De intelligente, datagedreven organisatie (8e druk) - Heel interessant, duidelijk en leerzaam boek!

Wijsheid is het verschil begrijpen tussen data, informatie & kennis

Foto ir. Rick Van der Linden
Auteur: ir. Rick Van der Linden
Senior adviseur data, informatie, kennis & wijsheid
Inhoudsopgave

Data, informatie, kennis en intelligent gedrag (wijsheid) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch vergeten we dat vaak. Er worden nog veel datawarehouses uit de grond gestampt zonder dat men weet welke analyses kunnen leiden tot meer inzicht en kennis van grote waarde. En ook: wat is nu precies het verschil tussen data en informatie? De trits ‘data, informatie, kennis en intelligent gedrag’ vormt een essentiële schakel in Business Intelligence processen. Deze gedachtegang helpt organisaties om meer rendement te behalen uit hun data, menselijk kapitaal, kennissystemen en IT-systemen. Zodat je organisatie als geheel intelligenter en meer datagedreven kan worden.

Laat data zich transformeren tot informatie en wijsheid

De data vormt de basis van informatie, kennis en natuurlijk ook wijsheid. Gegevens zijn bewerkte of onbewerkte signalen die een organisatie registreert voor allerlei doeleinden. Ze krijgen pas vorm, betekenis en meerwaarde als ze op het juiste moment, in de juiste vorm bij de juiste persoon geïnterpreteerd én geanalyseerd worden. Data kan zich dan als relevante informatie voordoen. Data wordt informatie zodra je het nodig hebt. Inzicht kan zelfs leiden tot wijsheid als je weet wanneer je welke kennis met succes kunt toepassen. Maar een van de grote wetenschappers uit de vorige eeuw merkt terecht op:

Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal

Albert Einstein

Kennis alleen is dus niet alleszaligmakend. Verbeelding, Intuïtie en creativiteit blijven noodzakelijk, ook al kun je je beslissingen 100% logisch onderbouwen met data analyse.

Verandering in denken én handelen

De informatie dient te leiden tot nieuwe kennis en heldere inzichten over de organisatie, de markt, gebeurtenissen, bedrijfsprocessen en de voortgang op operationele, tactische en strategische doelstellingen. Die kennis en informatie moet idealiter (direct) leiden tot een verandering in denken en anders handelen: wijsheid. Helaas is de praktijk niet altijd zo.

Als de data rechtsaf zegt, dan gaat ze ook rechtsaf

In een intelligente, datagedreven organisatie is dat wel het geval. Medewerkers en managers gaan zich anders gedragen en nemen (direct) betere beslissingen. De organisatie gaat bijvoorbeeld nieuwe markten betreden, bestaande klanten beter bedienen, of juist afscheid nemen van bepaalde klanten. Of ze streeft naar kortere doorlooptijden of realiseert een nauwere betrokkenheid van de leveranciers bij de onderneming. Als de data zegt rechtsaf, dan gaat ze ook rechtsaf.

Wat zeggen de grote filosofen?

“Hoe triest is het kennis te hebben als die tot niets leidt”

Sophocles

Weerstand tegen transparantie

Medewerkers en managers tonen soms weerstand tegen meer transparantie en integratie van gegevens in een datawarehouse. Het betekent immers dat nu zichtbaar wordt hoe zij presteren en ze niet meer op zichzelf kunnen werken (eigen domein). Problemen afschuiven op anderen of problemen doorschuiven is er niet meer bij. Meer afstemming is gewenst met andere domeinen en disciplines, evenals slimmer samenwerken en procesgerichte KPI’s.

Aandacht voor gedrag, structuur en cultuur

Dat gaat niet vanzelf. Daarom kunnen systemen alleen nooit vanzelf de situatie beter maken. Gerichte aandacht voor gedrag, structuur en cultuur in dit veranderingsproces is essentieel. Met als doel om volledige integratie van mens, organisatie en techniek effectief te maken. Zie ook onze 3-daagse Business Intelligence training.

  1. Door data te op te schonen en te combineren krijg je relevante informatie.
  2. Door informatie te integreren, analyseren en interpreteren krijg je kennis.
  3. Doordat je kennis je eigen maakt en deelt ga je een aanzet geven tot gedragsverandering.
  4. Door verandering van gedrag kun je beter gaan presteren, organiseren en zakendoen.
Het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie' Afbeelding van Het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'De intelligente, datagedreven organisatie stelt zich open voor relevante signalen van binnen en buiten de organisatie en vertaalt deze op slimme wijze naar informatie, waardevolle inzichten en kennis die aanzetten tot de juiste acties. Deze Business Intelligence bijbel (al meer dan 25.000 exemplaren verkocht) neemt je mee naar de wereld van slimme, voorschrijvende en voorspellende algoritmes. De belofte is groot: meer kennis, effectiever gedrag en minder verspillingen.Boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Het boek waar dit alles wordt uitgelegd

Inmiddels is er een compleet herziene druk verschenen van het boek ‘De intelligente, datagedreven organisatie’ van Daan van Beek MSc. In dit boek komen alle belangrijke facetten aan bod over het transformeren van data tot actionable informatie en kennis. Zodat effectieve (gedrags)verandering kan optreden. Ook gaat de auteur uitgebreid in op de organisatieinrichting, BI roadmaps, projectmanagement en het BICC (datalab).

BI en kennismanagement moeten samenwerken

Een intelligente, datagedreven organisatie vertaalt de resultaten van business intelligence naar het vakgebied kennismanagement en vice versa. Ze laat deze disciplines nauw met elkaar samenwerken. Dit kan het succes van BI vergroten.

Kennis ontwikkelen, distribueren en toepassen

Kennismanagement richt zich op het verbeteren van de kennishuishouding in organisaties om kennis te ontwikkelen, te combineren, toegankelijk te maken, te distribueren, te delen en toe te passen en wil dat beleid vervolgens ook evalueren. Maar kennismanagement is ook het creëren van een omgeving waarin mensen aangezet en uitgenodigd worden om hun eigen kennis met die van anderen slim te combineren om zo de besturing en prestaties te verbeteren. Met Business Intelligence streven we naar het omzetten van ruwe data tot informatie en nieuwe kennis.

Het combineren van data, kennis en innovatie

Door specifieke verkoopgegevens van een auto-importeur te combineren met algemene demografische gegevens, maken we bijvoorbeeld op dat niet alleen welgestelde tweeverdieners met kinderen en een hond geïnte­resseerd zijn in grote sportieve terreinwagens, maar ook alleenstaande mannen met een iets meer dan modaal inkomen van 45 jaar en ouder. Die interesse blijkt het grootst in de stad. Deze kennis kan je vervolgens actief verspreiden binnen de organisatie zodat medewerkers die beschikken over de juiste gedragscompetenties, gericht actie kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld als de afdelingen marketing en innovatie gezamenlijk tot een besluit komen om ook een ‘light’-versie van de terreinwagen speciaal voor mensen met een iets meer dan modaal inkomen te produceren.

Kennis als basis voor het bedenken van nieuwe producten

Vaak wordt kennismanagement geassocieerd met innovatie. Kennis vormt immers de basis voor het genereren van nieuwe producten of het optimaliseren van procesmanagement. Goede managers hebben daarnaast ook oog voor verbeelding: de creatieve basis voor slimme innovaties en ideeën. Albert Einstein (1879 – 1955) merkte eens op dat “fantasie belangrijker is dan kennis” en “logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal”. Na de verbeelding kunnen we met onze kennis de haalbaarheid van het idee testen en ­even­tueel tot uitvoering brengen. Voor innovatie heb je dus beide elementen in je organisatie nodig.

Benieuwd naar het kwartet: data, informatie, kennis & gedrag?

Wil je meer informatie over het onderwerp ‘Data, informatie, kennis en intelligent gedrag’ of eens vrijblijvend kennismaken met een van onze experts in business analytics en artificial intelligence? Neem dan nu contact op met ons.

neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen data en informatie?
In principe is er geen verschil. Data wordt informatie op het moment dat je het nodig hebt. Vaak wordt informatie gepresenteerd als een berekening.
Waar staat de afkorting DIKW voor?
Data, Informatie, Kennis en Wijsheid. Dit kwartet pas je als een cyclus toe in je organisatie zodat je een lerende organisatie krijgt.
Wat is kennis?
Kennis bestaat uit meerdere informatie-elementen die met elkaar verband houden. Het vormt een (diep) inzicht dat je handelen stuurt in een gegeven situatie.
Wat is het verschil tussen informatie en kennis?
Informatie kun je zien als een losstaand feit. Kennis bestaat uit meerdere informatie-elementen (een inzicht) die je handelen richting geeft. Bijvoorbeeld: je banksaldo is nu 500 euro, je moet een nieuwe koelkast kopen voor 600 euro, je maandsalaris komt over 3 dagen binnen op je rekening en je besluit om pas over 4 dagen de koelkast te kopen want je mag niet "rood staan".
Wat is wijsheid?
Dat je weet in welke situatie en op welk tijdstip je welke kennis het beste kunt toepassen.
Welke soorten data zijn er?
Gestructureerde data (eenvoudig te analyseren), big data (moeilijk te analyseren), zero data (slecht vindbaar), dark data (nooit gebruikt) en open data (voor iedereen toegankelijk).
Wat kun je met informatie en data doen?
Het kan je goed inzicht verschaffen om dagelijks betere beslissingen te nemen. Zie ook onze pagina over Business Intelligence.

Onze experts in data analytics

» Bekijk alle experts

Bekijk het PDCA-handboek 'Datacratisch werken'

Productafbeelding van het PDCA-handboek 'Datacratisch werken'

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding Data Scientist
Data Scientist
Uitgelichte afbeelding Business Intelligence & Analytics Guide™
Business Intelligence & Analytics Guide™
Uitgelichte afbeelding Lean Training Green Belt
Lean Training Green Belt

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met Business Intelligence & Informatiegestuurd werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Rick Van der Linden - Senior adviseur data, informatie, kennis & wijsheidir. RICK VAN DER LINDENSenior adviseur data, informatie, kennis & wijsheid

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring