Passionned Group™
+31 33 888 7010

De mogelijkheden van gaming voor performance management

Een goed ontworpen performance management-systeem vertoont treffende overeenkomsten met een goed ontworpen spel. Senior consultant Mark de Kort schetst in dit artikel hoe je synergie tussen performance management en de gamewereld kunt bereiken. Gamification toegepast binnen performance management-trajecten kan belangrijke gedragsveranderingen bewerkstelligen. Hoe meer likes, hoe fijner. Hoe hoger het level, hoe beter. De smartphone heeft ons leven tot één groot spel gemaakt. Het spelelement dringt op veel vlakken door: in de liefde, op de werkvloer, in de zorg en bij de politie. Zo bleek tijdens een thema-uitzending van de VPRO. De homo ludens, de spelende mens, zoals beschreven door Huizinga, komt weer helemaal tot leven.

Leren van de gaming wereld

Gamification in het onderwijs en andere sectoren kun je hierbij gebruiken als hulpmiddel om bepaald gedrag te stimuleren.

De intelligente organisatie
Open de inhoudsopgave

Definities van serious gaming

De mogelijkheden van Gaming in Performance ManagementWe zien twee concepten binnen de gamewereld die interessant zouden kunnen zijn voor Performance Management: ‘Serious Gaming’ en ‘Gamification‘.

Binnen performance management kunnen we beide concepten goed gebruiken tijdens verschillende fasen van een performance management-traject. Een situatie van verandering die ondersteund wordt door elementen uit de plan do check act-cyclus.

Herkenbare fase in het performance management proces

In het eerste decennium van deze eeuw beschreven Kaplan en Norton in hun populaire managementboeken duidelijk herkenbare fasen over verandering in organisaties. Zij stellen dat strategie een equivalent is van verandering: strategie = verandering. Zij ontwerpen performance management volgens de wetten van het systeemdenken. Een manier van denken, je raadt het al, die ook heel belangrijk is binnen gaming.

Ik zal hieronder kort beschrijven hoe je gaming zou kunnen inzetten in de verschillende fasen die door Kaplan & Norton genoemd worden. Uiteraard zien we hier ook weer veel aspecten terug van de PDCA-cyclus.

1. De strategie vertalen naar operationele termen

In deze fase wordt veel aandacht besteed aan de vraag hoe je de strategische keuzes vertaalt naar een keten van oorzaak- en gevolgrelaties, de zogenaamde ‘strategiekaart’. Een serious managementgame kan worden ingezet om de manier waarop de strategiekaart wordt samengesteld met elkaar te delen en te ervaren. Consensus over de aanpak kan leiden tot versnelling in de communicatie over de te nemen stappen en legt eigenaarschap vast in de beginfase van het traject. In de PDCA-cyclus zitten we in de planningsfase: ‘wat gaan we doen op korte, middellange en lange termijn en hoe kunnen we onze normen dusdanig neerzetten zodat we de overall ambitie dichterbij zien komen’. Het accent ligt op bewustwording en betrokkenheid.

2. De organisatie inrichten op het scheppen van synergie

Door het gebruik van strategiekaarten kunnen we duiden wat de afgeleide opdracht is voor andere organisatieonderdelen. En die kun je doorvertalen naar hun eigen bijdrage, en dat uiteindelijk naar individuele opdrachten. Dat is dan het startpunt van het kunnen realiseren van synergie. Als we begrijpen hoe we connected zijn in een organisatie en hoe de onderlinge afhankelijkheden liggen, de kern van management, kunnen we starten met verbetering. In een serious managementgame kunnen we deze elementen bewust maken en proberen door te vertalen naar de specifieke situatie voor de organisatie.

3. Strategie tot het dagelijks werk van iedereen maken

Om strategie in alle haarvaten van de organisatie en tussen de oren van de medewerkers te krijgen, komen Kaplan & Norton met drie aanbevelingen:

Deze eerste elementen worden bewust gemaakt door het serious karakter van een managementgame, terwijl het belonen en dus ook het gewenste gedrag ondersteund kunnen worden door gamification in te zetten. We kunnen hierbij denken aan “beloningen” (niet alleen geldelijke), en het vergroten van de zingeving van het werk, gecombineerd met het kunnen bereiken van een bepaalde mate van meesterschap binnen het werk.

4. Van strategie een doorlopend proces maken

Een spel is uitermate geschikt om een repeterend karakter van een proces in een versneld tempo te laten ervaren. Het spel spelen weerspiegelt hoe het is om gedurende een langere periode op een manier te werken die de strategische keuzes moeten blijven volgen. Binnen het spel moet een PDCA-cyclus meerdere malen worden doorlopen: van het nemen van nieuwe initiatieven met bijbehorende budgetten en het ervaren van de (afwijkende) resultaten, tot het weer kunnen bijsturen hierop. Gamification kan in de ‘do’- en de ‘act’-fases een prima stimulerende rol vervullen. Performance Management heeft van origine al veel gamification-kenmerken in de ‘check’-fase door het gebruik van allerlei iconen en grafische ondersteuning.

5. Mobiliseren tot verandering uitgaande van de leiding

De topmanager van een organisatie moet de noodzaak voor verandering creëren. Serious gaming kan zich richten op organisaties die het verschil willen maken. Eén duidelijke koerswijziging kan worden geoefend: ‘wat betekent dat’, ’tegen welke uitdagingen lopen we op’, en ‘hebben we het lef om onze kop boven het maaiveld uit te steken?’

Voorbeelden van keuzeprocessen

Bewustwording en betrokkenheid

Hoewel we hier niet heel uitgebreid kunnen ingaan op alle aspecten van gaming en de winst die we daarmee kunnen behalen in het kader van een performance management-traject, zien we dat serious gaming de bewustwording en betrokkenheid sterk kan vergroten in de verschillende fasen die al benoemd werden door Kaplan & Norton. Gamification, dat gewenst gedrag kan stimuleren, kan zich vooral goed manifesteren wanneer medewerkers volop deelnemen aan het veranderingsproces in de organisatie.

Conclusie

Wanneer je de juiste stimuli, geleerd uit de gamewereld inzet, kan je het gewenste gedrag van medewerkers bevorderen. Zo kun je de uiteindelijke doelen van de organisatie dichterbij halen. Een ander belangrijk en niet te onderschatten element bij het succes van de inzet van gaming voor organisaties, is dat veel organisaties inmiddels de beschikking hebben over automatisering en samenwerkingsplatforms waarop gaming prima kan gedijen.

Mark de Kort is Associated Partner bij Passionned Group en geeft de cursus Power BI