Gemeente Den Haag verbetert met ‘schilconcept’ | Klantcase
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Al een aantal jaren ondersteunt Passionned Group de gemeente Den Haag op het gebied van  bedrijfs-  en informatieanalyse, projectmanagement en  Enterprise Architectuur. Dit heeft geresulteerd in een flink aantal verbeteringen in bedrijfsprocessen en IT-systemen.

Gemeente Den Haag verbetert met ‘schilconcept’ Passionned Group-partner Henny van Doorn vertelt: “In eerste instantie werden we gevraagd te helpen bij het stroomlijnen van de dienstverlening op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) binnen de dienst SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Dit heeft onder meer geleid tot verbeteringen in de verwerking van de declaraties van aanbieders van thuiszorg.”

In 2010 is het zogenaamde ‘schilconcept’ ontwikkeld. “De naam ‘schil’ is ontstaan omdat er sprake is van een overkoepelend systeem dat de verschillende applicaties op het juiste moment voorziet van de juiste informatie om aanvragen te kunnen afhandelen” licht Henny toe.

Uitgangspunten van De Schil

De belangrijkste uitgangspunten van De Schil zijn:

  • Het oplossen van het probleem van de klant staat centraal;
  • Processtappen die geen waarde toevoegen aan de dienstverlening aan de klant worden geëlimineerd (lean aanpak);
  • Het voorkomen van ongewenste toename van de werklast, waardoor fouten worden gemaakt met de invoer van gegevens in applicaties;
  • Controles worden alleen uitgevoerd op basis van een risicoanalyse;
  • Workflowmanagement handelt waar mogelijk de aanvraag automatisch af;
  • De risicoanalyse wordt als automatische stap in het proces uitgevoerd en is onderdeel van een Desicion Support Systeem;
  • Bij het ontwerp van het proces wordt een audit trail beschreven. De informatie voor alle belanghebbenden is op deze manier in kaart gebracht.

“In 2011 vond de eerste implementatie van het ‘schilconcept’ plaats voor de afhandeling van de aanvraag ‘hulp bij huishouden’ (onderdeel van WMO individuele voorzieningen). Dit heeft geleid tot een verkorting van de gemiddelde doorlooptijd van afhandeling van 6,5 week naar 2 dagen voor 60 procent van de aanvragen. Daarnaast is de kwaliteit van de indicatiestelling verbeterd en zijn de administratieve, handmatige werkzaamheden fors afgenomen,” aldus Henny van Doorn.

Toegevoegde waarde van Business Intelligence

In 2012 is Passionned Group gevraagd om de toegevoegde waarde van Business Intelligence voor de dienst SZW onder de aandacht te brengen. Dit heeft geleid tot het geven van een aantal op maat gemaakte BI Masterclasses en een onderzoek aan de hand van het Passionned Growth Smart Scenario model. Het meest praktische resultaat is geleverd met het ontwikkelen van een aantal WMO management dashboards op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

De dienstverlening is inmiddels uitgebreid en Passionned Group ondersteunt nu ook de dienst SZW bij een fors aantal projecten als de Ooievaarspas, de doorontwikkeling van de WMO VG (Voorzieningen Gehandicapten), GALO (geautomatiseerd afhandelen aanvraag levensonderhoud) en Melding Verblijf Buitenland.

De gemeente Den Haag heeft Passionned Group inmiddels gevraagd nog een aantal projecten op te pakken. In het project Scootercubes, dat gaat over de plaatsing van stallingen voor scootmobiels, wordt het proces, waarbij drie diensten betrokken zijn, opnieuw ontworpen volgens de lean-principes. Hier vult Passionned Group de rollen in van de Enterprise Architect en projectleider. Ook onderzoekt de gemeente of Passionned Group kan ondersteunen in een Business Intelligence Awareness-traject op concernniveau.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met business intelligence systemen of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST