De intelligente, datagedreven organisatie (8e druk) - Heel interessant, duidelijk en leerzaam boek!

Interim data engineer inhuren: taken, competenties en skills

Foto Thomas Abramse MSc
Auteur: Thomas Abramse MSc
Senior consultant Data Engineering
Inhoudsopgave

Een data engineer is een onmisbare schakel in intelligente, datagedreven organisaties. Hij of zij is de architect van de data-infrastructuur. Data engineers ontwerpen en bouwen databases, data pipelines en datawarehouses. Zo zorgen zij dat data snel, efficiënt en veilig wordt verwerkt. De data engineer is de bouwer én bewaker van de fundamenten waarop organisaties datagedreven beslissingen nemen. Hij maakt de data bruikbaar voor data-analisten en data scientists. Door gebruik te maken van technologie en programmeertalen zorgt de data engineer ervoor dat alle systemen op operationeel niveau soepel draaien. In dit artikel gaan we dieper in op de taken en competenties van een data engineer. Wat maakt iemand tot een goede data engineer? In welke processen kan een data engineer waarde toevoegen? En wat is eigenlijk het verschil tussen een data engineer en een data scientist?

Wat is een data engineer?

Een data engineer is verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van de data-infrastructuur. Hij of zij is het centrale aanspreekpunt voor de systemen die het verzamelen, opslaan, verwerken en analyseren van data mogelijk maken. Een data engineer werkt intensief samen met data scientists, data-analisten en andere belanghebbenden. In teamverband zorgen deze functionarissen ervoor dat de datapijplijnen en gegevensstromen efficiënt, schaalbaar en betrouwbaar zijn.

Data engineers kennen Python, SQL en Scala op hun duimpje. Maar met de opkomst van big data en cloud computing moeten ze tegenwoordig meer in hun mars hebben. Een moderne data engineer heeft ook een visie op de nieuwste technologieën zoals Apache Hadoop, Spark en cloudplatforms als AWS of Azure, ChatGPT enzovoorts.

Een data engineer voegt waarde toe doordat hij of zij ervoor zorgt dat de data goed gestructureerd, opgeschoond en op het juiste moment beschikbaar is voor de analyse. Dankzij het pionierswerk van de data engineer kunnen organisaties voortaan datagestuurde beslissingen nemen. Tegelijkertijd krijgen managers waardevolle inzichten “in de schoot geworpen”, waardoor de waarde van de “data assets” van je organisatie aanzienlijk toeneemt.

Wat zijn de taken van een data engineer?

Data engineeringDe belangrijkste taken van een data engineer zijn:

 1. Ontwikkeling van data-pijplijnen. Data engineers zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen en ontwikkelen van robuuste en efficiënte data pipelines. Hierbij halen ze data uit verschillende bronnen en zetten deze om in een geschikt formaat. Vervolgens wordt de data geladen en opgeslagen in storagesystemen of datawarehouses. Zo zorgt de data engineer voor een soepele stroom van gegevens door de hele pijplijn. De data engineer staat borg voor de datakwaliteit, data-integratie en gegevensopschoning.
 2. Beheer van de data-infrastructuur. Data engineers bouwen en onderhouden de infrastructuur die nodig is om grote hoeveelheden (big) data op te slaan en te verwerken. Ook het opzetten en configureren van databases, data lakes en gedistribueerde computersystemen behoren tot het takenpakket. Data engineers optimaliseren de procedures en mechanismen voor het opslaan en ophalen van gegevens en implementeren beveiligingsmaatregelen. Ook bewaken ze de systeemprestaties om schaalbaarheid en betrouwbaarheid te garanderen.
 3. Datamodellering. Data engineers werken samen met data scientists en analisten om hun data-eisen te begrijpen en passende datamodellen te ontwerpen. Zij definiëren de structuur, relaties en beperkingen om data effectief te organiseren. Door efficiënte datastructuren te implementeren, maken zij soepele query- en analyseprocessen mogelijk.
 4. Data governance en beveiliging. Data engineers spelen een cruciale rol bij het waarborgen van data governance en beveiliging. Zij treffen maatregelen om gevoelige gegevens te beschermen, stellen toegangscontroles in en bewaken het gebruik van gegevens. Ze houden zich hierbij aan de regelgeving inzake privacybescherming en sectorstandaarden om de integriteit en vertrouwelijkheid van data te handhaven.
 5. Samenwerking en communicatie. Data engineers werken nauw samen met verschillende belanghebbenden, waaronder data scientists, analisten en zakelijke gebruikers. Ze werken samen om de informatiebehoeften te begrijpen, bieden technische ondersteuning en vertalen zakelijke behoeften naar technische oplossingen. Effectieve communicatie en teamwerk zijn essentieel voor de data engineer om zijn of haar werk af te stemmen op de SMART doelen van de organisatie.

Samenvattend zijn data-engineers verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van een robuuste data-infrastructuur. Ze maken een efficiënte dataverwerking en -analyse mogelijk. Zo stellen zij organisaties in staat om hun data-assets effectief te benutten.

Neem contact op

Over welke competenties en skills moet een data engineer beschikken?

Een data engineer beschikt over een aantal specifieke competenties en vaardigheden die sterk kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie. Hier volgen enkele van de belangrijkste:

 1. Inzicht in data architectuur. Een data engineer heeft een goed inzicht in de principes van data architectuur. Het ontwerpen en ontwikkelen van schaalbare en efficiënte data pipelines, data warehouses en data lakes is hierbij cruciaal. De data engineer is in staat om zijn of haar kennis van datamodellering, databaseontwerp en gedistribueerde systemen ook toe te passen.
 2. Programmeervaardigheden. Een goede beheersing van de programmeertalen zoals Python, Java of Scala is essentieel voor data engineering. De data engineer moet dan ook efficiënt en schone code kunnen schrijven. De data engineer is bekend met de frameworks en bibliotheken die vaak worden gebruikt binnen het zogenoemde data engineering ecosysteem, zoals Apache Spark, Apache Kafka, of Apache Airflow.
 3. Ervaring met data-integratie en ETL. Extract, Transform, Load (ETL) is een fundamenteel onderdeel van data engineering. Een data engineer moet een goed begrip hebben van dataintegratietechnieken en tools om data uit verschillende bronnen te extraheren, te transformeren naar een bruikbaar formaat, en te laden in systemen voor dataopslag.
 4. Expertise op het gebied van datawarehousing. De data engineer is bekend met de belangrijkste data warehousing concepten en technologieën zoals SQL en relationele databases. Denk hierbij met name aan PostgreSQL of MySQL, zoals Amazon Redshift of Google BigQuery. Inzicht in data partitionering, indexering en query-optimalisatie is belangrijk voor het efficiënt ophalen van gegevens.
 5. Kennis van bigdatatechnologie. Data engineers werken vaak met grootschalige datasets, dus kennis van bigdatatechnologieën en platforms is belangrijk. Bekendheid met frameworks als Apache Hadoop en Apache Spark en gedistribueerde bestandssystemen als HDFS, is waardevol voor het verwerken en analyseren van big data.
 6. Kennis en ervaring met Cloud Platforms. Cloud computing platforms, zoals Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, of Google Cloud Platform (GCP), worden veel gebruikt door data engineers. Inzicht in clouddiensten zoals AWS S3, AWS Glue, Azure Data Factory of GCP BigQuery is daarom essentieel voor het bouwen van schaalbare en kosteneffectieve dataoplossingen.
 7. Inzicht in datakwaliteit en governance. Het waarborgen van datakwaliteit, -integriteit en -governance is een cruciale verantwoordelijkheid van data engineers. Inzicht in datavalidatietechnieken, data cleansing, en het implementeren van datakwaliteitskaders is daarom belangrijk om de nauwkeurigheid en consistentie van data te behouden.
 8. Bereidheid tot samenwerking en communicatieve vaardigheden. Data engineering vereist het werken in multidisciplinaire teams en samenwerken met data scientists, analisten en business stakeholders. Sterke communicatie- en samenwerkingsvaardigheden zijn daarom nodig om de eisen van de business te begrijpen, deze te vertalen naar technische oplossingen en complexe concepten effectief over te brengen.
 9. Probleemoplossend vermogen. Data engineering projecten kunnen complexe uitdagingen en technische problemen met zich meebrengen. Data engineers moeten in staat zijn om problemen te analyseren, knelpunten te identificeren en problemen snel en efficiënt op te lossen.
 10. Een leven lang leren. Het gebied van data engineering ontwikkelt zich voortdurend met nieuwe technologieën en best practices. Een mentaliteit van voortdurend leren, op de hoogte blijven van trends in de sector en openstaan voor het verwerven van nieuwe vaardigheden en kennis zijn daarom essentieel voor het succes van de data engineer op lange termijn.

Realiseer je dat deze lijst niet volledig en aan verandering onderhevig is.

Verschil data scientist en data engineer

De rollen van een data engineer en een data scientist zijn verschillend maar zijn wel complementair. Hieronder geven we de belangrijkste verschillen tussen de twee functies weer aan de hand van drie aspecten: focus, vaardigheden en taken.

Wat doet een Data Engineer?

 • Focus: data engineers zijn verantwoordelijk voor het bouwen en onderhouden van de infrastructuur en systemen die nodig zijn om data-analyse mogelijk te maken. Hun focus ligt op het ontwerpen, ontwikkelen en optimaliseren van datapijplijnen, databases en datawarehouses om efficiënte gegevensverwerking en -opslag te garanderen.
 • Vaardigheden: data engineers beschikken over sterke programmeer- en databasevaardigheden. Ze zijn bedreven in talen als Python, SQL en technologieën als Hadoop, Spark en cloudplatforms. Ze hebben expertise in data-integratie, data cleansing en data pipeline-ontwikkeling.
 • Taken: data engineers behandelen de zogenoemde data ingestion (het importeren van grote hoeveelheden data), transformatie en opslagprocessen. Ze bouwen datapijplijnen om gegevens uit verschillende bronnen te halen, deze te transformeren naar een bruikbaar formaat en ze in databanken of datawarehouses te laden. Zij optimaliseren de gegevensinfrastructuur voor prestaties, schaalbaarheid en betrouwbaarheid.

Wat doet een Data Scientist?

 • Focus: data scientists werken voornamelijk met data om inzichten te verwerven, voorspellende modellen te bouwen en datagestuurde beslissingen te nemen. Hun hoofddoel is het ontdekken van patronen, trends en relaties in data om complexe bedrijfsproblemen op te lossen.
 • Vaardigheden: data scientists beschikken over sterke vaardigheden op het gebied van statistische analyse-, machine learning– en datamodellering. Ze zijn bedreven in programmeertalen als Python of R en gebruiken tools als TensorFlow of scikit-learn voor analyse- en modelleringstaken. Ze begrijpen statistische concepten en algoritmen.
 • Taken: data scientists verkennen en visualiseren gegevens, voeren geavanceerde analyses uit, ontwikkelen en trainen machinelearningmodellen en evalueren de prestaties van modellen. Zij werken vaak met ongestructureerde en “rommelige” data. Data scientists zijn in staat om te experimenteren, doen aan algoritme-ontwikkeling en statistische inferentie, oftewel het generaliseren van waarnemingen, kenmerken, eigenschappen uit steekproeven naar de gehele populatie. Inferentiële vaardigheden zijn vaardigheden waarmee je afleidingen kan maken, met andere woorden of je “tussen de regels door kan lezen”.

Meer informatie over de Data Scientist

Kortom, data scientists richten zich op het afleiden van inzichten en het bouwen van modellen met behulp van data, terwijl data engineers zich richten op het ontwerpen en onderhouden van de infrastructuur en systemen die data-analyse mogelijk maken. Beide rollen werken nauw samen, waarbij data engineers zorgen voor de noodzakelijke data-infrastructuur en pipelines waarmee data scientists kunnen werken.

Data engineer inhuren

Een data engineer inhuren verloopt bij Passionned Group via een vaste, beproefde procedure. Na de opdrachtverstrekking begint de intake met het opstellen van een profielschets en het definiëren van de vereisten voor de data engineer rol. De noodzakelijke vaardigheden, ervaring en kwalificaties worden nader bepaald. De consultants gaan actief op zoek naar potentiële kandidaten via hun bestaande netwerk en door job postings te plaatsen op socialmediakanalen. Passionned Group beoordeelt de ontvangen cv’s en stelt een shortlist op van kandidaten die aan de belangrijkste criteria voldoen. Er worden afspraken gemaakt voor kennismakingsgesprekken bij de opdrachtgever.

Hoe past de data engineer in het totale plaatje?

Wil jij ook bouwen aan een toekomstbestendige, datagedreven organisatie, dan is de functie van data engineer onmisbaar. Hij of zij is een belangrijke verbindende schakel die ervoor zorgt dat data-analisten en data scientists kunnen vertrouwen op de data-infrastructuur. Wil je weten hoe je al deze disciplines goed op elkaar afstemt of heb je andere vragen over data engineering, neem dan contact op met een van onze data consultants voor een objectief advies.

Over Passionned Group

Logo Passionned Group, de specialist in Data EngineeringPassionned Group is dé specialist voor de inhuur van data engineers. Onze data consultants helpen organisaties naar een datagedreven toekomst. Als je een freelance data engineer via ons platform inhuurt, weet je zeker dat hij of zij is gespecialiseerd in het opstellen van een robuuste data architectuur. Om het jaar organiseren wij de Dutch BI & Data Science Award™.

Neem contact met ons op

Bekijk het PDCA-handboek 'Datacratisch werken'

Productafbeelding van het PDCA-handboek 'Datacratisch werken'

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding Oracle BI & Analytics
Oracle BI & Analytics
Uitgelichte afbeelding SAP BI & Analytics
SAP BI & Analytics
Uitgelichte afbeelding TIBCO BI & Analytics
TIBCO BI & Analytics

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Thomas Abramse - Senior consultant Data EngineeringTHOMAS ABRAMSE MScSenior consultant Data Engineering

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring