Gezondheidszorg | Welzijn | Care & Cure | Zorgsector | Trends
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

De zorgsector is in beweging

De zorgsector is behoorlijk in beweging onder andere door veranderende wet- en regelgeving, de marktwerking en prestatiebekostiging. Maar ook de toenemende vraag naar transparantie van het zorgaanbod zorgt voor meer dynamiek. De professionaliteit van zorgondernemers en bestuurders zie je steeds meer op de proef worden gesteld.

Vergrijzing en groeiende welvaart

Door de alsmaar stijgende levensverwachting en groeiende welvaart ontstaat meer vraag naar zorg, zowel care als cure. De gezondheidszorg is een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. Er gaat inmiddels ruim 92 miljard euro in om. De vergrijzing heeft ook gevolgen voor het zorgaanbod. Arbeid zal schaarser worden en de noodzaak voor arbeidsproductiviteitverhogende technologie en innovaties stijgt.

 Tot de zorgsector behoren:

  • de verpleging en verzorging (care)
  • gehandicaptenzorg (care)
  • thuiszorg (care)
  • ziekenhuizen (cure)
  • medische specialisten en vrije beroepen (cure)
  • geestelijke gezondheidszorg (cure)

Van bedreigingen naar kansen

Veel zorginstellingen en ziekenhuizen zien in de ingezette ontwikkelingen kansen in plaats van bedreigingen. Voorlopers in de sector laten zien dat dit niet zonder cultuuromslag of stoot gaat. Maar ze begrijpen ook heel goed dat het al met al zeer profijtelijk kan zijn voor patiënt, medewerker en organisatie. De bekostigingsystematiek DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties) en ZZP’s (Zorgzwaartepakketten) noodzaken bestuurders tot een meer zakelijke en bedrijfskundige aanpak en aansturing. Logistieke sturing van de zorgprocessen kan inhouden dat je een hogere productiviteit kan bereiken. Of dat je schaarse middelen zoals operatiekamers beter kunnen benutten. De bedbezetting kan toenemen en de cliënten met lage zorgindicaties krijgen geen “duur” bed meer. Lees ook: Beter scoren met zuivere KPI’s.

Het ECD

Het elektronisch cliëntendossier (ECD) zal in de komende jaren zeer waarschijnlijk echt ingevoerd worden. Zorgverleners zien zich geconfronteerd met behoorlijke investeringen op het gebied van ICT om aan de eisen van het ECD te kunnen voldoen. Maar, bij veel zorgorganisaties is de ICT nog een ondergeschoven kindje. Onder druk van de marktwerking zal ICT zich meer en meer moeten professionaliseren om de noodzakelijke efficiency in met name het administratieve proces te kunnen realiseren.

Onze dienstverlening binnen de zorg

Wij helpen organisaties in deze sector met het op orde brengen van hun (logistieke) processen en strategie. Door de implementatie van performance management, workflow management en data science krijgen organisaties beter grip op de kritieke onderdelen binnen hun bedrijfsvoering. Business intelligence oplossingen kunnen bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen bij de monitoring van de ingekochte zorg ten opzichte van zorgvraag. Je kunt ook snel zien of dat het onderhanden werk niet over een bepaalde staffel dreigt te gaan.

Gaten ontdekken in de inkoopmix

Ook stelt het zorgverleners in staat om analyses te doen op productgroepen en staffels van DBC’s. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ‘gaten’ in de inkoopmix eenvoudig ontdekken. Deze gaten kunnen duiden op weglekkende omzet. De zorgorganisatie krijgt de zorg niet zomaar meer vergoed van de verzekeraar. Indien je inzichtelijk kan maken om welke type zorg het gaat, kan je ook een passend aanbod doen aan de zorgverzekeraar. Of wanneer dat niet (meer) mogelijk is, de cliënten met dat type zorg voor het komende jaar verwijzen naar collega-zorginstellingen die nog wel ruimte hebben in de inkoopmix. Op deze manier kun je veel betere rendementen realiseren.

Zorgkaarten zijn richtinggevend

Zorgkaarten (strategiekaarten) zijn een uitstekend middel om je organisatiestrategie en bijbehorende besturing op effectieve wijze te visualiseren en te communiceren. Zorgkaarten zijn richtinggevend voor de inrichting van stuurinformatie en helpen om in een dynamische markt te opereren op het scherpst van de snede. Het stelt zorginstellingen in staat om te sturen op wat echt kritisch is zoals het terugbrengen van de noshows. Je gaat dan alleen afspraken inplannen conform de voorkeuren van de cliënt. Of je gaat heldere zorgpaden aanbieden die iedereen begrijpt. Met als gevolg dat je wachtlijsten niet worden overbevolkt met cliënten die toch niet goed kunnen worden geholpen (of alleen met verlies). Door de onderlinge samenhang tussen de key performance indicators aan te geven ontstaat een logisch geheel. Zo kun je de relatie en de afhankelijkheid tussen verschillende zorgaandachtsgebieden duidelijk illustreren.

Slimmer werken in de sector zorg

Alignment tussen IT & processen zorgt dat medewerkers en cliënten enerzijds en medewerkers en verwijzers anderzijds, slimmer werken in een digitale omgeving met bijvoorbeeld enterprise portals. Hierdoor kan je de transparantie van het zorgaanbod en de zorgprestaties laten toenemen. Passionned Group ontwikkelde een methode waarmee je snel en effectief een quick scan van je IT huishouding en processen kan maken.

Dit INK voor intelligente organisaties model laat op een duidelijke manier zien of er samenhang bestaat tussen de diverse dimensies van het model. Maar ook kun je de samenhang ontdekken tussen de projecten en programma’s binnen je zorgbedrijf. Ook de onbalans tussen techniek en organisatie kun je monitoren. Die kun je dan aanpakken om als organisatie als geheel weer een stap vooruit te zetten op de ladder van ‘slimme groei’.

Onze opdrachtgevers

Dit zijn onze beste referenties en “best practices”:

Plaats review

Geef je mening over dit product of deze dienst

Dit veld is verplicht!
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht!
Review verzendenHet formulier bevat fouten.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met gezondheidszorg (welzijn) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Ronald Fokkink, Associate Partner Zorgsector

drs. RONALD FOKKINK

Associate Partner Zorgsector

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15