Passionned Group™

Business Intelligence

Business Intelligence (analytics) versnelt en verbetert het omzetten van ruwe data naar bruikbare informatie drastisch. Dat is een heel (complex) proces bestaande uit 15 stappen. Maar het resulteert bijna altijd in nieuwe inzichten.

Je toont die bijvoorbeeld op een BI dashboard, in een mooi opgemaakt rapport of in een BI analyse. Zo ga je vanzelf betere beslissingen nemen. En je prestaties verbeteren omdat je meer inzicht hebt.

Business Intelligence software (25+ tools) heeft dus vooral als doel om de besluitvorming te verbeteren. In dit artikel zetten we alle aspecten van Business Analytics op een rij. En natuurlijk gaan we dieper in op: wat is BI, de definities en de 25 grootste voordelen.

Open de inhoudsopgave

Neem dagelijks betere beslissingen met Business Intelligence

Wat is BI?

De afkorting BI staat voor Business Intelligence, een term die Hans Peter Luhn (IBM) al in 1958 introduceerde voor “het vermogen om de onderlinge verbanden tussen gepresenteerde feiten zodanig te begrijpen dat de actie naar een gewenst doel wordt geleid.” Deze ijzersterke business intelligence uitleg geeft maar weer eens aan dat het bij BI niet alleen maar gaat om technologie. Alle medewerkers in een intelligente, datagedreven organisatie hebben het vermogen om data te lezen, te begrijpen, te analyseren en toe te passen in hun dagelijkse werk. Kortom: leer datagedreven werken met BI & analytics.

Business Intelligence BI ConceptFiguur 1: Het Business Intelligence concept als multidisciplinair vakgebied is gericht op procesverbetering, innovatie en strategisch management. In onze 3-daagse Business Intelligence training oefen je hier mee.

Maak een BI roadmap in 5 stappen

Wat is Business Intelligence? Schematisch zie je in de voorgaande illustratie waar Business Intelligence voor staat en hoe het BI concept in elkaar steekt. Het proces verloopt van data via informatie naar kennis. Vervolgens onderneem je actie om procesverbeteringen door te voeren. De BI afkorting is inmiddels al bij veel organisaties ingeburgerd, maar toch vragen nog hele volksstammen zich af: ‘waar staat BI voor?’ en ‘BI wat is dat?’ Het doorgronden van de essentie en verbeterkracht van Business Intelligence is een van de pijlers onder het succes van Business Analytics. Mensen in jouw organisatie moeten kunnen ervaren en doorleven dat de werkelijke BI betekenis schuilt in het datagedreven werken in alle facetten van de bedrijfsvoering. Het elke dag beter doen dan gisteren en het beter doen dan de concurrent op basis van data en heldere key performance indicators. Dit principe is leidend in alles wat je doet en hoe je het doet.

Wat is een goede Business Intelligence definitie?

Welke Business Intelligence definitie je ook kiest, vrijwel altijd adresseert die een of meer van de begrippen data, informatie, kennis, patronen en besluitvorming. Vanwege het multidisciplinaire karakter van BI hanteren we niet één definitie van Business Intelligence maar drie:

Bron: De intelligente, datagedreven organisatie (2020) door Daan van Beek.

Welke definitie jij het liefst wilt hanteren hangt af van je perspectief op BI. Een meer technisch georiënteerd persoon zal misschien grijpen naar de tweede business intelligence definitie, terwijl een proceseigenaar zich beter thuis voelt bij de eerste definitie: BI is geen tool maar een proces. Een Business Intelligence consultancy of docent kijkt misschien liever naar het vakgebied als geheel, BI als discipline of wetenschapsgebied. Ongeacht jouw voorkeur is het van belang dat je ook de andere definities begrijpt. Want, Business Analytics is een multidisciplinair vakgebied en business en IT moeten echt heel nauw samenwerken om BI tot een groot succes te kunnen maken. En dat is niet zo vanzelfsprekend.

Dicht de Business Intelligence kloof

De Business Analytics & BI kloof
Figuur 2: Business Intelligence als platform om de kloof te dichten tussen de exponentiële groei van data en de steeds kortere tijd die je krijgt om een goede beslissing te nemen.

De groei van data neemt exponentieel toe. Om het jaar weten we de totale omvang van de data wereldwijd te verdubbelen. Tegelijkertijd neemt de complexiteit in de samenleving toe en moet je steeds sneller een goede beslissing nemen. Er is een overschot aan data en een schrijnend gebrek aan data analyse.

De grote uitdagingen die bij het dichten van de BI-kloof om de hoek komen kijken zijn: een datawarehouse opzetten, een goed team samenstellen, het opstellen van de KPI’s en het bepalen welke producten en diensten je vanuit BI gaat leveren.

Wat is analytics? Wat is Business Analytics?

Wat is analytics? Wat is Business Analytics?Van oudsher is BI een veel gebruikte term (en nog steeds de meest gezochte) maar sommige organisaties praten liever over Data Analytics, Business Analytics of gewoon analytics. De Business Intelligence leveranciers zijn vaak debet aan deze spraakverwarring. Zij moeten zich immers kunnen onderscheiden van de concurrentie. Ze strooien gretig met nieuwe marketingtermen en wekken zo de indruk dat hun oplossingen wezenlijk anders zijn. Soms is die indruk terecht, maar vaker is het oude wijn in nieuwe zakken. De termen data analytics, business analytics, business data analytics, BI & analytics en business intelligence zijn dan ook gewoon onderling uitwisselbaar ofwel één pot nat. Het maakt niet uit hoe jij het BI-beest in jouw organisatie bij de naam noemt, zolang de strekking van BI maar niet teniet wordt gedaan.

bestel hier het BI-boek

Maak jezelf bewust van de werkelijke BI betekenis

De betekenis van Business Intelligence als belofte
Figuur 3: De betekenis van Business Intelligence is ook dat je veel minder tijd kwijt bent met het elke keer verzamelen, opschonen en combineren van data. Door AI automatiseer je ook de analyse functie in je organisatie en is de tijdwinst nog groter.

Wanneer je de volledige potentie van BI wilt benutten, is het van belang de werkelijke business intelligence betekenis te doorgronden. Want als je niet kan uitleggen ‘wat betekent BI’ voor jouw klanten, medewerkers, je processen en het verfijnen en versnellen van de strategie-executie, dan laat je te veel kansen liggen.

Het doorgronden van de analytics betekenis is niet alleen kwestie van de theorie snappen, maar die ook met succes kunnen toepassen in jouw eigen situatie.

Wanneer en waarom Business Intelligence inzetten?

De werkelijke business analytics betekenis gaat onder andere over de sterke bewustwording dat:

BI zet organisaties op zijn kop!

‘Wat doet Business Intelligence’ is daarmee toegelicht, maar dit is slechts het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. In de lijst met 25 voordelen van BI komen vrijwel alle situaties waarin Business Intelligence toegevoegde waarde heeft aan het licht.

De 25 voordelen Business Intelligence & Analytics

De 25 voordelen Business Intelligence & AnalyticsDoor onze jarenlange ervaring met data en analytics weten we als geen ander waar en vooral wanneer je de vruchten kunt plukken. Het gaat hier niet alleen om laaghangend fruit, maar ook om de langetermijnvoordelen. We zetten alle 25 voordelen van BI & Analytics op een rij:

25 voordelen Business Intelligence & Analytics

 1. Combineer snel allerlei (big) data in rapporten, dashboards, algoritmes en analyses
 2. Je gaat de IT-afdeling en operationele systemen ontlasten
 3. Met BI maak je korte metten met de wirwar aan spreadsheets
 4. Je krijgt één versie van de waarheid, maar dit voelt niet als een harnas
 5. Het rendement op staf en kenniswerkers kan omhoog met BI
 6. Met slimme BI-oplossingen voorkom je informatieoverbelasting
 7. Business Analytics werkt als aanjager voor kennismanagement
 8. BI zet managers en teamleiders in hun werkelijke kracht
 9. Met BI Analytics ga je specifiek zoekgedrag stimuleren
 10. Er komt een betere balans tussen intuïtie en brein
 11. Je leert je business model beter kennen door een continue ‘botsing met data’
 12. Met Business Intelligence ga je meer verkopen en een betere marge realiseren
 13. BI helpt bij het formuleren en najagen van je strategische, tactische doelstellingen
 14. Door analytics krijg je meer betrokken en loyale medewerkers
 15. Je realiseert meer transparantie op alle niveaus en voorkomt ook fraude
 16. Business Intelligence helpt je bij het professionaliseren van riskmanagement
 17. Met Business Intelligence tools kun je beter gaan differentiëren en personaliseren
 18. Je organisatie wordt wendbaarder: zie ons boek ‘De wendbare organisatie’
 19. Je gaat tijdiger innoveren door inzichten die aangeven dat je strategie is uitgewerkt
 20. Met data en analytics krijg je meer grip op onzekerheid, dynamiek en marktwerking
 21. Met Business Intelligence predictive analytics kun je beter anticiperen en voorspellen
 22. Je kunt door BI je datakwaliteit verbeteren als een continu proces
 23. Je kunt ongestructureerde data eenvoudig analyseren en combineren
 24. Business Analytics zorgt voor een duurzamere wereld
 25. Het creëert een gezondere organisatie voor de mens

De 12 grootste pijnpunten in BI

Aan de hand van deze bovengenoemde BI-voordelen kun je nu de businesscase voor Business Analytics in jouw organisatie gaan schrijven. Wil je ondersteuning bij het datagedreven werken met BI & analytics en gebruikmaken van onze Business Analytics service? Neem hier contact op met één van onze business analytics experts.

schakel een BI-expert in

Hoe zet je een toekomstbestendig Analytics BI systeem op?

Nu je begrijpt wat Business Intelligence analytics is en de voordelen voor jouw organisatie kunt benoemen, ga je nadenken over hoe je een toekomstbestendig analytics BI systeem kunt gaan opzetten. Een die past bij jouw situatie en organisatie. Allereerst is het aan te raden om in een vroeg stadium te gaan experimenteren met business intelligence & analytics. Je doet zo veel waardevolle ervaring op met BI analyse. Je gaat je eerste dashboard maken, je maakt een BI root cause analysis of een gelikt rapport en vraagt natuurlijk om feedback. De datakwaliteit zal waarschijnlijk niet perfect zijn, maar zo word je je wel bewust van de kracht en mogelijkheden van BI analytics. Om te kunnen investeren in BI heb je geld nodig en dus vraag je goedkeuring aan de leidinggevende of de directie. Je bouwt aan een businesscase en een visie op Business Intelligence management: wat voor positieve impact kan BI hebben op je klanten, je processen en je medewerkers? Welke transitie zou je kunnen doormaken? Vervolgens ga je nadenken over:

Bij het ontwerpen van het BI systeem en zeker bij de oplevering houd je natuurlijk rekening met het feit dat medewerkers en leidinggevenden niet vanzelfsprekend allemaal even datageletterd zijn en dat je sommigen hierbij zou moeten gaan helpen. Ontbreekt het in jouw team aan analytics expertise? Neem dan hier contact met ons op.

schakel een BI adviseur in

De top van Business Intelligence bedrijven Nederland

De top van Business Intelligence bedrijven NederlandPassionned Group behoort tot de top van Business Intelligence bedrijven in Nederland. In onze BI consultancy praktijk werken we vooral met senior Business Intelligence experts, die gepokt en gemazeld zijn in het vak. Ze brengen niet alleen de juiste theoretische modellen mee, maar kunnen die ook praktisch toepassen. Wij zijn de Business Intelligence partner waar je op kunt bouwen. Onze BI-experts geven niet alleen onafhankelijk advies, maar staan ook graag met de voeten in de modder om dashboards te bouwen, of om een complete BI omgeving neer te zetten, of om machine learning modellen te ontwikkelen. We zijn gepassioneerd, betrokken en als BI-deskundige kennen we het klappen van de zweep als geen ander. Onze complete BI-dienstverlening richt zich vooral op:

De top van Business Intelligence bedrijven Nederland

Wil jij ook een BI-deskundige en een Business Intelligence consultancy die echt weten waar ze over praten? Stel hier gerust je vraag of bel ons direct op ons telefoonnummer.

Een Business Intelligence voorbeeld uit 4 sectoren

Wil je geïnspireerd raken door succesvolle Business Intelligence voorbeelden? Raadpleeg dan hieronder één of meer van de vier voorbeelden. Wij werken onder andere voor een groot aantal woningcorporaties, ziekenhuizen, ggz-instellingen, veiligheidsregio’s, gemeenten, provincies, ministeries, banken, transportbedrijven en groothandels.

BI vastgoed voorbeeld: De Woonplaats

Voor woningcorporatie De Woonplaats ontwikkelden we een complete BI omgeving met interactieve dashboards en een set aan rapporten. Wat voorafging aan de implementatie van deze Business Intelligence vastgoed-applicatie was een integraal en organisatiebreed KPI-traject waarbij we met de verschillende teamleiders en de directie een set van KPI’s hebben opgesteld die met BI ontsloten moest worden. Lees hier verder over BI-applicatie voor woningcorporaties.

Business Intelligence zorg: Carante Groep

De Carante Groep is actief in de dienstverlening en zorg aan jonge en volwassen mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Deze organisatie helpen wij al jaren met het doorontwikkelen van Business Analytics. Onlangs hielpen wij ze nog met de keuze voor een nieuw BI platform en de migratie naar Microsoft Power BI. Zie ook ‘Carante Groep neemt volgende stap in Business Intelligence’ en lees hier meer over Carante Groep: BI in de zorg.

Business Intelligence transport: ProRail

Ook in de transportsector zie je dat Business Intelligence in de belangstelling staat. Neem bijvoorbeeld ProRail dat de verdeeldheid rondom data en definities meer dan beu was. Ze hebben nu een grote stap gemaakt door informatie integraal te ontsluiten in een BI dashboard. Open hier het artikel ‘BI bij ProRail: in wissels zit het meeste geld’. Maar ProRail experimenteert ook al langer met artificial intelligence om bijvoorbeeld te voorspellen waar spoorlopers actief zijn, en met succes.

Volg een Business Intelligence opleiding

BI voor de handel: AVIA, Mosadex en Brocacef

Wij helpen een scala aan bedrijven in de handelssector met BI handels-toepassingen. Bij Mosadex hebben we een totaal (nieuwe) BI omgeving helpen inrichten, inclusief Datawarehouse Automation tooling. Bij de Brocacef-groothandel hebben we vanuit een onafhankelijk perspectief geadviseerd bij de migratie naar een nieuwe BI tool: OBIEE. Daarnaast verzorgen we voor diverse tankstationketens ‘BI voor de handel’-dashboards.

Het BI proces van a tot z: de BI-implementatie

Hoe ga je starten met BI implementeren en hoe ga je het Business Intelligence proces inrichten in jouw organisatie? Schematisch ziet het analytics proces er uit zoals weergegeven in de afbeelding verderop. Het proces van BI valt grofweg uiteen in twee delen: de eerste vijf processtappen kun je nagenoeg volledig automatiseren, ze zijn het domein van de computer. De laatste tien stappen zijn het domein van de mens.

In 15 stappen naar betere beslissingen

 1. Verzamelen: je gaat interne data uit de diverse bronsystemen en externe data verzamelen in een apart systeem, bijvoorbeeld je gaat een datawarehouse opzetten.
 2. Filteren: alleen die data die relevant is voor de (toekomstige) informatiebehoefte laat je door. Data die (sterk) verouderd of van slechte kwaliteit is, selecteer je niet, houd je tegen of zet je apart.

BI cyclus
Figuur 4: de kleine BI cyclus met de vijftien BI-stappen van data naar verandering. In onze 3-daagse BI training loopt de docent met jou alle stappen in detail langs.

 1. Combineren: de data uit de verschillende bronsystemen ga je combineren en integreren, zodat één gemeenschappelijke bron en één versie van de waarheid voor analyse en beslissingen ontstaat.
 2. Aggregeren: detaildata ga je aggregeren tot samenvattingen die gebruikers veelvuldig willen raadplegen, bijvoorbeeld de omzet per maand en per productgroep. Daarmee kunnen zij heel snel de juiste informatie opvragen.
 3. Visualiseren: de data ga je zodanig visualiseren en rangschikken dat het interpreteren en internaliseren van de informatie veel sneller kan plaatsvinden. En daarnaast zorg je in deze stap er ook voor dat de informatie aanzet tot de juiste actie. Lees hier meer over datavisualisatie.
 4. Interpreteren: wat betekent een datapunt? Waar heeft het betrekking op? Waar gaat het om? Dit zijn vragen die allemaal tijdens het interpretatieproces opborrelen. Ze hebben te maken met de context van de data. Hoe vollediger de context, hoe eenvoudiger je data kunt interpreteren.
 5. Internaliseren: na het interpreteren start een noodzakelijk internaliseringsproces. Daarmee maak je de boodschap achter de data je zoveel mogelijk eigen en hierdoor kun je het inzicht weer snel oproepen uit je geheugen. Het is lezen, kijken, analyseren (je gaat bijvoorbeeld een BI root cause analysis uitvoeren) en nog eens kijken, analyseren en nog eens lezen, zodat je het “plaatje” kan vastpinnen in je geheugen. Lees hier meer over datageletterdheid.
 6. Herzien en herijken: tijdens deze stap ga je op basis van de nieuwe informatie bestaande informatie en kennis herzien, veranderen of verwijderen uit je geheugen. Wanneer een splinternieuw product direct de hoogste omzet haalt, dient de top­ 10 van best lopende producten te worden aangepast. De nummer 1 moet in dit geval worden vervangen door het nieuwe product, en de rest opnieuw gerangschikt. De beschikbaarheid van nieuwe informatie kan ertoe leiden dat je oude betekenissen en vastigheden moet verwerpen.
 7. Controleren: de nieuwe inzichten en kennis moet je controleren, door bijvoorbeeld de negatieve ontwikkeling van het marktaandeel te vergelijken met de omzetontwikkeling en eventuele prijsverhogingen. Als die positief is en je marktaandeel zakt en er zijn geen prijsverhogingen doorgevoerd, dan is bijvoorbeeld de markt groter geworden.
 8. Verrijken: nieuwe inzichten en gewijzigde inzichten worden hier gedocumenteerd. Het gaat hier om het verhaal achter de cijfers, oftewel storytelling. Juist dat concept bevat vaak interessante en cruciale details die de BI data zelf niet kunnen vertellen.
 9. Delen en communiceren: de voorgaande stappen zijn essentieel om de nieuwe inzichten te kunnen delen. Inzichten kun je pas goed en snel overdragen als je het bij wijze van spreken helemaal hebt doorleefd en herkauwd. Door er met anderen over te praten, ontstaat een zekere nuance, voorkom je interpretatieproblemen, of wordt wellicht een compleet nieuwe invalshoek belicht. Een continue datadialoog is cruciaal om rendement op business analytics te realiseren.
 10. Onthouden: nadat nieuwe signalen zijn geïnterpreteerd, geïnternaliseerd, herzien, gecontroleerd en verrijkt, dienen deze te kunnen worden onthouden. Immers, een signaal kan vragen om nadere analyse omdat het nog niet helemaal duidelijk is of pas na verloop van tijd nuttig blijkt te zijn. Of omdat andere relevante signalen eerst nog binnen moeten komen.
 11. Beslissen: wanneer de informatie voldoende duidelijk is gebleken, je weinig onzekerheid meer voelt over de weg die je moet inslaan en er geen nadere BI analyse hoeft plaats te vinden, kan je de uiteindelijke beslissing nemen. Dit is echter bijna nooit direct het geval. Vaak is er toch meer informatie nodig om een gefundeerde beslissing te nemen, of de manager wil eerst met anderen van gedachten wisselen over de consequenties.
 12. Distribueren: nieuw opgedane inzichten, BI proces analyses en bijbehorende besluiten ga je verspreiden in de organisatie, zodat alle betrokkenen daar kennis van kunnen nemen. Het nieuwe inzicht is in deze fase gevalideerd op juistheid en is rijp om te worden gebruikt voor beslissingen op lagere niveaus of elders in de organisatie.
 13. Anticiperen op verandering: het onderzoek (op hoofdlijnen) naar de “voors en tegens”, al dan niet uitgedrukt in specifieke kosten en baten, van een beslissing is vaak onderdeel van het besluitvormingsproces zelf. Ongetwijfeld zal een organisatie bij gewichtige en ingrijpende besluiten daarna in detail willen onderzoeken wat de precieze gevolgen zijn en voor wie.

Veel van de laatste tien stappen uit het Business Intelligence en analytics proces worden dikwijls niet of onbewust genomen. Ze zijn eigenlijk net als beslissingen niet altijd goed zichtbaar. Het is al met al een tamelijk diffuus proces. En daar zit nu net de clou voor succesvol Business Intelligence management: hoe ga je er met elkaar voor zorgen dat de kwaliteit van de 10 stappen kan toenemen.

Verrijk je kennis met onze BI & Analytics academy

Business Intelligence management: regie op jouw BI-implementatie

Wanneer je met BI gaat starten lijkt alles misschien nog overzichtelijk: je trekt relevante data uit je systemen, giet die in een analysemodel en maakt je eerste dashboards en rapporten. Maar zodra BI groeit moet je nadenken over hoe je Business Analytics in jouw organisatie gaat managen, zodat BI implementeren (met succes) een gewoonte kan worden: BI governance. Dan heb je een Business Intelligence model nodig, een visie, een strategie, een BI-team (of BICC) en een op de groei gemaakte datainfrastructuur. De belangrijkste uitdagingen die wij vaak tegenkomen en die de noodzaak van Business Intelligence management benadrukken zijn:

Business Intelligence tag cloud
Figuur 5: Via ons eigen AI kennisplatform hebben we onderzocht welke termen in meer of mindere mate gerelateerd zijn aan BI & Analytics. Hiervoor zijn meer dan een 500.000 documenten geanalyseerd.

Dit is slechts een greep uit de vele uitdagingen die je als Business Intelligence manager tegenkomt. Dit hoeft allemaal geen probleem te zijn wanneer je Business Intelligence aanvliegt vanuit een integraal perspectief. Onderstaande figuur toont het integrale karakter van het vakgebied.

Wij helpen graag om de analytics-uitdagingen in jouw organisatie in goede banen te leiden. Met ons Business Intelligence model, beschreven in de boeken ‘De intelligente, datagedreven organisatie’ en ‘Datacratisch werken’ kunnen we aantoonbaar een belangrijke bijdrage leveren aan betere BI & analytics, zie ook onze klantbeoordelingen.

neem nu contact met ons op

De 4 perspectieven van Business Intelligence & Analytics

Vaak ligt de focus alleen op de techniek, of op eenvoudige reporting, of op de interne organisatie. En dat is jammer. Want Business Intelligence kan veel bijdragen op allerlei fronten: alignment met en beïnvloeding van de omgeving, het optimaliseren van de processen van de organisatie, het verhogen van de productiviteit van de mens en tot slot het beter benutten van technologie en het bedwingen van de gigantische databerg.

De business case van Business Analytics is omvangrijk en rijkgeschakeerd:

4 perspectieven van Business Intelligence
Figuur 6: De vier perspectieven van Business Analytics

BI-applicaties zijn cruciaal voor succes

BI-applicaties zijn cruciaal voor het succes van analyticsBusiness Intelligence wordt geacht de directie, het management en de medewerkers te ondersteunen bij het nemen van hun dagelijkse of wekelijkse beslissingen. Maar natuurlijk draagt het ook bij aan het verbeteren van tactische en strategische beslissingen. Door niet de data als vertrekpunt te nemen maar de (operationele) beslissingen in het primaire proces, vergroot je de kans aanzienlijk dat je een concrete BI-applicatie (link naar biaward/applicatie) met succes kan ontwikkelen. Wanneer je Business Analytics gaat implementeren, houdt dan altijd rekening met een extra stap; het ontwikkelen van een datainfrastructuur of een dashboard is niet genoeg. Je moet met elkaar goed nadenken over de applicatie. Kortom: hoe ga je informatie toepassen in het primaire proces zodat je rendement op je investering kan maken. De belangrijkste Business Intelligence KPI is dat BI van hoog tot laag op elk relevant moment gebruikt wordt en dat er daadwerkelijk betere beslissingen genomen worden.

Business Intelligence & analytics producten
Figuur 7: Overzicht van de belangrijkste Business Intelligence producten. Klik hier om alle 32 BI producten te bekijken.

De volgende type BI-applicaties kom je vaak tegen, zorg dat je die zorgvuldig en evenwichtig opbouwt in jouw organisatie.

Beperk Business Intelligence reporting, creëer geen rapportenfabriek

Een rapport kan je goed inzicht geven in het procesverloop, een lijstje tonen van artikelen waarbij de houdbaarheidsdatum binnenkort wordt overschreden, of de ontwikkeling laten zien van de omzet over de laatste 24 maanden. Het grote risico met Business Intelligence reporting is dat je vooral aan het achteruitkijken bent en een rapportenfabriek optuigt die niet meer te managen valt en waar je veel onderhoud op moet plegen. Stap niet in deze valkuil! Hoe je een rapportenfabriek kunt voorkomen lees je in ons artikel ‘Business Intelligence moet flexibeler, sneller en goedkoper’ en het opiniestuk ‘Eén algoritme kan 100 rapporten overbodig maken’

Ontwerp een perfect BI dashboard zonder toeters en bellen

Business Intelligence dashboard
Figuur 8: Een Business Intelligence dashboard van een provincie. Neem hier contact met ons op voor een BI dashboard voor jouw provincie of gemeente.

Interactieve Business Intelligence dashboards zouden je in één oogopslag moeten tonen hoe je presteert als team, afdeling en organisatie. Dit vraagt om een minimalistisch design zonder allerlei toeters en bellen zoals veelvuldig kleurgebruik, 3D grafieken, te veel knoppen of een ondeugdelijke navigatiestructuur.

Een BI dashboard moet even eenvoudig in gebruik zijn en even snel als een goede website. Daarnaast moeten de onvervalste KPI’s bij elke medewerker bovenaan het dashboard staan, ook dat wordt nogal eens achterwege gelaten.

Laat Business Intelligence en Big Data samen oplopen

Laat Business Intelligence en Big Data samen oplopenSinds een aantal jaar is de belangstelling voor Big Data groot. Waar traditionele BI vooral gaat om het rapporteren op basis van gestructureerde data via de achteruitkijkspiegel, gaat het bij Big Data veelal om grote hoeveelheden ongestructureerde data, zoals geluidsfragmenten, chatgesprekken, e-mails, video’s en sensordata. Wees niet bang om naast traditionele BI met Big Data te experimenteren, wacht er niet te lang mee. Daarmee kan je Business Analytics namelijk een veel proactiever karakter geven, een directere impact hebben op je organisatieresultaat en dieper ingrijpen op je procesverbetering. Succesvolle BI-organisaties weten als geen ander de waarde van Big Data voor hun organisatie in te schatten. Lees hier het artikel ‘Het is bijna science fiction wat we met Business Intelligence Big Data doen’ en ‘Waarom elke controller alles van Big Data moet weten’.

Voorspel de toekomst met Business Intelligence predictive analytics

Het is geen toeval dat slimme organisaties Business Intelligence predictive analytics met succes weten toe te passen. Dit type BI-applicatie (artificial intelligence) kan jouw organisatie helpen om processen radicaal te verbeteren, te versnellen en te verduurzamen. Immers, als je heel nauwkeurig de vraag naar bier of aardappels voor de komende weken kunt voorspellen, dan koop je veel preciezer in, bespaar je heel veel kosten, worden je klanten beter bediend en hoef je weinig weg te gooien. Algoritmes maken voortaan de dienst uit en natuurlijk zijn er nog wel managers nodig, maar zij hebben een andere, meer coachende rol gekregen. Met Analytics & AI breek je radicaal met de focus op Business Intelligence reporting en bouw je aan een verbeterd of compleet nieuw businessmodel dat de strijd met de concurrentie moeiteloos aankan.

Lijst met 32 BI producten

Handige BI checklist & Business Intelligence tips

Tot slot nog een handige BI checklist en 10 tips om de Business Intelligence functie in jouw organisatie te verbeteren.

 1. Leer je organisatie beter kennen (in cycli) en probeer die beter te runnen dan gisteren en beter dan je concurrent en wel op basis van data.
 2. Denk groot, praat weinig en begin klein.
 3. Wees je bewust van het grote verschil tussen de efficiëntie en effectiviteit van Business Analytics.
 4. Betrek de directie en de belangrijkste gebruikers, werk dagelijks en wekelijks samen.
 5. Meet minder maar weet meer (zie onze SMART KPI-bepaler 2022): focus op de belangrijkste inzichten die je het meeste geld kunnen opleveren of besparen, of waardoor je kwaliteit van dienstverlening toeneemt.
 6. Train je gebruikers niet alleen in tooling, maar vooral in analytische en collaboratieve vaardigheden (PDCA+KPI).
 7. Je allereerste BI architectuur hoeft niet voor eeuwig te zijn, wees hier transparant in naar de opdrachtgever.
 8. Gebruik een Business Intelligence raamwerk en denk in organisatierollen bij de opbouw van je BI.
 9. Maak je niet te veel zorgen over de financiële kant van de businesscase. Informatie is als energie, je hebt het gewoon nodig of je organisatie zal vroeg of laat de strijd verliezen.
 10. Bouw geen rapportenfabriek, maar gebruik die tijd om te experimenteren met kunstmatige intelligentie & Big Data.

Welke tip spreekt jou het meest aan? Laat het ons gerust weten en neem contact met ons op.

Neem de proef op de som: neem contact met ons op

Hebben we je goed kunnen informeren over alle aspecten van Business Analytics die voor jou van belang zijn? Wil je hier eens vrijblijvend over doorpraten met één van onze BI-experts? Aarzel niet, neem de proef op de som en neem hier contact met ons op.

Over Passionned Group

logo van Passionned Group, de Business Intelligence specialistPassionned Group is dé specialist in het ontwerpen en implementeren van Business Intelligence & Analytics. Onze gedreven en ervaren BI-consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de Dutch BI & Data Science Award™.

neem nu contact met ons op

Onze senior Business Intelligence adviseurs

Caroline Raaijmaakers - Business Intelligence programmamanager

drs. CAROLINE RAAIJMAAKERS

Business Intelligence programmamanager

Daan van Beek - Auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

DAAN VAN BEEK MSc

Auteur van ‘De intelligente, datagedreven organisatie’

Mark de Kort - Expert Business Analytics toepassingen

drs. MARK DE KORT

Expert Business Analytics toepassingen

Reviews over Business Intelligence

Jack van Mechelen | Bravis | 24 augustus 2020

Binnen Bravis is het project datagedreven sturen opgestart. Binnen het project waren we op zoek naar een kapstok om al onze uitgangspunten aan op te hangen. Passionned Group heeft ons middels een aantal inspiratiesessies geholpen om te komen tot een visie op datagedreven sturen. Dit door actuele thema’s binnen BI te belichten en te spiegelen aan de praktijk van Bravis. De workshops waren praktisch, laagdrempelig en inspirerend en hebben duidelijk bijgedragen aan een kwaliteitsverbetering van het project. Review over Business Intelligence Advies.

neem contact met ons op
Arnoud Meeder | Amaris Zorggroep | 9 maart 2020

Bij de keuze voor een nieuw datawarehouse en BI-leverancier zochten wij een specialist die onze zorggroep zou helpen de juiste keuzes te maken. Kunstmatige intelligentie, self-service BI en hoe borg je dat data beheersbaar blijven en waarde gaan creëren; om maar enkele uitdagingen te benoemen. Passionned heeft ons snel op het juiste spoor gezet en de consultant was een uitermate kundige expert (of beter gezegd data-filosoof) die ook de gave heeft om complexe dilemma’s tot de kern terug te brengen. Niet de leverancier maar Amaris heeft nu de regie bij de oplossing en het ontwerp van ons datawarehouse en de informatie-architectuur. Review over Business Intelligence Advies.

neem contact met ons op
Gertjan Voorzee | Coördinator BI Team | Lentis | 23 december 2019

Lentis heeft in co-creatie met Passionned Group onlangs de BI advies opdracht met succes aan directie, management, het BI team en een aantal andere stakeholders gepresenteerd. Terugkijkend naar deze opdracht en het traject dat we samen hebben gelopen kan ik concluderen dat dit aan alle kanten een zeer waardevolle bijdrage aan Lentis heeft geleverd. Dick Pouw heeft namens Passioned dit traject begeleid waarbij hij goed heeft geluisterd naar het verhaal van Lentis en zich heeft aangepast naar de cadans/tempo en de dynamiek van de lentis organisatie. Hiermee heeft Passionned Group, in co-creatie, ervoor gezorgd dat het BI advies niet alleen een theoretisch verhaal geworden is maar dat het gedachtengoed past bij de Lentis organisatie, begrepen en gevoeld wordt én het belangrijkste, dat het geaccepteerd is. Review over Business Intelligence Advies.

neem contact met ons op
Hanneke Gelissen | Project Coördinator P&O | Achmea | 5 juli 2019

Jullie BI gaat gelukkig veel verder dan rapportages.

neem contact met ons op
Jan Maarten van der Meulen | PwC Nederland | 29 juni 2019

Dankzij de kennis en expertise van de mensen van Passionned Group is ons Business Intelligence-traject snel en soepel verlopen.

neem contact met ons op
Toon alle reviews