Complete opleiding Kwaliteitsmanagement & PDCA training op HBO-niveau

Inhoudsopgave
8,8 / 10

Tijdens deze interactieve 3-daagse opleiding Kwaliteitsmanagement & PDCA op hbo-niveau word je klaargestoomd om modern kwaliteitsmanagement in jouw organisatie te implementeren. Je krijgt intensief les van mr. Leo Kerklaan, internationaal expert kwaliteit, voormalig kwaliteitsmanager bij Fokker en auteur van verschillende bestsellers. Deze praktijkgerichte cursus helpt je om naar een nieuw niveau van kwaliteitszorg te groeien. Modern kwaliteitsmanagement betekent: een methodische aanpak, continu verbeteren met PDCA-cirkels tot KPI’s, data en AI-gedreven inspecties en de ontwikkeling van hoogpresterende teams. Met deze ingrediënten maak je diepgaand kennis met alle ins en outs van kwaliteitsmanagement & continu verbeteren. Schrijf je vandaag nog in voor deze unieke opleiding kwaliteitsmanagement & PDCA.

Het proces managen met onze kwaliteitsmanagement opleiding

Kwaliteit is in één keer goed zeggen ze. Helaas is dat zelden haalbaar want je hebt te maken met de ‘staande’ organisatie die je niet zomaar overhoop kan gooien. In de praktijk bereik je meestal met horten en stoten een hoger kwaliteitsniveau. Het goede nieuws is dat je dit proces (integraal) kunt managen. Dat is precies wat deze krachtige kwaliteitsmanagement opleiding je biedt. De volgende vragen komen aan de orde:

 • Begrijpen we met elkaar het nut van kwaliteitsmanagement? En als dat niet zo is: hoe wakker je dan het kwaliteitsbewustzijn in de organisatie aan?
 • Welke bijdrage levert modern kwaliteitsmanagement aan de strategie van de organisatie en het beleid? Hoe valt dit samen met het stellen van SMART doelen en hoe ga je werken met de juiste KPI’s, normen, targets en standaarden?
 • Hoe ziet het begrippenkader rondom kwaliteitsmanagement er uit? Denk hierbij aan KPI’s, continu verbeteren, Lean, PDCA, ISO-normen, inspecties, audits, reviews et cetera?
 • Waaruit bestaan de stappen voor kwaliteitsverbetering? Is de PDCA-cirkel het enige vehikel of zijn er nog andere leercirkels relevant? Welke tools worden in modern kwaliteitsmanagement gebruikt om de verbeteringen te ontwerpen en te implementeren?
 • Welke technologie ga je gebruiken om kwaliteitsmanagement te ondersteunen en in het bijzonder, hoe kunnen data-analyse en Artificial Intelligence bijdragen aan hogere proceskwaliteit en daarmee aan de kwaliteit van het product of dienst.
 • Hoe geef je effectief leiding aan het proces van continu verbeteren en kwaliteitsmanagement? Het gaat niet alleen om de tools, maar (vooral) ook om de juiste mindset. Niet micromanagen maar toch de zaak in goede banen leiden.
 • Hoe maak je van je team een echt team, en hoe kun je dat naar een hoger niveau tillen? Wat zijn de kenmerken van dergelijke hoogpresterende teams?
 • Hoe ga je het goede gesprek aan met elkaar, met je medewerkers en je eigen leidinggevende over de streefkwaliteit maar ook over de bereikte scores op de KPI’s?
 • Welke vaardigheden en competenties zijn nodig voor duurzame kwaliteitsverbetering en hoe ontwikkel je die met elkaar? Wat is de link met cultuur van de organisatie of een ingezette cultuurverandering?
 • Hoe ontwikkel en implementeer je een robuust systeem voor kwaliteitsmanagement dat past in de cultuur van de organisatie en zo duurzaam kan worden ingebed in de dagelijkse praktijk?

Dwarrelen deze thema’s ook met enige regelmaat rond in jouw hoofd? Dan is deze cursus kwaliteitsmanagement een aanrader en een perfecte start om je loopbaan een kwaliteitsimpuls te geven. Meld je hier direct aan.

Breng je eigen casus in bij deze unieke kwaliteitsmanager opleiding

Op deze universele vragen krijg je vanuit de moderne kwaliteitszorg een antwoord, maar je wilt natuurlijk ook aan de slag met specifieke thema’s die in jouw branche of organisatie spelen. Door de jarenlange ervaring van de docent in tal van sectoren kan hij maatwerk leveren. Je wordt uitgenodigd om je eigen specifieke casus (zorg, overheid, banken, industrie, et cetera) in te brengen. Met de docent en de medecursisten ga je op zoek naar een aanpak en kansrijke benadering. Of je nu (aankomend) kwaliteitsmanager, kwaliteitscoördinator of adviseur bent, of een rol hebt in het primaire proces en gewoon wil groeien in het toepassen van kwaliteitscirkels, deze opleiding geeft je naast alle nieuwe kennis, plezier in continu verbeteren. Deze opleiding is interactief en praktijkgericht en helpt je om kwaliteitsmanagement op een hoger niveau te krijgen in je eigen organisatie.

Praktische informatie: locatie, duur, data en prijs

Door onze registratie in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) zijn onze opleidingen vrijgesteld van 21% BTW. Die brengen we dus niet in rekening.

Locatie:
Berghotel Amersfoort
Duur: 3 dagen
Data:
15 t/m 17 mei 2024
9 t/m 11 oktober 2024startgarantie
11 t/m 13 december 2024
5 t/m 7 maart 2025
14 t/m 16 mei 2025
8 t/m 10 oktober 2025
10 t/m 12 december 2025
Punten:
PA15
Deze opleiding Kwaliteitsmanagement & PDCA geeft je recht op PA-punten net als al onze andere trainingen. Bij een totaal van 150 PA-punten én na het succesvol afleggen van een examen ontvang je een certificaat van bekwaamheid. Je ontvangt daarnaast de badge 'Certified Data & Decisions Professional' voor op LinkedIn.
PE-punten
Informeer bij je vakvereniging - bijvoorbeeld de Vereniging van Registrercontrollers of de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants - hoeveel PE-punten/uren je kunt registreren voor je Permanente Educatie (PE).
Prijs: 1.895 euro

Het programma voor de opleiding Kwaliteitsmanagement & PDCA

Deze opleiding is op de huidige praktijk van kwaliteitsmanagement gericht. Na afloop kun je op een moderne manier kwaliteitsmanagement en continu verbeteren succesvol gaan toepassen. Je bent immers getraind in de benodigde vaardigheden, technieken en bouwstenen en je weet hoe je met de praktijkdilemma’s moet omgaan. Of je nu in een staffunctie zit of in het primaire proces, dat maakt voor je deelname niet uit.

Dag 1: Kwaliteitsmanagement, doelen, continu verbeteren met KPI’s & PDCA

Kleine illustratie voor dag 1 Op deze dag wordt een stevige basis voor kwaliteitsmanagement en -verbetering gelegd. Alle relevante begrippen worden uitgebreid toegelicht met modellen en praktijkvoorbeelden. De samenhang tussen die begrippen wordt glashelder gemaakt. Dit door het presenteren van een managementcyclus volgens het PDCA-principe waarin kwaliteitsdoelstellingen SMART worden geformuleerd, KPI’s worden opgesteld, initiatieven voor continu verbeteren worden ontwikkeld en gemonitord op realisatie. Je leert ook hoe belangrijk het is dat jij als leidinggevende of facilitator ervoor zorgt dat de verbeterprocessen goed zijn afgestemd op de organisatie, je team en andere teams. Aan het einde van deze dag formuleer je wat jouw persoonlijke uitdaging op dit vlak is; daaraan geef je de komende dagen focus.

Module 1: Begrippenkader & de lerende organisatie

Wat is het nut van continu beter worden versus een vastgestelde norm halen? Waarom moet kwaliteitsborging en -beheersing worden aangevuld met kwaliteitsverbetering en innovatie? Dit betekent dat we moeten werken aan een lerende organisatie; een organisatie die alsmaar beter wil worden door te leren van geleverde prestaties. Wat zijn hiervan de kenmerken, en welke modellen kun je gebruiken om een lerende organisatie vorm te geven? Hoe creëer je urgentie en krijg je support van het MT? Tijdens deze module licht de docent het totale begrippenkader toe van kwaliteitsmanagement en kleurt hij de materie in met praktische verbetermethoden.

Module 2: het principe van PDCA-cirkels en continu verbeteren

Wat betekenen de letters PDCA? Waar komt het begrip vandaan en hoe kan het in de praktijk worden toegepast? Hoe bereiken we dat medewerkers formuleren waar ze vastlopen en bedenken hoe ze het kunnen oplossen? De medewerkers weten de oplossing meestal wel, maar er is een facilitator nodig om de oplossing ook op tafel te krijgen. De kunst is de cirkel blijvend te laten draaien op het enthousiasme van het team en de support en kaders van de directie. Daarvoor dienen 10 bondige PDCA-principes, die je uitgebreid te horen krijgt. Hierna ga je zelf aan de slag om de mogelijkheden van PDCA, procesverbeteren en kwaliteitsmanagement in de eigen organisatie te inventariseren. Je stelt een eerste ambitielijst op.

Module 3: KPI's opstellen en SMART doelen formuleren

Hoogpresterende teams gebruiken KPI’s om te meten of ze succes hebben. Maar dan moeten er eerst KPI’s zijn. Hoe komen we eigenlijk aan goede KPI’s? Wat zijn de kenmerken? En hoe formuleren we KPI’s die ‘smart’ zijn? Dus specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. En als je meerdere doelen hebt, hoe weeg je ze dan tegen elkaar af? De KPI-template en het A3 formulier vormen een steun in de rug. Eenmaal ingevuld voeg je daar normen en targets (de streefwaarden) aan toe. Mooi. Maar hoe gaan we vervolgens meten en bijsturen? Hoe ga je om met de reacties die dit in het team uitlokt? Je leert hoe het team het werken met KPI’s kan gaan omarmen.

Module 4: Pas de PDCA-cirkel toe (praktijkopdracht)

Onder begeleiding van de docent identificeer je een aantal serieuze verbetermogelijkheden in jouw organisatie op basis van de eerste ambitielijst. Je geeft gemotiveerd aan hoe je daarbij PDCA-verbetercirkels wilt gaan toepassen en hoe je gaat zorgen dat de start succesvol is. Je presenteert ook hoe het vervolgtraject er uit zou kunnen zien en wat mogelijke obstakels kunnen zijn. Je vraagt en krijgt feedback van de groep en de docent.

Module 5: Leidinggeven aan verbeteren

Leidinggeven ontaard gemakkelijk in dirigeren, lees: directief reageren. Maar die stijl werkt niet. Hoe voorkom je dat je in die valkuil stapt en de cirkel niet aan de praat krijgt? De oplossing ligt in het betrekken van teamleden bij de zichtbare problemen; dus ze te confronteren met hun eigen prestaties. Problem solving in de lijn is het motto. Je dirigeert niet, je coacht. Essentieel is je woordgebruik: zijn het fouten of procesafwijkingen? Een subtiel verschil waarmee je duidelijk maakt dat het niet gaat om beoordelen of afrekenen maar om de teamprestatie. Die wordt zichtbaar gemaakt met reële, harde historische data. Met het team formuleer je vervolgens de kloof tussen de huidige en de gewenste kwaliteit. Dat is de opstap naar een gesprek aan met je team over de initiatieven en acties die moeten worden genomen om het probleem op te lossen.

Aan het einde van eerste dag begin je al een goed begrip te krijgen van de betekenis van kwaliteitsmanagement, PDCA-en en continu verbeteren. Je weet nu hoe je urgentie kunt kweken en je bent al bezig met het uitstippelen van je eigen route. Download hier de brochure.

Dag 2: Kwaliteit, KPI-boom, dashboards, data analyse & datagedreven PDCA

Kleine illustratie voor dag 2Centraal deze dag staat het in beweging zetten (de start) en daarna (blijvend) laten draaien van verbetercirkels. Doelen worden ontleend aan de ambitie, de potentie van je team, en hun aansluiting met de organisatiestrategie. Om dit heel concreet te maken gebruik je een KPI-boom en ga je een dashboard inrichten. Maar je gaat ook leren hoe belangrijk data analyse en artificial intelligence (AI) bij kwaliteitsmanagement en procesverbetering zijn. De dag sluiten we af met benodigde onderdelen van een datagedreven PDCA, waar alle thema’s samenkomen.

Module 6: De KPI-boom verbindt strategie met de werkvloer

Tijdens deze module werken we toe naar een integrale kwaliteitsverbetering. Kwaliteit verankeren we primair in de strategie. Van de werkvloer wordt verwacht dat ze de processen geschikt maken om in lijn met diezelfde strategie te presteren. De KPI-boom verbindt de strategische doelstellingen met de operationele doelen lager in de organisatie. Iedereen in de organisatie moet weten welke bijdrage op zijn niveau geleverd moet worden aan de strategie. In deze cursus kwaliteitsmanagement ga je ervaring opdoen met het opstellen van een KPI-boom. Je maakt er één voor jouw organisatie die laat zien hoe vanaf de directie tot aan de werkvloer aan kwaliteit wordt gewerkt. Hiermee maken we kwaliteit voor iedereen in de organisatie heel concreet, tastbaar en meetbaar.

Module 7: Processen, waardestromen en procesanalyse

Bedrijfsprocessen vormen de ruggengraat van elke organisatie. ‘All work is a process’ is het gezegde. Processen en de daarin gebruikte resources zijn de middelen die een waardestroom kunnen genereren. Die stroom moet zorgen voor de toegevoegde waarde van jouw organisatie of team. De docent gaat in op de essentie van processen, relevantie van procescondities en belang van procesanalyse. Als wij de kwaliteit (en ook de kosten en de doorlooptijd) willen verbeteren dan moeten we de processen optimaliseren. Een procesmodel helpt daarbij. Maar hoe stel je dat op en vind je de zwakke plekken? Hoe detecteer je in welke processtap het misgaat? En hoe kun je dergelijke analyses uitvoeren met je eigen team? Want in modern kwaliteitsmanagement is het team een mondige speler die steeds meer eigenaarschap krijgt voor de aanpak en resultaten.

Module 8: Ontwerp een dashboard voor jouw organisatie of team

Nu volgt een belangrijke oefening. Het formuleren van KPI’s is best lastig want ze moeten aan een aantal eisen voldoen. Je gaat onder begeleiding van de docent procesdoelstellingen formuleren voor een zelfgekozen proces dat je team uitvoert. Daarna ga je zowel de bijbehorende resultaat- als drijver-KPI’s formuleren. Daarna stel je een dashboard op en maakt een selectie uit die KPI’s: de drie tot vijf KPI’s je permanent zou willen zien, analyseren en bespreken.

Module 9: Data-analyse & AI als tool voor geautomatiseerde inspectie

Met een dashboard ben je een eind op weg. Nu moet je het gaan gebruiken om te weten waar je het beste in het proces kunt ingrijpen. Je gaat nu op zoek naar de root-cause van de problemen. Maar hoe vind je het naadje van de kous? Daar kom je alleen toe wanneer je harde data gebruikt om te analyseren waar precies in het proces zich afwijkingen voordoen. Meningen zijn er genoeg. We zoeken een objectieve grondslag voor onze verbeteracties. Het zijn de uitkomsten van een data-analyse die de kern van de discussie moeten vormen. Ervaring telt natuurlijk ook, maar je moet je team leren zich op feiten te baseren. De docent leert je een analyse op te zetten en geeft een overzicht van data-analyse technieken die nodig zijn voor modern kwaliteitsmanagement. Hij laat je tot slot met een aantal voorbeelden zien hoe artificial intelligence de kwaliteit automatisch kan analyseren en beoordelen (geautomatiseerde inspectie) en hoe daarmee de kwaliteit verbeterd kan worden.

Module 10: De datagedreven PDCA & kwaliteitsmanagement

Nu gaan we bespreken hoe we de kennis over KPI’s, processen, dashboards en data analyse uit voorgaande modules optimaal kunnen benutten. We integreren deze tools door PDCA-cirkels in het team te laten draaien. In elke cirkel lost het team een probleem op en/of werkt aan het verbeteren van de score op een KPI. Je krijgt daarmee inzicht in de drie elementen voor succesvol kwaliteitsmanagement: je definieert normen en targets op en stelt die regelmatig bij (plan en act), je gebruikt data en informatie consequent voor analyse en actie (do) en je gaat dagelijks, wekelijks het gesprek aan met je team over zowel de positieve als negatieve prestaties (check). En van elke ‘omwenteling’ wordt geleerd. Hiermee kun je het probleemoplossingsproces steeds beter en sneller uitvoeren. Wanneer een verbetering werkt, neem je die blijvend op in het proces. Zo ga je kwaliteitsverbeteringen borgen. Deze manier van werken blijf je repeteren. Je leert ook dat een dergelijke ‘harde’ datagedreven PDCA moet samengaan met een cirkel van inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren (IMWR).

Vandaag hebben we de harde kwaliteitszorg besproken en heb je ervaring opgedaan met de bijbehorende tools. Je wilt natuurlijk al deze expertise en kennis in de praktijk gaan benutten. Daarvoor dienen de zachte aspecten van kwaliteitsmanagement, waarmee we je morgen gaan verrassen. Download hier de brochure.

Dag 3: Cultuur, competenties, groepsdynamica, stijl van leidinggeven en hoogpresterende teams

Kleine illustratie voor dag 3In deze dag gaat het over leiderschap. Jouw taak is PDCA-cirkels te laten draaien en je team te ontwikkelen. Je gaat de prestaties van je team vergroten. Jouw team is geen gewoon team meer maar een high performance team. Om dit concept te laten slagen moet jij je team enthousiast maken voor probleemoplossen en prestatieverbetering. Dat leer je in de volgende modules.

Module 11: Wetten van groepsdynamica en cultuur

In een team spelen eigen wetmatigheden. Die worden mede gekleurd door de cultuur van de organisatie. Continu verbeteren moet passen in de cultuur van de organisatie. Jij bent de facilitator van het team en je moet je daarvan bewust zijn. Maar ook of de omgeving daar veilig genoeg voor is. Durft iedereen voluit mee te doen als het gaat om het doen van verbetersuggesties of het formuleren van doelen? Maar ook de mindset van individuen speelt een rol. De facilitator moet dus ook in de gaten hebben of mensen mee (willen) doen met kwaliteitsmanagement en procesverbetering.

Module 12: Hoogpresterende teams: wat zijn dat?

Een proces van continu verbeteren kan leiden tot teamvorming waarin ‘schouder aan schouder’ wordt samengewerkt aan hetzelfde doel. Vergelijk het met een voetbalteam. Lang niet alle teams zijn echter ‘high performing’; dat zie je wel om je heen. Wat is er dan voor nodig om van een gewoon team een hoogpresterend team te vormen? Welke competenties en vaardigheden zijn daarbij cruciaal? We volgen de teamontwikkelingsfasen en bespreken hoe jij daarin als facilitator het best kan optreden.

Module 13: Mens en taakgericht leidinggeven

Wat is voor jou de beste mix als het gaat om mens- of taakgericht leidinggeven? Veel managers en teamleiders neigen als stijl van leidinggeven naar taakgericht. Niets mis mee, maar mensgericht leidinggeven mag niet vergeten worden. Ook het omgekeerde komt voor: te weinig taakgericht, en overwegend mensgericht. De juiste balans is afhankelijk van het team zelf; waar staan ze en welke aanpak is nodig om een hoger kwaliteitsniveau te bereiken. Je moet dus in je analyse de context en de volwassenheid van je team betrekken voordat je kunt concluderen welke mix voor jou de beste kansen biedt.

Module 14: Analyseer de kracht van je team (praktijkopdracht)

Onder begeleiding van de docent maak je een analyse van de kracht en volwassenheid van je team en bepaal je welke mix van taak- en mensgerichtheid de beste zou zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ‘managerial grid’ van Blake en Mouton. Je zoekt hierbij de grenzen op van wat kan, je wilt je team immers naar een volgend niveau helpen.

Module 15: Plan van Aanpak – de vertaling naar jouw organisatie

Tijdens deze module, die vrijwel de gehele middag in beslag neemt, maak je de vertaling van alles wat je tot dan toe geleerd hebt naar je organisatie. Vertrekpunt is je ambitielijst van de eerste dag. Nu gaat het om je back home action plan (BHAP), oftewel het plan van aanpak. Is dat het opstarten van een kwaliteitsproject, het invoeren van kwaliteitsmanagement of een KPI-dashboard op je afdeling, of om een organisatiebreed invoeringsplan continu verbeteren. Het gaat hierbij niet om alle details maar om een plan van aanpak met een aantal kritieke veranderkundige aspecten voor jouw organisatie. De docent begeleid je in dit proces en geeft je tussentijds feedback. Aan het einde van middag presenteer je het back home action plan (BHAP) aan de groep en daar krijg je uiteraard feedback op.

Deze laatste dag sluiten we af met een evaluatie van de opleiding. Waar ben je op aangeslagen en verheugd over, wat vond je van deze drie dagen, wat heb je geleerd? Download hier de brochure.

Vermijd de grootste valkuilen in kwaliteitsmanagement

Door deze cursus Kwaliteitsmanagement te volgen, voorkom je dat je in veelvoorkomende valkuilen stapt. Een grote valkuil is bijvoorbeeld dat je begint met de stappen P en D. Dat lukt meestal vrij aardig, maar dan valt het stil. Hoe maak je de cirkel van kwaliteitsmanagement en continu verbeteren wél rond en borg je de resultaten in het proces? Er zijn natuurlijk nog veel meer valkuilen waar je niet in moet stappen.

Wanneer je stuurt op kwaliteit dan gaan je kosten vanzelf omlaag, stuur je op kosten dan gaat de kwaliteit omlaag.

Hoe vind je hierin de juiste balans? Met concrete opdrachten werk je aan de vaardigheden voor succesvolle implementatie van modern kwaliteitsmanagement, continu verbeteren en kwaliteitszorg. Je werkt gedurende deze opleiding kwaliteitsmanagement aan een complete aanpak voor je eigen organisatie. Niet vanaf de zijlijn, maar je weet nu hoe je kwaliteitsmanagement en verbetercirkels diep kan laten integreren in het reguliere proces.

Onze opleiding staat in het teken van praktijk & interactie

Illustratie van PDCA cyclusTijdens elke opleidingsdag vinden er groepsdiscussies plaats. Er is natuurlijk ook tijd gereserveerd voor het uitwisselen van ervaringen. Met de praktijkopdrachten maak je meteen de vertaalslag naar je eigen organisatie.

We creëren samen een optimale mix tussen leren en doen, toepassen en reflecteren. Na afronding van deze uitgekristalliseerde masterclass ontvang je een certificaat van deelname van de Passionned Academy inclusief een digitale badge voor LinkedIn.

Aanvullende informatie van deze training

De prijs van deze training Kwaliteitsmanagement & PDCA is inclusief lunchbuffet, onbeperkt thee en koffie, overige drankjes en hapjes tijdens de breaks. En je krijgt een gesigneerd exemplaar van het PDCA-handboek ‘Datacratisch werken’ en het managementboek ‘Business Flight Simulator’.

HBO werk- & denkniveau
vrijgesteld van BTW
geen studiebelasting
interactief & praktijkgericht
gewaarmerkt digitaal certificaat
van 9:00 tot 17:00

Een expert in PDCA en kwaliteitsmanagement worden

Deze opleiding kun je ook prima inzetten als Kwaliteitscoördinator training of training Kwaliteitscoördinator.

Voor wie is deze training Kwaliteitsmanagement & PDCA bedoeld?

Voor iedereen die betrokken is bij continu verbeteren en kwaliteitsmanagement in de eigen organisatie is deze training kwaliteitsmanagement een eyeopener en een absolute must. Bijvoorbeeld voor leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden, uitvoeren en aanpassen van programma’s voor continu verbeteren. Tal van functionarissen uit verschillende sectoren volgen deze opleiding: teamleiders, business managers, kwaliteitsmanagers en -adviseurs, transitiemanagers, (aankomende) verandermanagers, business consultants, business analisten, projectleiders, zorgmanagers en HRM/P&O adviseurs.

Behaalde leerdoelen aan het eind van deze opleiding:

 • Je kunt de strategische kaders met je team vertalen naar verbeterinitiatieven
 • Je kent de harde kant van kwaliteitsmanagement maar ook de zachte
 • Je weet hoe je goede, zuivere KPI’s kunt identificeren en opstellen
 • Je hebt zelf een KPI-boom en dashboard gemaakt voor jouw organisatie of team
 • Je begrijpt dat kwaliteitscirkels nodig zijn om ISO-normen ‘levend’ te maken
 • Je weet hoe je verbeterdoelen, processen en prestaties meetbaar maakt
 • Je weet hoe je het gesprek moet aan gaan met je team over kwaliteit en KPI-scores
 • Je weet hoe je de theorie rondom continu verbeteren kunt vertalen naar jouw organisatie
 • Je kunt nu een datagedreven PDCA inrichten voor jouw team of organisatie
 • De wetten van groepsdynamica kennen voor jouw geen geheimen meer
 • Je weet hoe je van een gewoon team een hoogpresterend team kunt vormen
 • Tijdens de groepsdiscussies heb je waardevolle ervaringen en tips uitgewisseld
 • Je hebt je eigen bedrijfscase ingebracht en uitgewerkt in een plan van aanpak
 • Je hebt genoeg bagage voor een leidende rol bij (kwaliteits)verbeterprojecten

Schrijf je in voor de opleiding kwaliteitsmanagement & PDCA training

Wil je ook de prestaties van jouw organisatie en teams verbeteren door effectieve inzet van continu verbeteren, kwaliteitsmanagement & PDCA? Schrijf je dan direct in voor onze 3-daagse opleiding Kwaliteitsmanagement & PDCA training.

Over de docent Leo Kerklaan

Leo KerklaanLeo Kerklaan heeft een indrukwekkend trackrecord als verbetercoach en organisatieadviseur. Hij doceert aan tal van universiteiten in binnen- en buitenland. Kerklaan is medeoprichter van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) en is auteur van talrijke artikelen, whitepapers en boeken over strategisch prestatiemanagement en kwaliteitsmanagement. Zijn laatste boek ‘Business Flight Simulator’ is een bestseller en een bekroning op zijn werk.

direct inschrijven

Reviews over Opleiding Kwaliteitsmanagement & PDCA

Aantal reviews: 84Gemiddelde score: 8,8 / 10
8 / 10
Moniek Koninkx | ROC Nijmegen | 18 april 2024

Nuttige training om meer te weten te komen over continu verbeteren en PDCA.

schrijf je ook in
10 / 10
Dick Rinia | Intal | 26 maart 2024

Top opleiding, aan te raden voor alle managers, leidinggevenden en mensen met verantwoordingen.

schrijf je ook in
9 / 10
Ian Correljé | Verkerk | 20 maart 2024

De opleiding geeft snel veel nuttige informatie waar mee we direct mee aan de slag kunnen. Erg fijn dat we onze eigen uitdagingen direct kunnen voorleggen.

schrijf je ook in
9,5 / 10
Wilfried Koolwijk | Wilfried Koolwijk | 16 maart 2024

Tijdens deze training heb ik echt ervaren wat je met PDCA kunt en hoe je kwaliteitsmanagement, -zorg kunt implementeren in de organisatie. Topdocent.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Gezina Kooistra | Jeugdbescherming Noord | 3 maart 2024

Interessant, met een goede afwisseling van theorie en praktijk. Veel praktijkvoorbeelden en ook veel tijd voor eigen inbreng/casussen om mee verder te kunnen.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Johan Dekker | Verkerk | 21 februari 2024

Top, het sluit zeker aan voor de richting die wij op willen gaan m.b.t. kwaliteitsverbetering binnen ons team en voor de BU waar wij voor werken. Verkerk Service Systemen. De items die besproken en toegelicht worden met de cursus geven een goed beeld hoe je deze kan toepassen in de praktijk en hoe je ook de meeste kans van slagen krijgt.

schrijf je ook in
9 / 10
Geverifieerde deelnemer | Oostvaarders College | 3 februari 2024

Heel gericht op de vraag die bij onze onderneming ligt. We zijn echt aan de hand van de theorie in ons onderwijs gedoken en ook de andere bedrijven kwamen goed aan het licht. Duidelijk dat er veel ervaring en kennis is waardoor er heel gericht advies uitkomt ten behoeve van onze school.

schrijf je ook in
10 / 10
Noortje Bergers | Oostvaarders College | 19 januari 2024

Zet je tot nadenken, geeft handvatten, goede inhoud, maakt complexe materie toepasbaar en veel aandacht voor individuen.

schrijf je ook in
8 / 10
Ceciel Miedema | Ziekenhuis Gelderse Vallei | 2 januari 2024

goede basis van waaruit je voldoende in kunt gaan op eigen casussen. Goede voorbeelden waardoor je van breed naar smal leert kijken

schrijf je ook in
9 / 10
Geverifieerde deelnemer | Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie | 22 november 2023

Voldoet aan verwachting

schrijf je ook in
10 / 10
Geverifieerde deelnemer | VRBZO | 1 november 2023

Zeer tevreden over de opleiding omdat er veel ruimte wordt genomen om de theorie te vertalen naar de eigen vraagstukken. De docent heeft bijzonder veel kennis en praktijk voorbeelden waardoor het tastbaar wordt.

schrijf je ook in
8 / 10
Nancy Dorrenboom | Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie | 13 oktober 2023

Mooie opleiding die je bewust maakt van belang van continue aandacht voor verbeterproces binnen je organisatie en nuttige handvatten meegeeft hoe je management en medewerkers kunt bewegen dit samen vorm te geven.

schrijf je ook in
8 / 10
Wendy Kesselmans | Rabobank | 5 mei 2023

De opleiding PDCA voor Kwaliteitsmanagement heeft mij veel inzicht gegeven in de bedrijfsprocessen die uiteindelijk moeten leiden tot continue kwaliteitsverbetering. Docent Leo Kerklaan heeft veel kennis van zaken en door zijn wereldwijde praktijkervaringen weet hij kennis en praktijk moeiteloos aan elkaar te koppelen. Doordat wij een kleine groep hadden, was er ook veel ruimte om eigen leervragen verder uit te diepen, wat ik als erg prettig heb ervaren.

schrijf je ook in
9 / 10
Krista Vermeulen | Stichting BKR | 13 maart 2023

Mooie combinatie van theorie en praktisch toepasbare tips. Leo Kerklaan put uit een enorme bron met ervaring en kan heel goed de theorie toepassen op mijn specifieke situatie. Ik ben heel tevreden!

schrijf je ook in
9,5 / 10
Heleen van der Kolk | Q-lite | 17 januari 2023

Leo is een ervaren en een slimme man. Het is super fijn om zo iemand voor je te hebben. daar neem je ook iets van aan. Hij is ook in staat om te schakelen naar een andere manier van benaderen als dat nodig is.

schrijf je ook in
8 / 10
Estrella van Ruijven | Stichting Anton Constandse | 13 december 2022

Kennis krijgen van kwaliteitsmanagement in drie dagen: het kan. De training is een mooie combinatie van theorie en (eigen) praktijk. Theorie wordt door de vele praktijkvoorbeelden van de trainer behapbaar. De ervaring en bevlogenheid van Leo Kerklaan werken inspirerend.

Drie dagen achter elkaar maakt dat je er goed in zit en kan doorpakken. Tegelijkertijd is het wel erg intensief. Mij lijkt dat twee aaneensluitende dagen en dan de week daarop de derde dag misschien nóg beter werkt. (Want het kan áltijd beter hebben we geleerd :-)

schrijf je ook in
6 / 10
Geverifieerde deelnemer | Min. Justitie & Veiligheid / DJI | 3 december 2022

De opleiding vond ik qua inhoud redelijk. Ik denk dat er echter meer uit te halen is en dit heeft te maken met de docent. Leo is een zeer gepassioneerde kwaliteitsman, echter zijn manier van lesgeven is vooral 'zendend'. Hij vertelt veelvuldig over zijn eigen ervaring en toetst daarbij onvoldoende of dit aansluit bij de groep. Er is/was weinig sprake van interactie. De eerste lesdag was top, veel informatie ontvangen, de overige dagen waren teveel gericht op 'passief luisteren'.

schrijf je ook in
7,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Accent Praktijkonderwijs Nijkerkerk | 3 december 2022

Docent is heel kundig, dat is fijn. Maar misschien iets meer flexibiliteit.
Wat ik miste, is meer eigen inbreng. Vrijdagmiddag half 4 konden we aan onze eigen casus werken, maar toen was iedereen na 3 dagen gaar.

schrijf je ook in
9 / 10
Simon Tolboom | Stichting Pensioenfonds ING | 17 oktober 2022

Duidelijke uitleg van de theorie en veel voorbeelden uit de praktijk. Veel aandacht voor de praktijk vragen van de deelnemers wat goed kon bij deze prettige omvang van de groep. Goed dat we boeken hebben gekregen om alles na te lezen. Ik heb 1 boek al gelezen en dat boek was ook een mooie combinatie van theorie en praktijk.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | GZA | 25 augustus 2022

Ik vond het een nuttige en leuke cursus. Leo Kerklaan heeft een prettige manier van zijn kennis overbrengen zonder betweterig te zijn. Het waren lange dagen maar door ruime pauzes en ruimte voor discussie tussen de deelnemers haakte ik niet af. Ik zou nog eens kritisch naar de locatie kijken en misschien de tip aan Leo om de voorbeelden in zijn presentatie weer iets meer up-to-date te brengen. Veel van de gebruikte voorbeelden liepen tot circa 2013.

schrijf je ook in
7,5 / 10
Jean-Paul Oudenaarden | Stichting Thuisvester | 3 augustus 2022

Goede opleiding, de combinatie van moderne PDCA in grote cirkel(strategie) en kleine cirkels (zelfsturende teams) spreekt erg aan en kan m.i. enorm van waarde zijn in het kweken en ook weer continue verbeteren van flexibiliteit en wendbaarheid als organisatie

schrijf je ook in
7,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Arcadis | 29 juli 2022

De opleiding heeft 1. diverse kennis en inzichten v.w.b. opgefrist en 2. ook duidelijk aangevuld. Een waardevol onderdeel was steeds het gesprek met de andere cursisten.

schrijf je ook in
7,5 / 10
Raoul Hoomans | Oodit Platform Bv | 9 juni 2022

Mijn suggestie zou zijn om meer uit de stoel te komen. Het was vrij lang zitten. Misschien zijn er opdrachten te verzinnen waarbij je even uit je stoel komt.

Een sta-plek is misschien ook een goed alternatief om scherpte, focus en energie vast te houden.

schrijf je ook in
8 / 10
Linda Smallegange | Gemeente Den Haag | 21 mei 2022

Veel stof in 3 dagen maar daardoor ook, wat mij betreft, een complete cursus. Veel stof kan nog weleens overweldigend zijn maar Leo weet het concept kwaliteitsmanagement en PDCA klein, behapbaar en overzichtelijk te houden. De vele anekdotes en praktijkvoorbeelden maakt het levendig. Wat ik eruit gehaald heb: PDCA is veranderkunde maar het is geen rocket science. Hou het concreet en praktisch en voer het stapje voor stapje uit.

schrijf je ook in
9,5 / 10
Else Boon | Bibliotheek Drachten | 11 mei 2022

Belangrijk onderwerp in enkele dagen aangeleerd, fijn zo kort en ter zake!

schrijf je ook in
10 / 10
Synella Fleming | ProRail | 24 maart 2022

Leerzaam, inspirerend, voldoende informatie en interessante voorbeelden.

schrijf je ook in
10 / 10
Geverifieerde deelnemer | Oost West Wonen | 19 maart 2022

Boeiende training, gaf goed inzicht in PDCA en kwaliteitsmanagement, biedt handvatten.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Zuyd Hogeschool | 8 maart 2022

Prima van opzet, enthousiaste en gepassioneerde expert docent, leuke praktijkvoorbeelden vanuit verschillende contexten.

schrijf je ook in
10 / 10
Roland Borsboom | ROGplus | 11 januari 2022

Leuke gevarieerde opleiding. Belangrijk is ook wie het verteld in dit geval is Leo de man.

schrijf je ook in
9,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | rosun | 6 januari 2022

Heel leerzaam

schrijf je ook in
7,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | skvr | 16 november 2021

Interessante materie, goed toepasbaar op de eigen vraagstukken, veel ruimte voor interactie. Wel weinig interactief, voornamelijk presentatie en gesprek.

schrijf je ook in
10 / 10
Geverifieerde deelnemer | Athora Netherlands N.V. | 25 oktober 2021

Docent echt heel goed! Hij heeft brede kennis en komt met veel goede voorbeelden.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Griet De Becker | scholengroep Brussel | 23 september 2021

Krachtige manier, zelf ook toelichten hoe je het kan toepassen. Door dit uit te spreken is het al een vorm van verbinding naar jezelf toe.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Erik Hof | Proplanning | 1 juli 2021

Interessante theorie met veel praktische toepassingen

schrijf je ook in
10 / 10
Elouise Quirin Lena Sarai Tahapary | Laurens | 14 juni 2021

Zinvol en leervol, heeft me meer inzichten gegeven in mijn organisatie en wat ik kan veranderen.

schrijf je ook in
9,5 / 10
Sonja Heynsdijk-Koch | SVOPL | 13 maart 2021

Prima training waarbij de theoretische inhoud de praktijk raakt. Door het bespreken van voorbeelden uit diverse settings kan ik nu een link leggen met mijn eigen werk als adviseur Kwaliteitszorg in het onderwijs.

schrijf je ook in
10 / 10
Niels te Brake | particulier | 4 januari 2021

Goede cursus met een prettige en vaardige docent, met goed lesmateriaal als ondersteuning. Veel inzicht gekregen om PDCA te implementeren in de eigen organisatie.

schrijf je ook in
6,5 / 10
Mirella de Ruiter | Munitax | 4 januari 2021

Ik vond het erg interessant, maar mistte toch de invalshoek van nonprofit instellingen. Dat maakt de vertaalslag naar de eigen praktijk qua inhoud moeilijk. De systematiek is zeker toepasbaar.

schrijf je ook in
7,5 / 10
Anisa Maduro | Enecogen | 7 december 2020

Een opleiding waarbij je de basis krijgt voor kwaliteitsmanagement. Het was heel fijn dat er een mogelijkheid was om een persoonlijke casus mee te nemen.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | GGNet | 27 november 2020

Fijne manier van interactie. Mooi ingespeeld op hetgeen er speelt en leeft bij aanwezige deelnemers.

schrijf je ook in
8 / 10
Peter Teune | Politie Noord-Nederland | 10 november 2020

Vanuit de opleiding Kwaliteits en procesmanagement komt de PDCA cirkel kort aan de orde. Deze opleiding was daar een mooie aanvulling op, doordat er een flinke verdieping was op de onderdelen en toepassing van de PDCA.

schrijf je ook in
8 / 10
Gerke van der Kamp | Politie Noord-nederland | 10 oktober 2020

Was een mooie brede en algemene gangbare Training.

schrijf je ook in
10 / 10
Marcel Everaars | Stedin | 6 oktober 2020

Zeer boeiende drie daagse training. Leo neemt je mee in de achtergrond achter alle schakels van verbeteren en de PDCA cyclus. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng en door deze casussen te delen binnen de groep krijg je veel handvatten om de verbetering in de praktijk op te pakken.

schrijf je ook in
6,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Gemeente Molenlanden | 4 juni 2020

Zinvolle training, dagen zijn wel vrij lang, zou volgens mij korter kunnen.

schrijf je ook in
10 / 10
Gonda Nienhuis-Brands | Rijnstate | 7 mei 2020

Prima opleiding, werkt stimulerend en motiverend om er mee aan de slag te gaan in de praktijk.

schrijf je ook in
9,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Raad voor de rechtspraak | 18 februari 2020

Prima, goede opleiding!

schrijf je ook in
9,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | IenW/DCI | 14 februari 2020

Leerzaam en praktisch toepasbaar.

schrijf je ook in
6 / 10
Michel Lucas | Waterschap Rivierenland | 14 februari 2020

Ik heb er inspiratie uitgehaald om in mijn organisatie aan de slag te gaan met strategy charts, visualisatie bedrijfsprocessen, continu verbeteren van onderop.

schrijf je ook in
8 / 10
Joni Versteeg | QuaRijn | 4 februari 2020

Goede opzet van de training in volgorde. De voorbeelden van Leo spraken aan en kon je terugbrengen naar eigen organisatie. Wel zou ik meer voorbeelden willen zien van bijv dashboards. Fijn dat we het boek erbij kregen ter naslag.

schrijf je ook in
10 / 10
Geverifieerde deelnemer | IenW | 24 januari 2020

Praktische handvatten gekregen. Prettig boek ook. Structuur erg bruikbaar.

schrijf je ook in
Toon alle 84 reviews Plaats een review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Waardering
Dit veld is verplicht!
Naam Dit veld is verplicht!optioneel
E-mail Dit veld is verplicht!optioneel
Organisatie Dit veld is verplicht!optioneel
Je mening in enkele zinnen Dit veld is verplicht!
Review verzenden
Het formulier bevat fouten.

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding Kwaliteitsmanagement
Kwaliteitsmanagement
Uitgelichte afbeelding Continu verbeteren
Continu verbeteren
Uitgelichte afbeelding Continu meten en verbeteren
Continu meten en verbeteren

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Leo Kerklaan - Auteur van De wendbare organisatie & De cockpit van de organisatie (5e druk)LEO KERKLAANAuteur van De wendbare organisatie & De cockpit van de organisatie (5e druk)

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring