Boek 'Grip op processen in organisaties'

Inhoudsopgave
10 / 10

Het boek ‘Grip op processen in organisaties’ (al meer dan 5.000 exemplaren verkocht) van dr. Ko Achterberg stoomt jouw organisatie klaar voor een agile, datagedreven toekomst. Klanten eisen steeds lagere kosten, snellere levertijden, hogere kwaliteit en relevante innovaties. Tegelijkertijd moeten organisaties steeds sneller reageren op nieuwe technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Organisaties van tegenwoordig moeten agile en datagedreven zijn. Maar dan moet je wel eerst een goed inzicht hebben in je huidige processen. En een fundamenteel procesontwerp (procesarchitectuur) om alles te stroomlijnen. Maar hoe krijg je dat en hoe kom je daar? Bestel direct dit unieke boek.

Procesmanagement fundamentele factor voor tevreden klanten

Niet voor niets zijn innovatie, lean startup, continu verbeteren, verandermanagement, wendbare organisaties en nieuwe organisatievormen tegenwoordig populair. Maar tegelijkertijd zien we ook steeds vaker dat procesmanagement als belangrijke bouwsteen wordt overgeslagen. Terwijl juist die bouwsteen een fundamentele, doorslaggevende, factor is voor het betrouwbaar, snel en goed bedienen van je klanten.

Productkenmerken van het boek: Grip op processen in organisaties

Formaat:
Aantal pagina's:
ISBN:
Prijs (excl. BTW):
Auteur:
Hardcover
482
9789087536886
52,50 euro
Ko Achterberg

De competentie van een toekomstbestendige, datagedreven organisatie

Een totaalaanpak van het verbeteren van processen en procesmanagement is cruciaal, maar kom je in de praktijk zelden tegen. De meeste organisaties richten zich alleen op het kortetermijngebruik van verbetermethodieken en niet op een totale benadering.

De kern van dit boek bestaat uit het analyseren, ontwerpen en inrichten van processen. Je zou dit zelfs de onmisbare competentie van een toekomstbestendige organisatie kunnen noemen. En dat is waar het boek ‘Grip op processen in organisaties’ nu juist wel op ingaat.

De auteur presenteert in zijn boek een universele en concrete aanpak: van analyse tot complete (her)inrichting van processen binnen organisaties. Procesanalyse en procesontwerp zijn voor elk bedrijf belangrijk instrumenten. Niet alleen voor het maken en vastleggen van proceskeuzes, maar ook bij het sneller vinden en realiseren van procesverbeteringen en innovaties.

Een andere kijk op processen

Dit boek onderscheidt zich door een totaal andere benadering en wel in tal van opzichten:

  1. Alternatieve ontwerpaanpak: het boek bevat een alternatieve ontwerpaanpak voor complexe regelgebaseerde processen.
  2. Compleet en integraal: de auteur gaat niet alleen in op de activiteiten van een proces, maar ook op alles wat daarbij hoort. Dus ook op de bijbehorende structuren en werkwijzen voor procesbesturing, arbeidsorganisatie, informatievoorziening en huisvesting.
  3. Universeel toepasbaar: het boek beschrijft een universele analyse- en ontwerpaanpak voor gebruik in combinatie met procesherontwerp als procesverbetering.
  4. Uitgewerkte voorbeelden: het boek bevat een uitgebreide stapsgewijze beschrijving van het ontwerpproces met een toelichting op de technieken, inclusief uitgewerkte voorbeelden.
  5. Van ontwerp tot inrichting: het boek legt de verbinding tussen het procesontwerp en de stappen die nodig zijn bij de inrichting van een proces. Dit gebeurt vanuit de optiek van onder meer projectmanagement, personeelsmanagement en (agile) systeemontwikkeling.

Inclusief noodzakelijke theorie: de auteur behandelt tot slot ook de hoofdlijnen van de theoretische achtergronden zoals strategie, logistiek, sociotechniek, enzovoorts. Die heb je nodig om een goed ontwerp te kunnen maken.

Verandermanagement en een integrale benadering

In dit boek wordt een aantal bruikbare faseringen en procesconcepten gekoppeld aan verschillende benaderingen van verandermanagement. Ko Achterberg begeleidt je in het hele proces van analyse tot en met de complete (her)inrichting van je organisatie. En dat gaat je concrete resultaten opleveren. De auteur hanteert een integrale benadering van processen in plaats van de ad hoc benadering van procesverbetering die organisaties tegenwoordig vaak kiezen. Dit betekent dat het gaat om een volledige inrichting van het proces met activiteiten, mensen, werkplekken, informatiesystemen en andere hulpmiddelen.

Uiteraard houdt de auteur hierbij rekening met aspecten als procesbeheersing, financiën, data, informatie, arbeidsorganisatie, huisvesting en de administratieve organisatie. Precies zoals de werkelijke situatie in elkaar steekt. Deze aanpak is uitstekend te combineren met verschillende benaderingen van procesmanagement, zoals Lean Six Sigma, PDCA, Kaizen, het INK-managementmodel en datagedreven werken.

Inhoud van het boek ‘Grip op processen’

De inhoud van ‘Grip op processen in organisaties’ bestaat uit drie delen. Die gaan respectievelijk in op het analyseren, ontwerpen en inrichten van processen. De inleiding helpt je met het begrippenkader en schetst de context van verschillende benaderingen voor procesmanagement. Bovendien maak je in het kort kennis met het onderwerp procesarchitectuur dat als kader dient voor ontwerp en inrichting.

Deel 1: Procesanalyse

Deel 1 gaat over het analyseren van problemen en knelpunten. Daarbij werkt de auteur vooral de procesanalyse gedetailleerd uit. Hij maakt daarbij onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Structurele procesverbetering start met gedetailleerd inzicht.

Deel 2: Procesontwerp

Deel 2 behandelt het ontwerpen van processen. De beschreven aanpak gaat voorafgaand eerst in op het waarom, wat en hoe. Op basis van de proceseisen (doorlooptijd, kwaliteit, kosten, etc.) maak je een ontwerp van het proces met bijbehorende inrichting. Het boek gaat je uiteraard ook helpen bij het ontwerpen van je procesbesturing met ondere andere KPI’s. Een nadere introductie van de inhoud is in elk deel afzonderlijk opgenomen.

Deel 3: Procesinrichting

Deel 3 behandelt het inrichten van processen. Het eerste, algemene hoofdstuk van dit deel gaat over het inrichten in samenhang met behulp van het procesontwerp. In de afzonderlijke hoofdstukken passeren alle relevante inrichtingsonderdelen uitgebreid de revue zoals arbeidsorganisatie, huisvesting, informatievoorziening en nieuwe technologie, en de administratieve organisatie.

Alle delen bij elkaar vormen één geheel en gedachtegoed. Een zeer compleet boek om je organisatie toekomstbestendig te maken.

Voor wie is het boek ‘Grip op processen’ geschreven?

Het boek ‘Grip op processen in organisaties’ is bestemd voor:

  • Boek 'Grip op processen' geschrevenLijn- en procesmanagers met hiërarchische en functionele verantwoordelijkheid voor de procesactiviteiten binnen hun domein.
  • Procesanalisten en -ontwerpers die betrokken zijn bij het (her)ontwerpen van processen en het implementeren van verbeteringen in organisaties.
  • Green en Black Belts die met Lean Six Sigma procesverbeteringen realiseren.
  • Proceseigenaren in organisaties met functionele verantwoordelijkheid voor het inrichten en verbeteren van proces(ketens) en de projectleiders die voor hen projecten uitvoeren.
  • Iedereen en met name studenten die zich verder wil bekwamen in bedrijfskunde, bestuurskunde en/of economie met bijvoorbeeld specialisaties in onder meer informatica en economie, in accountancy, logistiek en organisatiekunde.

Bestel nu dit unieke procesboek

Het boek ‘Grip op processen in organisaties’ (462 blz.) bevat talloze praktijkvoorbeelden, schema’s en afbeeldingen. Die kun je meteen gaan inzetten voor het verbeteren van jouw eigen organisatie. Bestel het boek direct voor slechts 52,5 EUR exclusief btw, inclusief verzendkosten.

Nu bestellen

Over de auteur dr. Ko Achterberg

Ko AchterbergDr. Ko Achterberg RA is al meer dan 35 jaar organisatieadviseur, procesarchitect en docent bij de Passionned Academy. Hij is ook verbonden als hoogleraar aan de VU en doceert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor hem is werk verbonden met zelfverwerkelijking en een levenslang leerproces dat helpt bezieling te vinden in je werk en leven.

Reviews over Boek ‘Grip op processen in organisaties’

Aantal reviews: 2Gemiddelde score: 10 / 10
10 / 10
Stoffel Heijsman | Korpschef | Politie Utrecht | 12 juni 2019

De complexiteit van politiewerk vraagt, zeker in de hedendaagse dynamiek, om slagvaardigheid in het opereren en wendbaarheid in het organiseren. Dat stelt bijzonder hoge eisen aan de sturing en inrichting van politiekorpsen. Mijn ervaring is dat procesarchitectuur daarvoor waardevolle condities creëert.

direct bestellen
10 / 10
Anton Opperman | Informatiemanager | Erasmus University Rotterdam | 10 juni 2019

Het boek van Ko Achterberg komt gedegen over en het getuigt van doorleefde ervaring. Het biedt een goed overzicht van de stand van zaken op het vakgebied van BPM, als het gaat om analyse, ontwerp en inrichten van bedrijfsprocessen.

direct bestellen
Plaats een review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Waardering
Dit veld is verplicht!
Naam Dit veld is verplicht!optioneel
E-mail Dit veld is verplicht!optioneel
Organisatie Dit veld is verplicht!optioneel
Je mening in enkele zinnen Dit veld is verplicht!
Review verzenden
Het formulier bevat fouten.

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Ko Achterberg - Docent / adviseurdr KO ACHTERBERGDocent / adviseur

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring