De intelligente, datagedreven organisatie (8e druk) - Heel interessant, duidelijk en leerzaam boek!

Strategische doelen: 5 stappen om je strategische doelstellingen sneller te halen

Foto mr. Leo Kerklaan
Auteur: mr. Leo Kerklaan
Senior strategie consultant & auteur De wendbare organisatie (2016)
Inhoudsopgave

Een goede strategie en vooral een snelle uitvoering ervan is in deze tijden belangrijker dan ooit. Toch slaagt het merendeel van de organisaties er niet in om hun strategische doelen (tijdig) te bereiken. En hoe is dat bij jouw organisatie? Wat maakt dat je organisatie juist wel of niet effectief is in het bereiken van haar strategische doelen? Wanneer slimme mensen, intelligente systemen, wendbare processen, een cultuur van continu verbeteren en data goed op elkaar aansluiten kun je sneller je strategische doelen bereiken. Maar hoe doe je dat? Met onderstaande vijf stappen komen je strategische doelstellingen wél binnen handbereik.

In 5 stappen naar een strategie gefocuste intelligente organisatie

De adviseurs en interim-managers van Passionned Group helpen je in 5 duidelijke stappen naar de eindbestemming: een op strategie gefocuste intelligente organisatie. Allereerst ga je de strategie vertalen in operationele termen zodat de wolligheid of abstractheid verdwijnt. En dan richten we de organisatie in op de strategie (en niet andersom), en we maken die strategie levend zodat iedereen elke dag er aan kan bijdragen. Zo maken we van strategie een dagelijks proces. Deze totale transitie vereist natuurlijk sterk en effectief leiderschap.

In vijf stappen een op strategie gefocuste intelligente organisatie
Figuur 1: Met de klok mee: de 5 stappen om je strategische doelstellingen sneller te realiseren.

1. Vertaal je strategie in operationele termen

De visie en strategie van een organisatie moet je zo vertalen dat elke medewerker weet hoe hij of zij er naar moet handelen. Dit vraagt om een nieuw performance management raamwerk. Je gaat de strategische doelen verankeren in het dagelijkse werk.

De strategische doelen kun je eenvoudig invullen met behulp van een strategiekaart en de balanced scorecard. Hiermee dwingt het management zichzelf om de visie in een voor ieder begrijpelijke termen uit te drukken. Bovendien kunnen organisaties hiermee hun middelen en mogelijkheden combineren om waarde voor specifieke klanten of groepen klanten te creëren.

Commerciële organisaties zouden de nadruk moeten verleggen van het meten van resultaten naar het meten van processen, hun input en de bijbehorende kritieke factoren. Bij publieke organisaties zou dit moeten verschuiven van het meten van input naar het meten van significante resultaten voor klanten en andere stakeholders.

Het boek 'De wendbare organisatie' Afbeelding van Het boek 'De wendbare organisatie'Het boek 'De wendbare organisatie' (al meer dan 5.000 exemplaren verkocht) is een geschikt boek voor directies en managers die strategische keuzen maken en strategische doelstellingen najagen. De kwaliteit van het management bepaalt of de organisatie zal overleven. De omgeving verandert snel en wordt complexer. Dan moet je vaker het roer kunnen omgooien.Bestel het boek 'De wendbare organisatie'

2. Richt je organisatie in op jouw strategie en niet andersom

Het uiteindelijke doel van iedere organisatie is het creëren van synergie. Om de organisatorische prestaties meer dan de som van zijn delen te laten zijn, verbind en integreer je de individuele strategieën met elkaar.

Organisaties zijn traditioneel opgebouwd rond verschillende functies. Elke functie heeft zijn eigen kennis en specialiteit. De meeste organisaties ondervinden echter veel problemen bij de coördinatie van de verschillende functies. Dit resulteert in functionele silo’s. Die vormen dikwijls een behoorlijke barrière voor de uitvoering van de strategie.

Op strategie gefocuste organisaties zijn in staat om door de barrières heen te breken die tussen de verschillende functies bestaan. De strategische thema’s en de prioriteiten krijgen focus door middel van een strategiekaart. De organisatorische eenheden krijgen hiermee een consistente richting en set van prioriteiten. Dat zorgt ervoor dat het geheel groter is dan de som der delen.

Strategie bibliotheek (100+ artikelen)

3. Maak de strategie tot ieders dagelijkse werk

Als een nieuwe strategie is vastgesteld kan het topmanagement die niet alleen uitvoeren. Dit vereist een actieve bijdrage van iedereen binnen je organisatie. Strategie gefocuste organisaties zorgen ervoor dat alle werknemers de strategie volledig begrijpen. En dat ze hun dagelijks werk kunnen uitvoeren op een manier die bijdraagt aan het succes van de strategie.

Dit komt dus neer op goede communicatie, samenwerken en de juiste indicatoren monitoren en delen met business intelligence. Concrete maatstaven en doelstellingen maken het makkelijker om op te focussen. Zo identificeer je ook de belangrijkste prioriteiten en kun je er mee aan de slag gaan.

4. Maak je strategie tot een dagelijks doorlopend proces

Binnen veel organisaties is management gebaseerd op budgetten en werkplannen. Strategie gefocuste organisaties gebruiken een proces om de strategie te managen. De financiële budgetten, de maandelijkse reviews en de strategie zien ze als een doorlopend proces.

Nieuwe ideeën en leren binnen een organisatie ontstaan dagelijks. In plaats van ’te wachten’ op de nieuwe budgetcyclus gaan ze prioriteiten en scorecards en KPI’s direct bijstellen naar de werkelijkheid. Dit doen ze onder andere op basis van analyse en dialoog over de cijfers.

Het monitoren van de uitvoering is hierin dus heel belangrijk. De kern ervan is om de acties te identificeren om de doelstellingen te kunnen halen. Bekijk hier de 7 belangrijkste kenmerken van onvervalste KPI’s.

De opleiding Performance Management & KPI's Afbeelding van De opleiding Performance Management & KPI'sLeer hoe je de prestaties van je organisatie kunt meten en verbeteren. Inhoud: principes van performance management, dashboards, strategy mapping, balanced scorecard (KPI's) en implementatie. Het pad naar succesvolle verandering en duurzame prestatieverbetering.bekijk de opleiding Performance Management & KPI's

5. Mobiliseer de verandering door sterk leiderschap

De belangrijkste voorwaarde om je strategie succesvol te kunnen implementeren, is actieve betrokkenheid van het management gecombineerd met sterk leiderschap. Een nieuwe strategie vereist veranderingen in elk deel van de organisatie en teamwork om deze veranderingen te coördineren en te implementeren.

De eerste taak van het management is daarom om de medewerkers te overtuigen van de noodzaak tot verandering. Als ze de strategie maar helder communiceren is het daarna zaak de traditionele overlegstructuren, die veelal gebaseerd zijn op macht, los te laten. Deze kun je bijvoorbeeld vervangen door strategieteams als onderdeel van een open communicatie.

In een open communicatie zullen de beste ideeën naar voren komen. Medewerkers vinden hun ondernemingszin weer terug. Het zal ze stimuleren om het beste voor henzelf, en daarmee ook voor de belangen van de organisatie, te realiseren.

Robuustere strategie-ontwikkeling met Data Analytics

Business Intelligence & Data Analytics stimuleert organisaties om het strategisch management nog beter en robuuster te ontwikkelen. Dit gebeurt onder meer doordat zij de feitelijke werking en prestaties van de organisatie in relatie tot de omgeving in kaart brengen. Enerzijds doordat managers en kenniswerkers sneller en beter kunnen beslissen door BI en minder tijd kwijt zijn aan het verzamelen van data. Anderzijds doordat allerlei verbanden met BI aan het licht kunnen komen wanneer extra databronnen worden toegevoegd: enterprise BI. Zodoende krijgt de organisatie meer tijd en ruimte om zich bezig te houden met de strategie, missie en doelstellingen en kan zij deze vaak veel explicieter en doelgerichter formuleren en managen.

Met Business Intelligence breng je lijn in de strategische initiatieven

In de praktijk zien we dat toepassing van Business Intelligence een belangrijke rol speelt bij het uitdragen van de visie en het strategisch beleid van een organisatie, het communiceren en koppelen van strategische doelen met meetwaarden, het budgetteringsproces en het in lijn brengen van strategische initiatieven. Ook stelt Business Intelligence organisaties in staat om terugkoppeling te verkrijgen of hun strategie werkt (Kaplan en Norton, 1998). We gebruiken daar veelal KPI-dashboards voor. Het testen van de strategie van een organisatie en het zichtbaar maken van allerlei verbanden is misschien wel de belangrijkste bijdrage die Business Intelligence kan leveren. Zie ook één versie van de waarheid.

naar KPI-dashboards

Met BI & Analytics werk je van hoog tot laag aan de missie

Daartoe is het nodig dat medewerkers van hoog tot laag, en in samenhang, kunnen werken aan het vervullen van de missie van de organisatie door het bedenken en uitvoeren van diverse strategieën. Business intelligence betrekt medewerkers bij de gang van zaken binnen een organisatie. Door specifieke informatie en kennis te delen, zullen medewerkers sneller meegaan in veranderingsprocessen die moeten leiden tot verbetering. Zij zijn meer betrokken bij het wel en wee van de onderneming.

Betrokkenheid een zeer belangrijke succesfactor

Betrokkenheid een zeer belangrijke succesfactorKahaner (1996) schrijft in zijn artikel over Business Intelligence klassiekers dat persoonlijke betrokkenheid van medewerkers bij Business Intelligence een belangrijke succesfactor is. Kaplan en Norton benadrukken op hun beurt dat het van het grootste belang is dat financiële en niet-financiële informatie deel moet uitmaken van informatiesystemen die door medewerkers van elk niveau in de organisatie worden gebruikt (Kaplan en Norton, 1998).

Met BI & Analytics vertaal je je strategie sneller in actie

De strategie van een organisatie kan dan sneller worden vertaald in actie, die plaatsvindt op de werkvloer. Medewerkers weten dan waar de organisatie voor staat, wat haar missie is en wat de belangrijkste doelstellingen zijn. Maar ook hoe deze verband houden met de doelstellingen van de afdeling en iemands persoonlijke doelstellingen. Een strategie bedenken is niet zo heel moeilijk, deze zien uit te voeren wel (Meijers, 2002). De specialisten van de Passionned Group hebben tientallen jaren ervaring in het begeleiden van organisaties om hun strategische doelstellingen te bereiken. Met ons bewezen succesvolle concept slagen onze klanten er daadwerkelijk in veel effectiever te zijn en hun doelstellingen en strategieën in te vullen.

Direct aan de slag met je strategische doelen?

Wil je liever niet zelf experimenteren? Laat je door de specialisten van de Passionned Group begeleiden op jouw weg naar succes en bereik je strategische doelstellingen sneller dan gisteren en met meer power dan de concurrentie. Wij helpen je graag om een robuuste, datagedreven en wendbare organisatie te realiseren.

Over Passionned Group

Logo Passionned Group, experts in het realiseren van strategische doelstellingenDe Passionned Group is een adviesbureau die je helpt je strategische doelen sneller te bereiken. Onze adviseurs kunnen je begeleiden in het verandertraject om je organisatie agile in te richten naar de strategie. Daarnaast zorgen we dat je strategie bij iedereen binnen je organisatie gaat leven.

neem contact met ons op

Onze senior strategie-consultants

» Bekijk alle experts

Bestel nu de bestseller 'De intelligente, datagedreven organisatie' (8e druk)

Productafbeelding van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding SMART doelen met 100+ voorbeelden
SMART doelen met 100+ voorbeelden
Uitgelichte afbeelding Strategie
Strategie
Uitgelichte afbeelding Artikel: De 5 slimste strategische stappen
Artikel: De 5 slimste strategische stappen

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met het realiseren van strategische doelstellingen & datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Leo Kerklaan - Senior strategie consultant & auteur De wendbare organisatie (2016)mr. LEO KERKLAANSenior strategie consultant & auteur De wendbare organisatie (2016)

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring