Training PDCA & kwaliteitsmanagement

Inhoudsopgave
4,4 sterren

Continu verbeteren, kwaliteitsmanagement en PDCA hangen nauw met elkaar samen. De opdracht is om dit populaire trio ook in het DNA van jouw bedrijf te vervlechten. Betrokken, gemotiveerde medewerkers luisteren naar hun hart, gebruiken hun hoofd en volgen hun ziel. Maar hoe stimuleer je continu verbeteren, PDCA en het kwaliteitsdenken in jouw organisatie? Hoe pak je dat nu concreet aan en waar begin je? En vooral, hoe zorg je voor wendbare teams en een lerende organisatie waar kwaliteit hoog in het vaandel staat? In deze 3-daagse training PDCA & kwaliteitsmanagement ga je direct met deze thema’s aan de slag. Daarnaast ga je direct de onderwerpen toepassen op jouw organisatie. Schrijf je hier direct in voor deze praktijkgerichte training.

Zijn dit voor jou herkenbare thema’s?

Tijdens deze unieke opleiding Kwaliteitsmanagement & PDCA ga je aan de slag met de volgende thema’s:

 • Wat is PDCA en hoe ga je de PDCA cirkel inzetten voor procesoptimalisatie?
 • Hoe organiseer je continu verbeteren temidden van de dagelijkse drukte?
 • Hoe ga je kwaliteitsmanagement (definitie) verankeren in de stijl van werken?
 • Hoe laat je je continu verbeter-doelen aansluiten op je strategie en beleid (plan)?
 • Hoe maak je nieuwe doelen en je kwaliteitsproces meetbaar met échte KPI’s?
 • Op welke manier organiseer je het samen evalueren en tijdig bijsturen (check & act)?
 • Hoe pak je kwaliteitsmanagement op de werkvloer aan in plaats van alleen bij de staf?
 • Hoe introduceer je dit allemaal succesvol in jouw organisatie en bij het management?

Breng je eigen bedrijfscase in

Zijn deze universele vragen herkenbaar, maar wil je ook antwoord op specifieke vragen die in jouw branche spelen? Dan is onze 3-daagse PDCA training & opleiding kwaliteitsmanagement echt een aanrader. Tijdens onze training kun je namelijk je eigen specifieke bedrijfscase (zorg, overheid, banken, industrie, et cetera) inbrengen, die dan vervolgens wordt besproken met de docent en de medecursisten.

Boek meetbare resultaten met PDCA & kwaliteitsmanagement

In drie dagen krijg je alle elementen aangeboden waarmee je concrete, meetbare resultaten gaat boeken met PDCA, kwaliteitsmanagement & continu verbeteren. Deze hooggewaardeerde PDCA training stelt je in staat om de juiste verbeterstappen te zetten in je eigen organisatie. En je krijgt alle benodigde tools en inzichten om dit duurzaam vol te houden. Je gaat kennismaken met de “grote PDCA” om je businessmodel te versterken. Maar je gaat ook aan de slag met de “kleine PDCA” om de kwaliteit van je operaties sterk te verbeteren. En juist met die combinatie ga je het wel volhouden.

Praktische informatie: locatie, duur, data en prijs

Door onze registratie in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) zijn onze opleidingen vrijgesteld van 21% BTW. Die brengen we dus niet in rekening.

Locatie:
Berghotel Amersfoort
Duur: 3 dagen
Data:
6 t/m 8 maart 2024
15 t/m 17 mei 2024
9 t/m 11 oktober 2024
11 t/m 13 december 2024
Punten:
PA15
Deze training PDCA & kwaliteitsmanagement geeft je recht op PA-punten net als al onze andere trainingen. Bij een totaal van 150 PA-punten én na het succesvol afleggen van een examen ontvang je een certificaat van bekwaamheid. Je ontvangt daarnaast de badge 'Certified Data & Decisions Professional' voor op LinkedIn.
PE-punten
Informeer bij je vakvereniging - bijvoorbeeld de Vereniging van Registrercontrollers of de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants - hoeveel PE-punten/uren je kunt registreren voor je Permanente Educatie (PE).
Prijs: 1.895 euro

Training PDCA specifiek voor jouw sector

PDCA TrainingOf je nu directeur bent van een theaterschool, afdelingshoofd van een ziekenhuis, procesmanager of klinisch directeur bij een ggz-instelling, kwaliteitsmanager bij een bank of verzekeraar, projectleider bij een woningcorporatie, bestuurssecretaris bij een vereniging of stichting, operations manager bij een dienstverlener of “gewoon” fabrieksdirecteur, dat maakt voor jouw deelname aan de PDCA training & opleiding Kwaliteitsmanagement niet uit. Want de ervaren trainer mr. Leo Kerklaan weet in te spelen op bijna elk vraagstuk.

Onze docent mr. Leo Kerklaan is dankzij zijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van kwaliteits- en verbetermanagement namelijk van alle markten thuis. Bovendien beschikt hij over de souplesse om snel te switchen tussen de problematiek van verschillende specifieke branches.

Vermijd de grootste valkuilen in kwaliteitsmanagement

Door deze PDCA-training te volgen, voorkom je dat je in valkuilen stapt. De grootste valkuil is dat je begint met de stappen P en D. Dat lukt meestal vrij aardig, maar dan valt het stil. Hoe maak je de cirkel van continu verbeteren en kwaliteitsmanagement wel rond? Er zijn nog veel meer valkuilen waar je niet in moet stappen. Met concrete opdrachten werk je aan de vaardigheden voor succesvolle implementatie van continu verbeteren en kwaliteitszorg. Je werkt gedurende de opleiding kwaliteitsmanagement aan een complete PDCA-aanpak voor je eigen bedrijf.

PDCA-training staat in het teken van praktijk & interactie

Praktische en interactieve masterclassTijdens elke opleidingsdag vinden er groepsdiscussies plaats. Er is natuurlijk ook tijd gereserveerd voor het uitwisselen van ervaringen. Met de praktijkopdrachten maak je meteen de vertaalslag naar je eigen organisatie. We creëren samen een optimale mix tussen leren en doen, toepassen en reflecteren.

Na afronding van deze uitgekristalliseerde masterclass ontvang je een certificaat van de Passionned Academy. En je krijgt een gesigneerd exemplaar van het managementboek ‘De wendbare organisatie’ en het PDCA-handboek ‘Datacratisch werken’.

Inhoud opleiding Kwaliteitsmanagement & PDCA

Deze praktijkgerichte opleiding Kwaliteitsmanagement & PDCA training voorziet je van direct toepasbare kennis om van continu verbeteren een succes te maken. En je leert daarbij alle benodigde vaardigheden, technieken en bouwstenen te gebruiken. Kortom: we stomen je in drie intensieve dagen klaar voor een leidende en adviserende rol in PDCA- en kwaliteitsverbetertrajecten.

DAG 1: Kwaliteitsmanagement, grote PDCA cyclus, beleid & strategie

Dag 1: training kwaliteitsmanagement & PDCATijdens de eerste dag van deze masterclass maak je kennis met continu verbeteren, kwaliteitsmanagement en het PDCA-principe. Je gaat de samenhang zien tussen verbeterinitiatieven, de strategische kaders en processen.

Lees verder
 • Introductie PDCA & kwaliteitsmanagement: wat is het nut van continu verbeteren en kwaliteitsmanagement? Wat is PDCA en waar komt het gedachtegoed vandaan? Wat zijn de verschillen tussen de “grote” en de “kleine” PDCA-cyclus? Wat zijn de raakvlakken met de strategie en beleid? Hoe verhoudt de grote cirkel zich tot operationele verbeterinitiatieven?
 • De grote cirkel rond maken: hoe maak je de grote PDCA-cirkel rond? Hoe herken je de valkuilen en op welke risico’s moet je alert zijn? Hoe richt je het proces in van (kwaliteits)monitoring en evaluatie? Hoe kom je aan de juiste indicatoren? En hoe kun je die het beste op een dashboard samenbrengen?

De grote cirkel vertalen naar de organisatie

 • De grote cirkel vertalen naar de organisatie: hoe kun je de stap zetten van de grote naar de kleine PDCA? Hoe vertaal je een strategie door naar effectieve verbetercirkels voor afdelingen en teams? Hoe hangt dit samen met het verbeteren van processen?
 • Kwaliteitsmanagement verankeren in de strategie: hoe kun je kwaliteitsmanagement verankeren als standaard werkstijl in je organisatie? Hoe kun je daarbij een strategiekaart gebruiken en zo de verbeterdoelen en acties voor jouw teams afleiden? Je gaat de strategische prestaties doorvertalen naar de werkvloer. En je gaat zelf een strategiekaart maken voor jouw eigen organisatie.

DAG 2: Kleine PDCA-cirkels, KPI's en hoogpresterende teams

Dag 2: PDCA cursus / training kwaliteitsmanagementTijdens de tweede dag komt het in beweging zetten en laten draaien van de verbetercirkel voor teams (de kleine PDCA) uitgebreid aan de orde. De docent legt uit waarom het zo belangrijk is om altijd de kleine PDCA te koppelen aan de grote PDCA. Beide cycli zijn nodig, maar hoe koppel je ze effectief, zonder in een bureaucratie te verzanden?

Lees verder
 • De grote en kleine PDCA: hoe houd je de verbeterinitiatieven van beide PDCA-cirkels op elkaar aangesloten? En vooral hoe zorg je voor afstemming? Hoe voorkom je dat het eenmalige of aparte cirkels blijven? Hoe zorg je ervoor dat ze elkaar versterken en niet frustreren? Wat is daarvoor nodig?
 • Procesverbetering en PDCA: hoe verbeter je jouw processen? Waar begin je en wat zijn handige instrumenten? Welke valkuilen kom je zoal tegen? Je maakt jouw eigen proceskaart, deelt je vorderingen en verzamelt feedback hierop.
 • Meten en sturen met KPI’s: hoe maak je verbeterdoelen, processen en prestaties meetbaar? Wat zijn goede resultaat-KPI’s en hoe kom je tot zogenoemde inspannings-KPI’s? Je bepaalt voor jouw eigen proces de KPI’s en je leert feedback te geven op wat goede en foute KPI’s zijn.
 • Hoogpresterende teams: wat zijn hoogpresterende teams? Waarom komen veel teams niet aan kwaliteitsmanagement en continu verbeteren toe? Wat heb je nodig om een coöperatief systeem te bouwen waarin leren en het ontwikkelen van kennis centraal staat? Hoe realiseer je die cultuuromslag?

DAG 3: PDCA-implementatie, coöperatief systeem & competenties

Dag 3: opleiding PDCA / training kwaliteitszorgDe laatste dag van deze masterclass PDCA & kwaliteitsmanagement staat in het teken van samen verbeteren en leren. Tijdens deze dag ga je vooral het geleerde toepassen voor je eigen organisatie. Het coöperatief systeem, de individuele commitment, de competenties en het gedrag en samenwerking van medewerkers in teams hanteren we hierbij als aangrijpingspunten.

Lees verder
 • Elementen en bouwstenen: hoe spelen team- en talentontwikkeling en groepsdynamica een rol bij coöperatief leren en kwaliteitsverbeteringen? Wat is de rol van de leider bij het opbouwen van een goed leerklimaat. Hoe zorg je voor constructieve feedback en “feedforward”? Zodat medewerkers ook gaan ervaren dat hun persoonlijke ontwikkeling er baat bij heeft.
 • Coöperatief systeem: om maximaal te presteren, moet je goed samenwerken. Het management kan dat bevorderen door een coöperatief systeem te bouwen. Hoe ziet een dergelijk systeem eruit en wat zijn de elementen? Wat zijn de mogelijkheden voor jouw situatie en hoe pak je dit zelf aan?
 • De opbrengst voor jouw organisatie: tijdens dit dagdeel maak je de complete vertaling naar je eigen organisatie. Onder leiding van de docent kun je bijvoorbeeld een invoeringsplan voor “continu verbeteren & kwaliteitsmanagement in de lijn” ontwerpen. Of je kunt inzoomen op het ontwikkelen van een strategiekaart en het afleiden van KPI’s. Maar je kunt ook focussen op de introductie van continu verbeteren in jouw organisatie. En vervolgens gaan bepalen welke vaardigheden en organisatiecompetenties van primair belang zijn. De invulling van dit dagdeel is afhankelijk van jouw specifieke behoefte en voorkeuren.

Opleiding Kwaliteitsmanagement stimuleert integrale visie

Masterclass in een praktische verbeteraanpak“Domme” organisaties pakken zaken los van elkaar op. Ze ontberen een integrale visie. Verandermanagement zien ze los van continu verbeteren, KPI’s, kwaliteitsmanagement en strategierealisatie. Of ze maken beleid en doelstellingen goed meetbaar, maar vergeten het bijbehorende procesmanagement.

In onze 3-daagse opleiding kwaliteitsmanagement & PDCA brengen we deze specialismen juist bij elkaar. Samen met de ervaringen uit jouw eigen praktijk. Je gaat aan de slag met concrete opdrachten die relevant zijn voor je eigen werksituatie. Deze PDCA training gaat je gegarandeerd helpen om van jouw bedrijf een lerende, agile organisatie te maken.

Wat zijn voor jou de concrete voordelen?

 • Compleet: integrale aanpak voor PDCA, continu verbeteren en kwaliteitsverbetering.
 • 3 compacte dagen: je leert alles over de grote & kleine PDCA en hoe je die verbindt.
 • Praktisch: jouw strategie, processen, KPI’s en situatie staan centraal.
 • Resultaat: de opgedane kennis kun je direct in de praktijk toepassen.
 • Leiderschap: je gaat een leidende rol in verbetertrajecten vervullen.

Aanvullende informatie van deze training

De prijs van deze training Kwaliteitsmanagement & PDCA is inclusief lunchbuffet, onbeperkt thee en koffie, overige drankjes en hapjes tijdens de breaks. Je ontvangt ook kosteloos een exemplaar van het boek ‘De wendbare organisatie’ (2016) van mr. Leo Kerklaan en het nieuwe PDCA-boek ‘Datacratisch werken’.

HBO werk- & denkniveau
vrijgesteld van BTW
geen studiebelasting
interactief & praktijkgericht
gewaarmerkt digitaal certificaat
van 9:00 tot 17:00

Een expert in PDCA en kwaliteitsmanagement worden

Voor wie is deze PDCA training bedoeld?

Voor iedereen die betrokken is bij continu verbeteren en kwaliteitsmanagement in de eigen organisatie is deze PDCA training een eye-opener en absolute must. Bijvoorbeeld voor leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden, uitvoeren en aanpassen van programma’s voor continu verbeteren. Tal van functionarissen volgen deze opleiding: business managers, transitiemanagers, (aankomende) verandermanagers, kwaliteitsmanagers, teamleiders, business consultants, BI consultants, business analisten, projectleiders, zorgmanagers en HRM/P&O adviseurs.

Behaalde leerdoelen aan het eind van deze PDCA-training:

 • Je ziet de samenhang tussen verbeterinitiatieven, de strategische kaders en processen
 • Je kent de verschillen tussen de “grote” en de “kleine” PDCA-cyclus
 • Je hebt zelf een strategiekaart gemaakt voor jouw organisatie
 • Je kunt foute KPI’s onderscheiden van goede, zuivere KPI’s
 • Je weet hoe je verbeterdoelen, processen en prestaties meetbaar maakt
 • Je weet hoe je niet-coöperatief denken kunt aanpakken in jouw organisatie
 • Je hebt je eigen bedrijfscase ingebracht en uitgewerkt
 • Je weet hoe je de theorie rondom continu verbeteren kunt vertalen naar jouw organisatie
 • Je hebt concrete opdrachten uitgevoerd die relevant zijn voor jouw werksituatie
 • Tijdens de groepsdiscussies heb je waardevolle ervaringen en tips uitgewisseld
 • Je hebt genoeg bagage voor een leidende rol bij (kwaliteits)verbeterprojecten

Schrijf je in voor de training PDCA & kwaliteitsmanagement

Wil je ook de prestaties van jouw organisatie en teams verbeteren door effectieve inzet van continu verbeteren, kwaliteitsmanagement & PDCA? Schrijf je dan direct in voor de 3-daagse training PDCA & kwaliteitsmanagement.

Over de docent

Leo KerklaanLeo Kerklaan heeft een indrukwekkend trackrecord als verbetercoach en organisatieadviseur. Hij doceert aan tal van universiteiten in binnen- en buitenland. Kerklaan is medeoprichter van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) en is auteur van talrijke artikelen, whitepapers en boeken over strategisch prestatiemanagement en kwaliteitsmanagement. Zijn nieuwste boek ‘De wendbare organisatie’ is een bestseller en een bekroning op zijn werk.

direct inschrijven

Reviews over Training PDCA & kwaliteitsmanagement

Aantal reviews: 83Gemiddelde score: 4,4 sterren
5 sterren
Dick Rinia | Intal | 26 maart 2024

Top opleiding, aan te raden voor alle managers, leidinggevenden en mensen met verantwoordingen.

schrijf je ook in
4,3 sterren
Ian Correljé | Verkerk | 20 maart 2024

De opleiding geeft snel veel nuttige informatie waar mee we direct mee aan de slag kunnen. Erg fijn dat we onze eigen uitdagingen direct kunnen voorleggen.

schrijf je ook in
5 sterren
Wilfried Koolwijk | Wilfried Koolwijk | 16 maart 2024

Tijdens deze training heb ik echt ervaren wat je met PDCA kunt en hoe je kwaliteitsmanagement, -zorg kunt implementeren in de organisatie. Topdocent.

schrijf je ook in
4 sterren
Gezina Kooistra | Jeugdbescherming Noord | 3 maart 2024

Interessant, met een goede afwisseling van theorie en praktijk. Veel praktijkvoorbeelden en ook veel tijd voor eigen inbreng/casussen om mee verder te kunnen.

schrijf je ook in
4,3 sterren
Johan Dekker | Verkerk | 21 februari 2024

Top, het sluit zeker aan voor de richting die wij op willen gaan m.b.t. kwaliteitsverbetering binnen ons team en voor de BU waar wij voor werken. Verkerk Service Systemen. De items die besproken en toegelicht worden met de cursus geven een goed beeld hoe je deze kan toepassen in de praktijk en hoe je ook de meeste kans van slagen krijgt.

schrijf je ook in
4,3 sterren
Geverifieerde deelnemer | Oostvaarders College | 3 februari 2024

Heel gericht op de vraag die bij onze onderneming ligt. We zijn echt aan de hand van de theorie in ons onderwijs gedoken en ook de andere bedrijven kwamen goed aan het licht. Duidelijk dat er veel ervaring en kennis is waardoor er heel gericht advies uitkomt ten behoeve van onze school.

schrijf je ook in
5 sterren
Noortje Bergers | Oostvaarders College | 19 januari 2024

Zet je tot nadenken, geeft handvatten, goede inhoud, maakt complexe materie toepasbaar en veel aandacht voor individuen.

schrijf je ook in
4 sterren
Ceciel Miedema | Ziekenhuis Gelderse Vallei | 2 januari 2024

goede basis van waaruit je voldoende in kunt gaan op eigen casussen. Goede voorbeelden waardoor je van breed naar smal leert kijken

schrijf je ook in
4,3 sterren
Geverifieerde deelnemer | Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP/DJI) | 22 november 2023

Voldoet aan verwachting

schrijf je ook in
5 sterren
Geverifieerde deelnemer | VRBZO | 1 november 2023

Zeer tevreden over de opleiding omdat er veel ruimte wordt genomen om de theorie te vertalen naar de eigen vraagstukken. De docent heeft bijzonder veel kennis en praktijk voorbeelden waardoor het tastbaar wordt.

schrijf je ook in
4 sterren
Nancy Dorrenboom | Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP/DJI) | 13 oktober 2023

Mooie opleiding die je bewust maakt van belang van continue aandacht voor verbeterproces binnen je organisatie en nuttige handvatten meegeeft hoe je management en medewerkers kunt bewegen dit samen vorm te geven.

schrijf je ook in
4 sterren
Wendy Kesselmans | Rabobank | 5 mei 2023

De opleiding PDCA voor Kwaliteitsmanagement heeft mij veel inzicht gegeven in de bedrijfsprocessen die uiteindelijk moeten leiden tot continue kwaliteitsverbetering. Docent Leo Kerklaan heeft veel kennis van zaken en door zijn wereldwijde praktijkervaringen weet hij kennis en praktijk moeiteloos aan elkaar te koppelen. Doordat wij een kleine groep hadden, was er ook veel ruimte om eigen leervragen verder uit te diepen, wat ik als erg prettig heb ervaren.

schrijf je ook in
4,3 sterren
Krista Vermeulen | Stichting BKR | 13 maart 2023

Mooie combinatie van theorie en praktisch toepasbare tips. Leo Kerklaan put uit een enorme bron met ervaring en kan heel goed de theorie toepassen op mijn specifieke situatie. Ik ben heel tevreden!

schrijf je ook in
4,7 sterren
Heleen van der Kolk | Q-lite | 17 januari 2023

Leo is een ervaren en een slimme man. Het is super fijn om zo iemand voor je te hebben. daar neem je ook iets van aan. Hij is ook in staat om te schakelen naar een andere manier van benaderen als dat nodig is.

schrijf je ook in
4 sterren
Estrella van Ruijven | Stichting Anton Constandse | 13 december 2022

Kennis krijgen van kwaliteitsmanagement in drie dagen: het kan. De training is een mooie combinatie van theorie en (eigen) praktijk. Theorie wordt door de vele praktijkvoorbeelden van de trainer behapbaar. De ervaring en bevlogenheid van Leo Kerklaan werken inspirerend.

Drie dagen achter elkaar maakt dat je er goed in zit en kan doorpakken. Tegelijkertijd is het wel erg intensief. Mij lijkt dat twee aaneensluitende dagen en dan de week daarop de derde dag misschien nóg beter werkt. (Want het kan áltijd beter hebben we geleerd :-)

schrijf je ook in
3,3 sterren
Geverifieerde deelnemer | Min. Justitie & Veiligheid / DJI | 3 december 2022

De opleiding vond ik qua inhoud redelijk. Ik denk dat er echter meer uit te halen is en dit heeft te maken met de docent. Leo is een zeer gepassioneerde kwaliteitsman, echter zijn manier van lesgeven is vooral 'zendend'. Hij vertelt veelvuldig over zijn eigen ervaring en toetst daarbij onvoldoende of dit aansluit bij de groep. Er is/was weinig sprake van interactie. De eerste lesdag was top, veel informatie ontvangen, de overige dagen waren teveel gericht op 'passief luisteren'.

schrijf je ook in
4 sterren
Geverifieerde deelnemer | Accent Praktijkonderwijs Nijkerkerk | 3 december 2022

Docent is heel kundig, dat is fijn. Maar misschien iets meer flexibiliteit.
Wat ik miste, is meer eigen inbreng. Vrijdagmiddag half 4 konden we aan onze eigen casus werken, maar toen was iedereen na 3 dagen gaar.

schrijf je ook in
4,3 sterren
Simon Tolboom | Stichting Pensioenfonds ING | 17 oktober 2022

Duidelijke uitleg van de theorie en veel voorbeelden uit de praktijk. Veel aandacht voor de praktijk vragen van de deelnemers wat goed kon bij deze prettige omvang van de groep. Goed dat we boeken hebben gekregen om alles na te lezen. Ik heb 1 boek al gelezen en dat boek was ook een mooie combinatie van theorie en praktijk.

schrijf je ook in
4,3 sterren
Geverifieerde deelnemer | GZA | 25 augustus 2022

Ik vond het een nuttige en leuke cursus. Leo Kerklaan heeft een prettige manier van zijn kennis overbrengen zonder betweterig te zijn. Het waren lange dagen maar door ruime pauzes en ruimte voor discussie tussen de deelnemers haakte ik niet af. Ik zou nog eens kritisch naar de locatie kijken en misschien de tip aan Leo om de voorbeelden in zijn presentatie weer iets meer up-to-date te brengen. Veel van de gebruikte voorbeelden liepen tot circa 2013.

schrijf je ook in
3,7 sterren
Jean-Paul Oudenaarden | Stichting Thuisvester | 3 augustus 2022

Goede opleiding, de combinatie van moderne PDCA in grote cirkel(strategie) en kleine cirkels (zelfsturende teams) spreekt erg aan en kan m.i. enorm van waarde zijn in het kweken en ook weer continue verbeteren van flexibiliteit en wendbaarheid als organisatie

schrijf je ook in
3,7 sterren
Geverifieerde deelnemer | Arcadis | 29 juli 2022

De opleiding heeft 1. diverse kennis en inzichten v.w.b. opgefrist en 2. ook duidelijk aangevuld. Een waardevol onderdeel was steeds het gesprek met de andere cursisten.

schrijf je ook in
3,7 sterren
Raoul Hoomans | Oodit Platform Bv | 9 juni 2022

Mijn suggestie zou zijn om meer uit de stoel te komen. Het was vrij lang zitten. Misschien zijn er opdrachten te verzinnen waarbij je even uit je stoel komt.

Een sta-plek is misschien ook een goed alternatief om scherpte, focus en energie vast te houden.

schrijf je ook in
4 sterren
Linda Smallegange | Gemeente Den Haag | 21 mei 2022

Veel stof in 3 dagen maar daardoor ook, wat mij betreft, een complete cursus. Veel stof kan nog weleens overweldigend zijn maar Leo weet het concept kwaliteitsmanagement en PDCA klein, behapbaar en overzichtelijk te houden. De vele anekdotes en praktijkvoorbeelden maakt het levendig. Wat ik eruit gehaald heb: PDCA is veranderkunde maar het is geen rocket science. Hou het concreet en praktisch en voer het stapje voor stapje uit.

schrijf je ook in
4,7 sterren
Else Boon | Bibliotheek Drachten | 11 mei 2022

Belangrijk onderwerp in enkele dagen aangeleerd, fijn zo kort en ter zake!

schrijf je ook in
5 sterren
Synella Fleming | ProRail | 24 maart 2022

Leerzaam, inspirerend, voldoende informatie en interessante voorbeelden.

schrijf je ook in
5 sterren
Geverifieerde deelnemer | Oost West Wonen | 19 maart 2022

Boeiende training, gaf goed inzicht in PDCA en kwaliteitsmanagement, biedt handvatten.

schrijf je ook in
4,3 sterren
Geverifieerde deelnemer | Zuyd Hogeschool | 8 maart 2022

Prima van opzet, enthousiaste en gepassioneerde expert docent, leuke praktijkvoorbeelden vanuit verschillende contexten.

schrijf je ook in
5 sterren
Roland Borsboom | ROGplus | 11 januari 2022

Leuke gevarieerde opleiding. Belangrijk is ook wie het verteld in dit geval is Leo de man.

schrijf je ook in
4,7 sterren
Geverifieerde deelnemer | rosun | 6 januari 2022

Heel leerzaam

schrijf je ook in
3,7 sterren
Geverifieerde deelnemer | skvr | 16 november 2021

Interessante materie, goed toepasbaar op de eigen vraagstukken, veel ruimte voor interactie. Wel weinig interactief, voornamelijk presentatie en gesprek.

schrijf je ook in
5 sterren
Geverifieerde deelnemer | Athora Netherlands N.V. | 25 oktober 2021

Docent echt heel goed! Hij heeft brede kennis en komt met veel goede voorbeelden.

schrijf je ook in
4,3 sterren
Griet De Becker | scholengroep Brussel | 23 september 2021

Krachtige manier, zelf ook toelichten hoe je het kan toepassen. Door dit uit te spreken is het al een vorm van verbinding naar jezelf toe.

schrijf je ook in
4,3 sterren
Erik Hof | Proplanning | 1 juli 2021

Interessante theorie met veel praktische toepassingen

schrijf je ook in
5 sterren
Elouise Quirin Lena Sarai Tahapary | Laurens | 14 juni 2021

Zinvol en leervol, heeft me meer inzichten gegeven in mijn organisatie en wat ik kan veranderen.

schrijf je ook in
4,7 sterren
Sonja Heynsdijk-Koch | SVOPL | 13 maart 2021

Prima training waarbij de theoretische inhoud de praktijk raakt. Door het bespreken van voorbeelden uit diverse settings kan ik nu een link leggen met mijn eigen werk als adviseur Kwaliteitszorg in het onderwijs.

schrijf je ook in
5 sterren
Niels te Brake | particulier | 4 januari 2021

Goede cursus met een prettige en vaardige docent, met goed lesmateriaal als ondersteuning. Veel inzicht gekregen om PDCA te implementeren in de eigen organisatie.

schrijf je ook in
3,3 sterren
Mirella de Ruiter | Munitax | 4 januari 2021

Ik vond het erg interessant, maar mistte toch de invalshoek van nonprofit instellingen. Dat maakt de vertaalslag naar de eigen praktijk qua inhoud moeilijk. De systematiek is zeker toepasbaar.

schrijf je ook in
3,7 sterren
Anisa Maduro | Enecogen | 7 december 2020

Een opleiding waarbij je de basis krijgt voor kwaliteitsmanagement. Het was heel fijn dat er een mogelijkheid was om een persoonlijke casus mee te nemen.

schrijf je ook in
4,3 sterren
Geverifieerde deelnemer | GGNet | 27 november 2020

Fijne manier van interactie. Mooi ingespeeld op hetgeen er speelt en leeft bij aanwezige deelnemers.

schrijf je ook in
4 sterren
Peter Teune | Politie Noord-Nederland | 10 november 2020

Vanuit de opleiding Kwaliteits en procesmanagement komt de PDCA cirkel kort aan de orde. Deze opleiding was daar een mooie aanvulling op, doordat er een flinke verdieping was op de onderdelen en toepassing van de PDCA.

schrijf je ook in
4 sterren
Gerke van der Kamp | Politie Noord-nederland | 10 oktober 2020

Was een mooie brede en algemene gangbare Training.

schrijf je ook in
5 sterren
Marcel Everaars | Stedin | 6 oktober 2020

Zeer boeiende drie daagse training. Leo neemt je mee in de achtergrond achter alle schakels van verbeteren en de PDCA cyclus. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng en door deze casussen te delen binnen de groep krijg je veel handvatten om de verbetering in de praktijk op te pakken.

schrijf je ook in
3,3 sterren
Geverifieerde deelnemer | Gemeente Molenlanden | 4 juni 2020

Zinvolle training, dagen zijn wel vrij lang, zou volgens mij korter kunnen.

schrijf je ook in
5 sterren
Gonda Nienhuis-Brands | Rijnstate | 7 mei 2020

Prima opleiding, werkt stimulerend en motiverend om er mee aan de slag te gaan in de praktijk.

schrijf je ook in
4,7 sterren
Geverifieerde deelnemer | Raad voor de rechtspraak | 18 februari 2020

Prima, goede opleiding!

schrijf je ook in
4,7 sterren
Geverifieerde deelnemer | IenW/DCI | 14 februari 2020

Leerzaam en praktisch toepasbaar.

schrijf je ook in
3 sterren
Michel Lucas | Waterschap Rivierenland | 14 februari 2020

Ik heb er inspiratie uitgehaald om in mijn organisatie aan de slag te gaan met strategy charts, visualisatie bedrijfsprocessen, continu verbeteren van onderop.

schrijf je ook in
4 sterren
Joni Versteeg | QuaRijn | 4 februari 2020

Goede opzet van de training in volgorde. De voorbeelden van Leo spraken aan en kon je terugbrengen naar eigen organisatie. Wel zou ik meer voorbeelden willen zien van bijv dashboards. Fijn dat we het boek erbij kregen ter naslag.

schrijf je ook in
5 sterren
Geverifieerde deelnemer | IenW | 24 januari 2020

Praktische handvatten gekregen. Prettig boek ook. Structuur erg bruikbaar.

schrijf je ook in
3,3 sterren
Geverifieerde deelnemer | Militair Revalidatie Centrum Aardenburg | 25 december 2019

Goede opleiding die goed inzicht geeft in onderwerp. Het is wel nodig er echt meer mee te stoeien en over te praten!

schrijf je ook in
Toon alle 83 reviews Plaats een review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Waardering
Dit veld is verplicht!
Naam Dit veld is verplicht!optioneel
E-mail Dit veld is verplicht!optioneel
Organisatie Dit veld is verplicht!optioneel
Je mening in enkele zinnen Dit veld is verplicht!
Review verzenden
Het formulier bevat fouten.

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding Continu verbeteren
Continu verbeteren
Uitgelichte afbeelding PDCA cyclus
PDCA cyclus
Uitgelichte afbeelding Continu meten en verbeteren
Continu meten en verbeteren

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Leo Kerklaan - Auteur van De wendbare organisatie & De cockpit van de organisatie (5e druk)mr. LEO KERKLAANAuteur van De wendbare organisatie & De cockpit van de organisatie (5e druk)

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
4,4
sterren klanttevredenheid
___
consultants & docenten
3
kantoren
19
jaar ervaring

Download nu de handige brochure

Alle informatie over deze unieke Training PDCA & kwaliteitsmanagement hebben we ook als compacte PDF-brochure beschikbaar. Je kunt deze vrijblijvend aanvragen. Eventueel stuur je die door naar je manager of collega's.

vraag de brochure aan