Tijdens deze 3-daagse Process Mining training ga je als procesmanager, business controller, informatie- of procesanalist, auditor of consultant alle mogelijkheden en de kracht van Process Mining software niet alleen verkennen maar ook zelf hands-on ervaren. Je krijgt inzicht in alle aspecten die van belang zijn bij process mining zoals onder andere procesanalyse, event logs en compliance. Tegelijkertijd maak je kennis met de drie basisfuncties van Process Mining: ontdekken, conformeren en verbeteren. In deze Process Mining training ga je leren hoe je geautomatiseerde procesanalyse en procesoptimalisatie in jouw situatie het beste kunt implementeren. Snelle beslissers schrijven zich nu direct al in voor deze training die opleidt voor een sleutelfunctie binnen het domein van de toekomst.

Process mining training leert je hoe je knelpunten oplost

Elke organisatie worstelt met knelpunten in de bedrijfsprocessen. Als je meerdere van onderstaande vragen met “ja” kunt beantwoorden, dan is de training Process Mining een training die jou zeer waarschijnlijk op het lijf is geschreven. Onze 3-daagse cursus Process Mining is dan de eerste stap op weg naar een gestroomlijnde, datagedreven organisatie.

Process Mining tools
Figuur 1: Overzicht van de belangrijkste leveranciers van Process Mining software (niet volledig)

 • Ervaar je steeds terugkerende knelpunten in de operatie en wil je ontdekken hoe je bedrijfsprocessen daadwerkelijk verlopen?
 • Ben je nieuwsgierig naar de diepere oorzaken van falende processen, root causes van problemen en drijfveren van mensen?
 • Wil je niet blindvaren op de (kwaliteits)handboeken, procedures enzovoorts, maar ben je op zoek naar de feiten?
 • Wil je leren hoe je in 13 stappen een nieuw model bouwt op basis van Process Mining en Process Mining tools?
 • Wil je weten hoe je een procesverbetercyclus organiseert en welke Process Mining software daar het beste bij past?

Praktische informatie: locatie, duur, data en prijs

Door onze registratie in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) zijn onze opleidingen vrijgesteld van 21% BTW. Die brengen we dus niet in rekening.

Locatie:
Berghotel Amersfoort
Duur: 3 dagen
Data:
22 t/m 24 mei 2024
25 t/m 27 september 2024startgarantie
11 t/m 13 december 2024
5 t/m 7 maart 2025
21 t/m 23 mei 2025
24 t/m 26 september 2025
10 t/m 12 december 2025
Punten:
PA15
Deze opleiding Process Mining geeft je recht op PA-punten net als al onze andere trainingen. Bij een totaal van 150 PA-punten én na het succesvol afleggen van een examen ontvang je een certificaat van bekwaamheid. Je ontvangt daarnaast de badge 'Certified Data & Decisions Professional' voor op LinkedIn.
PE-punten
Informeer bij je vakvereniging - bijvoorbeeld de Vereniging van Registrercontrollers of de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants - hoeveel PE-punten/uren je kunt registreren voor je Permanente Educatie (PE).
Prijs: 1.895 euro

De inhoud van de Process Mining opleiding

Er zijn drie basisvormen van Process Mining te onderscheiden: ontdekken, conformeren en verbeteren. Deze praktijkgerichte Process Mining course voorziet je van relevante, direct toe te passen kennis om van Process Mining een groot succes te maken. In drie intensieve dagen oefen je diverse Process Mining trajecten, die je na de training kunt toepassen en naspelen in jouw organisatie.

Dag 1: Introductie Process Mining, de 13 stappen, probleemanalyse - case 1: conformeren

Dag 1: opleiding process miningTijdens dag 1 van de opleiding Process Mining ga je met de andere deelnemers het fenomeen Process Mining nader verkennen. De docent begint met een korte inleiding en gaat in op de vraag wat Process Mining nu precies is en hoe het werkt. Daarna ga je op basis van een stappenplan een case uitwerken.

Lees verder
 • Introductie op het vakgebied: wat is Process Mining en hoe en wanneer pas je Proces Mining toe? Welke varianten van Process Mining zijn er? Hoe werkt een Process Mining tool en welke functionaliteiten kent een dergelijke tool? Wat is de relatie tussen Process Mining, datagedreven werken, BI en data mining? Wat is een event log? De docent neemt je mee in de wereld van Process Mining en je leert alle begrippen kennen, zodat je ze in het juiste perspectief kan plaatsen.
 • Het 13-stappenplan van Process Mining: welke stappen kun je onderkennen in Process Mining en hoe pas je deze stappen toe? We behandelen een stappenplan dat bestaat uit drie fasen: een haalbaarheidsanalyse, de data-analyse en de miningfase. De 13 stappen ga je toepassen op een praktijkcase: het schadeafhandelingsproces van een zorgverzekeraar.
 • Zelf aan de slag (case 1): nu ga je daadwerkelijk aan de slag met de tools. Eerst ga je oefenen met software op het gebied van Process Mining. Je krijgt meerdere opdrachten. Zo doe je hands-on ervaring op met de geselecteerde Process Mining tools. Je werkt met een concrete event log waarin operationele procesdata over de factuurafhandeling staat.
 • Probleemanalyse: hoe formuleer je een heldere probleemanalyse en welke verschillende soorten procesproblemen kun je onderscheiden? Welke rol heeft de probleemeigenaar? Op welke wijze kan je vaststellen of de benodigde procesdata aanwezig is in de informatiesystemen? Wat is de meest effectieve en efficiënte route om van een geïdentificeerd procesprobleem te komen tot een “gemined” event log? Je gaat vervolgens aanbevelingen en verbeteracties formuleren.

Dag 2: Bespreken case vorige dag, marktoverzicht & tools, event log modellen, procesanalyse - case 2: verbeteren

Dag 2 cursus Process MiningDag 2 van deze training Process Mining start met het bespreken van de resultaten van case 1. Daarna presenteert de docent een marktoverzicht van Process Mining tools, de meest essentiële functionaliteiten van die tools en ga je concreet aan de slag met process mining voor een autofabrikant. Daar ben je het grootste deel van de dag druk mee.

Lees verder
 • Casebespreking vorige dag: de deelnemers presenteren hun resultaten van de oefenopdrachten en de case van de vorige dag aan de groep en de docent. De docent geeft verdere uitleg, tips en aanbevelingen.
 • Marktoverzicht en de tools: welke Process Mining tools zijn op de markt beschikbaar en wat zijn de sterke en zwakke punten van deze tools? De docent behandelt de functionaliteit en de benodigde software-omgeving van deze tools: gebruiksgemak, intuïtiviteit, visualisatie, collaboration, snelheid, prijs, toegang, personalisatie, et cetera. Hij gaat ook in op de vraag hoe je het kaf van het koren kan scheiden. In hoeverre is opensourcesoftware aan te bevelen, of verdienen commerciële aanbieders de voorkeur? Het resultaat is een vergelijkend warenonderzoek van Process Mining tools waarmee je een eerste toolselectie kan maken.
 • Zelf aan de slag: hoe bouw je een Process Mining analyse op van het inkoopproces van een autofabrikant? Ook hier doorloop je het Process Mining stappenplan: een probleemanalyse, een afbakening van het proces- en systeemdomein waarin het probleem speelt en het opstellen van een event log model. Vervolgens ga je met het gevulde event log de data minen. Het accent in deze case ligt op verbeteren van de geanalyseerde procesgang.

Dag 3: Bespreken case vorige dag, Process Governance, Maturity, Excellence Centers & succesfactoren - case 3: ontdekken

Dag 3 Process Mining trainingDeze dag staat in het teken van het integreren van het geleerde in de eigen werkomgeving. Eerst behandelen we de uitkomsten van de mining-analyse op het inkoopproces van de autofabrikant. De docent demonstreert vervolgens hoe je Process Mining kunt inbedden in je eigen organisatie. Ook voer je nog een uitgebreide derde Process Mining-analyse uit. De docent sluit af met valkuilen en succesfactoren.

Lees verder
 • Casebespreking vorige dag: de deelnemers presenteren hun procesanalyse van de vorige dag aan de groep en de docent. De docent geeft verdere tips, uitleg en komt met aanbevelingen.
 • Process Governance: wat is Process Governance en wat is de relatie tussen IT Governance, Data Governance en Process Governance? Hoe kun je Process Governance opzetten en implementeren? De docent benoemt ook de verschillende taken, verantwoordelijkheden en rollen.
 • Process Maturity: wat is een Process Maturity-model? Wat zijn kenmerken van de verschillende fasen van zowel een Process Maturity als een Process Mining Maturity model? Hoe kun je het volwassenheidsniveau van Process Mining meten aan de hand van de kwaliteit van de event logs? Hoe kun je naar analogie van de vier volwassenheidsniveaus van BI voor Process Mining een dergelijk volwassenheidsmodel opzetten?
 • Zelf aan de slag: hier ga je de derde Process Mining case uitvoeren onder leiding van de docent. Deze case is gericht op het ontdekken van afwijkingen in de werkelijke procesgang ten opzichte van de gewenste procesgang.
 • Process Excellence Center: wat is een Process Excellence Center (PEC) en hoe richt je er een in? Hoe zorg je ervoor dat het team van een PEC alle kennis, inzichten, best practices en toepassingen van Process Mining verzamelt, actualiseert en deelt binnen de organisatie?
 • De valkuilen en succesfactoren van Process Mining: de docent sluit de dag af met de top 10 valkuilen van Process Mining en licht de meeste kritieke succesfactoren toe.

Het doel van deze opleiding Process Mining is dat je dag 3 afsluit met voldoende ervaring, kennis en inzicht om het geleerde direct in de praktijk te kunnen brengen in jouw eigen organisatie.

Leer van de cases tijdens de Process Mining opleiding

Tijdens elke opleidingsdag vinden groepsdiscussies plaats en werk je individueel of in kleine groepjes aan de cases en praktijkopdrachten. De opdrachten worden uitgebreid klassikaal geëvalueerd, waardoor een maximaal leereffect wordt behaald. Na de succesvolle afronding van de opleiding Process Mining krijgen de deelnemers een certificaat uitgereikt. Profiteer van de ideale mix tussen leren en doen. Schrijf je nu in.

Aanvullende informatie over de training Process Mining

De prijs van deze training Process Mining is inclusief lunchbuffet, onbeperkt thee en koffie, overige drankjes en hapjes tijdens de breaks. Ook ontvangen de deelnemers een exemplaar van het PDCA-boek ‘Datacratisch werken’.

HBO denk- & werkniveau
vrijgesteld van BTW
geen studiebelasting
interactief & praktijkgericht
gewaarmerkt digitaal certificaat
van 9:00 tot 17:00

Meester in Process Mining worden

Voor wie is deze Process Mining opleiding bedoeld?

Voor iedereen die al betrokken is bij Process Mining of hierin geïnteresseerd is en alle mogelijkheden van dit veelbelovende vakgebied wil verkennen en onder de knie krijgen. Het blijkt dat de volgende functionarissen veel baat zullen hebben van onze Process Mining training: business analisten, consultants, data analisten, data officers, data scientists, informatie-analisten, procesanalisten, proceseigenaren, procesmanagers en systeemanalisten.

Behaalde leerdoelen aan het eind van deze opleiding:

 • Je begrijpt de oorzaken van falende processen en menselijke drijfveren
 • Je plaatst Process Mining binnen ERP, CRM en andere bedrijfssoftware
 • Je past het 13-stappenplan van Process Mining soepel toe
 • Je hebt een overzicht van Process Mining tools voor toolselectie
 • Je ziet het belang van betrouwbare procesdata en event logs
 • Je weet hoe je een procesverbetercyclus organiseert
 • Je hebt intensief geoefend met de unieke software van een van de leveranciers
 • Je hebt inzicht in de overige Process Mining software tools
 • Je weet hoe je draagvlak creëert voor Process Mining in jouw organisatie
 • Dankzij case-nabesprekingen heb je waardevolle feedback ontvangen

download nu de brochure

Ontwikkel je analytische talenten en wordt Process Mining expert

Haak aan op het vakgebied van de toekomst. Via ons inschrijfformulier kun je je direct inschrijven voor de eerstkomende Process Mining opleiding. Heb je vragen over deze cursus Process Mining, neem dan contact met ons op.

Over de docent

Roderick SchreuderRoderick Schreuder is een IT-ondernemer en data science expert. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in verschillende sectoren bij organisaties zoals Philips, ING, Heerema, Achmea, NXP en de Belastingdienst. Binnen het data science vakgebied heeft Process Mining altijd zijn interesse gehad. Roderick is regelmatig gastspreker op congressen over Process Mining. Daarnaast is hij verbonden aan de Hogeschool Utrecht, Avans Hogeschool en Business University Nyenrode.

direct inschrijven

Reviews over Opleiding Process Mining

Aantal reviews: 4Gemiddelde score: 9,5 / 10
10 / 10
Ester Koelemeijer | ROC van Amsterdam-Flevoland | 23 augustus 2023

De cursus proces mining bevat een goede afwisseling van theorie en praktijk. De docent heeft veel kennis van de toepassingsmogelijkheden van proces mining binnen organisaties en geeft mooie concrete voorbeelden. Tijdens de cursus is voldoende tijd om met de tools aan de slag te gaan. Zeer positief over deze training!

schrijf je ook in
9,5 / 10
Pako De Lange | Morgens BV | 6 augustus 2023

Vanwege het beperkt aantal inschrijvingen was de opzet veranderd. Ik denk dat dit de opleiding ten goede kwam, omdat je thuis meer tijd had om alleen de opdrachten te doen in jouw eigen tempo. Daarna was het handig dat je het werk 1-op-1 met de trainer kon bespreken. Wellicht vaker deze opzet uitproberen?

schrijf je ook in
9,5 / 10
Sjaak Res | ProbiAd Services vof | 18 november 2022

Heel goede opleiding! Voldaan aan mijn leerdoelen: voldoende theoretisch kader en hoe in de praktijk toe te passen. Heel goede balans theorie en praktijkoefeningen. Uitstekende presentatie (trainer), theorie werd toegelicht met goede voorbeelden, heldere uitleg en presentatie, top!

schrijf je ook in
9 / 10
Kristel Kuenen | Staatsbosbeheer | 17 oktober 2022

Een interessante training waarin alle aspecten van process mining naar voren komen. Naast de theorie wordt ook aandacht besteed aan tooling en hoe deze kan bijdragen aan het analyseren en verbeteren van processen.

schrijf je ook in
Plaats een review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Waardering
Dit veld is verplicht!
Naam Dit veld is verplicht!optioneel
E-mail Dit veld is verplicht!optioneel
Organisatie Dit veld is verplicht!optioneel
Je mening in enkele zinnen Dit veld is verplicht!
Review verzenden
Het formulier bevat fouten.

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding Data Mining
Data Mining
Uitgelichte afbeelding Training R & Data Mining
Training R & Data Mining
Uitgelichte afbeelding Big Data
Big Data

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met de 3-daagse training Process Mining, datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Roderick Schreuder - Docent opleiding Process MiningRODERICK SCHREUDERDocent opleiding Process Mining

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring