Sturen naar een intelligente overheid | Intelligente organisaties

Sturen naar een intelligente overheid

Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Een vergaande digitale veranderaanpak

Veel overheidsorganisaties zetten zwaar in op digitale dienstverlening. Alles wat kan via Internet, wat echt niet anders kan, gaat via het loket. In een tijd waarin consumenten steeds vaker Internet gebruiken voor aankopen is dit geen vreemde gedachte. Maar, hoe efficiënt en effectief is deze digitale aanpak?

“De geschetste ontwikkelingen zijn onontkoombaar. De overheidorganisatie kan, zal en moet veranderen. Dit boek biedt daar een interessante, uitdagende, maar vooral ook praktische blik op.”

prof. dr. Arre Zuurmond

Organisatieontwikkeling staat voorop

Er zijn ook overheidsorganisaties die juist aan de binnenkant van de organisatie beginnen. Organisatieontwikkeling staat voorop. Daarbij de structuur aanpassend volgens het betere knip- en plakwerk. Maar, cultuur en gedrag zijn vaak als in beton gegoten, en dus heel moeilijk aan te passen. Hoe effectief en houdbaar is deze ontwikkelaanpak?

Vele praktijkvoorbeelden en interviews

De centrale vraag in dit boek is: hoe kun je de (digitale) overheidsdienstverlening aan je inwoners en bedrijven substantieel verbeteren? Vergezeld van vele interviews en praktijkvoorbeelden, legt de auteur in dit boek uit waar we vandaan komen en naar toe kunnen en moeten gaan.

“Prettig leesbaar, systematisch en optimistisch”

Jack van Dooren
programmamanager

Drie veranderroutes

Boek Sturen naar een intelligente overheidHet boek is geschreven voor de overheidsmanager en -professional, en zij die de overheidsorganisatie besturen. Er komen drie veelvoorkomende veranderroutes aan bod. Tevens wordt uitgebreid stilgestaan bij het gewenste en ongewenste gedrag, de stuurinstrumenten en -informatie daarbij, organisatieontwikkeling, digitalisering en leiderschap. Het boek sluit af met ‘Veranderen, niet morgen maar nu’, een instrumentarium voor effectief verandermanagement binnen de overheid.

Met o.a. diepte-interviews met:

“Zeer verhelderend en een aanwinst voor de non-profit sector”

Eric Ossel
directeur middelen Gemeente Delft

Leeswijzer

Deel 1: Waar komen we vandaan en gaan we naar toe
In dit deel gaan we in op enkele definities, het probleemkader, de principes van een intelligente organisatie en een visie op de ideale eindbestemming. Het tweede hoofdstuk van dit deel biedt een overzicht van routes, werkwijzen en bijbehorend beslismodel. Zodoende kun je snel beoordelen waar je kunt in-, uit- of overstappen.

Deel 2: Wat willen we bereiken
In deel twee vind je de wensen en mogelijkheden van de inwoners, de civil servants, de bestuurders en de informatietechnoloog. Hier staan we stil bij de belangrijkste gewenste gedragspunten van een intelligente overheid zoals efficiency, klantgerichtheid, prestatiegerichtheid, integriteit, et cetera.

Deel 3: Wat zijn de mooiste routes
In deel drie worden de drie mooiste routes uitgewerkt. Hier vind je ook vele interviews met overheidsmanagers. Voor elke route is aangegeven op welke gedragspunten je wel of geen vooruitgang kan boeken wanneer je die route eindeloos bewandelt. En zo ja, in welke mate.

Deel 4: Hoe gaan we dat bereiken
In het laatste deel sluiten we af met veranderen, niet morgen, maar nu. Dit deel evalueert de verschillende routes en gaat in op het benodigde leiderschap en met welke instrumenten we de ontwikkeling van de organisatie blijvend kunnen volgen en stimuleren.

Auteur: Daan van Beek

Plaats review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Dit veld is verplicht!
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht!
Review verzendenHet formulier bevat fouten.
Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met sturen naar een intelligente overheid (intelligente organisaties) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST