Business Intelligence succes | ambitieniveaus | BI volwassenheid
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

BI heeft grote ambities

Business Intelligence wil niet alleen de organisatie beter begrijpen, maar heeft veel grotere ambities: verbeteren en innoveren.

  • Niveau 1 – begrijpen: laat zien wat de huidige gang van zaken is in een organisatie, bijvoorbeeld door de doorlooptijden en de klachten nauwgezet te monitoren. Hierdoor krijg je meer inzicht in de bedrijfsvoering en de verbanden tussen de diverse processen.
  • Niveau 2 – coördineren: Hierdoor kan je organisatie beter coördineren en wellicht taken beter of tegen minder kosten (gaan) uitvoeren.
  • Niveau 3 – verbeteren: Dat kan vervolgens aanleiding zijn om de bedrijfsprocessen anders vorm te geven en in te delen. Hierdoor kan je het complete systeem optimaliseren.
  • Niveau 4 – innoveren: Wanneer het systeem een optimale situatie bereikt, kan jouw organisatie haar producten- en dienstenpakket gemakkelijker gaan uitbreiden. De intelligentie organisatie zal vervolgens weer proberen te begrijpen hoe de processen voor de nieuwe ontwikkelde producten of diensten lopen. Ze begint in zekere zin weer van onderaf aan.

De vier ambitieniveaus van Business Intelligence en haar succes

Een meer integrale manier van Business Intelligence

Een hoger ambitieniveau vraagt om een meer doordachte en integrale manier van Business Intelligence. Immers, ambitieniveau twee vereist reeds integratie van gegevens uit verschillende bronnen. Je gaat de verschillende taken of processen nu beter op elkaar afstemmen. Je hebt ook dikwijls gegevens van aanpalende processen nodig om een taak beter uit te voeren. De volgende ambitieniveaus, ‘verbeteren’ en ‘innoveren’ verplichten tot het samenvloeien van interne en externe gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan data van leveranciers, informatie over de markt, de concurrentie of technologische ontwikkelingen.

Hierdoor kan je het totale ‘systeem’ in zijn geheel optimaliseren. En zo kan innovatie succesvoller zijn en kan je organisatie zich beter uitlijnen ten opzichte van haar omgeving.

Business Intelligence succes en ambitie

Hoe belangrijk is het ambitieniveau van Business Intelligence voor het succes ervan? Uit onderzoek onder 389 organisaties blijkt dat de verschillen tussen bedrijven die met Business Intelligence hun (financiële) prestaties sterk verbeterden (groep A) en bedrijven die weinig of geen prestatieverbetering met Business Intelligence behaalden (groep B) sterk oplopen, naarmate het ambitieniveau hoger wordt. Het verschil tussen groep A en B is voor het niveau ‘begrijpen’ slechts 2%, op het niveau ‘verbeteren’ 25% en op het niveau ‘innoveren’ is het verschil opgelopen tot ruim 50%. Hoe hoger het verschil hoe steviger de correlatie tussen betere prestaties, Business Intelligence succes en het ambitieniveau is. Bron: De 7 grootste valkuilen in Business Intelligence.

Kort gezegd komt het hierop neer dat het weinig zin heeft om Business Intelligence alleen toe te passen om de organisatie beter te begrijpen. De inzet voor de lange termijn zal veel hoger moeten zijn, wil er enig rendement mogelijk zijn. Echter, het is belangrijk om eerst de organisatie en de bedrijfsprocessen goed te begrijpen – door Business Intelligence te richten op de bedrijfsprocessen en ervaren mensen deze informatie te laten gebruiken – en pas dan aan te passen (Hammer, 1995).

Tot slot: hoe hoger het ambitieniveau, hoe beter en intenser de samenwerking moet zijn tussen de disciplines van Business Intelligence, kennismanagement, data management, verandermanagement en strategisch management, om uiteindelijk op het hoogste ambitieniveau vrijwel volledig samen te vallen.

Bron: Boek Business Intelligence: De intelligente organisatie

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met business intelligence succes (ambitieniveaus) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST