De intelligente, datagedreven organisatie (8e druk) - Heel interessant, duidelijk en leerzaam boek!

Complete opleiding Performance Management & KPI's

Inhoudsopgave
8,8 / 10

Tijdens onze unieke opleiding Performance Management & KPI’s kom je in aanraking met alle facetten van het vakgebied prestatiemanagement. Na afloop begrijp je hoe KPI’s in elkaar steken en weet je deze soepel toe te passen in jouw eigen werksituatie. Onder leiding van de ervaren docent en consultant Wouter Huisman ga je een uniek en smaakvol gerecht samenstellen. Strategie, beleid, KPI’s, prestaties, gedrag, monitoringsgegevens, data analyses en dashboards zijn hierbij je basisingrediënten. Het doel is om te komen tot een duurzaam performance management systeem voor jouw organisatie. Zodat je dagelijks betere beslissingen kan gaan nemen. Niet gebaseerd op meningen of onderbuikgevoel, maar op basis van ‘harde’ data en KPI dashboards. Je doet het met elkaar. Na afloop van deze performance management training weet je hoe je de prestaties van jouw organisatie op duurzame wijze kunt gaan verbeteren en wat daarbij van belang is. Schrijf je hier direct in.

De belangrijkste vragen en thema’s voor performance management

Performance Management (PM) is zoveel meer dan het opstellen van KPI’s en die op een dashboard plaatsen. In deze 3-daagse Performance Management opleiding word je daarom ook ingewijd en onderwezen in de data- en gedragskant.

 • Wat zijn de belangrijkste begrippen die je moet kennen om PM met succes te implementeren?
 • Waarom is het cruciaal dat je je bedrijf en je omgeving goed en tot in detail leert begrijpen?
 • Hoe sluit je aan op je bedrijfsstrategie en hoe ga je om met dynamiek in jouw business?
 • Hoe identificeer je de belangrijkste KPI’s in jouw organisatie?
 • Welke doelstellingen kun je op verschillende niveaus onderkennen?
 • Hoe maak je die SMART met KPI’s en normen? Hoe stel je goede normen op?
 • Hoe vertaal je de KPI’s naar dashboards, data analyses en het gesprek over de cijfers?
 • Op welke manier zorg je voor een goede data-infrastructuur voor de KPI dashboards?
 • Hoe richt je de Balanced Scorecard en dashboards in én behoud je flexibiliteit?
 • Welke succesfactoren moet je gaan realiseren voor effectieve KPI-sturing?
 • Welke (strategische) competenties spelen een sleutelrol in jouw organisatie?
 • Welk gedrag mag je verwachten van je medewerkers als het gaat om KPI’s?
 • Hoe maak je de planning & control-cyclus rond met PDCA & datagedreven werken?

In deze unieke training laten we de deelnemers werken aan een samenhangend geheel van alle relevante begrippen die een rol spelen bij performance management.

Breng je eigen bedrijfscasus in

Zijn deze bovengenoemde vragen herkenbaar, maar wil je ook antwoord op meer toegesneden issues die specifiek spelen in jouw sector? Dan is onze 3-daagse Opleiding Performance Management & KPI’s echt een eyeopener. Tijdens onze opleiding kun je bovendien je eigen specifieke bedrijfscase inbrengen, die dan vervolgens klassikaal wordt besproken met de docent en de medecursisten. Of je nu bij een bank, gemeente, groothandel, woningcorporatie, telecomprovider of een baggermaatschappij werkt, of in de zorg of farmaceutische sector werkzaam bent, onze docenten zijn goed ingevoerd in zowel het bedrijfsleven als de overheid.

Praktische informatie: locatie, duur, data en prijs

Door onze registratie in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) zijn onze opleidingen vrijgesteld van 21% BTW. Die brengen we dus niet in rekening.

Locatie:
Berghotel Amersfoort
Duur: 3 dagen
Data:
5 t/m 7 juni 2024
18 t/m 20 september 2024startgarantie
27 t/m 29 november 2024
25 t/m 27 maart 2025
4 t/m 6 juni 2025
17 t/m 19 september 2025
26 t/m 28 november 2025
Punten:
PA15
Deze opleiding Performance Management & KPI's geeft je recht op PA-punten net als al onze andere trainingen. Bij een totaal van 150 PA-punten én na het succesvol afleggen van een examen ontvang je een certificaat van bekwaamheid. Je ontvangt daarnaast de badge 'Certified Data & Decisions Professional' voor op LinkedIn.
PE-punten
Informeer bij je vakvereniging - bijvoorbeeld de Vereniging van Registrercontrollers of de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants - hoeveel PE-punten/uren je kunt registreren voor je Permanente Educatie (PE).
Prijs: 1.895 euro

Hoe word je succesvoller met performance management?

Alle elementen die nodig zijn voor succesvol prestatiemanagement, balanced scorecarding & KPI’s komen in drie volle dagen aan de orde. Mensen die onze 3-daagse Training Performance management & KPI’s afronden, zijn uitstekend in staat om in hun project de juiste stappen te zetten. Ze leveren een structurele bijdrage aan het verbeteren van de ‘performance’ van hun organisatie.

Van een wirwar aan spreadsheets naar één model

Boek datacratisch werkenIn deze opleiding maken we gebruik van het ‘Datacratisch werken’-concept van Daan van Beek. Dat gaat uit van 4 cruciale factoren om performance management en datagedreven werken tot leven te wekken:

 1. Plan: in deze fase ga je de plannen en doelstellingen SMART formuleren met KPI’s en normen.
 2. Do: tijdens de uitvoering verzamel je alle relevante data, presenteer je deze in een rapport of op een dashboard en vervolgens analyseer je die.
 3. Check: hier bespreek je of je met je team op de goede weg zit: je vergelijkt de resultaten met de KPI-norm en het plan.
 4. Actualize: tot slot stel je de normen en KPI’s bij. De bedoeling is wel om de lat telkens wat hoger te leggen.

Je gaat met deze factoren, gevisualiseerd als integraal besturingsmodel, aan de slag. En je leert de theorie op je eigen organisatie toe te passen. Met als resultaat een architectuur voor continu verbeteren. Als je het dashboard ziet als een foto, dan laat de architectuur de hele film zien. Hiermee kan je je eigen ‘flight simulator’ bouwen.

Met ‘Datacratisch werken’ til je prestatiemanagement naar een hoger niveau. Van een wirwar van spreadsheets naar één integraal performance management model.

Opleiding in praktische prestatiemanagement-instrumenten

Prestatiemanagement, datagedreven werken & balanced scorecarding zijn specialistische vakgebieden. Het niet goed toepassen van de bijbehorende instrumenten levert teleurstellende resultaten op zoals:

 • KPI’s met perverse prikkels of onbedoelde neveneffecten
 • Trage, stroperige besluitvorming, waardoor je je doelen niet bereikt
 • Een wirwar van KPI’s, niemand weet meer wat écht belangrijk is
 • Gedrag van medewerkers en leidinggevenden dat haaks staat op de strategie

Deze valkuilen kun je vermijden door steeds de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie scherp op het netvlies te houden. In deze opleiding Performance Management & KPI’s werk je juist daarom aan een integrale aanpak voor verandermanagement voor jouw eigen organisatie.

Training Performance Management specifiek voor jouw sector

Opleiding performance managementOf je nu HR-directeur bent van een energiemaatschappij, manager bij een telecombedrijf, BI-manager bij een ingenieursbureau, kwaliteitsmanager bij een zorginstelling of ziekenhuis, of procesmanager bij een verzekeraar, dat maakt voor jouw deelname aan de Opleiding Performance Management & KPI’s helemaal niet uit. Integendeel, je doet juist veel inspiratie op en leert veel van de issues die spelen in andere branches.

Je zult tijdens deze training Performance Management vooral veel opsteken van de oplossingen die medecursisten hebben bedacht voor vergelijkbare performance-problemen waarmee jij momenteel worstelt. Onze docent Wouter Huisman is dankzij zijn jarenlange kennis en ervaring als interim manager Data & Analytics, bedrijfseconoom en management consultant namelijk van alle markten thuis. Bovendien beschikt hij over de intellectuele lenigheid om snel te schakelen tussen de verschillende vraagstukken die spelen in specifieke branches.

De inhoud van de Performance Management-opleiding

Deze praktijkgerichte masterclass voorziet je van samengebalde, direct toe te passen kennis om van performance management, KPI’s en datagedreven werken echt een succes te maken. En je leert alle daarbij benodigde vaardigheden, modellen en technieken. De deelnemers stomen we in drie intensieve dagen klaar voor een leidende en adviserende rol in een performance management-traject:

Dag 1: Strategie, processen, KPI's en je productportfolio

Dag 1 training performance managementPerformance Management en KPI’s link je aan je strategie en productportfolio. Want zonder koppeling aan je doelen kun je meten en monitoren tot je een ons weegt, maar kom je niet verder. Zonder duidelijke doelen is elke weg goed. Op dag 1 komt daarom de noodzakelijke basis van performance management aan bod. Zodat je businessmodel een groeispurt kan doormaken.

Lees verder
 • Definities van de belangrijkste begrippen zoals (voorspellende) KPI’s, kritieke succesfactoren (KSF), missie, visie, strategie, besluitvorming, data analyse, dashboards en (SMART) doelen. Het gezamenlijk begrijpen van het begrippenkader is een cruciale stap in performance management. De kernbegrippen ondersteunen het nemen van betere beslissingen door de gehele organisatie.
 • Ken je bedrijf. Hoe steekt je organisatie in elkaar? Welke producten en diensten voer je? Wat is je strategie? Wat zijn de succesfactoren waardoor je kunt versnellen, groeien en verbeteren? Waar wil je (extreem) goed in zijn? Welke informatie heb je nodig om je processen te verbeteren. Wat is eigenlijk je business model? In een praktijkopdracht verken je je businessmodel en benoem je de belangrijkste operationele beslissingen, klantreizen en ketenafhankelijkheden.
 • Ken de omgeving. Hoe beter jij je bedrijf kent, hoe beter je performance management succesvol kan gaan inrichten en managen. Wel is het belangrijk om de noodzaak voor performance management en verandering in jouw organisatie te achterhalen en te agenderen. In welke omgeving zit je? Wat is je ambitieniveau? De antwoorden op deze vragen helpen je om Performance Management niet te zwaar te maken, maar ook niet te licht.
 • Wat zijn onvervalste KPI’s en hoe stel je die KPI’s op? Welke methodes kun je daarbij gebruiken? Samen met de docent verdiep je je in de strategiegedreven, procesgedreven en datagedreven methode. Welke methode je ook toepast, voor je het weet heb je een arsenaal aan KPI’s. Hoe maak je dan een schifting tussen erg belangrijke KPI’s en de minder belangrijke indicatoren?
 • Praktijkopdracht: analyseer het proces in jouw organisatie en identificeer de belangrijkste KPI’s en PI’s. Waar zit de data en wie is er voor verantwoordelijk? Wat is er nu beschikbaar in welke vorm? Hoe kan je dat slimmer inrichten. Hoe wordt die geanalyseerd? Worden er verbeteracties opgezet?
 • Boven op de onvervalste KPI’s moet je normen en targets definiëren, want een KPI zonder norm is een kip zonder kop. Wat is het belang van het hebben van normen en targets? Hoe en met wie stel je die op? Hoe ga je erop sturen.

Tijdens de opleiding bespreken we het ontwikkelen van KPI’s in detail. We laten ook zien hoe je de vertaalslag maakt van KPI’s naar een zogenoemd strategisch management dashboard.

Dag 2: Performance Management in actie: dashboarding en data analyse

Dag 2: performance management opleidingOp dag 2 van deze performance management training maak je de stap van KPI naar data analyse. Want zonder goede, betrouwbare data en een heldere analyse valt een KPI dashboard stil. Met behulp van data analyse leer je hoe je je beslissingen beter kunt onderbouwen en legitimeren.

Lees verder
 • Hoe kom je van KPI’s tot de juiste dashboards en data analyses? Van saaie cijfers naar zinvolle stuurinformatie. Wat is eigenlijk zinvolle informatie? Van achteruitkijkspiegel naar voorspellende KPI’s. Welke methodieken heb je daarvoor? Hoe koppel je KPI analyse aan actie?
 • Praktijkopdracht: neem een rapportage of dashboard mee van je eigen organisatie of afdeling. Welke informatie staat hierop? Waar wordt het nu voor gebruikt? Is dit data uit het verleden of heeft het ook nu toegevoegde waarde? Analyseer je eigen rapport of dashboard en bedenk de top 3 verbeteracties.
 • Stel de juiste frequentie en dwarsverbanden in. Stuurinformatie is niet statisch, die kun je per kwartaal, per maand, per week, per dag misschien real-time tonen. Je leert ook waarom ‘regelmatig’ niet 1x per jaar is en hoe je van statische naar dynamische dashboards kunt komen. Ook ga je onder begeleiding van de docent dwarsverbanden leggen. Zodat verborgen maar zeer waardevolle informatie boven tafel kan komen.
 • Hoe zet je de data klaar (ontsluiten) en bouw je een goede data-infrastructuur op? Hoe maak je de data geschikt voor dashboarding en data analyse? Wat zijn daarbij de valkuilen? Performance management kan niet zonder data uit verschillende systemen. Maar waar zit de data precies verstopt en hoe kun je die data makkelijk ontsluiten, verbinden (combineren) en de dwarsverbanden analyseren? Hoe stel je uniforme definities op? Het gebruik van Excel is daarbij niet verboden maar ook niet aan te raden. Want die tool is erg foutgevoelig, bewerkelijk en niet geschikt voor grote hoeveelheden data.
 • De docent demonstreert live de werking van een KPI dashboard. Hiermee wordt de vertaalslag van het oude proces naar dynamisch sturen goed zichtbaar. Aansluitend kom je in aanraking met de 25 belangrijkste data-analysetechnieken. Welke staan nu tot je beschikking en hoe kies je daarin? Wat is big data en hoe verwerk je die in het kader van betere prestaties.
 • Praktijkopdracht: transformeer je oude rapportage naar een cool dashboard. De docent en de andere deelnemers geven je na afloop van deze opdracht feedback en waardevolle tips.

Het resultaat van deze dag is een door jou uitgewerkt KPI dashboard voor je eigen organisatie. Deze laat zien welke KPI’s de motor zijn van je strategische resultaten.

Dag 3: Gedrag, competenties, datagedreven werken en performance management

training Performance Management & KPI'sDe derde dag staat volledig in het teken van verandermanagement en de zachte kant van performance management. Welke cultuur is wenselijk (en noodzakelijk), hoe ga je gedrag en KPI op elkaar afstemmen en welke competenties heb je nodig in jouw organisatie om een succes te maken van je KPI dashboards?

Lees verder
 • Hoe ga je datagedreven werken en wat houdt dat in de praktijk in? Wat komt er bij kijken wanneer je meerdere processen, systemen op elkaar laat aansluiten? Wat als informatie transparant wordt? Hoe om te gaan met het “verlies aan macht” bij medewerkers en in het bijzonder leidinggevenden?
 • Performance behavior: wat komt er aan de gedragskant kijken, hoe krijg je mensen in beweging richting gewenst gedrag? Samen met de docent verken je alle relevante aspecten van de gedragscomponent van performance management. Hoe ga je met elkaar het gesprek aan over de cijfers in relatie tot de doelen, normen en targets? Hoe kun je leren om feedback te geven maar die ook te ontvangen.
 • Praktijkopdracht: onder begeleiding van de docent ga je een simulatie maken van een proces in een hotel of restaurant. Zo leer je op glasheldere wijze de gedragscomponent kennen en ga je de relatie tussen KPI’s en gedrag begrijpen en leren toepassen.
 • PDCA & prestaties. performance management doe je niet eenmalig, maar is eigenlijk een continue leercyclus. Je maakt plannen, voert die uit, controleert de plannen ten opzichte van de uitvoering, je bespreekt de resultaten met het team en je gaat bijstellen en bijsturen. Dat is de PDCA in een notendop. Hoe koppel je KPI’s, monitoring en evaluatie aan een leercyclus zoals PDCA? Welke maatregelen neem je en welke effecten kun je verwachten? Ben je daadwerkelijk op het spoor van continu verbeteren?
 • Valkuilen en tips. Wat zijn de grootste obstakels en valkuilen als het gaat om performance management? Het willen weten en er iets mee willen doen vereist commitment, maar hoe kweek je die? Hoe stel je met elkaar prioriteiten en hoe ga je daadwerkelijk het verschil maken? Performance management in zeer rustig vaarwater heeft nauwelijks zin. Je kunt dan net zo goed in Excel wat in elkaar gaan knutselen. Wat maakt nu het verschil tussen bedrijven die duurzaam groeien en organisaties waar de groei stokt? Welk niveau wil jij en je organisatie bereiken?

Samen met de andere deelnemers van deze praktijkgerichte opleiding ben je nu klaar om een datagedreven organisatie vorm te geven.

Praktijkgerichte training performance management

Elke opleidingsdag werken de deelnemers in kleinere groepen aan een aantal praktijkopdrachten. Zo breng je de door jou geleerde theorie direct in de praktijk en ontstaat er een optimale mix tussen leren en doen. Na afronding van deze opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat en een gesigneerd exemplaar van het PDCA-handboek ‘Datacratisch werken’.

Aanvullende informatie van deze Performance Management training

De prijs van deze opleiding is inclusief lunchbuffet, onbeperkt thee en koffie, overige drankjes en hapjes tijdens de breaks. Je ontvangt ook kosteloos een exemplaar van het PDCA-boek ‘Datacratisch werken’.

HBO werk- en denkniveau
vrijgesteld van BTW
geen studiebelasting
interactief & praktijkgericht
gewaarmerkt digitaal certificaat
van 9:00 tot 17:00

Groei uit tot expert in prestatiemanagement

Voor wie is de opleiding Performance Management bedoeld?

Voor iedereen die betrokken is bij een Performance Management traject is deze opleiding van grote waarde. Onze opleiding wordt veel gevolgd door: business managers, (aankomend) projectleiders Performance Management, financial controllers, business controllers, business consultants, managers Financiën, Business Intelligence managers, kwaliteitsmanagers, data analisten en projectmedewerkers.

Behaalde leerdoelen aan het eind van deze opleiding:

 • Je hebt geleerd hoe je KPI’s identificeert, definieert en visualiseert
 • Je weet hoe je KPI’s kunt vertalen naar een strategisch management dashboard
 • Je onderkent de 4 belangrijkste factoren voor succesvol performance management
 • Je weet nu hoe je elkaar tot topprestaties kunt aanzetten zonder politieagent te spelen
 • Je weet hoe je de juiste informatie in de juiste vorm verzamelt
 • Je begrijpt hoe je een toekomstbestendige data-infrastructuur opbouwt
 • Je snapt het belang van prestatiemonitoring en grip krijgen op je processen
 • Datacratisch werken is voor jou geen magie meer, maar dé aanjager voor topprestaties
 • Je hebt uitgebreid kennisgemaakt met dashboarding & data analyse
 • Je realiseert je dat het juiste gedrag op het juiste tijdstip wonderen doet
 • Je weet hoe je de juiste mensen met de juiste competenties werft
 • Je hebt veel geleerd van medecursisten voor vergelijkbare performance-issues
 • Met de duidelijke feedback op jouw ingebrachte bedrijfscase kun je direct aan de slag

Meld je nu aan voor deze unieke 3-daagse PM en KPI-training

Via ons inschrijfformulier kun je je meteen inschrijven voor deze training Performance Management & KPI’s. Heb je vragen over deze training? Neem dan direct contact met ons op voor meer informatie.

Over de docent

Wouter HuismanDe opleiding wordt gegeven door Wouter Huisman, senior KPI-expert en interim manager Data & Analytics. Hij bewijst zijn waarde niet alleen als mangement consultant en bedrijfseconoom, maar ook als programmamanager datagedreven werken. Ook als strategisch adviseur en coach van directies is Wouter in staat om het verschil te maken.

direct inschrijven

Reviews over Opleiding Performance Management & KPI’s

Aantal reviews: 45Gemiddelde score: 8,8 / 10
10 / 10
Rachel Lambert | Energy Shift | 3 juni 2024

Erg leerzaam, alles wat ik wilde weten is aan bod gekomen. We hadden een compacte groep, waardoor we veel praktijkervaringen konden bespreken. De dagindeling was ook heel fijn, met iedere dag een ander onderwerp en praktijkoefening(en). Ik had het zelf fijn gevonden als ik van te voren iets van een deelnemerslijst of overzicht had gekregen van wie er mee zouden doen of waar ze werken. Gewoon ter voorbereiding. Verder helemaal top!

schrijf je ook in
8,5 / 10
Wijnand Vink | InIn Advies B.V. | 15 mei 2024

Waardevolle handvatten voor mijn werk als consultant.

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | Sitech Services BV | 24 april 2024

Voldoende handvaten via presentatie en assesments gekregen om Performance Management te gaan opzetten binnen ons bedrijf.

schrijf je ook in
10 / 10
Laura van Hal | Viterra B.V. | 18 april 2024

Leerzame momenten gehad, blijft goed om dit met andere bedrijven met verschillende achtergronden te doen. Fijn dat er in kleine groep veel ruimte was voor eigen inbreng en feedback momenten.

schrijf je ook in
9 / 10
Geverifieerde deelnemer | Viterra B.V. | 30 maart 2024

Het is een fijne cursus voor het ontwikkelen van de basis voor PM. Ik vind de opbouw goed en er wordt een solide theoretische basis gelegd.

Ik zou in de toekomst misschien wat meer korte KPI oefeningen invoeren. Allemaal hetzelfde procesje, en allemaal daar 4 KPI's voor bedenken en die dan met elkaar bespreken. De opdrachten nu zijn logischerwijs gericht op de eigen casus, maar juist het oefenen met het "trucje" is ook heel fijn.

Opmerking namens een andere deelnemer: graag een recap moment aan het begin van de volgende dag waarin we kort samenvatten wat we gister hebben geleerd.

schrijf je ook in
8 / 10
Gökhan Çelik | Zorg-Advies Twente | 29 maart 2024

Veel informatie in korte tijd. Veel handvaten die aangereikt worden, dat is wel fijn zodat je keuze voor je eigen organisatie kan maken.

Wouter fijne man, die mijn moeilijke naam zelfs perfect uitsprak in 1 keer;)

schrijf je ook in
8,5 / 10
Stephan Rovers | Thetford BV | 31 januari 2023

Heldere opbouw, van strategie naar KPI's.
Goed gelardeerd met voorbeelden.
Leuke gevarieerde groep.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Edwin Visser | PARTICULIER | 17 januari 2023

Het is een goede (en pittige) opleiding door een zeer ervaren docent over een belangrijke vraag: Hoe weet ik of een onderneming goed bezig is?

De opleiding heet Performance Management & KPI's. Het viel mij op dat het woord Performance Management bijna niet wordt gebruikt. Het draait in de cursus niet zozeer om het monitoren van Running Business maar meer om het uitwerken van grote strategische (verandering) thema's en dat door vertalen naar goede KPI's. (Misschien dat ik in de toekomst met meerdere management dashboard wil werken, afhankelijk van het doel van meetings.)

Het was leerzaam om ervaringen uit andere branches te vernemen. Leo Kerklaan kan goed inleven en reageren over oorzaak-gevolg acties in de diverse branches. Het inleven in de situatie bij andere deelnemers maakt het wel erg inspannend. Ik had liever 1 centrale casus als basismateriaal voor de diverse oefeningen gebruikt.

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | Gemeente Den Haag | 1 januari 2023

Een goede basis om met KPI's aan de slag te gaan!

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe | 21 december 2022

Prima opleiding om een beeld te krijgen van de problematiek en welke technieken er zijn om deze aan te pakken en een systeem op te zetten. Docent heeft veel kennis en komt met prima voorbeelden uit de praktijk. Heterogeniteit van de groep is erg fijn om een oordeel te kunnen vormen van de mogelijkheden en branchespecifieke uitdagingen met betrekking tot het onderwerp.

schrijf je ook in
8 / 10
Evelien Hascher | NS | 3 december 2022

Interessant, verhelderend en stof om gelijk in de praktijk te brengen.

schrijf je ook in
10 / 10
Geverifieerde deelnemer | Medux | 11 mei 2022

Mooie opleiding als het gaat om performance management en KPI's.

schrijf je ook in
10 / 10
Lisa van den Broek | Royal Eijkelkamp | 7 april 2022

Theorie wordt zodanig uitgelegd dat deze toepasbaar is in de praktijk.
Het feit dat je een boek meekrijgt die ondersteuning biedt aan hetgeen geleerd heeft veel meerwaarde.

schrijf je ook in
9,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | BAR-organisatie | 24 maart 2022

Goede opleiding waarin ruim de tijd genomen werd om met elkaar de discussie aan te gaan. Daardoor mogelijk om te leren van andere organisaties en deze te projecteren op eigen organisatie.

schrijf je ook in
10 / 10
Mieke Simons | DPG Media NV | 25 december 2021

Een zeer aangename training met de nodige ruimte en tijd voor het beantwoorden van praktische vraagstukken. Je krijgt een goed beeld van wat performance management zou kunnen betekenen binnen je eigen context en hoe je dit zou kunnen opzetten.

schrijf je ook in
10 / 10
Nando Koelewijn | De Groot Installatiegroep | 10 december 2021

Ik heb de opleiding als zeer zinvol ervaren. De link tussen de strategische- en de operationele doelstellingen worden op een zeer prettige manier door Leo Kerklaan aan de orde gesteld. Verschillende modellen geven inzicht in de werkwijze van de performance manager. Het opstellen van KPI's in relatie tot de strategische doelstellingen worden helder vormgegeven. Een aanrader voor iedereen die betrokken is bij strategieontwikkeling.

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | Berghege Heerkens Bouwgroep BV | 16 november 2021

Het eerste onderdeel en dan vooral de eerste dag sprak mij het meeste aan; oftewel de theorie. Deze heb je toch benodigd om de systematiek te begrijpen en om deze vervolgens toe te kunnen toepassen Ik had wel nog graag wat meer dashboards gezien. Wanneer de look & feel van een dashboard de gebruikers bevalt, dan kan dat als versneller gaan fungeren voor het transitieproces en bijbehorende draagvlak.

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | NOB | 25 oktober 2021

Verrijkende, uitvoerbare informatie in de opleiding waar je als professional zeker onderdelen uit kunt halen die je toe kunt passen in de praktijk van de organisatie. Leo zet zich daarvoor in. Het boek en de leeromgeving zijn erg goed! De online interactie had wat meer (in subgroepen) gekund voor mij persoonlijk.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Stichting Treant Zorggroep | 23 september 2021

Mooie opleiding met een goede trainer, echter voor mij niet helemaal praktisch van wat ik had verwacht

schrijf je ook in
6 / 10
Dylan Timisela | Wigo4it | 14 juni 2021

Een prima training waarin je ziet welke methodes je kan gebruiken om kpi's te definieren

schrijf je ook in
9,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Fruitmasters | 4 januari 2021

Interessant om inhoudelijk beter kpi’s te kunnen formuleren. Er wordt mijn inziens weinig aandacht besteed aan het gebruik van visuals en welk type visual het beste werkt in een bepaalde situatie. Dit zou een leuke toevoeging kunnen zijn.

schrijf je ook in
6,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Conclusion Learning Centers | 4 januari 2021

Leo kan prettig vertellen in rustige stijl. Voorbeelden dragen zeker bij aan begrip.

Qua opzet had ik iets meer verwacht over

- dag 3 mensen en middelen- juist de rollen taken en bevoegdheden rondom sturing op performance management
- performance management, strategie deploykent naar afdelingen toe
- Performance Management van diverse grootheden (organisatie, strategierealisatie, projecten, processen). Dit doet vermoedelijk iets met hoe je het doet, wie , etc
- welke grootheden monitor je vanuit risk, operationalnwxcellwnce, klantwaarden etc. En hoe voorkom je overvloed daarin

schrijf je ook in
8 / 10
Susanne Wellen | Radboud Universiteit | 7 december 2020

Interessant en dynamische opleiding!

schrijf je ook in
9,5 / 10
Florimond Tshitebua Mamba | particulier | 10 oktober 2020

Hele goede cursus. Met de weinige participaties was het echter niet mogelijk meer ervaringen uit te wisselen.

schrijf je ook in
10 / 10
Geverifieerde deelnemer | Gemeente Breda | 6 oktober 2020

Goede opfriscursus met interessante onderwerpen, gebracht door een enthousiaste cursusleider met veel kennis en ervaring op een aanstekelijke en inspirerende wijze. Top!

schrijf je ook in
6 / 10
Jeroen Geers | TenneT | 6 oktober 2020

Gepresenteerde inhoud is soms gebaseerd op gedateerde modellen als bv balanced scorecard en INK model.

Reactie Passionned Group: in onze visie zijn deze modellen (en vooral de filosofie erachter) nog steeds voor veel organisaties relevant. Niet om als harnas te gebruiken, maar als leidraad en voor het ontwikkelen van een visie op de bedrijfsvoering en het businessmodel.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Bart Joosten | N.V. Nederlandse Gasunie | 5 september 2020

Heel goed en prettige wijze van lesgeven door de docent.

schrijf je ook in
9,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Gemeente Rotterdam | 24 augustus 2020

Als een onderneming echt op prestatie wil sturen, is deze opleiding echt een aanrader. Alle onderwerpen komen erin voor van het opstellen van strategy map tot balanced scorecard. Vanuit dit vertalen naar goede kpi's, met aandacht op resultaat als drijver kpi. Ik ben zelf in ieder geval weer verder geholpen en ga mijn opgedane kennis toepassen bij de gemeente Rotterdam.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Canisius Wilhelmina Ziekenhuis | 13 juni 2020

Duidelijke uitleg en leuke voorbeelden. Tip: geef het certificaat digitaal :-)

Reactie Passionned Group: alle deelnemers krijgen ook een digitaal certificaat / badge voor op LinkedIn.

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | Canisius Wilhelmina Ziekenhuis | 13 juni 2020

Een fijne kleine setting waar ruimte is voor eigen inbreng en feedback. Eerste dag veel zenden, dat zou iets minder mogen.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Henrik Moes | NV Nederlandse Gasunie | 18 februari 2020

Nuttig.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Mirko Nienhuis | Nijburg industrie | 10 februari 2020

Is verhelderend. Basis om te gaan toepassen in de praktijk.

schrijf je ook in
8 / 10
Geverifieerde deelnemer | Vialis | 27 mei 2019

Goede combi theorie - toepassing. Onderwerp is wel (te) uitgebreid om in 3 dagen met een kant-en-klaar pakket huiswaarts te keren, maar de cursus geeft voldoende handvatten voor een vervolg in de eigen organisatie/team.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Nijha B.v. | 26 mei 2019

De driedaagse is goed om toch de theorie te behandelen en daarnaast ook dieper in te gaan op de praktijk en eigen businesscases. Je krijgt een completer beeld van het inrichtingsproces.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Nanda Wingelaar | Tourism Group International | 30 april 2019

Goede, compacte opleiding met goede verhouding theorie en praktijk

schrijf je ook in
8 / 10
Sebastiaan Verkade | Stichting De Noordzee | 30 april 2019

Interessante opleiding. Wat minder gericht op de vraagstukken die ik had. Het vooraf verzochte contact met opleider om te checken of de cursus relevant is voor onze organisatie, had ik graag gehad. Dit gesprek is er helaas niet geweest. Het verzetten van de cursus data kwam mij erg slecht uit. Verder te spreken over de verkregen informatie en geleerde lessen.

schrijf je ook in
10 / 10
Geverifieerde deelnemer | A&M | 5 april 2019

De inzichten die je krijgt tijdens deze cursus kan je rechtstreeks koppelen aan je eigen omgeving... en er is tijd om dit in de groep te bespreken.

schrijf je ook in
10 / 10
Ewout Donkersloot | ABN AMRO Bank | 9 december 2018

Interessant

schrijf je ook in
9,5 / 10
Rene Reins | Panorama Europe BV | 9 december 2018

Overzichtelijk, goed gepresenteerd, aanrader. Voldoende tijd voor bespreking eigen praktijkcasus. Ervaren trainer die goed luistert en aandacht heeft voor groep maar ook voor individu.

schrijf je ook in
10 / 10
Martin Zegers | Forever Direct EU BV | 8 december 2018

Ontspannen en professioneel met veel praktijkvoorbeelden. Afgestemd op persoonlijke vraagstukken. Materiaal is praktisch en heel bruikbaar.

schrijf je ook in
10 / 10
Luigina Watson-Alee | Bopec NV | 17 mei 2018

Goed voor zelfreflectie. Motiveert team om na te denken over continue verbetering. Wat mij vooral aansprak was het onderdeel strategiekaart maken, ik heb nu een complete strategiekaart voor Bopec.

schrijf je ook in
10 / 10
Geverifieerde deelnemer | Conclusion Learning Centers | 28 april 2018

Prettige sfeer, fijne groep en veel geleerd.

schrijf je ook in
8,5 / 10
Geverifieerde deelnemer | Ymere | 18 april 2018

Zeer informatieve cursus. Het helpt mij in ieder geval om te begrijpen hoe het werkt en om mee te kunnen praten als het over dit ontwerpen gaat.

schrijf je ook in
9,5 / 10
Jeroen Kerkhoven | Ymere | 16 april 2018

Een goede mix van theorie en ervaringen uit de praktijk van Leo Kerklaan. Er wordt op een overzichtelijke manier gewerkt naar het opstellen of aanscherpen van doelstellingen met bijbehorende KPI's. Leo weet de theorie van Kim Warren mbt Strategic management Dynamics goed over te brengen dmv praktijkvoorbeelden en het werken met de software.

schrijf je ook in
10 / 10
Tom de Boer | SPIR-IT Rechtspraak | 11 april 2018

Een erg nuttige Performance Management training met een goede opbouw tussen de verschillende onderwerpen waarbij theorie en praktijkvoorbeelden het beeld compleet maken. Mijn verwachtingen over deze opleiding zijn 100% uitgekomen.

schrijf je ook in
Toon alle 45 reviews Plaats een review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Waardering
Dit veld is verplicht!
Naam Dit veld is verplicht!optioneel
E-mail Dit veld is verplicht!optioneel
Organisatie Dit veld is verplicht!optioneel
Je mening in enkele zinnen Dit veld is verplicht!
Review verzenden
Het formulier bevat fouten.

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding KPI: Key Performance Indicators
KPI: Key Performance Indicators
Uitgelichte afbeelding Whitepaper ‘Visie op performance management’
Whitepaper ‘Visie op performance management’
Uitgelichte afbeelding De mogelijkheden van gaming voor performance management
De mogelijkheden van gaming voor performance management

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met Performance Management trainingen & datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Wouter Huisman - senior KPI consultant & interim managerdrs. WOUTER HUISMANsenior KPI consultant & interim manager

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring