Complete opleiding Procesmanagement: duurzame procesoptimalisatie in 3 dagen

Inhoudsopgave
8,3 / 10

In deze complete training Procesmanagement staat duurzame procesoptimalisatie bij commerciële en non-profit organisaties centraal. Deze cursus gaat in op cruciale thema’s waarmee bestuurders, (proces)managers, projectleiders, adviseurs en proceseigenaren al sinds mensenheugenis worstelen maar die actueler dan ooit zijn. Vraagstukken waar indertijd al de farao’s het hoofd over braken tijdens de bouw van een pyramide: hoe richt je je processen zo goed mogelijk in en welke eisen stel je daar aan. Vraagstukken die ook nu spelen bij ziekenhuismanagers die bijvoorbeeld de doorstroom van patiënten willen verbeteren, of plantmanagers die het Industrial Internet of Things moeten installeren, telecommanagers die klantreizen willen optimaliseren of gemeenten die allerlei extra taken krijgen toegeschoven vanuit de Rijksoverheid. Voor meer informatie neem contact met ons op.

De principes voor procesmanagement blijken universeel toepasbaar

De principes voor procesmanagement en procesverbetering blijken universeel toepasbaar. Dit maakt deze training Procesmanagement geschikt voor een breed publiek. Tijdens deze cursus adresseert de docent in opeenvolgende proces management modules de volgende vraagstukken:

 • Zien je bedrijfsprocessen eruit als een bord spaghetti en wil je weer grip krijgen op je processen?
 • Kampt jouw organisatie regelmatig met leveringsproblemen als gevolg van bottlenecks in het bedrijfsproces?
 • Vraag je je af hoe je overbodige tussenschakels kunt elimineren, voorraden beperken en doorlooptijden verkorten?
 • Wil je je klantprocessen optimaliseren en toegroeien naar een procesgeoriënteerde, datagedreven organisatie?
 • Wil je ook zicht krijgen op de bijdrage die je processen leveren aan het realiseren van je missie en strategie?
 • Weet je hoe je processen presteren, wat passende performance-eisen zijn en hoe je die praktisch kunt optimaliseren?
 • Voel je intuïtief aan dat er in jouw organisatie resources worden verspild, maar weet je niet waaraan en door wie?
 • Wil je weten hoe je Robotic Process Automation (RPA) kunt toepassen en hoe je hier voordeel mee kan behalen?
 • Wil je afstappen van beschrijvende processen en stapsgewijs overstappen op meer voorspellende processen?
 • Vraag je je af hoe je draagvlak creëert voor procesverbetering, procesinnovatie en veranderingsprocessen?

Als een of meerdere van bovenstaande vraagstukken jou bekend voorkomen en je steeds meer dwars gaan zitten, dan is het nu tijd om in actie te komen. Pak je procesproblemen bij de wortel aan en schrijf je nu in voor de training Procesmanagement.

Maak vaart met de cursus Procesmanagement via persoonlijk actieplan

De docent van deze cursus Procesmanagement brengt je in drie dagen niet alleen “het procesdenken” bij, maar je ontwikkelt tegelijkertijd een persoonlijk actieplan voor het doorvoeren van verbeteringen in je eigen organisatie. Dit goed onderbouwde plan, met tal van tips voor procesverbetering, procesmanagement en het kiezen van de juiste procesindicatoren, kun je als je eenmaal bent teruggekeerd op de werkvloer direct in de praktijk toepassen.

Praktische informatie: locatie, duur, data en prijs

Door onze registratie in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) zijn onze opleidingen vrijgesteld van 21% BTW. Die brengen we dus niet in rekening.

Locatie:
Berghotel Amersfoort
Duur: 3 dagen
Data:
11 t/m 13 juni 2024
24 t/m 26 september 2024startgarantie
26 t/m 28 november 2024
18 t/m 20 maart 2025
10 t/m 12 juni 2025
23 t/m 25 september 2025
25 t/m 27 november 2025
Punten:
PA15
Deze opleiding Procesmanagement geeft je recht op PA-punten net als al onze andere trainingen. Bij een totaal van 150 PA-punten én na het succesvol afleggen van een examen ontvang je een certificaat van bekwaamheid. Je ontvangt daarnaast de badge 'Certified Data & Decisions Professional' voor op LinkedIn.
PE-punten
Informeer bij je vakvereniging - bijvoorbeeld de Vereniging van Registrercontrollers of de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants - hoeveel PE-punten/uren je kunt registreren voor je Permanente Educatie (PE).
Prijs: 1.895 euro

Word expert in procesverbeteren dankzij deze BPM training

In onze 3-daagse BPM training brengen we je de details van effectieve en efficiënte bedrijfsvoeringsprocessen bij. De kwaliteit van processen komt aan bod, maar ook het belang van sleutelprocessen, procesoptimalisatie en actuele onderwerpen als process mining, virtuele teams, de kwaliteit van processen, RPA en blockchain. Kortom: dankzij de opleiding Procesmanagement word je expert in business process management, continue procesverbetering en procesmanagement.

Procesverbetering centraal tijdens Procesmanagement opleiding

Het doel van deze Procesmanagement opleiding is dat cursisten leren hoe ze kunnen meedenken en meebeslissen over de procesinrichting in de eigen organisatie. In het bijzonder de mate waarin interne processen, de arbeidsorganisatie en de informatiesystemen aansluiten bij de organisatiestrategie. Maar ook hoe IT bijdraagt aan de effectiviteit, efficiency en versimpeling van bedrijfsprocessen. Concreet gaat het bij deze opleiding procesverbetering om: procesefficiency optimaliseren, proceskosten verlagen en complexiteit reduceren. Zo leer je hoe je procesverbetering structureel en integraal kunt aanpakken.

Verbeter je bedrijfsprocessen en leer van relevante praktijkcases

In drie intensieve dagen doorloop je tijdens deze opleiding bedrijfsprocessen twee integrale cases. De docent behandelt daarbij alle relevante fasen, onderdelen en aspecten van business process management (BPM). Denk hierbij aan onder andere procesarchitectuur, procesontwerp en -inrichting, procesanalyse, procesrobotica en proces governance. Het doel van deze cursus procesmanagement is dat je al die concepten kunt toepassen in jouw eigen organisatie.

Eén case heeft betrekking op een touroperator die vanuit een gekozen strategie zijn organisatie en processen verder vormgeeft (onder het adagium “structure follows strategy”). De andere case betreft een e-mobiliteitsonderneming die de markt gaat ontwikkelen binnen een hypercompetitieve omgeving. Deze onderneming is er vooral op gebrand om snel kansen te verzilveren, met als adagium “strategy & structure follow opportunities”.

Praktijkgerichte cursus Procesmanagement & BPM training

De cursus Procesmanagement is een praktijkgerichte opleiding: processen managen is geen sport voor kijkers, maar voor ontwerpers en doeners. Processen en in het bijzonder informatieprocessen dienen ter ondersteuning van de organisatiestrategie. Ze worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van mensen (arbeidsstructuren) en ondersteund door informatietechnologie (IT) en informatiesystemen (IS). Zo ontstaat een procesinrichting met processen, arbeidsstructuren en IT. Met als kernvraag wie voert wat, waar en wanneer uit en hoe en waarmee? Kortom: processen zijn in combinatie met de data die zij voortbrengen de bouwstenen van elke strategie.

De inhoud van de opleiding Procesmanagement

Procesverbetering staat of valt met de kwaliteit van de processen, de grip op processen, het kiezen van de juiste leveranciers en procesindicatoren en het optimaliseren van het productieproces. Proef de essentie van procesmanagement tijdens deze driedaagse, interactieve en inspirerende cursus Procesmanagement inclusief diverse business process workshops en praktijkopdrachten.

Dag 1: Introductie, kernbegrippen, strategie, organisatie en IT, enterprise en procesarchitectuur, integrale case & opdracht 1

Dag 1: opleiding procesmanagementTijdens de eerste dag van de opleiding Procesmanagement verkennen we wat procesmanagement is, waaruit procesmanagement bestaat, hoe procesmanagement zich verhoudt tot de organisatiestrategie en informatietechnologie. Ook leer je hoe je een procesarchitectuur bouwt en hoe je die binnen een enterprise architectuur vormgeeft.

 • Introductie op het vakgebied: wat is procesmanagement en uit welke onderdelen en componenten bestaat het? Wat is een procesarchitectuur en hoe bouw je een procesinfrastructuur? Hoe ligt de relatie tussen strategie, procesinrichting en informatietechnologie? Hoe vertaal je een strategie naar eisen die je moet stellen aan de procesinrichting en (nieuwe) informatiesystemen? Hoe zet je een gekozen strategie om in een procesarchitectuur? En wat is een enterprise architectuur? Op al deze vragen krijg je antwoord.
 • Modelleren van procesinrichting: wat is een functioneel bedrijfsprocesmodel? Wat is een waardeketen? Hoe maak je een interoperabiliteitsdiagram? Wat houdt decomponeren van processen in? Welke relatie bestaat er tussen processen, arbeid en IT? De docent legt het allemaal uit.
 • Relevante bedrijfskundige en IT ontwikkelingen: wat zijn business ecosystemen? Hoe gedraagt een wendbare organisatie zich? Welke rol spelen horizontale structuren? Hoe stel je virtuele teams samen? Wat is blockchain? Wat houdt de afkorting RPA in? Wat is Data Propelled Proces Management (DPPM)? Hoe loopt de relatie tussen het combineren van modelleren en uitvoeren en monitoren van processen?
 • Van strategie naar procesarchitectuur: hoe identificeer je een strategie en hoe maak je een strategiekaart? Wat zijn passende strategische IT-keuzes? Wat zijn strategische sleutelprocessen? Welke voor de strategie relevante onderscheidende kwaliteiten hebben deze sleutelprocessen? Welke eisen stellen deze sleutelprocessen aan arbeidsstructuren (verdelen en coördineren van werk) en de IT architectuur? Tot welke visie op de procesinrichting (procesarchitectuur) leidt dit dan? De docent leidt je soepel door de stof.
 • Opdracht 1: ontwerp een procesarchitectuur. Iedere deelnemer van de opleiding Procesmanagement krijgt een aantal opdrachten. Identificeer de strategie aan de hand van een strategiekaart. Benoem strategische IT-keuzes en definieer de strategische eisen aan de procesinrichting. Maak een bedrijfsprocesmodel en ontwerp een procesarchitectuur. De opdracht kan de cursist zowel toepassen op de eigen organisatie als op een voorbeeldorganisatie.

Dag 2: Bespreken opdracht 1, ontwerpen & inrichten sleutelproces, ontwerpen procesbesturing, integrale case & opdracht 2

Dag 2: process management opleidingDe tweede dag van deze unieke process management training begint met het bespreken van de resultaten van opdracht 1. Daarna behandelt de docent welke stappen je doorloopt bij het ontwerpen en inrichten van een sleutelproces en van de besturing daarop. Je sluit de dag af met een nieuwe opdracht, waarin je voor de gekozen case een inrichtingsmodel maakt van het operationele proces, inclusief de besturing daarvan.

 • Bespreken case-opdracht 1: de deelnemers presenteren de resultaten van hun opdracht aan de groep en de docent. De docent geeft verdere uitleg, tips en doet aanbevelingen.
 • Definiëren ontwerp-opdracht: wat zijn de gekozen procesgrenzen? Wat is de reikwijdte van het ontwerp? Wat zijn vastgelegde ontwerp- en inrichtingskeuzes?
 • Identificeren van de proceseisen: wat is de verwachte procescapaciteit en -elasticiteit? Wat is de gevraagde procesperformance (procesindicatoren)? Wat zijn inrichtingseisen (operatie en sturing daarop) die je moet stellen aan het proces?
 • Ontwerpen operationeel proces & procesbesturing: wat zijn de uit te voeren activiteiten? Hoe coördineer je de uitvoering van die activiteiten met andere processen? Wat zijn instrumenten waarmee je de performance van die activiteiten kan sturen?
 • Inrichten operationeel proces & procesbesturing: hoe organiseer je de uitvoering van activiteiten naar rollen, teams, afdelingen enzovoorts? Welke eisen moet je stellen aan de horizontale en verticale kwaliteit van arbeid? Welke IT voorzieningen heb je nodig om een proces te kunnen uitvoeren, er op te kunnen sturen, te coördineren met andere processen en daarover te kunnen communiceren? Hoe richt je de besturing op de performance van die activiteiten in?
 • Opdracht 2: ontwerpen & inrichten operationeel sleutelproces en procesbesturing daarvan. Iedere cursist krijgt een aantal opdrachten. Formuleer een ontwerpopdracht, benoem inrichtingseisen (arbeidsstructuren en IT eisen) en identificeer procesindicatoren. Maak een inrichtingsmodel van een operationeel proces en de besturing daarvan.

Dag 3: Bespreken opdracht 2, procesanalyse, proces governance, proces maturity, Process Excellence Center en persoonlijk actieplan

Dag 3: cursus procesmanagementDe derde dag van deze masterclas Procesmanagement staat in het teken van het scheppen van de juiste randvoorwaarden in de eigen organisatie die ervoor moeten zorgen dat continue procesoptimalisatie en procesmanagement worden ingeprent in de managementstijl. We bespreken uiteraard eerst de uitwerkingen van opdracht 2. Verder behandelt de docent in de ochtend cruciale technieken om processen te kunnen analyseren. Hierbij behandelt de docent ook kort process mining als digitaal platform voor procesanalyse en continue procesverbetering. Tot slot gaan de deelnemers in de middag van deze masterclass het geleerde toepassen en vormgeven in de eigen organisatie vanuit hun invloedssfeer.

 • Bespreken resultaten opdracht 2: de deelnemers presenteren hun resultaten van de opdracht aan de groep en de docent. De docent geeft verdere tips en commentaar.
 • Inzetten technieken procesanalyse: welke technieken voor procesanalyse zijn er? Wat houden doorlooptijdanalyses en de kritieke pad-methode in? Wat is process mining? Hoe draagt process mining bij aan procesanalyse?
 • Opzetten proces governance: wat is process governance? Hoe hangen proces governance, IT governance en data governance met elkaar samen? Wat is een Process Excellence Center?
 • Ontwikkelen van een persoonlijk actieplan: wat is jouw invloedssfeer in de organisatie, hoe creëer je draagvlak en initieer je een veranderingsproces? Hoe krijg je inzicht in de volwassenheid van procesmanagement in jouw organisatie? Waar sta je met procesmanagement en wat zou je dan willen bereiken in de komende twee tot drie jaar? Welke acties moet je dan in gang gaan zetten?
 • Afsluiting: de docent sluit de laatste dag van de procesmanagement opleiding af met een persoonlijk actieplan voor het op gang brengen van een eigen ontwikkelagenda voor procesmanagement, procesverbetering, procesoptimalisatie en alles wat daarmee samenhangt.

De gouden driehoek van effectieve procesverbetering

Binnen het vakgebied procesmanagement bestaat een “driehoeksrelatie”, een gouden driehoek, tussen strategie, procesinrichting (procesmanagement) en informatietechnologie. Een cruciale en moeilijke relatie die de meeste mensen over het hoofd zien. Deze constatering geldt helaas niet alleen voor de functionarissen die werkzaam zijn aan de business-kant van de organisatie, maar ook zij die werken bij de IT-afdeling. Tijdens deze unieke Procesmanagement training wordt uitgebreid ingegaan op de aspecten van deze driehoeksrelatie zoals:

 • Opleiding Procesmanagementontwikkelingen in strategie: onder andere business ecosystemen, agile strategy en wendbare organisaties
 • ontwikkelingen qua organisatie-inrichting: horizontale structuren, virtuele teams, et cetera
 • IT-ontwikkelingen: artificial intelligence, blockchain, augmented & virtual reality, robotic process automation

De focus tijdens deze training BPM ligt op praktische procesverbetering. Je gaat concreet deze driehoeksrelatie in stappen, modellen, technieken en achterliggende theoretische kennis en de praktische ervaring van de docent uitwerken. Deze driehoeksrelatie staat centraal in deze volledig geactualiseerde business process management opleiding, zodat je de essentie van procesverbeteren kernachtig kan duiden en in de praktijk brengen.

Krijg directe feedback op jouw eigen procesvraagstukken

De docent kan door zijn jarenlange ervaring bij een groot aantal verschillende organisaties zich heel goed inleven in de vraagstukken rondom procesmanagement die spelen in jouw specifieke branche of organisatie. Zo lijkt het alsof je als zorgprofessional bijvoorbeeld deelneemt aan een opleiding Procesmanagement in de zorg. Met andere woorden: het programma van deze cursus maakt de docent samen met de groep op maat. Tijdens de cursus Procesmanagement kun je daarom je specifieke bedrijfsproblematiek aankaarten of een eigen praktijkcase inbrengen, die je dan vervolgens analyseert samen met de docent en de medecursisten.

Aanvullende informatie over deze Procesmanagement cursus

De prijs van deze Procesmanagement cursus is inclusief lunchbuffet, onbeperkt koffie en thee, overige drankjes en hapjes tijdens de breaks. Je ontvangt ook kosteloos een gesigneerd exemplaar van het boek ‘Grip op processen in organisaties’.

HBO denk- en werkniveau
vrijgesteld van BTW
geen studiebelasting
interactief & praktijkgericht
gewaarmerkt digitaal certificaat
van 9:00 tot 17:00

Een expert in Procesmanagement worden

Procesmanagement opleiding universeel toepasbaar in alle sectoren

Omdat de principes voor procesverbetering universeel toepasbaar zijn, is de training Procesmanagement relevant voor cursisten die werkzaam zijn in diverse sectoren van het bedrijfsleven, de non-profitsector, de Rijksoverheid en lagere overheidsorganen, zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Of je nu werkzaam bent voor een voedingsmiddelenfabrikant, verzekeringsmaatschappij, ministerie, gemeente, zorginstelling, bank, waterschap of een IT-bedrijf, dat maakt dus niet uit.

Doelgroep van de cursus Procesmanagement

Doelgroep van de cursus ProcesmanagementDeze cursus is bij uitstek geschikt als procesmanager opleiding. Deze rol is primair verantwoordelijk voor de correcte en efficiënte uitvoering van processen. Maar de cursus Procesmanagement is ook aan te raden voor kwaliteitsmanagers, kwaliteitsmedewerkers, controllers, business consultants en adviseurs die zich op diverse fronten, direct of indirect, bezighouden met procesverbetering en continu verbetertrajecten.

Daarnaast zullen proceseigenaren die verantwoordelijk zijn voor onderhoud op, analyse van en verbeteringen aan processen en procesperformance veel baat hebben bij deze opleiding Procesmanagement. Deze training is verder relevant voor business- en procesanalisten die betrokken zijn bij de verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en voor business controllers die leiding geven aan of fungeren als sparringpartner bij de verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Kortom: iedereen die inzicht willen krijgen in de sleutelprocessen van zijn of haar organisatie en die wil verbeteren en versimpelen, gaat profiteren van deze Procesmanagement cursus.

De training Procesmanagement plaatst alles in juiste perspectief

De training procesmanagement is volledig vernieuwd en inhoudelijk nog praktischer gemaakt. Je gaat oefenen op basis van procestemplates die je helpen direct invulling te geven aan de opdrachten en die bovendien daarna praktisch direct toepasbaar zijn in je eigen werkomgeving. Zo voert de docent je aan de hand van meerdere voorbeelden mee en introduceert hij je in de wondere wereld van procesmanagement. Je leert begrippen, modellen, technieken, transformatiestappen en achterliggende theorieën kennen, zodat je deze in het juiste perspectief kan plaatsen en kunt toepassen in je eigen situatie.

Behaalde leerdoelen aan het eind van deze opleiding:

 • Je bent volledig ingewijd in de “driehoeksrelatie” tussen strategie, procesinrichting en IT
 • Je weet hoe je een contextdiagram maakt en wat decompositie van processen inhoudt
 • Je weet hoe je een robuuste procesarchitectuur bouwt en hebt hiermee ook geoefend
 • Je hebt een goed inzicht gekregen in strategische sleutelprocessen
 • Je kunt zelf een procesarchitectuur en een operationeel sleutelproces ontwerpen
 • Je bent doordrongen van het belang van Process Mining voor procesanalyse
 • Je kunt zelf een systeem voor proces governance opzetten, inclusief een Process Excellence Center
 • Je weet hoe nauw proces governance, IT governance en data governance met elkaar samenhangen
 • Dankzij de nabespreking van de uitgewerkte cases krijg je directe feedback op jouw procesvraagstukken
 • Met een persoonlijk actieplan op zak kun je procesverbetering toepassen in jouw organisatie

Meld je nu aan voor de training Procesmanagement

Meld je nu aan voor deze complete training Procesmanagement. Via ons inschrijfformulier kun je je direct inschrijven voor de eerstkomende opleiding Procesmanagement. Heb je vragen over deze training of wil je dat wij incompany trainingen procesmanagement voor je verzorgen, neem dan gerust contact met ons op.

Over de docent

Ko AchterbergDr. Ko Achterberg RA (1949) is meer dan 35 jaar organisatieadviseur. Daarnaast is hij even lang hoogleraar en docent aan respectievelijk de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is expert op het gebied van risicomanagement, Administratieve Organisatie (AO) en procesmanagement. Hij heeft achtereenvolgens studies voltooid in de bedrijfseconomie, belastingrecht en accountancy. Daarna promoveerde hij op informatiemanagement. Ko is auteur van het boek ‘Grip op processen in organisaties’.

direct inschrijven

Reviews over Opleiding Procesmanagement

Aantal reviews: 40Gemiddelde score: 8,3 / 10
8 / 10
Hans van den Nieuwenhuijsen | de Alliantie | 16 januari 2024

Ko is bevlogen en heeft enorme kennis, inzicht en ervaring op het gebied van procesmanagement. Hij weet in te spelen op de behoefte van de groep en weet vragen op kundige wijze te beantwoorden. Intensief en leerzaam.

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | Solidaris | 26 november 2023

Ik vond de lesgever aangenaam en pedagogisch. Hij slaagde erin om de theorie te koppelen aan praktische voorbeelden. Deze opleiding zet mij op weg om van procesmanagement een pijler uit te bouwen binnen mijn organisatie.

schrijf je ook in
10 / 10
Geverifieerde deelnemer | SUMOix | 1 november 2023

Toepasbare inhoud voor praktisch werken binnen projecten.

schrijf je ook in
9,5 / 10
Martijn Verweij | Belfor Nederland BV | 7 april 2023

Nuttig en leerzaam. De docent volgt de slides in combinatie met praktijkvoorbeelden wat erg aanspreekt!

schrijf je ook in
10 / 10
Tonet van Daalen | Europarcs | 3 april 2023

Theorie in combinatie met voorbeelden uit de praktijk waardoor je het direct kunt koppelen aan praktijksituaties. Leerzaam en inspirerend!

schrijf je ook in
8 / 10
Bob van Dun | Thermo Fisher | 26 maart 2023

Goed tempo, juiste niveau van diepte en balans met de breedte van het vakgebied.

schrijf je ook in
6,5 / 10
Simi Leuverman | Hoefnagels Firesafety B.V. | 17 januari 2023

Aangezien ik de enige deelnemer was vind ik het moeilijk de cursus te beoordelen. Inhoudelijk ben ik met Ko nog bezig, dus mijn verwachting is dat dit wel goed komt. De manier van presenteren laat wel wat te wensen over. De dia's op de presentaties zitten bomvol informatie, wat het moeilijk maakt de hoofd- en bijzaken te onderscheiden en overzichtelijk te houden wat de message is die overgebracht wordt. De flexibiliteit van Ko verdiend wel een pluim om toch te kunnen anticiperen op de behoefte van de cursist.

Reactie Passionned Group: We nemen je feedback ter harte Simi!

schrijf je ook in
8 / 10
Michel Grouwstra | International Card Services | 17 augustus 2022

Uitgebreide, volledige basis van theorie. Brede praktijkkennis van de trainer. Presentatie/slides kunnen beter en duidelijker

schrijf je ook in
7,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | ABN AMRO Bank | 29 juli 2022

Opleiding staat bol van nuttige informatie, maar heeft een logische opbouw en geeft ruimte om te oefenen met leuke praktijkcasus. Waar andere BPM training de focus leggen op modelleren, wordt hier gestart bij de strategische doelen van de organisatie en kom je stapsgewijs via missie en visie naar KPI's en procesmodellen. Een goede verrijking voor als je strategisch met BPM aan de slag gaat. De gebruikte slides zijn goed van inhoud, maar ogen wat oudbollig. (Leidt daardoor ook niet te veel af). Trainer Ko Achterberg verteld duidelijk en maakt regelmatig een zijstap naar praktijkvoorbeelden of cases van deelnemers.

schrijf je ook in
8 / 10
Mohamed el Issati | Stichting Havensteder | 3 juli 2022

Een goede manier om een breed beeld te krijgen van procesmanagement, kennismaking met procesmanagement en alles wat daarmee samenhangt.. Vervolgens kan je zelf kijken op welke onderdelen je meer diepgang wil door een andere cursus te doen, bijvoorbeeld proces mining.

schrijf je ook in
9,5 / 10
Lennaert Denekamp | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | 3 februari 2022

De docent behandelt interactief het vakgebied. Deze aanpak gebaseerd op praktijkervaring geeft in relatief kort tijdbestek goed inzicht.

schrijf je ook in
5,5 / 10
Hendrik Ohler | Ministerie van Defensie | 27 januari 2022

De aanpak qua volgorde is prima. Training is helaas vrij passief en wat gedateerd. Had meer dynamiek en hogere kwaliteit van materiaal verwacht.

REACTIE PASSIONNED GROUP:

De beleving van de deelnemer staat centraal natuurlijk, wordt ter harte genomen en zal leiden tot verbeteringen (is na elke opleiding een standaard proces overigens). Het accent in deze opleiding ligt overigens op de activiteit van de geest, niet op fysieke activiteit. Desalniettemin ziet de docent hier een verbeterpunt in om op gestructureerdere wijze deelnemers aan het werk zetten. Wat betreft gedateerdheid kunnen we aangeven dat gewerkt wordt met de laatste inzichten, ontwikkelingen en in de praktijk bewezen methoden.

schrijf je ook in
7,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Defensie | 27 januari 2022

De opleiding heeft een prettige opbouw, het vertelt het verhaal van procesmanagement van begin tot eind op een gestructureerde manier. Ko weet veel over het onderwerp en staat daarmee boven de stof. Hij heeft echter een vrij passieve manier van vertellen. Daardoor merk je dat het op momenten lastig is om de aandacht er bij te houden. De slides die gebruikt worden helpen daar ook niet bij, vanwege de hoeveelheid informatie/tekst per slide en de afwisseling van verschillende lettertypes/kleuren/symbolen/afbeeldingen/etc. Een aantal oefeningen die we hebben gedaan geven dan een welkome afwisseling van energie en dynamiek. Er was voldoende ruimte voor het stellen van vragen en die werden voldoende beantwoord. Het was prettig om met collega's samen de training te volgen, zodat we samen met Ko de vertaling konden maken van de theorie naar onze praktijk.

schrijf je ook in
8 / 10
Jan Mülder | Arag | 1 juli 2021

Een gedegen en inspirerende training Procesmanagement. De trainer Ko is een ervaren praktijkman die alles met mooie voorbeelden kan duidelijk maken.

schrijf je ook in
9,5 / 10
Bert Rendering | SCD | 6 oktober 2020

Deze opleiding is niet geschikt voor beginnende procesmanagers. Je hebt duidelijk al enige ervaring nodig. Tevens is het zeer handig om iets te weten over hoe bedrijven bestuurd worden. Er is wel een onderdeel wat iets meer aandacht aan gegeven zou mogen worden en dat is het aspect van verandermanagement. Dit heeft in mijn optiek een nauwe relatie met dit onderwerp.

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | VfPf | 18 september 2020

Goede opbouw, alles komt aan bod.

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | X | 24 augustus 2020

Rijk aan informatie en technieken, tools etc. Docent brengt veel kennis en ervaring mee door verschillende praktijk voorbeelden. Het wordt op een hoog niveau gegeven zo het is aan te raden dat de studenten hier op voorbereid zijn.

schrijf je ook in
10 / 10
Geverifieerde deelnemer | Mobiliteitsfabriek | 7 juli 2020

Ko spreekt veel uit ervaring en herkent veel situaties. Hij weet de les goed aan te passen naar onze praktijksituatie. Ik heb veel geleerd en kan het geleerde direct toepassen in mijn organisatie.

schrijf je ook in
8 / 10
Iris van de Vegte | Vitens | 13 juni 2020

Zeer interessante masterclass, kennis bijgespijkerd en genoeg nieuwe inzichten en inspiratie opgedaan om mee aan de slag te gaan!

schrijf je ook in
9,5 / 10
Krista Vermeulen | Stichting Bureau Kredietregistratie | 18 februari 2020

Enorm nuttige cursus met veel informatie, handvatten en modellen voor het inrichten van Procesmanagement in een organisatie. De docent, Ko Achterberg, heeft overduidelijk enorm veel kennis en ervaring in het vakgebied en kan putten uit een enorme hoeveelheid praktijkvoorbeelden. Ik heb een theoretisch kader en praktische next steps, waarmee ik vanaf morgen in de praktijk aan de slag kan. Heel fijn, dank je wel!

schrijf je ook in
8 / 10
Marian van Klaveren | Nationale Nederlanden | 13 september 2019

Goed beeld van de samenhang tussen allerlei lagen in de organisatie. De docent schets een integraal beeld van het vakgebied procesmanagement. Het onderdeel process mining vond ik het allerleukst. Wel veel informatie die nu goed moet landen door het zelf toe te passen.

schrijf je ook in
8 / 10
Carola Sieders | Unigarant NV | 30 augustus 2019

Totaalplaatje is goed en de afwisseling met opdrachten is fijn. Ik zou de opleiding zeker aanraden aan anderen.

schrijf je ook in
8 / 10
Karin Willems | Gemeente Heerlen | 29 juli 2019

Veel informatie in 3 dagen maar op een goede manier overgebracht. Dank je wel Ko!

schrijf je ook in
8 / 10
Carla Keereweer | NHG | 9 juli 2019

Leuke opleiding met leuke opdrachten en ook werd er tijd gegeven voor vragen en opdrachten. Het onderdeel strategie & visie was wel erg nuttig en zeker nodig, maar wel het pittigst.

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | SVB | 18 december 2018

Goede opleiding door zeer ervaren docent. Geschikt voor professionals met zekere ervaring in het vakgebied.

schrijf je ook in
6,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | N.V. Nederlandse Gasunie | 18 december 2018

Een echte Masterclass, waarbij Best Practices worden besproken aan de hand van diverse ingebrachte casi. Dat werkt heel prettig t.o.v. een "college" op basis van vaste lesstof. De gehanteerde presentatie mag wel iets meer worden 'opgepimpt'. bepaalde sheets hebben een MS-dos look wat voor mij wat gedateerd over komt. Verder vond ik het hele nuttige en prettige dagen!

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | Douane | 21 november 2018

Praktijkgerichte casussen geven inzicht wat nodig is om hiermee van start te kunnen gaan in je organisatie. Maakt ook dat er goede discussies ontstaan en projectie naar eigen organisatie.

schrijf je ook in
10 / 10
Hillary Rozenblad | SVB | 18 oktober 2018

Ik vind deze opleiding Procesmanagement heel goed omdat het procesdenken stimuleert en inzicht geeft in het omzetten van strategische doelen naar procesmodellen inclusief aansluiten op continu verbeteren. Ik heb nu een completer beeld van procesmanagement en bijbehorende structuur.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Karin Musters | Intravacc | 14 oktober 2018

Veel informatie, verbanden goed weergegeven en theoretische kaders daarbij behandeld in relatie tot de cases.

schrijf je ook in
7,5 / 10
Antonius Hendricks | Ministerie van Defensie | 14 oktober 2018

Prettig, goed te volgen ook voor niet procesmanagers.

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | RBO | 26 april 2018

Het was erg fijn dat de cursus ook met weinig deelnemers toch in aangepaste vorm doorging.

schrijf je ook in
8 / 10
Marian de Haan | UWV | 11 oktober 2017

Mijn algemene kennis over procesinrichting en procesdenken is nu een completer geheel. Met behulp van de praktijkcasus gaat het ook meer leven. Vooral de doorvertaling van strategie/missie/visie naar procesinrichting sprak mij bijzonder aan.

schrijf je ook in
8 / 10
Debbie Van Malestijn | Autoriteit Woningcorporaties | 11 oktober 2017

Erg informatief, waar ruimte geboden wordt om de vertaling te maken naar de praktijk.

schrijf je ook in
10 / 10
Karin Smedema | Belastingdienst | 7 april 2017

Tijdens deze procesmanagement opleiding heb ik veel input gekregen voor het ontwikkelen van een procesinrichtingsvisie en waardestroomschema's. Verder: fijne, mensgerichte docent.

schrijf je ook in
8 / 10
Margriet Kooyman-Komrij | Friesland Zorgverzekeraar | 6 april 2017

Zinvol, praktijkgericht en de afwisseling tussen theorie en praktijk is prima. Vooral de vertaling van strategie naar proces sprak mij aan.

schrijf je ook in
8 / 10
Hanneke Timmers | Friesland Zorgverzekeraar | 6 april 2017

Deze opleiding Procesmanagement had voor mij een goede inhoud en logische opbouw. Positief dat de docent steeds even terug pakt op het voorgaande en het geleerde samenvat.

schrijf je ook in
10 / 10
Geverifieerde deelnemer | Belastingdienst | 25 februari 2017

Ko Achterberg verbindt complexe vraagstukken van bedrijfsvoering en concretisering daarvan in procesimplementaties op een zo eenvoudige en doorzichtige wijze dat je denkt, had ik daar niet zelf op kunnen komen?

schrijf je ook in
10 / 10
Anne-Marie Heuseveldt | In Beeld Bedrijfskundig advies | 28 oktober 2016

Prima training procesmanagement. Veel kennis opgedaan en nieuwe theorie verworven. Ik wil het graag beter beheersen. Dat lukt niet in 3 dagen dus nu flink aan de slag. Ik ben ZZP-er maar kan deze training zeker toepassen in mijn eigen praktijk.

schrijf je ook in
8 / 10
Richard de Bruijn | Woonstad Rotterdam | 27 oktober 2016

Feitelijk alles sprak mij aan in deze opleiding procesmanagement. Op een plezierige wijze gegeven met een duidelijke opbouw/structuur. N.B: mocht zeker 1 dag langer duren. Internet in zaal 6 was wat traag.

schrijf je ook in
8 / 10
Dorien van Kalmthout | Gemeente Oss | 27 oktober 2016

Ik vond alle dagen interessant. Persoonlijk, kleine groep, ruimte voor vragen en een prettige sfeer. De locatie was een minpunt: zaal was warm en de internetverbinding was traag, Dit kon beter.

schrijf je ook in
Toon alle 40 reviews Plaats een review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Waardering
Dit veld is verplicht!
Naam Dit veld is verplicht!optioneel
E-mail Dit veld is verplicht!optioneel
Organisatie Dit veld is verplicht!optioneel
Je mening in enkele zinnen Dit veld is verplicht!
Review verzenden
Het formulier bevat fouten.

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding Big Data training
Big Data training
Uitgelichte afbeelding Lean Training Green Belt
Lean Training Green Belt
Uitgelichte afbeelding Artificial Intelligence training
Artificial Intelligence training

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Ko Achterberg - Auteur van het boek 'Grip op processen'dr KO ACHTERBERGAuteur van het boek 'Grip op processen'

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring