ingewikkelde keuze voor Business Intelligence Tools versimpeld!

De keuze om tot een geschikte tool te komen voor Business Intelligence en performance management in uw organisatie is vaak een moeilijke. Buiten het feit dat de selectie tijdrovend is en de meeste tools kostbaar, is de uiteindelijk geselecteerde tool ook niet zomaar “in te ruilen” voor een ander wegens hoge investeringen in zowel financieel als organisatorisch opzicht.

Onafhankelijk onderzoeksbureau Passionned Group brengt in 2010 de derde editie uit van de BI Tools survey waarmee we uw keuze vergemakkelijken.

De organisatie van de organisatie

Deze halve zin kan cryptisch overkomen. Ik wil hiermee aangeven dat het (tegenwoordig) lijkt alsof het nodig is om een organisatie zelf te organiseren. Dubbelop dus. We bedoelen hiermee de activiteiten en middelen om de organisatie in stand te houden en te verbeteren. Dit kunnen we de overhead en het management van een organisatie noemen.

Het kan gaan om coördinatie door bijvoorbeeld procedures en richtlijnen, Human Capital Management, process management, informatie management, ICT, finance, in principe alles wat niet tot de kernactiviteiten van een organisatie behoord. Ook de managementlagen en de sturing op de strategie.

Informatiegestuurde gemeenten – een evaluatie

Op 1 december 2009 heeft een interactieve middagsessie voor gemeenten plaatsgevonden met als thema beleidskaarten en prestatiesturing. Speciaal voor beleidsmakers, managers en bestuurders van lokale overheden. Wij blikken in deze nieuwsbrief terug op een informatieve, succesvolle en interactieve middag door de hoogtepunten uit de drie presentaties te belichten.

De centrale vraag op 1 december was “Hoe kunnen wij een informatiegestuurde gemeente ontwikkelen en het geformuleerde beleid krachtig vertalen naar uitvoering en deze goed periodiek volgen?”. Verschillende uitdagingen duiken op bij het vinden van het antwoord op deze vraag, namelijk “Hoe wordt de samenhang tussen verschillende beleidsterreinen bewaakt?”, “Moet er bijgestuurd worden of verloopt het succesvol?”, “Hoe krijgen we onze mensen mee?” en tot slot “Ligt de focus op de juiste plek?”. Door middel van drie presentaties is gepoogd antwoord te geven op deze vragen.

Balans tussen zorg en zakelijkheid

Mensen in de zorg hebben een zorggen, ja, je leest het goed het is geen typefout. Zorg verlenen is hun passie, echter de zorgmarkt is momenteel dusdanig in beweging dat dit tot zorgen leidt. Bijvoorbeeld over de vrije keuze die een klant tegenwoordig heeft en de totaal andere wijze van financiering (DBC’s en ZZP’s). Er ontstaat bewustwording binnen zorgorganisaties, niet alleen bij de financieel manager, maar juist ook bij de zorgmanager. Hoe krijg ik mijn zorg op een goede manier gefinancierd en mijn begroting sluitend, zonder te moeten inleveren op de kwaliteit van zorg. Iedereen realiseert zich dat het anders wordt.

HELP – De databom barst!

Veel ondernemingen zijn op zoek naar ideeën om de productiviteit van de medewerkers te vergroten en de kosten van de bedrijfsvoering te verlagen waardoor de concurrentiepositie wordt versterkt. Door de verdere digitalisering van gegevens in de maatschappij is het moment aangebroken om meer grip te krijgen op de enorme berg met data, en om slimme oplossingen te implementeren voor het managen van deze data van wieg tot graf.

Datawarehouse, architectuur en organisatie bij Gemiva – SVG Groep

De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap en mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Gemiva heeft Passionned Group gevraagd een advies uit te brengen over de architectuur en de organisatie van het datawarehouse, plus een advies voor de te gebruiken ETL tool. Het adviestraject is naar grote tevredenheid voltooid, met een waardering van een 9.

Vraag naar Business Intelligence-software stijgt fors

De omzet in business intelligence software zal tot 2015 toenemen tot 14 miljard dollar volgens marktonderzoeker Forrester. In 2008 werd nog een omzet in deze software behaald van rond de 7 miljard dollar.

Organisaties gebruiken Business Intelligence-software om diepgaande analyses te maken waarmee ze de koers van hun bedrijfsvoering kunnen staven danwel bepalen. De vraag naar deze software heeft in het geheel niet te lijden van de economische crisis, stelt Forrester. Organisaties hebben de analyses waar deze programmatuur voor kan zorgen juist in economisch slechtere tijden harder nodig. Bovendien zal het MKB meer Business Intelligence-software aanschaffen. Nu nog is 30 procent van de omzet uit het middenbedrijf afkomstig. Forrester verwacht dat dat zal groeien naar 36 procent in de komende vijf jaar.

Diakonessenhuis gekozen tot slimste organisatie van 2009

Tijdens de vijfde editie van de Business Intelligence Awards is op 29 september na een spannende eindstrijd de titel ‘Slimste organisatie van Nederland’ toegekend aan het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn. Excellent Performance Awards voor Politie Amsterdam-Amstelland, KPN Retail en ICS.
De prijs, een glazen trofee met daarin een jagende uil gegraveerd, werd direct na ontvangst door het Diakonessenhuis opgedragen aan het team. Niet alleen de jury was onder de indruk van de prestaties van het Diakonessenhuis, ook het publiek heeft haar stem massaal toegekend aan het Utrechtse gasthuis.

Rumoer rondom NORA

Binnen de overheid vindt op het vlak van architectuur veel bedrijvigheid plaats. Dat lijkt een contradictio in terminis, maar in dit geval kunnen bedrijven hier een voorbeeld aan nemen. Enkele jaren geleden is Nora geboren, de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. Inmiddels is ze bijna drie jaar oud en heeft een upgrade ondergaan en versie 3.0 (strategiekatern) zag onlangs het levenslicht. Nu is er rumoer ontstaan over haar publiek. Sommigen stellen dat het louter voer is voor architecten, anderen suggereren dat het publiek veel breder zou moeten zijn; ook bestuurders en managers moeten het kunnen lezen en toepassen.

Lokale overheid kan miljoenen uitsparen met kant-en-klaar raamwerk

In het fonkelnieuwe Passionned Group rapport ‘Informatie als sleutel tot uitmuntende overheidsprestaties’ wordt op heldere wijze beschreven hoe lokale overheden hun voordeel kunnen doen met het kant-en-klare Informatie- en Prestatiemanagement Raamwerk voor Gemeenten. Tegen de achtergrond van het 9-vlaks model van professor Maes wordt antwoord gegeven op een aantal vraagstukken van belang.

Prestatiemanagement en beleidskaarten: hoe organiseren we van hoog tot laag prestatiemanagement binnen de gemeentelijke organisatie?

Niet noodzakelijk de sterksten, maar de slimsten winnen

Dit zegt Arent van ’t Spijker in alweer de derde editie van het jaarboek Business Intelligence en performance management. Een verzameling “best practices” van de allerbeste organisaties waaronder Albert Heijn en ProRail en essays van doorgewinterde experts.

“BI staat alweer voor het vierde achtereenvolgende jaar bovenaan het technologie-prioriteitenlijstje van CIO’s (Gartner EXP Study 2009), Business Intelligence is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Zo vinden ook Roelien Breeuwer en Cyriel Houben van Ordina: “BI is vandaag de dag in bijna elke organisatie gemeengoed geworden”. Jorgen Heizenberg (Capgemini) geeft aan hoe de data en snelheid waarmee deze verwerkt dient te worden toenam in 2008 en dat deze trend volgens verwachting in 2009 ook blijft toenemen, BI is cruciaal om deze trend aan te kunnen als organisatie.

Strategiekaarten ook geschikt voor scenarioplanning

Strategiekaarten zijn een uitstekend middel om de organisatiestrategie en bijbehorende besturing op effectieve wijze te visualiseren en te communiceren. Binnen de publieke sector praten we vaak niet over strategie, maar over beleid. In onze visie kan een strategiekaart niet alleen nuttig zijn in de context van performance management, maar ook zeer geschikt als instrument voor scenarioplanning, organisatieontwikkeling en investeringsbeslissingen zijn.

Passionned Group introduceert Dashboard voor goed gemeentebestuur

Gemeenten krijgen een steeds crucialere rol in de landelijke politiek. Steeds vaker wordt regeringsbeleid op gemeentelijk niveau opgepakt, uitgewerkt en uitgevoerd. Passionned Group heeft de afgelopen jaren daarom intensief gewerkt aan de ontwikkeling van een Gemeentelijk Besturing en eXpertise model (GBX). Dit model is bedoeld om meer lijn te brengen in complexe overheidsprocessen en een verbinding aan te brengen tussen landelijk beleid en de doorvertaling naar de lokale uitvoering.

Realiseer de juiste match tussen project en projectmanager

Dat elke willekeurige projectmanagers geschikt is voor elk willekeurig project is niet realistisch. Maar op basis van een set van competentieprofielen voor een set van projecttypen is het wel mogelijk de juiste match tussen project en projectmanager te realiseren, zo stelden we in het eerste artikel vast. Maar hoe ontwikkel je zo’n competentietypologie?

In het tweede deel van deze artikelenserie hebben we daartoe het PrDA-competentiemodel beschreven, gebaseerd op de Project rol Diagrammatische Aanpak. In dit derde deel introduceren wij een ander competentiemodel, het Complementaire Waarden model. Ligt de oorsprong van het PrDA-model in een psychologische benadering van persoonlijke competenties, het CW-model stoelt op een bedrijfskundige benadering van de projectkarakteristieken. Je kan dit vergelijken met de kanaaltunnel: deels gegraven vanuit Engeland, deels gegraven vanuit Frankrijk. Aan het eind van dit artikel gaan we in op de vraag of de twee besproken modellen net zo keurig op elkaar kunnen worden aangesloten als de twee delen van de kanaaltunnel.

Gemeenten in een midoffice-spagaat

Veel organisatieveranderingen, ook de heel nuttige en noodzakelijke, verlopen stroperig en bereiken vaak niet de doelstellingen waarvoor ze zijn aangekondigd. Neem nu de midoffice bij gemeenten, het concept is interessant en aardig. Maar een aantal zaken lijken niet te kloppen.

Ten eerste: wie zou er in een midoffice willen en moeten werken? In de frontoffice ben je min of meer generalist, en heb je contact met klanten, in de backoffice kun je als specialist je hersens laten kraken over complexe vergunningen. De midoffice is echter geen echte office waar mensen werken, maar een ICT concept. Bedacht en beheert door vaak de informatiemanagement afdeling. De vraag is wat gebeurt er daar dan?

Onderzoeksrapport: maak van BI een groot succes

In deze publicatie vindt u de belangrijkste resultaten van jarenlang nauwgezet onderzoek naar de kritieke succesfactoren van Business Intelligence en performance management. Ondermeer geboren uit de wens om veel meer te weten te komen wat nu echt bepalend zou kunnen zijn voor het succes. In deze helder geschreven publicatie worden u de geheimen ontrafelt van performance management en business intelligence.

Zijn professionele projectmanagers generiek inzetbaar?

Is iedere projectmanager even geschikt voor elk project of zijn voor verschillende typen projecten ook verschillende typen projectmanager nodig? Dat is de centrale vraag in een korte serie van drie artikelen waarvan dit deel 2 is. Het eerste deel verscheen in de nieuwsbrief van februari 2009.

In het eerste deel hebben we vastgesteld dat het tot een professie ontwikkelen van projectmanagement betekent dat daaraan generieke én exclusieve competenties verbonden moeten worden. Een professionele projectmanager dient immers generiek inzetbaar te zijn, dus in verschillende projecten van verschillende organisaties. Dit in tegenstelling tot de huidige projectmanager wiens competenties nog sterk beperkt zijn tot het vak- en werkgebied van de organisatie waarbinnen hij in die functie gegroeid is. Maar hoe ver moeten we daarin gaan?

Conclusies BI onderzoek maar al te waar

Naar aanleiding van de publicaties van de Nationale BI Survey in diverse vakbladen waaronder Computable van vrijdag 30 januari jl. – BI betaalt zich bijna nooit terug – kunnen we in ieder geval constateren dat het onderwerp leeft. Hieronder lees je de reactie van Daan van Beek die het onderzoek uitvoerde.

Wij begrijpen ook dat alle mensen die fel reageerden op de uitkomsten van het onderzoek, net zoals wij, het vak een warm hart toedragen. Echter, we moeten de realiteit, overeenkomend met de perceptie van veel BI en business managers, CIO’s en CFO’s, niet uit het oog verliezen. Juist daarom doen we al sinds 2004 gedegen onderzoek naar het effect van BI en performance management binnen het Nederlandse bedrijfsleven en de publieke sector.

Enterprise Search: een welkome aanvulling op Business Intelligence

De laatste weken is er veel discussie geweest over BI in moeilijke tijden, in hoeverre het loont om in BI te investeren en de redenen dat zoveel projecten niet succesvol lijken te zijn. Als wij praten over Business Intelligence, vooral bij de grote bedrijven, denken wij over het verwerken van data (uit databases en applicaties) tot informatie waarop wij actie kunnen ondernemen.

Dit is het traditionele Business Intelligence waar o.a. Cognos en Business Objects al jaren mee bezig zijn en waar Gartner jaarlijks een BI Quadrant over publiceert. Een van de problemen met dit type oplossing is, dat heel veel van de data die wij nodig hebben om aan de juiste managementinformatie te komen niet zit in een keurig gedefinieerde Oracle database met een metadata laag erover heen. Het zit ook niet in SAP/R3 met structuur en security waar wij, soms met moeite, erbij kunnen, maar het zit in webpagina’s, PDF bestanden, PowerPoint presentaties, e-mails en Word documenten waar er vrij weinig standaard definities zijn en nog minder toegangsregels.

Relatie tussen project en projectmanager

Is iedere projectmanager even geschikt voor elk project of zijn voor verschillende typen projecten ook verschillende typen projectmanager nodig? Dat is de centrale vraag in een korte serie van drie artikelen waarvan dit de eerste is.

Het predicaat professie suggereert generieke en exclusieve competenties. Hoe ver kunnen we daarin gaan? Dat de in de toepassing van generieke methoden gecertificeerde projectmanager ook in elk project succesvol inzetbaar is, is ongeloofwaardig. Tegelijkertijd zijn onze huidige projecten continu in verandering en vragen we om projectmanagers die hun aanpak daarop adequaat en snel kunnen aanpassen. Dit suggereert een andere aanpak in het selecteren en plaatsen van projectmanagers op projecten dan op dit moment gebruikelijk is in organisaties.

De tien gouden regels van Passionned Group

Advies, onderzoek en projectbegeleiding zien we als een serieuze zaak die een hoge mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en objectiviteit vereist. Het is voor ons een vakmanschap waarbij we in nauwe interactie met jou en je medewerkers én met glasheldere communicatie komen tot scherpe, uitvoerbare en gedragen adviezen.

Waarom honderden klanten al met ons in zee zijn gegaan. Tien punten voor een inspirerend en vrijblijvend gesprek.

Slimme bedrijven verzilveren hun zakelijke intelligentie

De verkiezing tot de Slimste organisatie van Nederland, de Dutch Business Intelligence Award, is in volle gang. Organisaties uit diverse branches dingen mee naar de trofee en titel. Hieronder bevinden zich een online bank, een hypotheekverstrekker, een duurzame plantenkwekerij, een landelijke bakkerijketen, een internationale handelsonderneming, een grote overheidsinstelling, een onderwijsinstelling, een zeer vooruitstrevend gezondheidszorgbedrijf, een consultancy en diverse bedrijven uit de Retail.

Lean & business intelligence

Wat betekent lean voor jouw organisatie? Heb je goed zicht op de acht oorzaken van verspilling in het proces? Volgens een artikel op Wikipedia gaat het om defecten, overproductie, transport, wachten, opslag, bewegingen en verplaatsingen, meer doen dan nodig is, onbenutte creativiteit en capaciteit. Worden deze continu in de gaten gehouden?

De acht categorieën van verspillingen zijn zeer nuttig om een proces efficiënter te maken. Business intelligence kan gebruikt worden om die verspillingen zichtbaar te maken en te visualiseren. Zo toonde een bekend elektronicaconcern alle TV’s die defect waren in een rapportage. De rapportage gaf inzicht in welk onderdeel en welke leverancier (met naam en toenaam) de oorzaak was van het defect. Alle betrokken medewerkers en leveranciers kregen toegang tot de informatie. In een half jaar tijd halveerde het aantal defecten. De besparingen liepen in de tientallen miljoenen per jaar. Lean en BI zijn de twee handen op één buik en vormen wat dat betreft een uitstekend team.

De kracht van de PDCA cyclus

De PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act) is een model uit de jaren ‘30. Ondanks vele nieuwe en aansluitende methoden staat het model nog steeds als een huis. Maar waarom was dit krachtige model een voorbeeld voor vele andere modellen? Waarom dient het nog steeds als inspiratiemiddel en toepassingsmodel?

Er bestaan diverse procesverbetermethoden, waaronder die van Lean, Six Sigma, Total Productive Maintenance (TPM) en European Foundation for Quality Management (EFQM). Waar de modellen vandaan komen en wat de kern is van de diverse modellen bespreken we bij het thema procesmanagement. Toch zijn ze allemaal gerelateerd aan de PDCA cyclus van Deming. Je zou kunnen zeggen dat ze allemaal een aanpassing zijn op dit ‘oermodel’.

Hou het praktisch en speel volledig open kaart, Be Smart!

Twaalf maanden geleden werd Walraven, internationale groothandel in bouw- en installatiematerialen, benoemd tot de slimste organisatie van Nederland. In een interview met Tino Hartsink, ICT manager van Walraven, blikken wij terug op een succesvolle editie van de Business Intelligence Award 2010.

Walraven werd gewezen op het bestaan van de Business Intelligence Award door hun eigen klanten en leveranciers. “Het was geen vanzelfsprekendheid voor ons om mee te dingen naar de BI Award” verteld ICT manager Tino Hartsink ons. “Klanten attendeerden ons op de prijs en gaven gelijktijdig aan dat zij vonden dat Walraven een goede kans zou maken om de Award te winnen, omdat Walraven haar bedrijfsprocessen zo goed op orde heeft”.

Wordt data integratie de nieuwe ETL?

Het verschil tussen wat enerzijds ETL leveranciers bedenken en anderzijds gebruikers willen, lijkt elk jaar groter te worden. Het begint al bij de naam. Gebruikers praten nog steeds over ETL (Extract, Transform en Load), terwijl leveranciers dit een gepasseerd station vinden. Zij praten over data integratie, iets wat breder is dan de oorspronkelijke ETL, maar dezelfde problematiek beschrijft.

Wanneer we ervan uit gaan dat Google statistieken een indicatie geven van waar men in geïnteresseerd is, zien wij dat wereldwijd 240.000 mensen per maand (in Nederland: 2.400) op “ETL“ zoeken. De zoekterm “data integration” wordt “slechts” door 74.000 mensen (in Nederland: 720) ingetikt. Op de eerste Google pagina van “data integration” vinden wij bijna uitsluitend informatie van leveranciers. De eerste “ETL” pagina bevat heel veel (neutrale) informatie over het onderwerp zelf en is bijna vrij van leveranciers. Goede positionering van de producten blijft, zoals blijkt uit bovenstaand voorbeeld, een probleem.

Stuur voor DE verandering eens op rework in plaats van output

Er is al veel geschreven over het optimaliseren van processen en het voorkomen van verspilling. Er zijn meerdere aanpakken om dat te doen. Lean, Six Sigma, TQM, PDCA, business intelligence of een combinatie ervan. Alle theorie eromheen snijdt min of meer hout en is prachtig. De succesvolle praktijkvoorbeelden zijn er.

De theorie kan afschrikken. Welke taal wordt nu goed begrepen en wat betekent een slim, slank & groen proces dan? Kunnen we Lean in een keer invoeren en hebben we dan een ideaal proces? Of moeten we niet soms eerst tot inzichten komen alvorens we weer een niveau verder kunnen optimaliseren?

De PDCA cyclus in het financiele zorgproces

Steeds meer organisaties hebben de afgelopen jaren de financiële situatie en de bedrijfsprocessen kritisch geanalyseerd. Zo ook een zorginstelling voor verpleeg- en verzorgingshuizen waar de leidraad voor 2010 vooral lag op het beheersbaar maken van de financiële situatie.

Oorzaak van deze nieuwe focus is de veranderende financieringsstructuur binnen de gezondheidszorg. De inkomstenkant is niet meer gebaseerd op het aantal aanwezige bedden, maar door de verandering van de overheidsregels op het aantal cliënten, het aantal behandelingen en hun zorgbehoefte, de zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC”s) en de ZorgZwaartePakketten (ZZP”s).

Nominaties voor Holland Casino, Walraven en Lucardi

Leiden, 30 juni 2010 – Tijdens een spannende auditiemiddag in het gebouw Gravensteen van de Universiteit Leiden zijn Holland Casino, Walraven en Lucardi juweliers door de vakjury genomineerd als ‘Slimste organisatie van Nederland’. De genomineerden dingen mee naar de prestigieuze Business Intelligence Award, een door beeldend kunstenaar Bert Denneman ontworpen uil die in glas is geholograveerd.

Verhoog de hits op je datawarehouse met Google

Datawarehouses bevatten doorgaans behoorlijk veel content. Laten we er voor het gemak vanuit gaan dat veel van deze content relevant is (op een bepaald moment) en betrouwbaar. Dat is vaak (nog) niet zo, maar okay, we willen hier een ander probleem aansnijden, namelijk dat de gebruiker informatie niet kan vinden en deze wel in de goede kwaliteit beschikbaar is.

Ik ben voor mezelf eens nagegaan waar dat aan zou kunnen liggen en heb een voorlopig lijstje samengesteld:

Digitale dienstverlening niet in de lift

Ik word vaak verrast door positieve berichtgeving, zeker als het gaat om de overheid. Recent onderzoek van accountantskantoor PricewaterhouseCoopers en de beroepsvereniging voor webprofessionals binnen de publieke sector Cascadis kopt met ‘Digitale dienstverlening in de lift, nu samen verder’. Prachtig om te zien dat er zoveel energie rondom het thema digitale dienstverlening is. Enigszins teleurstellend is dat de kop ook nu weer niet de lading lijkt te dekken en we nog lang niet op koers lijken te zijn met digitale dienstverlening.

Organisatie of reorganisatie: samenwerken

Deze halve zin kan cryptisch overkomen. Ik wil hiermee aangeven dat het (tegenwoordig) lijkt alsof het nodig is om een organisatie zelf te organiseren. Dubbelop dus. We bedoelen hiermee de activiteiten en middelen om de organisatie in stand te houden en te verbeteren. Dit kunnen we de overhead en het management van een organisatie noemen. Het kan gaan om coördinatie door bijvoorbeeld procedures en richtlijnen, Human Capital Management, process management, informatie management, ICT, finance, in principe alles wat niet tot de kernactiviteiten van een organisatie behoord. Ook de managementlagen en de uitvoering en besturing van de bedrijfsstrategie.

Harde aanval op business intelligence

Op het BI platform van Array Publications gaat hoofdredacteur Hans Lamboo in de aanval op business intelligence. Met name slimme organisaties moeten het ontgelden! Hans schrijft: “Ik vind het een gotspe dat de i van BI, die staat voor intelligence, steeds weer opnieuw in verband gebracht wordt met intelligentie. [..] zodra het om Business Intelligence gaat [..] worden intelligentie organisaties ten tonele gevoerd. Leuk voor sappige marketingslogans zoals “Hoe slim is jouw organisatie?” en “Wat is de intelligentste organisatie van het land?”, maar wel heel erg kort door de bocht.”

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met blog over de i/o (succes met analytics) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15