Passionned Group™

Woningcorporatie haalt KPI-rendement van 200%

Senior BI regisseur & KPI consultant
Door: Daan van Beek MSc
Senior BI regisseur & KPI consultant
Inhoudsopgave

Een grote woningcorporatie in het Oosten van het land staat te boek als een innovatieve vastgoedonderneming met stevige ambities. Ze opereert in een dynamische markt met veel nieuwbouwmogelijkheden. Om hiervan optimaal gebruik te maken, ontwikkelde Passionned Group samen met de corporatie een uitgekiend systeem van kritieke prestatie indicatoren (KPI’s), kritieke resultaat indicatoren (KRI’s) en “gewone” prestatie-indicatoren. Na implementatie realiseerde de woningcorporatie een KPI-rendement van 200%: het aantal leegstaande woningen halveerde. Een verbluffend resultaat.

Stuur op wat écht kritiek is

Centraal bij de woningcorporatie stond de overgang van een meer taakgerichte naar een volledig procesgeoriënteerde organisatie. Om deze transitie in gang te zetten, formuleerde de woningcorporatie enkele doelstellingen: slimmer organiseren, het inrichten van lean processen en meer sturen op de kritieke succesfactoren. Daarbij liep de onderneming vooruit op maatregelen die naar verwachting de komende jaren vanuit de landelijke en Europese overheid komen. En die zullen ongetwijfeld financiële consequenties hebben.

De corporatie staat voor een grote uitdaging

KPI rendement van 200%Onder andere de Rijksheffing uit 2014, de heffing van vennootschapsbelasting, de inkomenstoets en een inflatievolgend huurbeleid maakten het noodzakelijk dat het roer om moest. Er moest veel betere sturing komen op de echte onvervalste KPI’s. Management en teamleiders stonden voor een grote uitdaging, omdat de tot dan toe gebruikte indicatoren niet voldoende actueel, scherp en betrouwbaar waren.

Grote behoefte aan betere informatie

Maar dat was niet de enige uitdaging. De indicatoren misten ook onderlinge samenhang en er waren geen eenduidige definities. Ook was de informatie niet goed te koppelen aan de strategie van het bedrijf. Niet verwonderlijk dat de toenmalige stuurinformatie nauwelijks van waarde was. Medewerkers konden niet goed sturen op datgene wat kritiek is. ‘Er was grote behoefte aan een betere informatie en sturing. Het personeel ervaarde dit dagelijks’, aldus de toenmalige directeur Fons Catau.

KPI-workshops werkten verhelderend

In verschillende KPI-workshops zijn de processen en de kritieke succesfactoren van het beleid doorlopen. Op basis van die exercitie benoemde de woningcorporatie een aantal echt kritieke prestatie indicatoren (KPI’s). De belangrijkste KPI voor de woningcorporatie bleek natuurlijk het leegstandspercentage te zijn. Hoeveel woningen stonden leeg ten opzichte van het totale bestand en vooral hoelang stonden die leeg? Deze data bleek cruciaal voor het verkrijgen van nieuwe inzichten.

Een verlaging van de leegstandspercentages heeft directe impact op de winstgevendheid want de huurderving gaat naar beneden. En daarnaast gaat de klant- en medewerkerstevredenheid omhoog.

Borg KPI’s in de planning- en controlcyclus

Op basis van deze enkelvoudige KPI stuurt de woningcorporatie nu niet alleen haar verhuurproces, maar ook het vastgoedontwikkelproces. Niet meer bouwen voor leegstand, is voortaan het devies.

De corporatie wist door borging van deze KPI in de planning- en controlcyclus de leegstand met de helft te reduceren: ze ging van 5% leegstand naar iets meer dan 2%.

Hierdoor verbeterde de winstgevendheid van het verhuurproces met maar liefst 200%. Niet alleen kwamen er meer huurpenningen binnen. Ook de kosten die samenhangen met leegstand verminderden drastisch. Het KPI-mes snijdt vaak aan twee kanten.

Wil je ook een hoger rendement op jouw organisatie realiseren met KPI’s? Bestel dan nu de SMART KPI-bepaler: de onmisbare “bijbel” voor prestatiegerichte managers en medewerkers, of neem gerust contact met ons op voor informatie en advies.

Behaal ook verbluffende resultaten met KPI’s

Wil jij ook verbluffende rendementen halen met een relatief eenvoudig systeem van Kritische Performance Indicatoren, Kritische Resultaat Indicatoren en “gewone” indicatoren? Dan zul je je eerst moeten verdiepen in de materie. Want: de kosten gaan voor de baat uit.

Integrale klantcase: De Woonplaats

Direct bouwen aan een robuust KPI-model

Wij kunnen ons levendig voorstellen dat je nieuwsgierig bent geworden en dat je meteen aan de slag wilt om het rendement van jouw (vastgoed)bedrijf ook spectaculair te verbeteren. Maak gebruik van de jarenlange ervaring van de Passionned Group op het gebied van KPI-systemen en neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met KPI's en datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek - Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen ___
Trainingen & workshops ___
Deelnemers opgeleid ___
Beoordeling klanten 8,9
Consultants & docenten ___
Kantoren 3
Jaar ervaring 18