Gemeentelijk Besturing en eXpertisemodel - GBX | Kennisbank
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Veel gemeenten worstelen

Veel gemeenten worstelen met transparantie en prestatieverbetering. Zowel externe als interne druk dwingen gemeenten om te komen tot verbetering. Vele initiatieven zijn het gevolg: de veiligheidsmonitor, de staat van de gemeente en diverse benchmarking initiatieven. Wat echter ontbreekt is een integraal model of aanpak waarmee gemeenten zelf invulling kunnen geven aan performance management.

Complexe besturing

In de complexiteit van processen, verantwoordelijkheden, politiek en vaak eigen informatiesystemen per dienst, is het niet eenvoudig om efficiënt en resultaatgericht te werken. Het spreekt voor zich dat door die grote mate van diversiteit performance management ook geen gemakkelijke zaak is. En daarbij komt dat door de verzelfstandiging van diverse diensten de controle en de rapportagefunctie vaak (tijdelijk) uit balans is.

De rode draad

Passionned Group helpt gemeenten de rode draad te vinden. Hiervoor is het Gemeentelijk Besturing en eXpertise model (GBX) ontwikkeld. Het GBX is een integraal keuzemodel en waarin de diverse bedrijfsprocessen, beleidsspeerpunten, taken en verantwoordelijkheden leidend zijn.

GBX

Het GBX beschrijft de meest voorkomende processen, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Veel processen zijn generiek; iedere gemeente heeft immers een afdeling burgerzaken, houdt raadsvergaderingen, neemt besluiten, verleent vergunningen en heeft te maken met criminaliteit en integratie van minderheden. Echter, elke gemeente heeft verschillende speerpunten en prioriteiten. Daarom is GBX aanpasbaar zonder dat het gemeenschappelijke kader verloren gaat.

Door aan te sluiten op het GBX kunnen gemeenten onderling en in de tijd vergelijken en daardoor beter prioriteiten stellen.

De aandachtsgebieden

Het GBX beslaat elf aandachtsgebieden en zijn weergegeven in onderstaande afbeelding.

De elf aandachtsgebieden

De aandachtsgebieden van het GBX houden onderling verband; om als gemeente welvarend te worden dient zij voorzieningen te treffen op het gebied van openbare veiligheid, kennis en scholing, bereikbaar te zijn et cetera.

Van missie en beleidskaart tot KPI’s

Om het model bij een gemeente daadwerkelijk in te bedden worden vaak vier fasen doorlopen:

  1. bewustwording van hoe de gemeente werkt of wil werken (strategische focus), wat is de missie en visie, wat zijn onze strategische doelstellingen en hoe vertalen we deze naar succesfactoren;
  2. hoe meten we het succes op de doelstellingen, bepaling van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) en hun onderlinge samenhang;
  3. verzamelen van de gegevens en het maken van afspraken over de aanlevering ervan (uitvoering);
  4. ingebruikname, spelregels en opleiding voor eindgebruikers.

De strategische doelstellingen en kritieke succesfactoren zijn voor de elf aandachtsgebieden uitgewerkt in beleidskaarten. Hieronder vind je van het aandachtsgebied ‘De bereikbare stad’ enkele doelstellingen en kritische succesfactoren.

De bereikbare stad

Het GBX bevat elf beleidskaarten en ongeveer honderd KPI’s die aan één van de aandachtsgebieden zijn gekoppeld zodat een gemeente overzicht blijft behouden.

Software template en library

Het GBX is in samenwerking met diverse gemeentes en experts ontwikkeld. De KPI’s en aandachtsgebieden zijn reeds digitaal als keuze template voorhanden. De keuzes die je maakt worden direct als dashboard zichtbaar. Dit dashboard wordt gedurende de implementatie steeds verder verfijnd en via koppelingen voorzien van de relevante sturingsinformatie. Met het GBX kunnen gemeenten veel sneller prestatiemanagement en –verbetering in hun eigen organisatie tot stand brengen.

De uitvoering

In samenwerking met de verschillende gemeentelijke diensten snijdt Passionned in relatief korte tijd de blauwdruk op maat op basis van specifiek beleid en politieke thema’s. En daarna werken we stap voor stap toe naar verbetering van de prestaties van de gemeente. Dit door het maken van gedegen analyses, het geven van workshops, het opstellen van KPI’s, het maken van een enkelvoudig gegevenspakhuis, het opleiden van medewerkers en het invullen van het Gemeente Dashboard.

De bronnen en gegevens

Tot slot coördineert Passionned op efficiënte wijze de uitwisseling van gegevens tussen de gemeente en de verschillende diensten door het maken van afspraken en het toepassen van ontwikkelde standaarden. Tevens zorgen wij dat er binnen de gemeente een knooppunt ontstaat van relevante informatie die ook geschikt is voor externe monitoren zoals benchmarking vanuit de rijksoverheid. Omdat niet alle gegevens binnen de gemeente zelf aanwezig zijn, wordt hergebruik toegepast van andere bronnen waaronder Kamer van Koophandel, het Kadaster, de topografische dienst, de politie, de brandweer, het OM, et cetera.

Passionned Group besteedt in dat proces veel aandacht aan de cultuur binnen de organisatie en weet weerstanden op basis van wezenlijke argumentatie en effectieve voorbeelden om te buigen in nauwe samenwerking.

Achtergrond

Het GBX is tot stand gekomen op basis van gesprekken met en beleidsdocumenten van tientallen gemeenten, adviseurs en leveranciers van software oplossingen. De snelheid van implementatie en de slagingskans worden aanzienlijk vergroot doordat alle lagen van een gemeentelijke organisatie worden bediend en geïntegreerd: van gemeentebestuur tot de verschillende uitvoerende diensten.

Een strategie bedenken en ontwerpen is niet zo heel moeilijk. Uit onderzoek onder 150 topmanagers blijkt dat juist het uitvoeren van de strategie heel lastig kan zijn. Met het GBX zorg je ervoor dat de informatie om prestaties te verbeteren op alle niveaus gebruikt kan worden en dat iedereen dezelfde ‘besturings’taal gaat spreken. Dit kan een positieve impact op de bedrijfsvoering hebben en de medewerkers van de organisatie.

Wil je ook een licentie?

Het GBX is op het hoogste niveau van modellering door gemeenten, provincies en de centrale overheid vrij te gebruiken. Voor de onderliggende beleidskaarten kan een licentie worden aangevraagd. Hierbij is uitleg en onderhoud op het besturingsmodel inbegrepen, immers dat is van evident belang. De kritieke succesfactoren van beleid kunnen namelijk in de loop van de tijd wijzigen door (grote) veranderingen in de publieke sector, het bedrijfsleven of zelfs het wereldtoneel. Het GBX model is inmiddels ook in licentie genomen door een flink aantal leveranciers van prestatiemanagement oplossingen. Neem gerust contact met ons op.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met gemeentelijk besturing en expertisemodel - gbx (kennisbank) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST