Passionned Group™

Opleiding Procesmanagement

Amrâth Berghotel Amersfoort
21 t/m 23 maart 2023
1.895 euro
895 euro met STAP
Vraag de brochure aanMeld je hier aan

In deze complete training Procesmanagement staat duurzame procesoptimalisatie bij commerciële en non-profit organisaties centraal. Deze cursus gaat in op cruciale thema’s waarmee bestuurders, (proces)managers, projectleiders, adviseurs en proceseigenaren al sinds mensenheugenis worstelen maar die actueler dan ooit zijn. Vraagstukken waar indertijd al de farao’s het hoofd over braken tijdens de bouw van een pyramide: hoe richt je je processen zo goed mogelijk in en welke eisen stel je daar aan. Vraagstukken die ook nu spelen bij ziekenhuismanagers die bijvoorbeeld de doorstroom van patiënten willen verbeteren, of plantmanagers die het Industrial Internet of Things moeten installeren, telecommanagers die klantreizen willen optimaliseren of gemeenten die allerlei extra taken krijgen toegeschoven vanuit de Rijksoverheid. Voor meer informatie neem contact met ons op.

In onze unieke training Procesmanagement combineer je de theorie met praktische opdrachten.

Schrijf je hier direct in
Open inhoudsopgave

Training Procesmanagement: geef procesdenken handen en voeten


De principes voor procesmanagement blijken universeel toepasbaar

De principes voor procesmanagement en procesverbetering blijken universeel toepasbaar. Dit maakt deze training Procesmanagement geschikt voor een breed publiek. Tijdens deze cursus adresseert de docent in opeenvolgende proces management modules de volgende vraagstukken:

Als een of meerdere van bovenstaande vraagstukken jou bekend voorkomen en je steeds meer dwars gaan zitten, dan is het nu tijd om in actie te komen. Pak je procesproblemen bij de wortel aan en schrijf je nu in voor de training Procesmanagement.

Maak vaart met de cursus Procesmanagement via persoonlijk actieplan

De docent van deze cursus Procesmanagement brengt je in drie dagen niet alleen “het procesdenken” bij, maar je ontwikkelt tegelijkertijd een persoonlijk actieplan voor het doorvoeren van verbeteringen in je eigen organisatie. Dit goed onderbouwde plan, met tal van tips voor procesverbetering, procesmanagement en het kiezen van de juiste procesindicatoren, kun je als je eenmaal bent teruggekeerd op de werkvloer direct in de praktijk toepassen.

Praktische informatie: locatie, duur, data en prijs

Op al onze opleidingen en trainingen kun je tot 1.000 euro korting ontvangen met een STAP-budget. Ook zonder STAP-budget profiteer je al van korting. Onze opleidingen zijn namelijk vrijgsteld van BTW.

Locatie:
Amrâth Berghotel Amersfoort
Duur:3 dagen
Data:
21 t/m 23 november 2022
21 t/m 23 maart 2023
26 t/m 28 september 2023
Punten:
PA15
schoolDeze opleiding Procesmanagement van Passionned Academy geeft je recht op PA-punten. Bij een totaal van 150 PA-punten ontvang je een certificaat van bekwaamheid. En je mag jezelf 'Master of Organizational Intelligence' noemen.
PE-punten
app_registrationVraag bij je vakvereniging (bijvoorbeeld de Vereniging van Registrercontrollers, de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants, et cetera) na hoeveel PE-punten/uren je kunt registreren voor je Permanente Educatie (PE).
Prijs:1.895 euro
Speciaal:895 euro met STAP-budget

Word expert in procesverbeteren dankzij deze BPM training

In onze 3-daagse BPM training brengen we je de details van effectieve en efficiënte bedrijfsvoeringsprocessen bij. De kwaliteit van processen komt aan bod, maar ook het belang van sleutelprocessen, procesoptimalisatie en actuele onderwerpen als process mining, virtuele teams, de kwaliteit van processen, RPA en blockchain. Kortom: dankzij de opleiding Procesmanagement word je expert in business process management, continue procesverbetering en procesmanagement.

Procesverbetering centraal tijdens Procesmanagement opleiding

Het doel van deze Procesmanagement opleiding is dat cursisten leren hoe ze kunnen meedenken en meebeslissen over de procesinrichting in de eigen organisatie. In het bijzonder de mate waarin interne processen, de arbeidsorganisatie en de informatiesystemen aansluiten bij de organisatiestrategie. Maar ook hoe IT bijdraagt aan de effectiviteit, efficiency en versimpeling van bedrijfsprocessen. Concreet gaat het bij deze opleiding procesverbetering om: procesefficiency optimaliseren, proceskosten verlagen en complexiteit reduceren. Zo leer je hoe je procesverbetering structureel en integraal kunt aanpakken.

Verbeter je bedrijfsprocessen en leer van relevante praktijkcases

In drie intensieve dagen doorloop je tijdens deze opleiding bedrijfsprocessen twee integrale cases. De docent behandelt daarbij alle relevante fasen, onderdelen en aspecten van business process management (BPM). Denk hierbij aan onder andere procesarchitectuur, procesontwerp en -inrichting, procesanalyse, procesrobotica en proces governance. Het doel van deze cursus procesmanagement is dat je al die concepten kunt toepassen in jouw eigen organisatie.

Eén case heeft betrekking op een touroperator die vanuit een gekozen strategie zijn organisatie en processen verder vormgeeft (onder het adagium “structure follows strategy”). De andere case betreft een e-mobiliteitsonderneming die de markt gaat ontwikkelen binnen een hypercompetitieve omgeving. Deze onderneming is er vooral op gebrand om snel kansen te verzilveren, met als adagium “strategy & structure follow opportunities”.

Praktijkgerichte cursus Procesmanagement & BPM training

De cursus Procesmanagement is een praktijkgerichte opleiding: processen managen is geen sport voor kijkers, maar voor ontwerpers en doeners. Processen en in het bijzonder informatieprocessen dienen ter ondersteuning van de organisatiestrategie. Ze worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van mensen (arbeidsstructuren) en ondersteund door informatietechnologie (IT) en informatiesystemen (IS). Zo ontstaat een procesinrichting met processen, arbeidsstructuren en IT. Met als kernvraag wie voert wat, waar en wanneer uit en hoe en waarmee? Kortom: processen zijn in combinatie met de data die zij voortbrengen de bouwstenen van elke strategie.

De inhoud van de opleiding Procesmanagement

Procesverbetering staat of valt met de kwaliteit van de processen, de grip op processen, het kiezen van de juiste leveranciers en procesindicatoren en het optimaliseren van het productieproces. Proef de essentie van procesmanagement tijdens deze driedaagse, interactieve en inspirerende cursus Procesmanagement inclusief diverse business process workshops en praktijkopdrachten.

Dag 1: Introductie, kernbegrippen, strategie, organisatie en IT, enterprise en procesarchitectuur, integrale case & opdracht 1

Dag 1: opleiding procesmanagementTijdens de eerste dag van de opleiding Procesmanagement verkennen we wat procesmanagement is, waaruit procesmanagement bestaat, hoe procesmanagement zich verhoudt tot de organisatiestrategie en informatietechnologie. Ook leer je hoe je een procesarchitectuur bouwt en hoe je die binnen een enterprise architectuur vormgeeft.

Lees verder
 • Introductie op het vakgebied: wat is procesmanagement en uit welke onderdelen en componenten bestaat het? Wat is een procesarchitectuur en hoe bouw je een procesinfrastructuur? Hoe ligt de relatie tussen strategie, procesinrichting en informatietechnologie? Hoe vertaal je een strategie naar eisen die je moet stellen aan de procesinrichting en (nieuwe) informatiesystemen? Hoe zet je een gekozen strategie om in een procesarchitectuur? En wat is een enterprise architectuur? Op al deze vragen krijg je antwoord.
 • Modelleren van procesinrichting: wat is een functioneel bedrijfsprocesmodel? Wat is een waardeketen? Hoe maak je een interoperabiliteitsdiagram? Wat houdt decomponeren van processen in? Welke relatie bestaat er tussen processen, arbeid en IT? De docent legt het allemaal uit.
 • Relevante bedrijfskundige en IT ontwikkelingen: wat zijn business ecosystemen? Hoe gedraagt een wendbare organisatie zich? Welke rol spelen horizontale structuren? Hoe stel je virtuele teams samen? Wat is blockchain? Wat houdt de afkorting RPA in? Wat is Data Propelled Proces Management (DPPM)? Hoe loopt de relatie tussen het combineren van modelleren en uitvoeren en monitoren van processen?
 • Van strategie naar procesarchitectuur: hoe identificeer je een strategie en hoe maak je een strategiekaart? Wat zijn passende strategische IT-keuzes? Wat zijn strategische sleutelprocessen? Welke voor de strategie relevante onderscheidende kwaliteiten hebben deze sleutelprocessen? Welke eisen stellen deze sleutelprocessen aan arbeidsstructuren (verdelen en coördineren van werk) en de IT architectuur? Tot welke visie op de procesinrichting (procesarchitectuur) leidt dit dan? De docent leidt je soepel door de stof.
 • Opdracht 1: ontwerp een procesarchitectuur. Iedere deelnemer van de opleiding Procesmanagement krijgt een aantal opdrachten. Identificeer de strategie aan de hand van een strategiekaart. Benoem strategische IT-keuzes en definieer de strategische eisen aan de procesinrichting. Maak een bedrijfsprocesmodel en ontwerp een procesarchitectuur. De opdracht kan de cursist zowel toepassen op de eigen organisatie als op een voorbeeldorganisatie.

Veel informatie, verbanden goed weergegeven en theoretische kaders daarbij behandeld in relatie tot de cases.

Karin Musters
Intravacc

Dag 2: Bespreken opdracht 1, ontwerpen & inrichten sleutelproces, ontwerpen procesbesturing, integrale case & opdracht 2

Dag 2: process management opleidingDe tweede dag van deze unieke process management training begint met het bespreken van de resultaten van opdracht 1. Daarna behandelt de docent welke stappen je doorloopt bij het ontwerpen en inrichten van een sleutelproces en van de besturing daarop. Je sluit de dag af met een nieuwe opdracht, waarin je voor de gekozen case een inrichtingsmodel maakt van het operationele proces, inclusief de besturing daarvan.

Lees verder
 • Bespreken case-opdracht 1: de deelnemers presenteren de resultaten van hun opdracht aan de groep en de docent. De docent geeft verdere uitleg, tips en doet aanbevelingen.
 • Definiëren ontwerp-opdracht: wat zijn de gekozen procesgrenzen? Wat is de reikwijdte van het ontwerp? Wat zijn vastgelegde ontwerp- en inrichtingskeuzes?
 • Identificeren van de proceseisen: wat is de verwachte procescapaciteit en -elasticiteit? Wat is de gevraagde procesperformance (procesindicatoren)? Wat zijn inrichtingseisen (operatie en sturing daarop) die je moet stellen aan het proces?
 • Ontwerpen operationeel proces & procesbesturing: wat zijn de uit te voeren activiteiten? Hoe coördineer je de uitvoering van die activiteiten met andere processen? Wat zijn instrumenten waarmee je de performance van die activiteiten kan sturen?
 • Inrichten operationeel proces & procesbesturing: hoe organiseer je de uitvoering van activiteiten naar rollen, teams, afdelingen enzovoorts? Welke eisen moet je stellen aan de horizontale en verticale kwaliteit van arbeid? Welke IT voorzieningen heb je nodig om een proces te kunnen uitvoeren, er op te kunnen sturen, te coördineren met andere processen en daarover te kunnen communiceren? Hoe richt je de besturing op de performance van die activiteiten in?
 • Opdracht 2: ontwerpen & inrichten operationeel sleutelproces en procesbesturing daarvan. Iedere cursist krijgt een aantal opdrachten. Formuleer een ontwerpopdracht, benoem inrichtingseisen (arbeidsstructuren en IT eisen) en identificeer procesindicatoren. Maak een inrichtingsmodel van een operationeel proces en de besturing daarvan.

De docent behandelt interactief het vakgebied. Deze aanpak gebaseerd op praktijkervaring geeft in relatief kort tijdbestek goed inzicht.

Lennaert Denekamp
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Dag 3: Bespreken opdracht 2, procesanalyse, proces governance, proces maturity, Process Excellence Center en persoonlijk actieplan

Dag 3: cursus procesmanagementDe derde dag van deze masterclas Procesmanagement staat in het teken van het scheppen van de juiste randvoorwaarden in de eigen organisatie die ervoor moeten zorgen dat continue procesoptimalisatie en procesmanagement worden ingeprent in de managementstijl. We bespreken uiteraard eerst de uitwerkingen van opdracht 2. Verder behandelt de docent in de ochtend cruciale technieken om processen te kunnen analyseren. Hierbij behandelt de docent ook kort process mining als digitaal platform voor procesanalyse en continue procesverbetering. Tot slot gaan de deelnemers in de middag van deze masterclass het geleerde toepassen en vormgeven in de eigen organisatie vanuit hun invloedssfeer.

Lees verder
 • Bespreken resultaten opdracht 2: de deelnemers presenteren hun resultaten van de opdracht aan de groep en de docent. De docent geeft verdere tips en commentaar.
 • Inzetten technieken procesanalyse: welke technieken voor procesanalyse zijn er? Wat houden doorlooptijdanalyses en de kritieke pad-methode in? Wat is process mining? Hoe draagt process mining bij aan procesanalyse?
 • Opzetten proces governance: wat is process governance? Hoe hangen proces governance, IT governance en data governance met elkaar samen? Wat is een Process Excellence Center?
 • Ontwikkelen van een persoonlijk actieplan: wat is jouw invloedssfeer in de organisatie, hoe creëer je draagvlak en initieer je een veranderingsproces? Hoe krijg je inzicht in de volwassenheid van procesmanagement in jouw organisatie? Waar sta je met procesmanagement en wat zou je dan willen bereiken in de komende twee tot drie jaar? Welke acties moet je dan in gang gaan zetten?
 • Afsluiting: de docent sluit de laatste dag van de procesmanagement opleiding af met een persoonlijk actieplan voor het op gang brengen van een eigen ontwikkelagenda voor procesmanagement, procesverbetering, procesoptimalisatie en alles wat daarmee samenhangt.

De gouden driehoek van effectieve procesverbetering

Binnen het vakgebied procesmanagement bestaat een “driehoeksrelatie”, een gouden driehoek, tussen strategie, procesinrichting (procesmanagement) en informatietechnologie. Een cruciale en moeilijke relatie die de meeste mensen over het hoofd zien. Deze constatering geldt helaas niet alleen voor de functionarissen die werkzaam zijn aan de business-kant van de organisatie, maar ook zij die werken bij de IT-afdeling. Tijdens deze unieke Procesmanagement training wordt uitgebreid ingegaan op de aspecten van deze driehoeksrelatie zoals:

De focus tijdens deze training BPM ligt op praktische procesverbetering. Je gaat concreet deze driehoeksrelatie in stappen, modellen, technieken en achterliggende theoretische kennis en de praktische ervaring van de docent uitwerken. Deze driehoeksrelatie staat centraal in deze volledig geactualiseerde business process management opleiding, zodat je de essentie van procesverbeteren kernachtig kan duiden en in de praktijk brengen.

Krijg directe feedback op jouw eigen procesvraagstukken

De docent kan door zijn jarenlange ervaring bij een groot aantal verschillende organisaties zich heel goed inleven in de vraagstukken rondom procesmanagement die spelen in jouw specifieke branche of organisatie. Zo lijkt het alsof je als zorgprofessional bijvoorbeeld deelneemt aan een opleiding Procesmanagement in de zorg. Met andere woorden: het programma van deze cursus maakt de docent samen met de groep op maat. Tijdens de cursus Procesmanagement kun je daarom je specifieke bedrijfsproblematiek aankaarten of een eigen praktijkcase inbrengen, die je dan vervolgens analyseert samen met de docent en de medecursisten.

Aanvullende informatie over deze Procesmanagement cursus

De prijs van deze Procesmanagement cursus is inclusief lunchbuffet, onbeperkt koffie en thee, overige drankjes en hapjes tijdens de breaks. Je ontvangt ook kosteloos een gesigneerd exemplaar van het boek ‘Procesarchitectuur als veranderinstrument’.

HBO denk- en werkniveau
vrijgesteld van BTW
geen studiebelasting
interactief & praktijkgericht
gewaarmerkt digitaal certificaat
van 9:00 tot 17:00

bekijk ook alle andere opleidingen

Procesmanagement opleiding universeel toepasbaar in alle sectoren

Omdat de principes voor procesverbetering universeel toepasbaar zijn, is de training Procesmanagement relevant voor cursisten die werkzaam zijn in diverse sectoren van het bedrijfsleven, de non-profitsector, de Rijksoverheid en lagere overheidsorganen, zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Of je nu werkzaam bent voor een voedingsmiddelenfabrikant, verzekeringsmaatschappij, ministerie, gemeente, zorginstelling, bank, waterschap of een IT-bedrijf, dat maakt dus niet uit.

Doelgroep van de cursus Procesmanagement

Deze cursus is bij uitstek geschikt als procesmanager opleiding. Deze rol is primair verantwoordelijk voor de correcte en efficiënte uitvoering van processen. Maar de cursus Procesmanagement is ook aan te raden voor kwaliteitsmanagers, kwaliteitsmedewerkers, controllers, business consultants en adviseurs die zich op diverse fronten, direct of indirect, bezighouden met procesverbetering en continu verbetertrajecten.

Daarnaast zullen proceseigenaren die verantwoordelijk zijn voor onderhoud op, analyse van en verbeteringen aan processen en procesperformance veel baat hebben bij deze opleiding Procesmanagement. Deze training is verder relevant voor business- en procesanalisten die betrokken zijn bij de verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en voor business controllers die leiding geven aan of fungeren als sparringpartner bij de verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Kortom: iedereen die inzicht willen krijgen in de sleutelprocessen van zijn of haar organisatie en die wil verbeteren en versimpelen, gaat profiteren van deze Procesmanagement cursus.

De training Procesmanagement plaatst alles in juiste perspectief

De training procesmanagement is volledig vernieuwd en inhoudelijk nog praktischer gemaakt. Je gaat oefenen op basis van procestemplates die je helpen direct invulling te geven aan de opdrachten en die bovendien daarna praktisch direct toepasbaar zijn in je eigen werkomgeving. Zo voert de docent je aan de hand van meerdere voorbeelden mee en introduceert hij je in de wondere wereld van procesmanagement. Je leert begrippen, modellen, technieken, transformatiestappen en achterliggende theorieën kennen, zodat je deze in het juiste perspectief kan plaatsen en kunt toepassen in je eigen situatie.

Behaalde leerdoelen aan het eind van deze opleiding:

 • Je bent volledig ingewijd in de “driehoeksrelatie” tussen strategie, procesinrichting en IT
 • Je weet hoe je een contextdiagram maakt en wat decompositie van processen inhoudt
 • Je weet hoe je een robuuste procesarchitectuur bouwt en hebt hiermee ook geoefend
 • Je hebt een goed inzicht gekregen in strategische sleutelprocessen
 • Je kunt zelf een procesarchitectuur en een operationeel sleutelproces ontwerpen
 • Je bent doordrongen van het belang van Process Mining voor procesanalyse
 • Je kunt zelf een systeem voor proces governance opzetten, inclusief een Process Excellence Center
 • Je weet hoe nauw proces governance, IT governance en data governance met elkaar samenhangen
 • Dankzij de nabespreking van de uitgewerkte cases krijg je directe feedback op jouw procesvraagstukken
 • Met een persoonlijk actieplan op zak kun je procesverbetering toepassen in jouw organisatie

Meld je nu aan voor de training Procesmanagement

Meld je nu aan voor deze complete training Procesmanagement. Via ons inschrijfformulier kun je je direct inschrijven voor de eerstkomende opleiding Procesmanagement. Heb je vragen over deze training of wil je dat wij incompany trainingen procesmanagement voor je verzorgen, neem dan gerust contact met ons op.

direct inschrijven

Je docent & coach: dr. Ko Achterberg

Ko Achterberg - Auteur van het boek 'Grip op processen'

dr KO ACHTERBERG

Auteur van het boek ‘Grip op processen’

Dr. Ko Achterberg RA (1949) is meer dan 35 jaar organisatieadviseur. Daarnaast is hij even lang hoogleraar en docent aan respectievelijk de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is expert op het gebied van risicomanagement, Administratieve Organisatie (AO) en procesmanagement. Hij heeft achtereenvolgens studies voltooid in de bedrijfseconomie, belastingrecht en accountancy. Daarna promoveerde hij op informatiemanagement. Ko is auteur van het boek ‘Grip op processen in organisaties’.

Reviews over Opleiding Procesmanagement

Simi Leuverman | Hoefnagels Firesafety B.V. | 17 januari 2023

Aangezien ik de enige deelnemer was vind ik het moeilijk de cursus te beoordelen. Inhoudelijk ben ik met Ko nog bezig, dus mijn verwachting is dat dit wel goed komt. De manier van presenteren laat wel wat te wensen over. De dia's op de presentaties zitten bomvol informatie, wat het moeilijk maakt de hoofd- en bijzaken te onderscheiden en overzichtelijk te houden wat de message is die overgebracht wordt. De flexibiliteit van Ko verdiend wel een pluim om toch te kunnen anticiperen op de behoefte van de cursist.

Reactie Passionned Group: We nemen je feedback ter harte Simi!

direct inschrijven
Michel Grouwstra | International Card Services | 17 augustus 2022

Uitgebreide, volledige basis van theorie. Brede praktijkkennis van de trainer. Presentatie/slides kunnen beter en duidelijker

direct inschrijven
Anoniem | ABN AMRO Bank | 29 juli 2022

Opleiding staat bol van nuttige informatie, maar heeft een logische opbouw en geeft ruimte om te oefenen met leuke praktijkcasus. Waar andere BPM training de focus leggen op modelleren, wordt hier gestart bij de strategische doelen van de organisatie en kom je stapsgewijs via missie en visie naar KPI's en procesmodellen. Een goede verrijking voor als je strategisch met BPM aan de slag gaat. De gebruikte slides zijn goed van inhoud, maar ogen wat oudbollig. (Leidt daardoor ook niet te veel af). Trainer Ko Achterberg verteld duidelijk en maakt regelmatig een zijstap naar praktijkvoorbeelden of cases van deelnemers.

direct inschrijven
Mohamed el Issati | Stichting Havensteder | 3 juli 2022

Een goede manier om een breed beeld te krijgen van procesmanagement, kennismaking met procesmanagement en alles wat daarmee samenhangt.. Vervolgens kan je zelf kijken op welke onderdelen je meer diepgang wil door een andere cursus te doen, bijvoorbeeld proces mining.

direct inschrijven
Lennaert Denekamp | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | 3 februari 2022

De docent behandelt interactief het vakgebied. Deze aanpak gebaseerd op praktijkervaring geeft in relatief kort tijdbestek goed inzicht.

direct inschrijven
Toon alle reviews