Dashboardsturing | Woningcorporatie | Vastgoed verbeteren met KPI
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Aanleiding

Een woningcorporatie heeft interne sturing als een van de zeven strategische opgaven benoemd vanuit het ondernemingsplan. Een onderdeel van interne sturing is cockpit- ofwel dashboardsturing.

Dashboardsturing moet bijdragen tot meting en sturing van de te bereiken doelen, resultaat- en prestatiegericht werken, leren en verbeteren. Woningcorporatie ziet de Balanced Scorecard (BSC) als hulpmiddel om tot de gewenste interne sturing te komen. Woningcorporatie heeft geen ervaring in het opstellen van een BSC.

Doelstelling

Afgeleid uit hetgeen onder aanleiding is gesteld, zoekt Woningcorporatie begeleiding in het proces om te komen tot de opzet van een BSC op 2 niveaus, te weten op sectorniveau en op het niveau van bestuurder/RvC. Een daarop volgende stap betreft de weergave van de parametersets in een zogenoemd dashboard waaraan op inzichtelijke wijze, snel de stand van gewenste zaken wordt gepresenteerd.

Met de BSC beoogt de Woningcorporatie:

  • Inzicht te krijgen in de voortgang het bereiken van de doelen conform het ondernemingsplan (strategie/koers)
  • De strategie te willen realiseren door het scheppen van duidelijkheid en consensus (focus)
  • Acties vanuit de diverse sectoren gelijk te richten en op elkaar afstemmen (synergie en balans)
  • Een management feedback systeem (proces van leren, vertalen, coördineren en motiveren) te bewerkstelligen.

Scope

De start van het traject “werken met dashboardsturing” in de organisatie moet in een keer succesvol worden neergezet. Kennis en enthousiasme overbrengen richting organisatie, kortom draagvlak en gevoelde verantwoordelijkheid bij betrokkenen is cruciaal. De uitwerking/vormgeving in ICT instrumenten (meet/rapportagesysteem) valt buiten de scope van dit project.

Op te leveren resultaat / producten

De externe partij begeleidt Woningcorporatie om tot een sets van kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren op de aangegeven niveaus te komen. Het ondernemingsplan en input vanuit de organisatie is daarbij leidend. Het bureau brengt enthousiasme, kennis en ervaring in en draagt dat over op de organisatie.

  • Resultaat 1: Een set KSF/KPI op twee niveaus (bestuurder/RvC en per sector) bestaand uit maximaal 10 tot 15 items.(voornamelijk een aggregatie van de sets per sector) De KPI’s moeten herleidbaar zijn naar sectoren/processen/gebiedsindelingen/complexen zodat cijfers verklaard kunnen worden.
  • Resultaat 2: De externe partij zorgt ervoor dat er draagvlak op management en middenmanagement niveau is voor de systematiek.
  • Resultaat 3: De externe partij zorgt ervoor dat er voldoende kennis in de organisatie is over de methodiek zodat deze adequaat beheerd en gebruikt kan worden.

Aanpak

Het bureau bespreekt samen met de projectleiders vanuit Woningcorporatie wat nodig is om de doelstelling te behalen. De uiteindelijke aanpak wordt gezamenlijk bepaald.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met dashboardsturing of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST