Dashboard gemeentebestuur | GBX | Meer informatie

Passionned Group introduceert Dashboard voor goed gemeentebestuur

Geschreven door
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Van landelijk beleid naar lokale uitvoering

Gemeenten krijgen een steeds crucialere rol in de landelijke politiek. Steeds vaker wordt regeringsbeleid op gemeentelijk niveau opgepakt, uitgewerkt en uitgevoerd. Passionned Group heeft de afgelopen jaren daarom intensief gewerkt aan de ontwikkeling van een Gemeentelijk Besturing en eXpertise model (GBX). Dit model is bedoeld om meer lijn te brengen in complexe overheidsprocessen en een verbinding aan te brengen tussen landelijk beleid en de doorvertaling naar de lokale uitvoering.

Het GBX is een GBA voor besturing

Het besturingsmodel GBX brengt kritische succesfactoren en key performance indicators van verschillende beleidsterreinen bij elkaar in strategiekaarten en dashboards. Een integraal besturingsmodel om te sturen op resultaat en samenhangende prestaties, waarbij gemeenten zelf invulling kunnen geven aan prestatiemanagement en de ontwikkeling ervan.

De beleidsterreinen zijn vormgegeven als steden zoals de Veilige stad, de Kennisstad, de Bereikbare stad, de Gezonde stad, herkenbaar voor burger, bedrijf, beleidsmedewerker en de politiek.

“We zijn nu in staat om op lokaal, maar ook op landelijk niveau, dezelfde besturingstaal te spreken. En dat is enorme winst, want alleen op die manier kunnen we gezamenlijk de maatschappelijke doelen goed nastreven.”

Daan van Beek
Eindbaas Passionned Group
Auteur van ‘Sturen naar een intelligente overheid’.

Het GBX vormt hierdoor de basis voor overheidsbesturing, net als het GBA het fundament is voor de gemeentelijke basisadministraties.

Prestatiegerichtheid succesfactor #1

Uit landelijk onderzoek, dat eerder dit jaar onder 389 organisaties werd uitgevoerd, blijkt dat prestatiegerichtheid binnen de publieke sector zéér kritisch is voor het succes van performance-management. Een model als het GBX dient daarom altijd samen te gaan met een cultuurverandering en verbetering van gedragscompetenties.

Andersom, kunnen organisaties proberen om verandering van cultuur te bewerkstelligen. Zonder structuurverandering zoals het GBX voorstaat hebben medewerkers echter nauwelijks houvast. Verbetering op harde factoren, zoals besturingsmodellen, dienen daarom gelijk op te trekken met vooruitgang op zachte factoren, zoals gedrag, competenties en cultuur.

Slimme thermometer voor goed gemeentebestuur

Veel gemeenten hebben een afdeling onderzoek en statistiek die op verschillende beleidsterreinen, periodiek of ad hoc, monitort wat er in de gemeente leeft en hoe het er voorstaat. De professionals die hier werken weten als geen ander dat het onderzoek dat zij moeten uitvoeren vaak in een veel bredere context staat. En ze ervaren elke dag dat het ad hoc verzamelen van prestatiegegevens erg arbeidsintensief en foutgevoelig kan zijn.

Het GBX komt hieraan tegemoet doordat het op geautomatiseerde wijze gegevens verzamelt, structureert en die plaatst in een voor iedereen begrijpelijk besturingskader. Zodoende kan het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie veel vaker de thermometer gebruiken, en doelstellingen vaker monitoren, bewaken en waar relevant bijstellen. Slim, eenvoudig en efficiënt.

Het GBX in licentie nemen

Het GBX is op het hoogste niveau van modellering door gemeenten, provincies en de centrale overheid vrij te gebruiken. Voor de onderliggende strategiekaarten kan je een licentie aanvragen. Hierbij is uitleg en onderhoud op het besturingsmodel inbegrepen, immers dat is van evident belang. De kritieke succesfactoren van beleid kunnen namelijk in de loop van de tijd wijzigen door (grote) veranderingen in de publieke sector of het bedrijfsleven. Het GBX model is inmiddels omarmt door een flink aantal leveranciers van prestatiemanagement oplossingen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het GBX, de verschillende licentievormen of ambassadeur worden, neem contact op met Daan van Beek.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met dashboard gemeentebestuur (gbx) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST