De intelligente, datagedreven organisatie (8e druk) - Heel interessant, duidelijk en leerzaam boek!

Portfolio opdrachten - pagina 1 van 3

IT-strategie NVM staat als een huis

IT-strategie NVM staat als een huisMei 2024IT wordt meer en meer een strategische partner van de businessDe NVM heeft als het ware een IT shared services center ingericht voor de verschillende NVM-onderdelen. Zij hebben bedrijfsdoelstellingen die ondersteund worden door flexibele, hoogwaardige en robuuste IT-oplossingen. De branchevereniging voor makelaars-taxateurs stond voor de uitdaging de IT-strategie nog meer toekomstbestendig te maken. Daartoe heeft zij de bestaande IT-omgeving tegen het licht gehouden, heeft zij alle ambities en bedrijfsdoelstellingen geïnventariseerd en vervolgens een reeks roadmaps uitgestippeld. Dit leverde een toekomstbestendige IT-strategie op, die in samenwerking met partner Passionned Group tot stand is gekomen en nu wordt toegepast in de organisatie.

Lees verder…

Rabobank Real Estate Finance schakelt over op een datagedreven PDCA

Rabobank Real Estate Finance schakelt over op een datagedreven PDCASeptember 2023Van actionable insights naar datagedreven werkenBinnen de Rabobank financiert Rabo Real Estate Finance grote en kleine vastgoedondernemers en -projecten in heel Nederland. In 2022 bedroeg de omvang van deze commerciële vastgoedportefeuille circa 21 miljard euro. De onderneming levert hierbij passende financieringsoplossingen voor ontwikkeling, bouw, transformatie, renovatie en vastgoedbeleggingen. En ze faciliteert ondernemers bij het ondernemen in toekomstbestendig vastgoed en bij het behalen van een gezond rendement. Het verzamelen, ontsluiten, analyseren en combineren van verschillende datasets staat hierbij centraal. In deze case lees je hoe Rabo Real Estate Finance datagedreven werken succesvol toepast en hoe zij in 6 stappen de cijfers voortdurend monitoren gebruikmakend van de PDCA-cyclus.

Lees verder…

Provincie Zuid-Holland boekt succes met datagedreven werken

Provincie Zuid-Holland boekt succes met datagedreven werkenMei 2022Passionned Group ondersteunt provincie met Power BI trainingProvincie Zuid-Holland (PZH) werkt dagelijks vanuit een integrale ketenvisie met veel ambitie en passie aan de oplossing van complexe maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Denk hierbij aan schone energie voor iedereen, natuur(beleving), bereikbaarheid, sterke steden en dorpen en een gezonde en veilige woon-, leef- en werkomgeving voor inwoners, werknemers en ondernemers. Om de kwaliteit van de beleidsontwikkeling te verhogen en de slagkracht en de dienstverlening structureel te verbeteren, kiest het provinciebestuur bewust voor datagestuurd werken. De specialisten van Passionned Group ontwikkelden hiervoor een uitgebalanceerd trainings- en opleidingsprogramma op maat. Hiermee werden al snel verbluffende resultaten geboekt.

Lees verder…

Analytics bij uitgeverij: 13% meer rendement

Analytics bij uitgeverij: 13% meer rendementApril 2022Meer concurrentievoordeel behalen met Predictive AnalyticsEen grote Duitse uitgeverij van managementboeken wil het rendement op haar uitgaven drastisch vergroten en boekvoorstellen sneller kunnen beoordelen op het te verwachten rendement. Men denkt door toepassing van Business Analytics en meer specifiek Predictive Analytics een belangrijk concurrentievoordeel te kunnen behalen. Uitgevers krijgen elke weer meerdere boekvoorstellen en manuscripten toegestuurd maar ze hebben geen tijd om die allemaal goed te beoordelen. Een typische klusje voor een algoritme.

Lees verder…

Krachtige Business Intelligence bij accountant PwC

Krachtige Business Intelligence bij accountant PwCFebruari 2022Cijfers verborgen in spreadsheets & prachtige presentatiesEen krachtig Business Intelligence systeem voor het accountants- en adviesbureau PricewaterhouseCoopers. Tot voor kort stuurde dit kantoor op basis van cijfers die verborgen lagen in verzamelingen spreadsheets, prachtige presentaties en allerlei downloads op met name financiële indicatoren. Maar PwC wilde niet alleen via de achteruitkijkspiegel sturen maar juist voorspellende BI ontwikkelen. Samen met de partners van PwC ontwikkelde Passionned Group een compleet BI-systeem dat de data uit vier systemen bij elkaar brengt en waarmee de processen eenvoudig kunnen worden geanalyseerd en geoptimaliseerd.

Lees verder…

113 Zelfmoordpreventie ontwikkelt BI en een datawarehouse met visie

113 Zelfmoordpreventie ontwikkelt BI en een datawarehouse met visieNovember 2021Van visie op Business Analytics naar verbetertrajecten met dataIn nauwe samenwerking en interactie met consultants van Passionned Group heeft Stichting 113 Zelfmoordpreventie de afgelopen periode een visie ontwikkeld op Business Intelligence, datawarehousing en datagedreven werken. Aansluitend is een verbetertraject opgestart voor verbetering van de telefonische bereikbaarheid door middel van interactieve dashboards. Ook is een datawarehouse geïmplementeerd en zijn er diverse andere inzichtelijke dashboards gemaakt. De adviezen en inspanningen wierpen direct al hun vruchten af.

Lees verder…

AVIA maakt stappen naar continu verbeteren met dashboards & analytics

AVIA maakt stappen naar continu verbeteren met dashboards & analyticsJuli 2021Diep geworteld in business-to-business marktAVIA Marees bestaat sinds 1922 en handelt vanaf 2004 als zelfstandig oliehandelaar onder de internationale AVIA-vlag. Het bedrijf is diep geworteld in de B2B-markt. Dagelijks worden vanuit het depot in Kolhorn de vrachtwagens bevoorraad en rijden hun vaste routes langs de agrariërs, transport- en MKB bedrijven. De tankstations van dit familiebedrijf liggen voornamelijk in en rond woonkernen en de uitstraling is gemoedelijk en persoonlijk. AVIA Marees exploiteert ruim 60 tankstations primair in de regio Noord-Nederland en Friesland. Daarnaast voorziet het bedrijf de agrarische sector en diverse loon- en transportbedrijven rondom het IJsselmeer van brandstoffen en smeermiddelen.

Lees verder…

Gemeente Sittard-Geleen moderniseert BI-landschap

Gemeente Sittard-Geleen moderniseert BI-landschapJuni 2021B&W: ga aan de slag met uitbreiding van de datasnelwegGemeente Sittard-Geleen is met ruim 92.500 inwoners de op twee na grootste gemeente van de provincie Limburg. Net zoals elke andere gemeente in Nederland verleent zij dagelijks veel verschillende vormen van dienstverlening aan burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Over al deze geleverde diensten moet managementinformatie worden verschaft aan staf- en lijnfunctionarissen en overige stakeholders. Het college van B&W heeft medio 2020 tijd en middelen beschikbaar gesteld om een stap te zetten in het verder professionaliseren van datamanagement en het stimuleren van het gebruik van informatieproducten. Er wordt gedacht aan het uitbreiden van de datasnelweg, waar dataontsluiting een belangrijk onderdeel van is. Datavirtualisatie zou hieraan kunnen bijdragen.

Lees verder…

Business Intelligence & Analytics in de zorg

Business Intelligence & Analytics in de zorgMei 2020De zorgsector is sterk aan het veranderenEen grote landelijke zorggroep van 16.000 medewerkers verleent zorgdiensten aan mensen met een (verstandelijke) handicap, de psychiatrie en de welzijnssector. De zorg- en welzijnssector is de afgelopen jaar sterk aan het veranderen. De marktwerking neemt toe en de transparantie op de prestaties wordt zowel van overheidswege als door klanten (dikwijls ook de familie van patiënten) steeds vaker afgedwongen. In deze klantcase presenteren we welke bijdrage Business Intelligence heeft gehad op het verbeteren van zorgprocessen en de cliënten. Lees ook de klantcase Business Analytics in de GGZ.

Lees verder…

Telecombedrijf verkoopt meer met Analytics

Telecombedrijf verkoopt meer met AnalyticsApril 2019Hoe twee telecombedrijven scoren met BI & AnalyticsBinnen de Telecom sector wordt heel veel data verzameld. Niet gek dus dat BI & Analytics zich sterk heeft ontwikkeld in die sector. In dit artikel verkennen we de winst die 2 telecombedrijven boekten met Business Intelligence. Zowel in het acceptatieproces, vanuit het perspectief van klantbehoud en de financiële paragraaf. Bij T-Mobile wisten ze het hart van de klant te raken en leverde BI 1 miljoen nieuwe abonnementen op in een jaar tijd. Bij KPN draaien ze achtjes om klanten beter te segmenteren en bedienen. Ook dat leverde veel op: het percentage geaccepteerde klanten nam toe met 40% en de cross- en upselling stegen met 17%.

Lees verder…

Meer doen met data bij gemeenten

Meer doen met data bij gemeentenMaart 2019Maak van datagedreven sturing in gemeenten een succesHoe los je in een grotere gemeente “on-Nederlandse” problemen op? Dit dilemma staat al sinds 2011 centraal in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Het is een uitgebalanceerd, langlopend, integraal programma dat burgers in sterk verpauperde Rotterdamse wijken nieuw perspectief biedt. Als externe partij levert Passionned Group samen met de serviceorganisatie Rotterdam hieraan een belangrijke bijdrage door deze integrale aanpak in goede banen te leiden. Zo introduceerde zij een manier van datagedreven werken binnen gemeente Rotterdam. Tevens hielp zij bij het bouwen van een BI-architectuur. Maar het openlijk bespreken van (gekoppelde) data en het verbinden van mensen brengt het vliegwiel op Zuid pas écht in beweging.

Lees verder…

Bouwbedrijf weer op de rails met BI & Analytics

Bouwbedrijf weer op de rails met BI & AnalyticsDecember 2018Populaire toepassingen: 1.000 rapportages in Access en ExcelDe business unit van een van de drie grootste bouwbedrijven in ons land die samen met ProRail verantwoordelijk is voor nieuwbouw en onderhoud van het railspoor, wenst een verbetering van de informatievoorziening. Binnen de organisatie worden heel veel managementrapportages en -analyses gemaakt met de populaire toepassingen Access en Excel. De verzameling queries en rapportages was inmiddels aangegroeid tot het respectabele aantal van duizend stuks. Na een aantal jaar op die manier te hebben gewerkt, ontstond er plotseling een fors probleem voor de toenmalige directie.

Lees verder…

Hoe een katoenfabrikant 10% waste reduceerde

Hoe een katoenfabrikant 10% waste reduceerdeAugustus 2018Nieuwe uitdagingenOok al zijn er al veel standaard tools, er blijven altijd specifieke oplossingen nodig. Nieuwe uitdagingen vragen om meer maatwerk. Deze katoenfabrikant had de grote wens om efficiënter te werken. Kritische vragen wakkerden die wens aan. Het productieteam vroeg zich af waarom doen we het eigenlijk zoals we het doen? Waarom gooien we zoveel goed materiaal weg? Kan dat niet anders? In de “oude” economie, zeg maar de maakindustrie, zijn kosten een belangrijk stuurmiddel. Alleen bedrijven met een goede kostenstructuur overleven een crisis. Maar hoe zorg je er nu voor dat je bij deze winnaars hoort?

Lees verder…

Advies: informatiegestuurd werken bij een gemeente

Advies: informatiegestuurd werken bij een gemeenteFebruari 2018Een boeiende opdracht in een boeiende gemeenteBij een van de grotere gemeenten heeft Passionned Group onlangs advies uitgebracht over informatiegestuurd werken (IGW). Hieronder volgt een korte samenvatting van deze boeiende, complexe maar dankbare opdracht. De bevindingen zouden andere (middel)grote gemeenten ook aan het denken moeten zetten. In de praktijk worden termen als datagedreven sturing, datagedreven werken, informatiegestuurd werken en informatiegestuurd samenwerken, willekeurig door elkaar heen gebruikt. Zelfs een cryptische term als informatiegestuurd sturen kom je tegen. Een externe partij zoals Passionned Group kan de discussies modereren en stroomlijnen, zodat gemeenten de juiste keuzes maken.

Lees verder…

Aanpak voor een nieuw BI platform bij een groothandel

Aanpak voor een nieuw BI platform bij een groothandelFebruari 2018Stuurinformatie beter ontsluiten uit het datawarehouseEen groothandel wil grote verbeteringen aanbrengen in de manier waarop zij stuurinformatie ontsluit uit het datawarehouse. Zij wil sneller over de juiste informatie beschikken. Met onder andere als doel de kwaliteit van de processen en die van de totale organisatie te verhogen. Het einddoel is een slimme, intelligente organisatie die informatie consequent gebruikt voor analyse en actie.

Lees verder…

Bestel nu de bestseller 'De intelligente, datagedreven organisatie' (8e druk)

Productafbeelding van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Daan van Beek - Managing DirectorDAAN VAN BEEK MScManaging Director

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring