Blog over de I/O | Succes met analytics

Intelligente, datagedreven organisaties: pagina 5 van 7


Blog over Intelligente, datagedreven organisaties: pagina 5 van 7
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

Dit is de blog van de consultants van Passionned Group over intelligente, datagedreven organisaties. Wij schrijven hier over allround vision & strategie, analytics & BI, agility en continu verbeteren. Verder kun je hier meer te weten komen over onze events, people en de verkiezing van de Slimste organisatie van Nederland.

Je kunt natuurlijk ook direct ons boek ‘De intelligente organisatie’ bestellen.

Gemeente Den Haag verbetert met ‘schilconcept’

Al een aantal jaren ondersteunt Passionned Group de gemeente Den Haag op het gebied van  bedrijfs-  en informatieanalyse, projectmanagement en  Enterprise Architectuur. Dit heeft geresulteerd in een flink aantal verbeteringen in bedrijfsprocessen en IT-systemen.

Passionned Group-partner Henny van Doorn vertelt: “In eerste instantie werden we gevraagd te helpen bij het stroomlijnen van de dienstverlening op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) binnen de dienst SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Dit heeft onder meer geleid tot verbeteringen in de verwerking van de declaraties van aanbieders van thuiszorg.”

Tweedaagse BI Masterclasses wereldwijd succes

Onlangs keerde Daan van Beek terug uit Singapore, waar hij op drie verschillende locaties een tweedaagse Business Intelligence Masterclass presenteerde. “Zo’n twee jaar geleden benaderde iemand mij via LinkedIn of ik interesse had om een BI-training te geven in Zuidoost-Azië.,” vertelt hij. “Dat wilde ik graag eens proberen.

Uit het materiaal van onze bekende driedaagse BI-training stelde ik een tweedaagse BI Masterclass samen. Het werd een groot succes: de belangstelling in Singapore overtrof die eerste keer zelfs het maximale aantal deelnemers van 15.”

BI-opleiding van Passionned is absoluut aan te bevelen!

Nico de Jonge is Business Consultant bij ABN AMRO Lease. Enige tijd terug volgde hij de driedaagse Business Intelligence opleiding van Passionned Group.

“In mijn werk heb ik veel te maken met financiële data” vertelt hij. “Ik wilde voor mezelf graag weten wat er op dit moment allemaal gebeurt in de wereld van Business Intelligence en wat er te koop is. Ik zocht een stuk theoretische onderbouwing, maar dan wel met een praktische inslag. Bovendien biedt het volgen van een driedaagse opleiding de mogelijkheid met collega’s van andere bedrijven van gedachten te wisselen.”

De 5 Grootste Trends in Business Intelligence in 2013

Als toonaangevende Business Intelligence-consultants is ons gevraagd wat in 2013 de belangrijkste trends in de Business Intelligence-markt zullen zijn. Deze trends vloeien voort uit ons uitgebreide leveranciersonderzoek naar Business Intelligence tools en de discussies die wij met onze klanten hebben over hun prioriteiten op het gebied van Business Intelligence en wat dat tot een succes maakt. Dit zijn volgens Passionned Group de 5 grootste Business Intelligence-trends voor 2013:

Business Intelligence op zak

Mobile Business Intelligence heeft een grote vlucht genomen. Marktonderzoeksbureaus schatten in dat in 2013 één derde van de Business Intelligence functionaliteit mobiel wordt benaderd. Uit eigen onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Business Intelligence leveranciers een app aanbiedt op de smartphone of tablet. In de nieuwe editie van het Business Intelligence Tools Survey wordt ruimschoots aandacht besteedt aan de mobiele functionaliteiten van Business Intelligence tools. Maar liefst 24 nieuwe vragen zijn op het vlak van mobile Business Intelligence toegevoegd aan deze 100 procent leveranciersonafhankelijk survey.

Sterke correlatie BI-volwassenheid & betere prestaties

Business Intelligence wil niet alleen de organisatie beter begrijpen, maar heeft veel grotere ambities: verbeteren en innoveren.

Niveau 1 – begrijpen: laat zien wat de huidige gang van zaken is in een organisatie, bijvoorbeeld door de doorlooptijden en de klachten nauwgezet te monitoren. Hierdoor krijg je meer inzicht in de bedrijfsvoering en de verbanden tussen de diverse processen.
Niveau 2 – coördineren: Hierdoor kan je organisatie beter coördineren en wellicht taken beter of tegen minder kosten (gaan) uitvoeren.

De Business Intelligence kloof

Het gevolg van allerlei ontwikkelingen is dat de beschikbare tijd die managers en medewerkers hebben om goede beslissingen te nemen sterk aan het afnemen is, dit terwijl de complexiteit van beslissingen toeneemt. Bovendien neemt de hoeveelheid data – die nodig is om goede beslissingen te nemen – zo goed als exponentieel toe*. Die twee factoren, beslissingstijd en hoeveelheid data, zijn elkaars opponenten. Wat de Business Intelligence kloof wil weergeven is dat ze steeds verder van elkaar verwijderd raken als een organisatie niets zou doen.

Business Intelligence tool kiezen?

U wilt een Business Intelligence (BI) tool kiezen maar u weet niet precies waarmee te starten. In het overzicht van Business Intelligence tools vindt u de belangrijkste leveranciers en tools terug, maar hoe goed zijn deze oplossingen eigenlijk? En waarin verschillen ze? En welke heeft uw organisatie nodig?

Daar komt u achter door uw (toekomstige) gebruikers te vragen wat ze belangrijk vinden op het vlak van rapportage, dashboarding, performance management, analyse en OLAP. En door te vragen welke functionaliteit ze echt belangrijk vinden. Op die manier komen de belangrijkste selectiecriteria vanuit de gebruikerskant boven tafel. Bijvoorbeeld dat rapporten via de smartphone of tablet bekeken moeten kunnen worden, oftewel mobile Business Intelligence.

Leo Kerklaan en Patrick Nelissen nieuw bij Passionned Group

Per 1 oktober 2012 mag de Passionned Group twee nieuwe partners verwelkomen: mr. Leo Kerklaan en Patrick Nelissen. Leo Kerklaan (1948) is zoals hij dat zelf zegt “een klassieke organisatieadviseur.” Hij verdiende ruimschoots zijn sporen bij diverse grote adviesbureaus, zoals het voormalige Van Dien & Co en de Holland Consulting Group, waar hij 20 jaar vennoot was met als specialisatie kwaliteit en het managen van bedrijfsprestaties. “Er zijn twee dingen die samenkwamen en die ervoor gezorgd hebben dat ik me bij de Passionned Group heb aangesloten” zegt Leo.

“Feedback is the breakfast of champions”

Het landelijk onderzoek naar verbetermethoden zoals de PDCA cyclus & de financiële performance van organisaties is onlangs door Passionned met succes afgerond. De bevindingen die dit onderzoek opleverde zijn ronduit indrukwekkend en verrassend.

Organisaties met een bedrijfscultuur waar feedback een belangrijk onderdeel van uitmaakt presteren financieel substantieel beter
Organisaties die elke dag continu (leren) verbeteren behalen veel betere financiële resultaten

Supply Chain Innovatie & Business Intelligence

Op het drukbezochte Supply Chain Innovations event in Antwerpen gaf managing director Daan van Beek onlangs een lezing over de toegevoegde waarde van Business Intelligence in de supply chain.

Allereerst werd stilgestaan bij de vier grootste beloften van Business Intelligence:

Krachtige beslissingen kunnen nemen gebaseerd op harde feiten;
Competitief voordeel creëren op basis van diepgaande inzichten;

Stop met rapporteren, verstrek inzichten

Business Intelligence (BI) wordt steevast gedefinieerd als een manier om ‘de juiste informatie in de juiste vorm op het juiste moment bij de juiste persoon te brengen’. Dat is vier keer “in de roos”, maar wel erg makkelijk en vaag geformuleerd. Door het daadwerkelijk toepassen van deze definitie krijgt informatie pas zeggingskracht en relevantie voor de eindgebruiker.

Bij de praktische vertaling blijkt ook pas hoe complex het implementeren van de combinatie is: de hoeveelheid mogelijke varianten is namelijk erg groot. Per indicator (I) moet je immers kijken naar de vorm (V) waarin je deze moet presenteren, afhankelijk per persoon (P) en tijd (T). Met twintig indicatoren en honderd gebruikers en drie verschillende lay-outs verschijnen er zo al 6.000 mogelijkheden, nog afgezien van de factor tijd (IxVxPxT).

Moeten er nog managers zijn? Interview in De Standaard

Onlangs verscheen in de zaterdageditie van de Belgische krant De Standaard, een artikel over het nut en de rol van managers. Als voorbeeld wordt Buurtzorg Nederland genoemd, die in de race is voor de titel van De Slimste organisatie van Nederland 2012. Een organisatie met 4.700 werknemers die geen managers en geen hr-afdeling heeft. Het concept: zelfsturende teams die worden begeleidt door ongeveer 25 coaches/backoffice medewerkers.

Buurtzorg, Coolblue en Hypotheekshop genomineerd

Na een spannende auditieronde en een grondige analyse zijn retailer Coolblue, Buurtzorg Nederland en De Hypotheekshop door de vakjury genomineerd voor de titel ‘Slimste organisatie van Nederland 2012’. De drie genomineerden dingen mee naar de bekende en prestigieuze Dutch Business Intelligence Award, een door beeldend kunstenaar Bert Denneman ontworpen trofee, met een jagende uil in glas geholograveerd.

Nog 6 organisaties in de race voor titel ‘Slimste organisatie’

Coolblue, Quion, Buurtzorg Nederland, De Hypotheekshop, UWV Klant & Service en Berendsen Textiel

De strijd om de titel ‘Slimste organisatie van Nederland’ nadert zijn ontknoping. Na een grondige selectieprocedure zijn er nog zes organisaties in de race voor de landstitel ‘Slimste organisatie van Nederland’: Coolblue, Buurtzorg Nederland, De Hypotheekshop, Quion Groep, UWV Divisie Klant & Service en Berendsen Textiel.

Welke kenmerken hebben intelligente organisaties?

De titel doet mogelijk de wenkbrauwen fronsen. Organisaties die intelligent zijn? Bestaan ze? En wat is het nut dan dat een organisatie heel slim is? Het antwoord is simpel: intelligente organisaties presteren over de hele linie beter. Zij boeken meer winst, hebben meer tevreden klanten, managen hun werkvoorraden beter en zijn succesvoller met innovatie. Dit blijkt uit een grootschalige studie van Passionned Group onder bijna tweehonderdzesenzestig bedrijven met meer dan tweehonderdvijftig medewerkers.

Zet gedrag op de business intelligence agenda

Business Intelligence zorgt dat de juiste informatie bij de juiste persoon in de juiste vorm op het juiste moment terecht komt. Althans, dat beoogt het vakgebied te bieden. Als dat lukt, dan is er al veel gewonnen. Echter, het echte werk moet dan nog beginnen: de beïnvloeding van het gedrag van klanten, managers en medewerkers op basis van essentiële informatie en inzichten. Alleen als dat lukt, mogen we spreken van succesvolle Business Intelligence.

Een slimmere organisatie bouwen met rolgebaseerde portals

Hoe kunt u meer grip krijgen op de bedrijfsprocessen en uw onderneming omtoveren naar een organisatie waarbij de klant centraal staat? Het idee van de rolgebaseerde portals kan u op andere gedachten brengen en een frisse kijk geven op uw organisatie.

Tegenwoordig is het voor elke onderneming belangrijk om de klant centraal te stellen. Het draait erom dat ondernemingen goed luisteren naar de klant, begrijpen wat de klant nodig heeft en de klant snel op zijn wenken bedient. Het is de wens van alle ondernemingen, zowel profit als non-profit, om daarin te excelleren en zich hierdoor te onderscheiden van de concurrentie.

Had intelligente organisatie stokje gestoken voor kredietcrisis?

De vraag die ons de laatste tijd steeds vaker wordt gesteld: ‘Had een intelligente organisatie de kredietcrisis, en de gevolgen ervan kunnen voorkomen?’ In dit artikel verkennen wij waar en hoe de kredietcrisis is begonnen, de gevolgen ervan en de kenmerken van een intelligente organisatie die daarbij een rol zouden kunnen spelen. Tot slot geven we een aantal opties hoe je met concepten uit de intelligente organisatie de huidige gevolgen kunt beperken, en zelfs kansen kunt benutten. Ook al heb je geen business intelligence (BI) systeem.

Rabobank Nederland wint CRM Award

De inzending van Rabobank Nederland betreft een omvangrijk CRM programma dat uiteindelijk alle lokale banken en haar medewerkers raakt.

In een coöperatieve organisatie waar de betrokkenheid van de lokale bank bij de klant en de omgeving en continuïteit als vanouds hoog in het vaandel staan, heeft het CRM programma tot doel de 162 lokale banken het multichannel klantsysteem te laten adopteren. Centrale innovaties op het gebied van bijvoorbeeld mobiele bankdiensten en de customer intelligence vinden daardoor hun weg naar de lokale banken.

Tooling = fooling? Niet met een BI Toolselectie

De wereld om u heen verandert. Uw organisatie verandert. De eisen die de organisatie stelt aan managementinformatie, verandert ook. Op een bepaald moment realiseert u zich dat met de huidige middelen hier niet op ingespeeld kan worden. U heeft behoefte aan nieuwe, modernere instrumenten. U bent op zoek naar nieuwe Business Intelligence tools. Maar waar moet die tool dan aan voldoen? Een rondje door de organisatie leert dat de wensen nogal uiteenlopen. Afhankelijk van hun rol in de organisatie, stellen medewerkers verschillende eisen. U vraagt zich af of er wel tools zijn die aan al deze eisen voldoen.

Een waardevol boek dat nieuwsgierig maakt

“Daan van Beek pleit ervoor dat we met man en macht sturen naar een overheid die intelligenter is dan ze nu is. Uiteindelijk zullen we zonder ongelukken op onze bestemming moeten aankomen aldus de auteur. Kleine ongelukjes daargelaten lijkt me, want die zorgen er juist voor dat we leren van onze fouten en ongelukjes. De auteur wil met ‘Sturen naar een intelligent overheid’ de dienstverlening aan inwoners en bedrijven substantieel verbeteren. Hierbij richt hij zich in dit boek op producten als een bouwvergunning, uittreksel, toekennen van een uitkering en dergelijke. Dit boek is mede tot stand gekomen door de hulp van diverse overheidsmanagers, zoals onder andere Arre Zuurmond (hoogleraar TU Delft) en Annemarie Jorritsma (burgemeester van Almere).

Rolgebaseerd rapporteren, een kwestie van autorisatie?

In onze dagelijkse (advies)praktijk komen we steeds vaker de expliciete wens tegen om afhankelijk van de rol van een persoon of een groep personen bepaalde informatie wel of niet beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld bij de keuze voor een nieuw informatiesysteem en dan met name voor Business Intelligence-tools, wegen de (on)mogelijkheden van het rolgebaseerd autoriseren steeds zwaarder.

De belangrijkste oorzaak mijns inziens is het feit dat organisaties hun informatiesystemen openstellen voor externe gebruikers. Denk hierbij aan het openstellen van informatie voor partners zoals klanten en leveranciers. Het gaat hier in veel gevallen over grote groepen gebruikers die worden toegevoegd aan de gebruikerspopulatie. Deze ontwikkeling dwingt de organisatie tot afbakenen en afschermen. Rolgebaseerd rapporteren wordt daardoor eerder een eis dan een wens. Ook worden bedrijven vaak door hun accountant aangespoord om autorisatieprofielen van hun organisatie te tonen.

De heilige graal van Business Intelligence

We zijn al jaren op zoek naar de heilige graal van Business Intelligence, ofwel wat maakt een organisatie nu echt slim én dat men goede resultaten kan boeken. Hoe kunnen we die graal vinden, en gebruiken en inpassen in Business Intelligence projecten? Het laatste is niet onbelangrijk. Hierdoor kunnen de doelstellingen en deliverables van een project drastisch wijzigen.

In plaats van dat we mikken op een werkende rapportageomgeving die meerdere bronnen ontsluit, kiezen we voor een ander ambitieniveau waar we proberen zeker te stellen dat relevante informatie wordt of kan worden gebruikt voor prestatieverbetering. Maar ook de organisatie van Business Intelligence krijgt te maken met een ander niveau van functioneren. Het is leuk om de heilige graal te vinden en te houden, er iets mee kunnen en doen is van belang. Hieronder treft u een samenvatting aan van het artikel in het nieuwste jaarboek Business Intelligence en performance management. Wilt u precies weten hoe het zit met de heilige graal van Business Intelligence? Bestel dan nu het jaarboek.

9 tips voor Performance Management in de publieke sector

In de Nationaal Business Intelligence Survey behaald de publieke sector de laagste score van alle sectoren. Interessant is dan om te weten wat het bedrijfsleven echt anders doet dan de publieke sector. Waar liggen de mogelijkheden voor verbetering binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg? En hoe groot is de ruimte voor verbetering eigenlijk gezien de wettelijke kaders en regelgeving? Of vormen deze nauwelijks een belemmering?

Quote van Jort Kelder: “Ahold is de slimste”

In de media is de afgelopen maand veel aandacht geweest voor de Business Intelligence Awards en de winnaars. Quote, het blad waar Jort Kelder tot 2007 hoofdredacteur van was, heeft een bericht opgenomen met ‘Ahold is de slimste’, het AD meldt dat Albert Heijn de slimste organisatie van Nederland is en het Brabants Nieuwsblad zet Kin Machinebouw in het zonnetje met ‘KIN in Rijen op één na slimste’.

Minder datawarehouse, hoger rendement

Afgelopen maanden heeft advies- en onderzoeksbureau Passionned Group voor de derde maal het Nationaal BI Survey uitgevoerd. Door de jaren heen zijn ruim vierhonderd managers gevraagd naar hun BI organisatie, technologie, IT & processen en de daaruit voortvloeiende resultaten.

Hieruit komt een ontnuchterend beeld naar voren… er wordt veel teveel verwacht van het nut van een enterprise datawarehouse en bijbehorende technologie.

Grootgrutter Ahold ‘slimste organisatie’ van 2008

Amersfoort, 2 april 2008 – De uitreiking van de Business Intelligence Awards, een prestigieuze prijs voor de ‘slimste organisatie’ van Nederland, vond dit jaar plaats op het BI Event & CareerDay van 1 april jl. op de Technische Universiteit Delft. Op dit evenement won Ahold de Dutch BI & Data Science Award en sleepten ProRail, DSM Innovation en Kin Machinebouw de overige prijzen in de wacht.

KPN Mobiel en CFI slimste organisaties van Nederland

Utrecht, 20 maart 2006 – KPN Mobiel en het CFI hebben op dit moment de meest intelligente organisatie van Nederland. Dat blijkt uit het juryrapport van de Business Intelligence Award en een landelijk onderzoek dat door IDC over Business Intelligence is gehouden onder tweehonderd-negen-en-zeventig organisaties van meer dan vijftig medewerkers.

Van deze organisaties dongen er bijna vijftig mee naar de Business Intelligence Award 2005, een prijs voor de ‘Meest intelligente organisatie van het Jaar’, waar een prachtige bronzen uil als trofee aan is verbonden.

Bedrijfsprestaties dankzij governance, of net omgekeerd?

Utrecht, 23 april 2007 – Als je praat met informatici van een zekere leeftijd, levert dat altijd onwaarschijnlijke anekdotes op over ponskaarten. Maar soms vertellen ze je ook over andere bijzonder interessante maar vergeten dingen. Zo stuitte ik onlangs weer op het begrip Infocenter.

Dat moet, ergens aan het begin van de jaren ’80, een eerste poging geweest zijn om alle informatie in een onderneming op één plek samen te brengen. Het doel was om een uniforme visie te ontwikkelen op de bedrijfsactiviteit, van de warehouse manager tot de president-directeur-generaal, die toen nog geen CEO was.

Uitstekende groei voor Passionned Group

Het afgelopen jaar hebben we een uitstekende groei doorgemaakt op diverse vlakken. We hebben veel nieuwe opdrachtgevers en opdrachten mogen verwelkomen waaronder van het Ministerie van Defensie, PricewaterhouseCoopers, Brocacef, Albeda College, Gemeente Delft, Gemeente Rotterdam, Deloitte, T-Systems, DekaBank Deutsche Girozentrale en de Sweet & Maxwell Group.

We zien in onze adviespraktijk een sterke toename van vraagstukken op het niveau van directies, gemeentelijke managementteams en Colleges en Raden van Bestuur.

Van Informatie Technologie naar Business Technologie

Het is geen nieuws te melden dat alle grote organisaties momenteel snel veranderen. Dagelijks zien we trends van ontslagen, andere visies, andere doelstellingen, markten die veranderen en ga maar door. Veranderen is de meest stabiele factor op dit moment. Vernieuwing, snelheid, flexibiliteit en inspelen op de veranderende markt zijn cruciale factoren.

Er is behoefte aan een snellere ‘time to market’, andere producten en diensten die beter passen bij dit moment. Maar snel moeten inspelen op nieuwe ontwikkelingen als sociale media, verkoop via internet en de explosieve groei van data heeft ook een keerzijde. Want hoe houd je als organisatie alles onder controle en hoe weet je dat het goed zit?

Passionned meldt stevige groei over 2010

De mondiale (financiële) crisis heeft in veel bedrijfstakken hard toegeslagen. Wij zijn daarom best trots dat wij onze beste jaarcijfers tot nu toe mogen presenteren.

We zijn gegroeid in mensen, als organisatie en het aanbod van producten en diensten is uitgebreid. Deze verschillende factoren hebben geleid tot een 73% groei van de omzet ten opzichte van het jaar 2009. Het wezen van groei is voor ons juist niet te sturen op output (omzet) maar op ontwikkeling en plezier. Ontwikkeling van producten, van onze mensen en onze klanten. Deze tegendraadse benadering heeft ons ook geholpen om een naam in de markt te zetten; continu te focussen op wat echt belangrijk is met als gevolg een buitengewoon resultaat.

Slimmer sturen met ETL

De 14e editie van het onafhankelijke ETL Tools Survey kwam onlangs uit. Een mooi moment om te praten met Rick van der Linden, Business Intelligence en ETL expert, over de laatste trends op het gebied van ETL.

“ETL staat voor extraheren, transformeren en laden. ETL kan vergeleken worden met het zuiveren van water. Allereerst wordt niet drinkbaar water (data) geëxtraheerd uit diverse rivieren. Dit onzuivere water wordt door middel van een ‘tool’ gezuiverd. Het gezuiverde water wordt opgeslagen in een bron, waaruit kan worden gedronken”, aldus Rick van der Linden.

Carante Groep: slimmer werken vanuit een procesperspectief

De zorginstelling ‘Carante Groep’ heeft Passionned Group recentelijk gevraagd om mee te denken over slimmer werken vanuit een procesperspectief en het aanscherpen van de informatiestrategie.

Deze strategie dient te worden aangescherpt onder meer vanwege de strengere eisen vanuit de overheid, de wil om nog efficiënter te werken (meer handen aan het bed) en het leveren van een nog hogere kwaliteit van dienstverlening aan de cliënten.

Er zijn niet te veel, maar te weinig (goede) managers

In dit artikel betoogt Daan van Beek waarom het verstandig kan zijn om te overwegen het aantal managers in je organisatie op zijn minst te verdubbelen. Je hebt er mogelijk te weinig van. Deze uitspraak kan enigszins uit de toon vallen omdat de algemene tendens zou zijn dat er juist veel te veel managers zijn (VPRO Tegenlicht voorspelt zelfs het einde van de manager). De grote bedrijven van deze wereld zouden daarmee bevolkt worden. Waarom dan toch deze uitspraak?

Organisatorische architecturen verhogen strategische prestaties

Mede door een sterk groeiende opdrachtenportefeuille is Passionned Group onlangs de samenwerking met Bart Eikelboom aangegaan. Enige tijd terug promoveerde Bart aan de Business Universiteit Nyenrode. Hij deed onderzoek voor het Strategy Center en vond een significante, positieve relatie tussen hoger en beter op elkaar afgestemde organisatorische architecturen en strategische prestaties van bedrijfsonderdelen binnen multinationals.

Passionned wordt versterkt door voormalig bestuursvoorzitter Agis

Rob Adolfsen, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Agis zorgverzekeringen, heeft zich per 1 november 2010 parttime verbonden aan onderzoeks- en adviesbureau Passionned Group. Beide partijen zijn zeer te spreken over het samenwerkingsverband.

Rob Adolfsen is geen onbekende in de wereld van business intelligence en intelligente organisaties. Tot voor kort was hij voorzitter Raad van Bestuur van Agis zorgverzekeringen en heeft daar op die terreinen vanuit verschillende rollen veel verbeteringen doorgevoerd. Rob weet als geen ander hoe hij de brede bestuurlijke facetten zoals strategie, financiën, processen en veranderingen kan verbinden met uitdagende informatievraagstukken zoals business intelligence.

Maak van uw projecten een succes

De hoeveelheid projecten, programma’s en portfolio’s groeit wereldwijd met een gigantische snelheid. In de afgelopen dertig jaar is projectmanagement een discipline geworden die zich aanzienlijk heeft ontwikkeld en sterk zichtbaar is geworden.

Echter, ondanks deze groei in het vakgebied groeit het aantal succesvolle projecten niet mee. Studies tonen aan dat slechts twintig procent van alle projecten tot een succesvol einde worden gebracht. Factoren als beperkte budgetten, slechte communicatie, niet gemotiveerde teamleden, krapte in tijd, verkeerde prioriteiten en scope creep zijn veelal oorzaak van het falen.

Walraven Slimste organisatie van 2010 – juryrapport beschikbaar

Prestigieuze Business Intelligence Award weggekaapt voor neus van Lucardi en Holland Casino

Internationale groothandel in bouw- en installatiematerialen Walraven heeft tijdens een spannende eindstrijd dinsdag 5 oktober jongstleden de prestigieuze ‘Business Intelligence Award’ gewonnen. Het bedrijf heeft door consequent gebruik en analyse van goede managementinformatie en betrouwbare KPI’s onder andere het werkkapitaal met negen miljoen euro weten te verminderen. Tegelijkertijd zagen klanten van het bedrijf de leverbetrouwbaarheid met 15% toenemen.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met blog over de i/o (succes met analytics) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15