De intelligente, datagedreven organisatie (8e druk) - Heel interessant, duidelijk en leerzaam boek!

Opleiding Datawarehouse & Data Governance

Inhoudsopgave
8,7 / 10

Onze opleiding Datawarehouse & Data Governance helpt je als manager of medewerker bij het vinden van antwoorden op prangende vragen over datawarehousing, datakwaliteit en data governance. Als je niet alleen op zoek bent naar theoretische inzichten en overwegingen, maar vooral handvatten en praktische tips wilt krijgen om een goede data-infrastructuur zoals een datawarehouse in te kunnen richten, dan is deze opleiding zeker aan te bevelen. Tijdens deze 3-daagse datawarehouse-training kom je in aanraking met alle elementen die nodig zijn om een volwaardige en moderne data-infrastructuur te ontwerpen en te implementeren met als hoofddoel het nemen van betere beslissingen van hoog tot laag. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Worstel jij ook met de volgende vragen?

Het inrichten van een datawarehouse en alles wat daarmee samenhangt is niet eenvoudig want:

 • Je weet dat met een datawarehouse (DWH) gewerkt wordt aan “één versie van de waarheid”, maar kun je die wel afdwingen?
 • Je kijkt reikhalzend uit naar het moment dat stuurinformatie niet meer uit een wirwar van spreadsheets wordt “getoverd”, maar wat doe je in de tussentijd?
 • Je wilt nu weleens echt bruikbare historische informatie tot je beschikking hebben. Hoe kan een datawarehouse je daarbij helpen en waar moet je dan allemaal aan denken?
 • In welke vorm moet je je datamodel van een datawarehouse gieten en hoe bereik je zeer snelle responstijden?
 • Welke ETL-tools en datawarehouse automation tools zijn er allemaal beschikbaar en welke is de beste voor jouw specifieke situatie?
 • Wat is de beste strategie als je een DWH bij de business en directie op de kaart wilt zetten? Anders gezegd: ‘hoe verkoop je de businesscase?’
 • Waar moet je allemaal op letten om de privacy van personen te borgen? Hoe ga je voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hoe richt je je datawarehouse-proces daarop in?
 • Hoe zet je een robuuste Data Governance-structuur op en hoe bereik je een zekere mate van dataperfectie?
 • Hoe zorg je er voor dat de datakwaliteit binnen je organisatie op orde komt en blijft?
 • En tot slot: hoe moet je omgaan met de ontwikkelingen rond Big Data zoals data lakes en Hadoop?

Als jij zelf, of je team worstelt met een of meer van deze vragen, dan is deelname aan onze 3-daagse opleiding Datawarehouse & Data Governance absoluut een aanrader. Schrijf je direct in voor deze opleiding.

Bouw een strak datawarehouse en richt het superefficiënt in

Hierbij streef je altijd naar een zekere mate van dataperfectie. Daarnaast heb je natuurlijk ook oog voor de kosten en baten van het project. Maar wat misschien nog wel veel belangrijker is: je bent in staat om het gehele proces te overzien en sparringpartner te zijn van zowel de business, (enterprise) architecten als de technische mensen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan database administrators, ETL ontwikkelaars en beheerders. Zij hebben een belangrijke rol om de DWH-omgeving op te zetten en te onderhouden.

Opleiding in praktische Datawarehouse-instrumenten

Datawarehousing en vooral data governance zijn specialistische vakgebieden. Werken aan de intelligentie van een organisatie zonder hiervoor de juiste vaardigheden en instrumenten te hebben, levert dikwijls ongewenste resultaten op. Ons praktische model waarin alle Data Governance-instrumenten en Datawarehouse-methodieken aan de orde komen, is de snelste en kortste route naar klinkende resultaten. Ook als er, misschien wel op verschillende plekken in je organisatie, initiatieven lopen rondom big data.

Praktische informatie: locatie, duur, data en prijs

Door onze registratie in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) zijn onze opleidingen vrijgesteld van 21% BTW. Die brengen we dus niet in rekening.

Locatie:
Berghotel Amersfoort
Duur: 3 dagen
Data:
29 t/m 31 mei 2024
2 t/m 4 oktober 2024
11 t/m 13 december 2024
5 t/m 7 maart 2025
21 t/m 23 mei 2025
1 t/m 3 oktober 2025
10 t/m 12 december 2025
Punten:
PA15
Deze opleiding Datawarehouse & Data Governance geeft je recht op PA-punten net als al onze andere trainingen. Bij een totaal van 150 PA-punten én na het succesvol afleggen van een examen ontvang je een certificaat van bekwaamheid. Je ontvangt daarnaast de badge 'Certified Data & Decisions Professional' voor op LinkedIn.
PE-punten
Informeer bij je vakvereniging - bijvoorbeeld de Vereniging van Registrercontrollers of de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants - hoeveel PE-punten/uren je kunt registreren voor je Permanente Educatie (PE).
Prijs: 1.895 euro

Inhoud van de opleiding Datawarehouse & Data Governance

Tijdens deze complete Datawarehouse & Data Governance-cursus ga je in drie dagen van elk drie modules uitgebreid kennismaken met datawarehousing, ETL, datawarehouse automation, datakwaliteit, data governance, performance, Big Data en ontwikkelingen op het gebied van Data Science. Maar we kijken vooral ook naar Business Intelligence als hoger doel van datawarehousing en de succes- en faalfactoren. In deze drie dagen gaan we je helpen om een volwaardige sparringpartner te zijn van iedereen die betrokken is bij deze materie.

Dag 1: Introductie, doelen, alternatieven, ETL & datawarehouse-architectuur

Dag 1: opleiding Datawarehousing & Data GovernanceEen datawarehouse ondersteunt het principe van één versie van de waarheid. Dit realiseer je door gegevens uit verschillende bronnen (bedrijfsprocessen) op te schonen en te integreren. Zo kun je de data gemakkelijk met elkaar in verband brengen en analyseren.

Lees verder
 • Hoe kun je data via informatie transformeren naar kennis? Welke transformatieslagen komen daarbij kijken? Wat is het belang van een adequate informatiehuishouding?
 • Welke doelen, zoals historieopbouw en performanceverbetering, dient een datawarehouse? Hoe gaat het datawarehouse bijdragen aan verbeterde datakwaliteit, herkenbaarheid en vindbaarheid van informatie? Hoe ziet een datawarehouse-architectuur er in detail uit?
 • Welke DWH-alternatieven, zoals appliances, in-memory BI, data lakes en datavirtualisatie, zijn zinvol en haalbaar? Wat valt er te leren van aansprekende praktijkcases, zoals die van Ahold? Wat zijn je eigen ervaringen en wat valt daaruit te leren?
 • Op welke zaken moet je alert zijn als het gaat om Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Welke methodieken zijn er zodat je data toch kunt koppelen en analyseren, maar wel blijft voldoen aan de AVG?

Datawarehouse-architectuur

Om een datawarehouse te bouwen heb je goed gereedschap nodig. Deze dienen te passen binnen de totale bedrijfsarchitectuur. De onderlinge samenhang is essentieel voor het uiteindelijke succes.

 • Wat is het belang van een goede datawarehouse-architectuur? Hoe ziet die er in detail uit? Hoe past een datawarehouse binnen de enterprise architectuur van je organisatie?
 • Welke ‘scholen’ voor datamodellering zijn er? Denk dan aan Bill Inmon, Ralph Kimball en Dan Lindstedt (DataVault). Wat zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende methodieken? Wanneer kies je voor welke filosofie of stel je een mix samen van de beschikbare modellen?
 • Hoe moet je in je datawarehouse-architectuur omgaan met Big Data? Deze data kent zeer grote volumes of is ongestructureerd, zoals e-mails, reviews, foto’s, video’s en spraak. Dit soort data past immers niet in je datawarehousetabellen.
 • Welke database en modellering tools zijn er en hoe maak je daarin een juiste keuze? Welke selectiecriteria zijn dan van belang?

Het datawarehouse en de ETL-processen

ETL tools of datawarehouse automation tools vormen onmisbare componenten in de architectuur van een datawarehouse. Met deze tools kun je het extraheren, transformeren en laden van de data modelleren en automatiseren. Tevens dragen zij bij aan de verbetering van het informatiseringsproces, ze versnellen het ontwikkelproces en verbeteren je datakwaliteit. ETL is dus een no-brainer. Het concept geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke datamodelleringstechnieken zijn toepasbaar? Hoe kan ik de verschillende processtappen, zoals extractie, transformatie en laden, vormgeven?
 • Welke ETL-tools en datawarehouse automation tools zijn daarvoor beschikbaar? Wanneer ga je voor één leverancier en wanneer kies je best-of-breed? Je maakt kennis met onze 100% onafhankelijke ETL & Data Integratie Guide.
 • Welke methodieken voor kwaliteitsverbetering, zoals aan de bron of in het DWH, zijn er? Wat is data-profilering en hoe kan dat helpen?
 • Wat is het verschil tussen ETL en ELT? Wat is de impact van steeds grotere decentrale gegevensverzamelingen zoals Big Data en data lakes binnen en buiten de organisatie?

Dag 2: BI & Analytics, master data management, metadata & beheer

Dag 2: training Data Governance & DWHEen datawarehouse wordt soms gezien als een noodzakelijk kwaad, maar het biedt een goede basis voor stuurinformatie en beleidsevaluatie. Het datawarehouse heeft echter als belangrijkste functie om snel de juiste gegevens op te leveren op verzoek van je eindgebruikers. Deze gebruiken veelal BI-tools om gegevens op te vragen, te visualiseren en om te vormen tot bruikbare inzichten.

Lees verder
 • Hoe levert een datawarehouse kwalitatief goede gegevens aan de eindgebruikers? Welke BI-tools zijn er op de markt beschikbaar? Maak ook kennis met onze innovatieve Business Intelligence & Analytics Guide.
 • Wat zijn de laatste trends in datawarehousing en BI met name toegespitst op Big Data en Data Science? Wat is de betekenis van open source in deze arena?
 • Wanneer is directe toegang tot het datawarehouse raadzaam en nuttig, en wanneer juist niet? Welke typen gebruikers kun je onderscheiden en welke specifieke functionele behoeften hebben zij? Hoe kun je hierop optimaal inspelen? Welke rol speelt selfservice BI hierbij?

Master Data Management (MDM) & Metadata

Het hebben van goede master- en metadata is uitermate belangrijk in het leveren van kwalitatief goede en betrouwbare informatie. Belangrijke gegevensgroepen als klanten, producten en medewerkers moet je altijd goed onderhouden. Daarbij is inzicht in de ontstaansgeschiedenis en de bewerkingen met bijbehorende bedrijfsregels essentieel.

 • Wat moet je eigenlijk verstaan onder master- en metadata? Hoe helpt deze data bij het leveren van kwalitatief goede en betrouwbare informatie en in hoeverre zorgt het voor één versie van de waarheid? Welke processen spelen daarbij een rol?
 • Is master- en metadatamanagement puur analytisch, of kan en moet het ook impact hebben op de operationele systemen? Hoe passen MDM en metadata management in de datawarehouse-architectuur? Hoe kun je een slimme leerlus met een enterprise portal inrichten?

Datawarehousebeheer & -succesfactoren

Datawarehouses vragen om hun eigen technische en functionele beheersprocessen. Soms speelt een Competency Center daarin een belangrijke rol. Een geschikte projectaanpak en inzicht in de succes- en risicofactoren zijn in dit verband cruciaal.

 • Wat zijn de belangrijkste succesfactoren voor een datawarehouse? Hoe belangrijk is onderhoud en beheer daarin? Hoe ontwikkel je een datawarehouse met support en onderhoud in gedachten?
 • Welke technische en functionele beheer(s)processen kun je onderscheiden? Welke gereedschappen zijn hiervoor beschikbaar?
 • Zijn er speciale competenties en vaardigheden nodig voor een succesvol DWH-beheer? In hoeverre is DWH-onderhoud anders dan traditioneel onderhoud zoals applicatiebeheer?
 • Welke rol speelt de business en welke rol speelt IT? Wat is de zin en onzin van Competency Centers in dezen?

Dag 3: Data governance, frameworks, datakwaliteit en continu verbeteren

Dag 3: cursus Datawarehouse, opleiding Data Governance, datakwaliteit en continu verbeterenOrganisaties die datagedreven willen werken kunnen niet meer zonder een professionele Data Governance-structuur. De gehele levenscyclus van data – van ontstaan tot verwijdering – zal je op procesmatige wijze moeten vormgegeven. Hoe zet je een robuuste Data Governance-structuur op? Wat komt daarbij kijken? Hoe kun je daar waarde aan ontlenen en voordeel mee behalen?

Lees verder
 • Het Data Governance framework: alle aspecten rondom Data Governance komen aan bod. Denk dan aan verschillende rollen zoals data stewards en data custodians. Maar denk ook aan data integriteit, datakwaliteit en het toegankelijk maken van data en metadata. Je leert een Data Governance framework te gebruiken voor je eigen organisatie.
 • Van Data Governance naar dataperfectie: je maakt kennis met de ideale route om tot dataperfectie te komen in relatie tot de bijbehorende kosten en baten. Welke stappen moet je zetten en hoe til je jouw organisatie naar een hoger volwassenheidsniveau?

Onderschat nooit het belang van datakwaliteit

Het belang van goede datakwaliteit mag je nooit onderschatten. Maar hoe start je hiermee en wat komt er bij kijken? Je maakt tijdens deze opleiding kennis met alle topics om te komen tot hogere datakwaliteit.

 • Datakwaliteit: data kan niet half juist zijn, data is goed óf fout.
 • Wat zijn de belangrijkste topics rondom datakwaliteit: compleetheid, juistheid, integriteit, metadata, et cetera. Waar moet je in jouw situatie juist op letten?
 • Verbeteren van de datakwaliteit van ongestructureerde (sensor) data, welke best practices zijn er?
 • Welke tools zijn er op de markt beschikbaar om de topics van datakwaliteit te monitoren en te verbeteren?
 • Welke succes- en faalfactoren spelen daarbij een rol? Wat zijn je eigen ervaringen en wat valt daaruit te leren?

Continu verbeteren van data: maak korte metten met ‘datarommel’

In dit onderdeel leer je meer over het continu verbeterproces van de kwaliteit van (big) data. Welke stappen moet je zetten om resultaten te borgen en niet steeds weer met dezelfde ‘datarommel’ geconfronteerd te worden?

 • Je krijgt inzicht in de manier waarop je de datakwaliteit kunt verbeteren onder andere door de verbetercyclus PDCA.
 • Hoe zorg je voor bewustwording? Hoe neem je medewerkers mee en hoe communiceer je het belang van de kwaliteit van gegevens? Hoe laat je zien wat hen dit kan opleveren?
 • Hoe moet je omgaan met het gedrag van medewerkers en hoe kun je zorgen voor een groot draagvlak?
 • Je leert de cyclus elke keer (dagelijks, wekelijks) rond te maken en de resultaten te borgen.

Alvorens de diepte in te gaan met bijvoorbeeld tools of datamodellen, geeft deze waardevolle driedaagse masterclass een helder overzicht van het speelveld. En het reikt je alle ingrediënten aan om succes te boeken met datawarehousing & data governance.

Ontdek de succesfactoren achter datagedreven organisaties

Onze driedaagse opleiding Datawarehouse & Data Governance stelt zowel de functionele als technische aspecten van (big) data aan de orde. Denk hierbij aan het datawarehouse, de architectuur, master data management (MDM), metadata, datakwaliteit, datamodellering, Data Governance frameworks en het beheer. Dit alles moet natuurlijk ook voldoen aan alle wettelijke regels en security-richtlijnen. Maar vooral de succesfactoren van een datagedreven organisatie komen aan bod.

Interactieve opleiding: leer van de andere cursisten

Elke opleidingsdag vinden er groepsdiscussies plaats en werken de deelnemers aan praktijkopdrachten. Zo ontstaat er een optimale mix tussen theorie en praktijk. Na afronding van deze unieke dataopleiding ontvang je als deelnemer een certificaat van de Passionned Academy en een door Daan van Beek gesigneerd exemplaar van de bestseller ‘De intelligente, datagedreven organisatie’.

Aanvullende informatie van deze Datawarehouse training

De prijs van deze opleiding Datawarehouse & Data Governance is inclusief lunchbuffet, onbeperkt thee en koffie, overige drankjes en hapjes tijdens de breaks.

HBO werk- en denkniveau
vrijgesteld van BTW
geen studiebelasting
interactief & praktijkgericht
gewaarmerkt digitaal certificaat
van 9:00 tot 17:00

Deze opleiding maakt onderdeel uit van onze 10-daagse Data Science training en de CBIP-certificering.

Word een Datawarehouse specialist

Doelgroep van de Datawarehouse cursus

De masterclass is bedoeld voor mensen die een (big) datawarehouse moeten bouwen of onderhouden en zij die te maken krijgen met Data Governance-vraagstukken. Deze opleiding Datawarehousing wordt veel gevolgd door: (startende) functioneel en technisch projectleiders, BI specialisten en consultants, informatiemanagers, CRM managers, (chief) Data Officers, datawarehousebeheerders, data analisten, medewerkers BI & managementinformatie, (aankomende) BI & DWH-managers en iedereen die met data het verschil wil gaan maken.

verzeker je nu van een plaats

Behaalde leerdoelen aan het eind van deze DWH-opleiding:

 • Je kent de verschillen tussen BI en AI en weet hoe je om moet gaan met Big Data, data lakes en Hadoop
 • Je bent in staat om de verschillende alternatieven voor een DWH-architectuur zorgvuldig af te wegen
 • Je kunt beoordelen welke DWH-architectuur prima past bij de enterprise architectuur van jouw bedrijf
 • Je kunt AI & Data Science in de juiste context plaatsen, als een welkome aanvulling op Business Intelligence
 • Je bent in staat om DWH- en Data Governance trends te duiden en te vertalen naar jouw organisatie
 • Je begrijpt het belang van datawarehousing, ETL en datakwaliteit
 • Je kunt de verschillende theorieën voor datamodellering helder uitleggen
 • Je hebt inzicht in de functionaliteit van de belangrijkste ETL- en datawarehouse automation tools
 • Je kunt een businesscase opstellen voor een datawarehouse (DWH)
 • Je weet hoe je een DWH-proces en -architectuur inricht
 • Je hebt geleerd hoe je een robuuste Data Governance-structuur opstelt
 • Je doorgrondt de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Dankzij interactie met de medecursisten voel je je toegerust om een DWH-project succesvol te managen

Meld je nu aan

Via ons inschrijfformulier kun je je direct inschrijven voor de eerstkomende opleiding Datawarehouse & Data Governance. Heb je vragen over deze opleiding, neem dan direct contact met ons op.

Over de docent

Dick PouwDe docent Dick Pouw heeft meer dan 25 jaar ervaring als Data Analytics consultant en is CIO bij de Passionned Group. Dick adviseert organisaties al jaren over de onderwerpen Data Strategie, Data Governance, Customer Data Platforms & Datawarehousing. Hij helpt zowel Chief Data Officers en andere leidinggevenden als data engineers, projectleiders en architecten om data in de organisatie tot volle wasdom te kunnen laten komen. Deze opleiding Datawarehouse & Data Governance is door hem tien jaar geleden ontworpen en steeds verder verfijnd.

direct inschrijven

Reviews over Opleiding Datawarehouse & Data Governance

Aantal reviews: 121Gemiddelde score: 8,7 / 10
8,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland | 20 juli 2024

Mooie, universele uitleg over data warehousing en data governance met hier en daar een uitstapje naar generative AI en diverse oplossingen.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Ernst Prosman | Growteq B.V. | 1 juli 2024

Op een vlotte manier een compleet overzicht van de meest relevante zaken rondom Datawarehousing, tools en ontwikkelingen. Een aanrader voor wie op zoek is naar conceptuele kennis rondom deze onderwerpen

schrijf je ook in
9,5 / 10
Mohamed Ben Hamida | Gemeente Amsterdam | 18 juni 2024

Dank Dick en Daan!

schrijf je ook in
9 / 10
Ivo van de Pas | BCM Global | 4 april 2024

Erg ervaren trainer. Heeft goede praktijkervaring en weet dat goed over te brengen.

schrijf je ook in
10 / 10
Etienne Weterings | Particulier | 26 maart 2024

Inhoudelijk sterk, met trainer met zeer gedegen achtergrond. Inhoud zoals van tevoren toegezegd. Mijn verwachtingen en vragen zijn echt beantwoord

schrijf je ook in
8 / 10
Claudia Vissers | Gebroeders Blokland | 20 maart 2024

Heldere informatie, bied handvaten om zelf mee aan de slag te gaan.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Gemeente Hoorn | 3 februari 2024

Goede opleiding, heel veel onderwerpen van A tot Z behandeld. Soms lastig in verband met tijdgebrek om diep in inhoud te gaan.

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | Gemeente Hoorn | 19 januari 2024

Fijn om alles nog eens de revue te laten passeren. Zeker wat bijgeleerd omtrent modeleren. Soms wel wat meer techniek verwacht.

schrijf je ook in
9 / 10
Geverifieerde deelnemer | Stadswerk072 | 16 januari 2024

Brede inhoudelijke introductie op DWH en gouvernance, veel praktische handvatten en gelegenheid om toe te passen op eigen praktijk

schrijf je ook in
8,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Gemeente Hoorn | 3 december 2023

Prima opleiding om meer te weten te komen over het vakgebied van datawarehousing, governance en datakwaliteit, ook voor de organisatorische kant.

schrijf je ook in
8 / 10
Sander Heesterbeek | Iknl | 22 november 2023

Goede brede opleiding voor dwh en data governance

schrijf je ook in
8 / 10
Jeroen Schenk | Tenzinger b.v. | 23 oktober 2023

Past goed bij kennisbehoefte die ik nu heb, zou nog graag eens sparren over gekozen applicaties in onze architectuur (niet alleen MS Fabric)

schrijf je ook in
10 / 10
Max Kamphuis | Tactus verslavingszorg | 9 juni 2023

Zeer positief, goede basiscursus met interactief programma.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | My Jewellery | 25 mei 2023

Veel informatie, waarvan een overgroot deel heel nuttig. Veel afwisseling tussen praktijk en theorie. En Dick speelt goed in de vragen uit de groep.

schrijf je ook in
7,5 / 10
Yelliz Mattheus | Wit-Gele Kruis van Vlaanderen | 9 mei 2023

Voldoende interactief om vragen te stellen specifiek voor je eigen situatie. Inhoud gaat heel breed soms zo breed dat het moeilijk toepasbaar is in de praktijk (zeer theoretisch en conceptueel)

schrijf je ook in
9,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Vitas Young Talent B.V. | 5 mei 2023

Goede uitleg en duidelijk! Je merkt dat de docent veel ervaring heeft en goed kan afstemmen per persoon. Ik ben blij dat ik deze opleiding heb gevolgd want ikzelf heb veel punten die ik mee wil nemen naar mijn bedrijf.

schrijf je ook in
10 / 10
Geverifieerde deelnemer | Rijksinspectie Digitale Infrastructuur | 4 april 2023

Een erg waardevolle opleiding gegeven door een inspirerend en ervaren trainer. De docent weet met pakkende voorbeelden de kennis over te brengen. Daarnaast gaat de docent in op de specifieke context van de cursist. Ik beveel deze opleiding van harte aan!

schrijf je ook in
8,5 / 10
Eric Westerhof | Envida | 16 maart 2023

Goede opleiding om een alle aspecten rondom Data-governance en DWH op te pakken. Heel veel besproken, leuke interactie tussen docent en deelnemers.

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | Wit Gele Kruis Limburg | 13 maart 2023

Brede waaier aan informatie gekregen die ons zeker zal helpen in ons transformatieproces

schrijf je ook in
10 / 10
Lindsy Meeuwes | BuzziSpace | 1 januari 2023

Opleiding die heel veel vraagstukken samenvat, inhoudelijk toelicht. Ik raad deze DWH-training zeker aan voor anderen die vragen hebben rond data en specifiek rond data governance.

schrijf je ook in
8 / 10
Arjan van der Bijl | Spaarne Gastshuis | 21 december 2022

Ik had vooraf moeten bellen/vragen naar achtergrond deelnemers ondanks dat ik wel telefonische call had gehad. Had ik wel gewaardeerd als mij gebeld was om te checken of het voldoende aansloot op mijn achtergrond gegeven ervaringen andere deelnemers. Nu erg kleine groep deelnemers en anders deelnemers een andere achtergrond waardoor onderdeel leren van anderen er niet in zit (docent heeft hier we op ingespeeld).

Veel behandeld en voldoende diepgang

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | Royal SMIT Transormers B.V. | 29 november 2022

Interessante cursus waarbij diep wordt in gegaan op de theorie. Dick zorgt met zijn rijke ervaring voor een goede koppeling met de praktijk en geeft praktische handvaten om de volgende stappen te zetten binnen ieders organisatie.

schrijf je ook in
8 / 10
Allard Hesselink | All Your BI | 14 april 2022

Goede uitleg. Veel interactie dat de theorie ook in de praktijk brengt.

schrijf je ook in
9,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Bekina | 7 april 2022

Veel mogelijkheid tot interactie. vragen werden beantwoord. cursus werd bijgestuurd adhv onze vragen en interesses.

schrijf je ook in
9,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | All Your BI | 24 maart 2022

Een uitstekende datawarehouse training met een goede vertaling naar de praktijk.

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | SOMT | 19 maart 2022

Goede vakinhoudelijke kennis bij de docent, voor zo ver ik kan inschatten: alles omvattend met veel praktische voorbeelden. Er worden continu links gelegd naar de situatie van studenten.

schrijf je ook in
10 / 10
Geverifieerde deelnemer | GGZ Oost-Brabant | 16 maart 2022

Goede datawarehousetraining om onder andere te komen tot strategie vorming rondom BI strategie. Zeer inspirtatievol

schrijf je ook in
6 / 10
Thomas Neijzen | Prive | 7 maart 2022

Ik ben teleurgesteld over zowel het verloop als de inhoud van deze cursus. De stof zou meer op de praktijk en op de nieuwste technologie moeten zijn afgestemd. De stof was nu voornamelijk als 'vulling' voor drie dagen gebruikt.

schrijf je ook in
10 / 10
Geverifieerde deelnemer | Axians | 28 januari 2022

Prima opleiding waarbij hoog over inzicht gegeven wordt in de verschillende componenten die betrekking hebben op een datawarehouse en de governance daarvan.

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | Pensioenfonds Rail & OV | 20 januari 2022

Goed: flexibel inspringen op de behoeften. Geeft een totaalbeeld, is belangrijk. Opdrachten/oefeningen maakt het makkelijker om te begrijpen

schrijf je ook in
6,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Anthura BV | 11 januari 2022

Prima cursus, maar iets meer diepgang / theoretische onderbouwing zou fijn zijn. Kreeg de indruk dat de cursus vooral bedoeld is voor mensen die net beginnen met het hele verhaal en niet voor mensen die er al een tijdje mee bezig zijn door zelf dingen op / uit te zoeken, maar nu een goede basis willen gaan opzetten die breed gedragen kan worden. Locatie en catering: 3 sterren aangezien we de cursus volledig online gevoerd hebben en neutrale meningen. Gezien de omstandigheden is online een perfecte optie.

schrijf je ook in
10 / 10
Arjen Borgmeyer | Mobilee | 25 december 2021

Goede datawarehouse opleiding met theoretische handvaten voor, maar met oog op de praktijk. Niet te technisch en veel goede voorbeelden.

schrijf je ook in
9,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Unibouw BV | 18 december 2021

Duidelijke uitleg over de mogelijkheden met DWHs en Datalakes

schrijf je ook in
9,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Anthura BV | 11 december 2021

Ik heb meer behoefte aan informatie specifiek voor software ontwikkelaars. Gezien de setting met collega's uit andere disciplines binnen ons bedrijf snap ik dat dit niet mogelijk is. De opzet en uitleg van de cursus is verder prima. Ik heb wel een aantal nieuwe dingen geleerd.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Koninklijke Fabriek Inventum B.V. | 10 december 2021

Mooi samenhangend verhaal over het toepassen van Datawarehousing & Business Intelligence in organisaties. Van mij had BI op gebied van asset management meer aan bod mogen komen. Erg tevreden.

schrijf je ook in
10 / 10
Dave Stanco | GP Groot | 16 november 2021

Helemaal top, De docent geeft duidelijke uitleg en brengt dit samen met voorbeelden uit de praktijk. De handvatten die ik met deze opleiding heb gekregen zijn goed toepasbaar en zullen mijn organisatie vooruit helpen.

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | FSB-SSC | 25 oktober 2021

Goed om snel/in korte tijd kennis te nemen van de vele aspecten rondom DWH en data governance. Goede docent en leuk in een gevarieerde groep deelnemers!

schrijf je ook in
8,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Gemeente Venlo | 8 oktober 2021

veel informatie en veel inhoud. vaak met praktijk voorbeelden. zou soms wel iets 'live' willen zien. Het geeft je zeker wat handvatten voor de toekomst.

schrijf je ook in
7,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Anthura BV | 2 oktober 2021

De theorie werd niet altijd helemaal uitgewerkt. Vervolgens moest het worden gebruikt in groepsopdrachten. Dat maakte het doen van de opdrachten lastiger. Over het algemeen heb ik wel heel veel geleerd.

schrijf je ook in
8 / 10
Edwin van Embden | Fagron BV | 23 september 2021

Zeer gedegen basisopleiding om je alle begrippen machtig te maken en handvatten geeft om een betere gesprekspartner te zijn voor datawarehouse and datagovernance

schrijf je ook in
10 / 10
Geert Wismans | GGZ Oost-Brabant | 29 augustus 2021

Knap dat we als afsluitstuk van de opleiding al een vliegende start voor ons programma van selectie en implementatie hebben kunnen maken. Ik heb het gevoel dat bij ons intern door deze opleiding de neuzen dezelfde richting op gaan.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | GGZ Oost-Brabant | 17 augustus 2021

Goede datawarehouse opleiding waarin in enkele dagen de basisprincipes worden uitgelegd. Dick is ervaren trainer en geeft goede voorbeelden.

schrijf je ook in
9,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Gemeente Oss | 13 juli 2021

Het raakt alle belangrijke onderwerpen van DWH

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | Geldmaat BV | 1 juli 2021

Interessante opleiding die veel stof geeft om na te denken en handvaten biedt om ermee te beginnen.

schrijf je ook in
10 / 10
Geverifieerde deelnemer | Wigo4it | 14 juni 2021

Op veel onderdelen bevestiging gehad en stof meegekregen waar ik wat mee kan.

schrijf je ook in
10 / 10
Geverifieerde deelnemer | UMBRiO B.V. | 11 juni 2021

Een gedegen en onderbouwde introductie in de wereld achter Datawarehousing, BI, governance en de mogelijkheden voor implementatie.

schrijf je ook in
10 / 10
Geverifieerde deelnemer | Provincie Zeeland | 4 juni 2021

Zeer interessant en goede, inspirerende docent.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Douane | 4 juni 2021

Goede focus, wel erg grote diversiteit in bedrijven die deelnemen en rollen, gaat ten koste van herkenning.

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | Gemeente Landerd | 11 mei 2021

Prima Datawarehouse training, de docent is kundig en praktijkgericht.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | TVM | 3 mei 2021

Goede opleiding Datawarehousing met ruimte voor eigen inbreng. Alle componenten worden kort aangestipt.

schrijf je ook in
Toon alle 121 reviews Plaats een review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Waardering
Dit veld is verplicht!
Naam Dit veld is verplicht!optioneel
E-mail Dit veld is verplicht!optioneel
Organisatie Dit veld is verplicht!optioneel
Je mening in enkele zinnen Dit veld is verplicht!
Review verzenden
Het formulier bevat fouten.

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding Data Science opleiding
Data Science opleiding
Uitgelichte afbeelding Big Data
Big Data
Uitgelichte afbeelding Data Mining
Data Mining

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Dick Pouw - Associate Partner Datawarehousing & Data Governance expertDICK POUW MBAAssociate Partner Datawarehousing & Data Governance expert

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring