De intelligente, datagedreven organisatie (8e druk) - Heel interessant, duidelijk en leerzaam boek!

Interim Business Intelligence architect inhuren

Foto ir. Rick Van der Linden
Auteur: ir. Rick Van der Linden
senior BI architect
Inhoudsopgave

De BI-wereld verandert snel. Big Data en AI zijn sterk in opkomst en DWH-automation wordt steeds volwassener. Daarmee verandert ook de rol van de BI-architect. Traditioneel is de Business Intelligence architect degene die de BI- & dataprincipes opstelt en combineert met de requirements en informatiebehoeften. Met als doel een toekomstbestendige architectuur te realiseren. De vraag is echter: is dit nog wel zinvol, nu er een explosie van trends en ontwikkelingen op BI-gebied plaatsvindt en het datalake volop in de belangstelling staat?

Een rol die steeds belangrijker wordt of toch niet?

Aan de ene kant is de rol van Business Intelligence architect belangrijker dan ooit. Wie volgt alle ontwikkelingen en wie zorgt ervoor dat de juiste keuzes worden gemaakt? En hoe moet de data in de toekomst worden opgeslagen om eenvoudig, op tijd beschikbaar te kunnen worden gesteld aan de gehele organisatie? Je zou dus zeggen dat doet de BI-architect, dus zijn rol kan alleen maar aan belang winnen.

Architectuurkeuzes door systemen zelf

Maar aan de andere kant worden door DWH-automation de keuzes heel eenvoudig en volledig geautomatiseerd. En met de komst van Big Data ontstaan er datalakes waarin je eenvoudig alle data kunt stoppen. Iedereen kan dan altijd over de data beschikken en als het nodig is dan kun je daarin structuur aanbrengen. Selfservice BI-oplossingen beloven dat iedere gebruiker eenvoudig en snel zijn of haar eigen informatiebehoefte kan invullen. Dan heb je dus eigenlijk geen BI-architect meer nodig. De systemen maken dan (zelfstandig) de architectuurkeuzes.

BI-architecten worden inderdaad belangrijker, maar dan moeten ze wel het gehele BI-speelveld kunnen overzien. De roep om een toekomstbestendige BI-architect is dan ook daar en hoor je steeds luider klinken.

De wereld van de BI-architect verandert snel

De taak- en functie-inhoud van de BI-architect veranderen net zo snel als de (technologische) omgeving. Wat is belangrijk om rekening mee te houden:

 • Hoe bepaal je het succes van een Business Intelligence architect?
 • Welke kennis moet je als BI-architect hebben om de toekomst aan te kunnen?
 • Welke vaardigheden mag je juist nu verwachten van een BI-architect?
 • Waar vind je de juiste BI-architect, die ook toekomstbestendige adviezen geeft?
 • Hoe kun je jezelf ontwikkelen tot een toekomstbestendige BI-architect?

huur een BI architect in

Een BI-architectuur die voor je werkt

Ontwikkelingen op BI-gebied gaan snel. Het is al lang niet meer de BI-afdeling of BI-architect die bepaalt wat goed is voor de organisatie. Met selfservice BI en steeds meer automation van BI-processen brengt de organisatie zelf nieuwe oplossingen in. Deze zijn vaak niet door de architecten aanbevolen maar door de business zelf aangeschaft.

Hoe ga je om met dit veranderende landschap? En hoe zorg je ervoor dat bestaande investeringen, die vaak nog jaren mee moeten, niet met één beslissing teniet worden gedaan? Waardoor je organisatie weer terug bij af is.

Nieuwe technologieën moet je zien in te passen in bestaande BI-omgevingen zonder dat dit leidt tot desinvesteringen. Deze technologieën moeten ook voldoen aan de wens van de business om snel en agile inzicht te kunnen krijgen in bestaande en nieuwe databronnen.

Van een toekomstbestendige BI-architect wordt gevraagd om een architectuur neer te leggen die toekomstvast is, snel kan worden geïmplementeerd en betaalbaar is. Tot voor kort kon dit door te kiezen voor een van de traditionele BI-spelers. Daarbij werd ook impliciet gekozen voor een bepaalde architectuur. Nu moet je veel vaker nadenken over het type BI-architectuur en of een deeloplossing daarbinnen nog wel past.

Het motto van de BI-architect moet dan ook zijn: laat de architectuur voor je werken in plaats van de architectuur bepaalt hoe een organisatie werkt.
De BI & Analytics Guide™ 2024 Afbeelding van De BI & Analytics Guide™ 2024Als Business Intelligence architect moet je beslagen ten ijs komen wanneer het gaat om BI tooling. In onze BI & Analytics Guide™ vind je grote hoeveelheden onderzoeksmateriaal (leveranciers, nieuws, video's, termen, ratings en de markt) op het gebied van BI tools, AI en analytics. Selecteer hiermee snel de voor jouw organisatie meest geschikte BI-leverancier en til je BI- en AI-kennis naar een veel hoger niveau in enkele dagen.Verdiep je in alle BI tools, download de BI & Analytics Guide™

De trends in data architectuur & analyseSelfservice BI en Big Data zijn trends die hierboven al zijn genoemd, maar dit zijn zeker niet alle trends. De hierna genoemde trends hebben direct invloed op de functie van BI-architect:

 • Nieuwe bronnen en de vluchtigheid ervan. Traditioneel zijn DWH-omgevingen stabiel en is het aantal mutaties in de ontsloten bronnen relatief laag. Met Big Data en het beschikbaar hebben van steeds meer (openbare) bronnen, neemt het totale aantal bronnen en het datavolume snel toe. Daar staat echter tegenover dat de betrouwbaarheid van die data sterk afneemt. Hoe zorg je voor een stabiele DWH-omgeving die ook kan omgaan met de volatiliteit vluchtigheid van deze nieuwe databronnen?
 • DWH-automation neemt een vlucht en eindgebruikers gaan steeds meer zelf programmeren. Tot voor kort was het de bedoeling dat programmeren werd voorkomen als het om Business Intelligence ging. Nu komen er steeds meer tools beschikbaar waarbij programmeren juist een vereiste is voor de eindgebruikers van Big Data-oplossingen. Met DWH-automation wordt met name het ETL-proces steeds meer geautomatiseerd, evenals generatie van de centrale DWH-database.
 • Slimme algoritmes en machine learning bepalen het succes. Data is overal en het is gemakkelijk toegankelijk. Om snel data te kunnen interpreteren zijn algoritmes essentieel geworden. Met de komst van machine learning komt er in snel tempo veel meer inzicht in (bestaande) data. Deze algoritmes en machine learning omgevingen integreren steeds beter met bestaande oplossingen.
 • De komst van Internet of Things (IoT). Er komen in hoog tempo sensoren bij, de internet of things. Deze produceren steeds grotere hoeveelheden data en zijn nu vaak een vast onderdeel van je primaire bedrijfsproces. Het is de kunst om uit al deze data informatie te halen.
 • Explosie van nieuwe tools. Het aantal soorten oplossingen voor de verwerking en interpretatie van data groeit snel. Tools als Python en R nemen een grote vlucht maar zijn vaak uitsluitend in een stand alone situatie te gebruiken. Steeds meer BI-partijen dagen de bestaande positie van grote BI-partijen zoals IBM en SAP uit. Wat is de juiste keuze nu, maar vooral in de toekomst?
 • Cloud en schaalmogelijkheden. Waar tot voor kort de BI-oplossingen vaak in een eigen omgeving draaide, lijkt het er nu meer en meer op dat de cloud de nieuwe standaard wordt voor BI. Veel partijen, waaronder Microsoft, bieden oplossingen aan voor dataopslag en -verwerking die niet beschikbaar zijn in traditionele omgevingen. Met de sterke groei van data en bronnen lijkt een uitweg richting cloud onvermijdelijk.

Het bovenstaande is maar een deel van het verhaal. Er is een revolutie gaande binnen het BI-domein. Voor datagovernance en -manipulatie komen steeds betere tools beschikbaar. De functionaliteit van bestaande BI-pakketten wordt steeds rijker. Wij zien in onze BI & Analytics Guide™2024, die de markt op de voet bijhoudt, dat de tools functioneel steeds rijker worden. En ook zien we dat nieuwe aanbieders de traditionele aanbieders vaak met succes uitdagen.

Rollen gerelateerd aan de BI-architect

Data architect
Data analist
IT manager
BI consultant

Over welke skills en kennis moet een BI-architect beschikken?

Er wordt veel gevraagd van de kennis en vaardigheden van een Business Intelligence architect. Om een goede architectuur te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de architect kennis heeft van de laatste ontwikkelingen op zijn vakgebied. Maar vooral dat hij deze kan vertalen naar de praktijk van zijn of haar eigen organisatie. De belangrijkste vaardigheden die hij vandaag de dag moet bezitten zijn de volgende:

 • Hij moet lange termijn doelen van de organisatie kunnen vertalen in een toekomstbestendige BI-architectuur.
 • Belangrijk is dat hij creatief en eigenzinnig is en dat hij daarbij zijn ideeën goed voor het voetlicht kan brengen bij alle belanghebbenden.
 • Hij moet goed in staat zijn om, met praktische en conceptuele argumenten, de gekozen architectuur te verdedigen binnen de eigen organisatie.
 • Hij moet kennis hebben van en ervaring hebben met de nieuwste ontwikkelingen op BI-gebied zoals Big Data en het ontwikkelen van algoritmes.
 • Hij moet ontwikkelingen als data governance en privacyeisen goed kunnen ondersteunen met de huidige architectuur. Denk hierbij aan Privacy by design.
 • Maar vooral moet hij weerstand kunnen bieden aan de korte termijn gerichte doelstellingen van andere personen in een organisatie. En weerstand bieden zonder dat dit tot hoogoplopende conflicten leidt. Denk hierbij vooral aan projectleiders.

Dit zijn natuurlijk niet alle factoren. Het voornaamste is dat de BI-architect enerzijds standvastig is als het om BI-architectuurkeuzes gaat. Hij of zij moet niet achter de laatste hype aanlopen. Anderzijds moet hij of zij de ontwikkeling van de business niet in de weg lopen met architectuurregels en keuzes. De BI-architect moet een denker zijn die de organisatie helpt en niet een politieagent die de regels afdwingt. Dit is een lastige balans en het is vaak ‘op eieren lopen’. Maar alleen zo voegt de BI-architect de meeste waarde toe aan jouw organisatie.

Wil je een Business Intelligence-architect inhuren?

Overal heb je mogelijkheden om BI-architecten in te huren. Maar bij de Passionned Group werken we alleen met zeer ervaren BI-architecten. Architecten die in staat zijn toekomstbestendige architecturen te ontwikkelen en daarover goed kunnen communiceren met iedereen in de organisatie. Onze unieke formule stelt ons in staat om snel een ervaren BI-architect aan je voor te stellen.

Wanneer je bij ons een aanvraag doet dan nemen wij vaak binnen 24 uur contact met je op. Wij maken dan een zo helder mogelijk profiel van de BI-architect die je zoekt voor je organisatie. We kijken natuurlijk ook voor welke uitdagingen je wordt gesteld op BI-gebied.

Na aanscherping van de vraag stellen we vaak twee kandidaten aan je voor. Wanneer de keuze is gevallen op een van onze kandidaten, dan kan het proces binnen 2 dagen worden afgerond. De juiste BI-Architect kan dan snel in jouw organisatie van start.

stuur je aanvraag in

De extra’s wanneer je een BI-architect via ons inhuurt

Al onze BI-architecten zijn zeer ervaren op het gebied van business analytics & Big Data. Daarnaast zijn ze communicatief sterk. Zij streven ernaar om architecturen en oplossingen te ontwikkelen die jouw organisatie de volgende stap laten zetten naar een meer datagedreven organisatie.

Passionned Group volgt al meer dan 10 jaar het BI-domein op de voet. We doen continu onafhankelijk onderzoek op dit terrein en publiceren de resultaten daarvan in onze eigen kennisbank. Ook schrijven we regelmatig over nieuwe ontwikkelingen op BI-gebied. Deze kennisbank voor Analytics en ook al het andere onderzoeksmateriaal staan ter beschikking van jouw organisatie.

Passionned Group is 100% onafhankelijk. Daardoor kunnen wij je een volledig onafhankelijk en objectief advies geven. De BI-architect kan altijd terugvallen op andere senior-consultants die op de diverse gebieden ruime ervaring meebrengen. Of het nu gaat om ETL tooling, BI-oplossingen of hoe om te gaan met Big Data in een organisatie.

Hoe word je een goede BI-architect?

Ontwikkelingen op het gebied van BI gaan erg snel en vragen om nieuwe inzichten en vaardigheden. De Passionned Academy helpt ook (toekomstige) BI-architecten deze kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Denk aan opleidingen als Master of Data Science en de Big Data Analytics opleiding.

Vanzelfsprekend zijn er nog allerlei andere opleidingsmogelijkheden. Wil je hier meer over weten, vraag dan brochures aan van onze trainingen voor datagedreven werken en Data Analytics. Je kunt ook terecht bij onze kennisbank of bestel een van onze boeken die dieper ingaan op het vakgebied Business Analytics.

Wil je liever persoonlijk advies dan kan dat natuurlijk ook. Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Ben je een BI architect en zoek je werk?

Vacature BI architectPassionned Group is voor haar klanten regelmatig op zoek naar ervaren (interim) BI-architecten. Ben je zo’n kandidaat en ben je misschien toe aan iets anders? Dan nodigen we je graag uit voor een gesprek. Spreekt Passionned Group je aan en wil je ons beter leren kennen, laat dan hier jouw contactgegevens achter.

Blijf je nog met vragen zitten?

Heb je nog vragen rondom inhuur van een BI-architect of wil je zelf je kennis vergroten maar weet je nog niet precies hoe? Of heb je misschien een meer algemene vraag over Business Intelligence of Data Science, neem dan gerust contact met ons op.

Over Passionned Group

Logo Passionned Group, de specialist in de inhuur van Business Intelligence architectenDe Passionned Group is een 100% onafhankelijk consultingbedrijf dat volledig gespecialiseerd is in Business Intelligence & Data Analytics. Onze ervaren BI-architecten helpen organisaties slimmer & meer datagedreven te werken. Om het jaar reiken wij de Dutch BI & Data Science Award™ uit aan de Slimste organisatie van Nederland.

Neem contact met ons op

Onze BI-architecten

» Bekijk alle experts

Bekijk het PDCA-handboek 'Datacratisch werken'

Productafbeelding van het PDCA-handboek 'Datacratisch werken'

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding Data Architect
Data Architect
Uitgelichte afbeelding Business Intelligence moet flexibeler, sneller en goedkoper
Business Intelligence moet flexibeler, sneller en goedkoper
Uitgelichte afbeelding Business Intelligence tools
Business Intelligence tools

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met BI, Big Data & datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Rick Van der Linden - senior BI architectir. RICK VAN DER LINDENsenior BI architect

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring