Passionned Group™

Managers ontwikkelen de strategie

In de praktijk is er meestal geen gebrek aan strategische tools. Desondanks hebben veel managers moeite om hun strategie te ontwikkelen en daarvoor “de handen op elkaar te krijgen”. Spelbreker is meestal het zogenoemde ownershipprincipe, oftewel in gewoon Nederlands het eigenaarschap. In het boek De cockpit van de organisatie verduidelijken we hoe je met behulp van de Organisatiecockpit een strategie meetbaar kunt maken. We zouden dus afstand kunnen nemen van de vraag hoe je een strategie ontwikkelt. Maar dat is geen goed idee.

Alles draait om een meetbare strategie

Prestatiemanagement zonder ‘kleur bekennen’ niet mogelijk

Managers ontwikkelen de strategieVoor het opstellen van een Organisatiecockpit is het immers voldoende dat de organisatie op een zeker moment in de tijd een strategie heeft. Maar een boek over strategisch prestatiemanagement schrijven zonder ‘kleur te bekennen’ is niet mogelijk. Want bij strategievorming beïnvloeden inhoud en proces elkaar. Dat is ook de reden dat de leiding van een intelligente organisatie probeert inhoud en proces elkaar te laten versterken.

Eigenaarschap biedt de sleutel

Het derde principe van de Organisatiecockpit, te weten eigenaarschap, biedt hiervoor de sleutel. Eigenaarschap bepaalt of ‘het werkt’ of niet. Hoe kan eigenaarschap een rol spelen in het proces van strategievorming?

Drie manieren om de strategiekwaliteit ‘op te krikken’

Er zijn drie manieren om de kwaliteit van het strategisch proces flink ‘op te krikken’, waarbij eigenaarschap zorgt voor een beter resultaat. Die manieren kunnen los van elkaar worden gebruikt, maar ook elkaar onderling aanvullen en versterken. Feitelijk vormen zij een ‘recept’ voor het ontwikkelen en actualiseren van een strategie (zie kader).

Hoe ontwikkelen en actualiseren managers de strategie?

1. Voer periodiek een SWOT-analyse uit om de strategische positie te herijken

De SWOT-analyse heeft veel invloed op de oriëntatie (het mentale model) van het managementteam. De oriëntatie resulteert in een totaalplaatje van de organisatieomgeving:

2. Gebruik strategy mapping om de strategie te vormen en te visualiseren

In de literatuur en in de praktijk is een groot aantal methoden van strategiebepaling in omloop. Er is geen gebrek aan strategische tools:

3. Gebruik de PDCA-spiraal om de strategie up-to-date te houden

Er zijn vier stappen nodig om een strategisch informatieplan te kunnen opstellen: omgevingsverkenning, strategievorming, de bestuurlijke opgave bepalen en zoekvelden ontwikkelen.

Organisatiecockpit en de conceptuele spiraal

Het concept Organisatiecockpit gaat uit van de conceptuele PDCA-spiraal. Bestuurders en managers van organisaties maken plannen om succesvol te zijn. Alleen al daarom zullen zij goed volgen of hun strategie echt werkt. Zij willen zien in hoeverre de werkelijkheid en uitvoering afwijkt van hun verwachtingen. Daarom nemen we in de Organisatiecockpit prestatie-indicatoren op voor elk van de strategische zoekvelden. We mogen verwachten dat er altijd een mismatch is, je ligt nooit volledig op koers.

De managers die eigenaarschap ervaren, zullen proberen om die mismatch te verklaren. En daarna passen zij hun strategie weer een klein beetje aan. Ze nemen nieuwe maatregelen en de hypothese is dat de mismatch daardoor weer kleiner wordt. Door middel van de prestatie-indicatoren kun je ook nu weer zien of dat echt het geval is.

Het op gang brengen van een strategisch leerproces

De crux is dat de conceptuele PDCA-spiraal een strategisch leerproces op gang brengt. Hiervoor zijn geen ingewikkelde formele feedbacksystemen nodig. Het mooie is dat de conceptuele spiraal niets kost en altijd werkt. Nieuwe observaties leiden tot een andere strategische oriëntatie, wat weer leidt tot nieuwe acties. Vervolgens ga je observeren, en de cyclus herhaalt zich. Door steeds waar nodig aanpassingen te maken, leert het management steeds beter hoe de optimalisatie van de strategie moet plaatsvinden. Een strategie is nooit af; er is sprake van een permanent koerszoekend proces.