De richting van je organisatie

Je organisatie moet een glasheldere missie, visie en strategie hebben anders blijft ze achter bij de concurrent. Hoe geef je nu richting aan de koers en missie van je organisatie? Angelsaksische bedrijven hebben meestal een wat andere opzet dan de meer Rijnlandse strategiemodellen. Beide kun je goed gebruiken.

In veel Angelsaksische landen is de trits ‘missie visie strategie’ bekend. Toch is deze volgorde niet algemeen aanvaard. Je ziet het ook andersom: visie, missie strategie. We hebben zelfs bedrijven gezien die op verschillende bedrijfsniveaus verschillende volgordes aanhielden. Dat is verwarrend. Zeker als het gaat om strategische zaken moet je glashelder zijn en de beste logica volgen.

De missie kan als baken dienen, maar is het minst specifiek

Het begint meestal met de formulering van je missie. Dit noemen we dan mission statement. Die kan als een baken dienen, maar is het minst specifiek. Van boven naar beneden ga je het steeds specifieker, praktischer, concreter en unieker maken. Geen enkele andere onderneming zal uiteindelijk precies dezelfde strategie formuleren. Denk dan aan de definitie van je concurrentievoordeel tot aan de balanced scorecard waarmee je de implementatie van je strategie monitort.

Onze volgorde van ‘missie visie strategie’ is anders

Dit artikel biedt een concreet raamwerk waarin je jouw volledige bedrijfsstrategie kan vatten. Onze volgorde is iets anders, zie hieronder de voorgestelde hiërarchie van ‘company statements’:

Onze volgorde van 'missie visie strategie' is iets anders
Tabel: hiërarchie van ‘company statements’ (naar Collis & Rukstad, HBR, april 2008)

Het begint allemaal met een visie

Veel bedrijven beginnen met hun missie maar de visie op de markt zien wij als belangrijkste startpunt. Deze visie definieert de grondreden om überhaupt in business te zijn. Vaak zal het een gepercipieerd ‘gemis’ of manco zijn in het bestaande producten- en dienstenaanbod waaraan de onderneming tegemoet denkt te kunnen komen. Maak hier kennis met de missie van Passionned Group: ‘Elke organisatie intelligent’.

Het Zwitserse Swatch: hipper en betaalbaarder

Het bedrijf Swatch had bijvoorbeeld de visie dat er misschien wel veel kwalitatief goede Zwitserse horloges op de markt waren, maar dat ze nog wel wat hipper en betaalbaarder konden. Dat was dus hun visie. Vanuit dat manco formuleerden ze hun missie: ‘het aanbieden van hippe, betaalbare, maar toch kwalitatief goede horloges’. Met een heel eigen, ‘hippe’ look en op basis van kunststof, met veel minder onderdelen dan de traditionele horloges. Daarmee boorden ze ook nieuwe markten aan.

De missie volgt uit de visie

Hieruit volgt dat je missie eenvoudigweg het opvullen van het manco in de markt is dat je bij jouw visie hebt onderkend. Je missie geeft dus aan wat de onderneming wil bijdragen aan de samenleving. Een verzekeringsmaatschappij kan bijvoorbeeld als missie hebben: ‘Het voorzien in financiële zekerheid voor consumenten’.

Veel bedrijven in dezelfde branche hanteren dezelfde missie

Maar veel bedrijven in dezelfde sector hebben vaak dezelfde missie. Willen niet alle verzekeraars financiële zekerheid bieden aan hun klanten? Je visie en missie zijn belangrijk en geven richting maar let op. Ze zijn niet genoeg om als strategisch ankerpunt te dienen voor allerlei concrete beslissingen.

Waarden

Je visie en missie zijn ingebed in een set van ethische waarden. Dat is waar je onderneming voor staat. Hoe belangrijk en wezenlijk ook, ook de geformuleerde waarden zijn niet strategisch in de zin van dat ze richting geven aan gedrag. Ze geven richting aan in de zin van ‘doing things right’, maar ze zeggen nog niets over ‘the right thing to do’.

En uiteindelijk volgt uit de visie en missie je strategie

De visie, missie en waarden zijn binnen je branche misschien niet heel erg onderscheidend. Dat is ook niet erg. Als je maar zorgt dat je je dan wel gaat onderscheiden door je strategie. Daarbinnen moet je drie zaken specifiek maken voor jouw business model: je doelen, je bereik en het concurrentievoordeel. In ons artikel ‘Vat je bedrijfsstrategie samen in 35 woorden’ leer je daar meer over.

Heb je die drie zaken goed op orde dan kun je werkelijk een verschil gaan maken in de markt waarin je opereert. Als jouw strategie vrijwel hetzelfde is als die van je concurrent, dan heb je geen goede. Maak een zorgvuldige beschrijving van de unieke activiteiten die jouw onderneming onderneemt. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld het business model canvas. Daarmee maak je duidelijk hoe je een onderscheidende klantwaardepropositie kan maken. Een die anderen niet zomaar kunnen kopiëren. Dat vormt de kern van je strategie.

Een scherpzinnige karakterisering opleveren

Zelfs een relatief eenvoudige formulering van je strategie kan een scherpzinnige karakterisering opleveren die bij geen andere onderneming dan de jouwe past. Dit is waar je naar moet streven. Juist dat specifieke, karakteristieke moet je duidelijk zien te beschreven en moeten je medewerkers zich ook echt eigen gaan maken. Pas dan kunnen ze inzien hoe hun dagelijkse activiteiten bijdragen aan het succes van de onderneming. En zo kunnen ze zelf de juiste beslissingen nemen bij de moeilijke keuzes die ze in hun dagelijkse werk tegenkomen. Heb je een helder geformuleerde en onderscheidende strategie die ook bij al je medewerkers is geland? Dan maakt dat jouw bedrijf succesvol. Lees hier meer over in ons artikel ‘Kwaliteit en performance vanuit strategisch perspectief’.

De Balanced scorecard: monitor je missie visie én strategie

Een Balanced Scorecard maakt niet alleen duidelijk hoe je de strategische plannen implementeert en kan monitoren, maar ook of er zich nieuwe manco’s aandienen. En in hoeverre de onderneming in staat is om de missie blijven te verwezenlijken. Een krachtige tool dus.

neem contact met ons op

Plaats review

Geef je mening over dit product of deze dienst

Dit veld is verplicht!
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht!
Review verzendenHet formulier bevat fouten.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met missie visie strategie (andersom denken) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Caroline Raaijmaakers, Senior strategie consultant

CAROLINE RAAIJMAAKERS

Senior strategie consultant

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15