Toegang zakenpartners tot het BI-systeem | Is dat handig?
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Laat je organisatie sturen door zakenpartners

De organisatie wordt door effectieve Data Analytics & BI niet meer alleen gestuurd door het management, maar steeds meer door de kenniswerkers en medewerkers zelf. Indien relevant zelfs direct door klanten en leveranciers. Helaas durven veel organisaties de stap nog niet aan om informatie aan zakenpartners ter beschikking te stellen. Dat kan een aantal oorzaken hebben. Zij begrijpen de eigen organisatie onvoldoende, of de kwaliteit van de informatie is niet voldoende. Ook kan de mate van transparantie te laag zijn, of er is eenvoudigweg geen businesscase voor dit soort zaken te vinden.

Topmanagement kan niet meer alles overzien

Topmanagement kan niet meer alles overzienDe huidige dynamiek brengt echter met zich mee dat organisaties zelf nauwelijks meer vanuit het topmanagement alles kunnen overzien en controleren. Autonome teams en een vrij gebruik van informatie, ook over de grenzen van de organisatie heen, kunnen organisaties slanker en leniger maken. Dit wordt ook wel Enterprise Information Management genoemd. Door kritische informatie op digitale wijze te delen met klanten en leveranciers, kunnen die bepaalde activiteiten en bedrijfsprocessen zelfs overnemen en kunnen die grotendeels komen te vervallen in de eigen organisatie. Echte samenwerking laat zich niet tegenhouden door organisatorische grenzen die in een ander tijdperk en vanuit een andere traditie zijn getrokken.

Typisch gebruik van informatie

Elke actor binnen de intelligente organisatie (manager, medewerker, afnemer, aandeelhouder, leverancier, et cetera) kent zo zijn eigen rol en typisch gebruik van informatie en draagt zodoende zijn steentje bij om de organisatie op het juiste spoor te houden. Doordachte Business Intelligence architecturen vervullen hierin een belangrijke rol. Vooral omdat deze ervoor kunnen zorgen dat specifieke informatie voor alle processoren consistent is en samenhang vertoont. Er bestaat immers vaak overlap tussen de informatie die de verschillende processoren nodig hebben. De servicegraad bijvoorbeeld is interessante informatie voor de accountmanagers en klanten, maar ook voor de aandeelhouders, zij het op een ander detailniveau.

Dezelfde besturingstaal

Door te zorgen voor consistentie en samenhang van informatie versterken de verschillende processoren elkaar en verloopt het communicatieproces binnen de organisatie en met de stakeholders veel soepeler en efficiënter. Iedereen praat dezelfde besturingstaal en gebruikt dezelfde definities. Op die manier bereikt een organisatie optimale transparantie en een effectievere uitvoering van de strategie.

De waarde van informatie

De waarde van informatieDe waarde van informatie neemt sterk toe wanneer deze door de gehele organisatie kan stromen of zelfs door de grenzen van de organisatie heen kan dringen om aandeelhouders, overheid, leveranciers en afnemers te informeren (Liautaud en Hammond, 2001). Hoe meer processoren zich kunnen ‘laven’ aan goede informatie hoe hoger het rendement van Business Intelligence. Dit wordt duidelijk in het artikel ‘Analytics bij uitgeverij: 13% meer rendement’.

Met elkaar meekijken

Wanneer zij daarnaast ook bij elkaar mee kunnen kijken – bijvoorbeeld benchmarks die verschillende werkmaatschappijen of regio’s naast elkaar zetten – en zelf op ad-hocbasis over informatie kunnen beschikken, kan het rendement verder toenemen. Zie ook: Enterprise Business Intelligence.

Neem contact met ons op

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met toegang zakenpartners tot het bi-systeem (is dat handig?) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST