Passionned Group™

Zorgsector

De zorgsector zet regelmatig de toon in het maatschappelijke debat. Discussies in de verschillende zorgsectoren gaan steevast over uitdagingen, zoals het aandeel dat de zorgsector Nederland opslokt van het bruto binnenlands product, de financierbaarheid van de gezondheidszorg, de oplopende zorgpremies, big data in de zorg, privacy en de toegankelijkheid van de zorgsector. Voer voor politici. Maar hoe kunnen bestuurders in directiekamers, zorgprofessionals aan het bed en casemanagers binnen de ggz alert reageren op de trends in de zorg? En hoe kunnen ze concepten als datagedreven werken, kunstmatige intelligentie en smart zorg met succes implementeren? In dit artikel laten we zien hoe de zorgsector bedreigingen kan omzetten naar kansen zoals datagedreven zorg: de voordelen liggen echt voor het opscheppen.

Passionned Group weet uit ervaring hoe de zorgsector Nederland waardegedreven zorg kan leveren en slimmer kan werken. Leer hoe je smart zorg levert:

Opleiding PDCA & zorg
Open inhoudsopgave

In de zorgsector schept elk aanbod zijn eigen vraag


Wat is de zorgsector?

De zorgsector is een arbeidsintensieve sector die aan meer dan een miljoen mensen in Nederland werkgelegenheid biedt. De verschillende zorgsectoren zijn direct en indirect verantwoordelijk voor de (geestelijke) gezondheid van de Nederlandse burgers. Werknemers in de zorgbranche zijn werkzaam in de eerstelijns, tweedelijns of derdelijnszorg. Ze houden zich bezig met care (zorg) en cure (genezing) en geven de zorgsector betekenis en inhoud.

Betrokken, gemotiveerde en cultuurbewuste medewerkers zijn cruciaal voor het goed functioneren van de zorgsector. Mensen die voor een beroep in de zorgsector kiezen doen dat meestal zeer bewust en vanuit een bepaalde levensfilosofie, persoonlijke betrokkenheid of affiniteit. Globaal kun je de volgende zorgsectoren onderscheiden:

Twee kanttekeningen zijn hier op hun plaats. Hoewel mensen ook vandaag nog zoeken naar het onderscheid tussen care en cure, zijn de definities al langer voor discussie vatbaar. De indeling is vanuit patiëntenperspectief zelfs kunstmatig en ongewenst, zo constateerde de toenmalige Raad voor de Volksgezondheid en Zorg ooit. Ook houdt deze indeling geen rekening met preventie. De zorgsector komt meestal pas in actie als het te laat is.

Trends in de zorg zijn er legio. Soms zijn deze algemeen en sectoroverstijgend zoals globalisering, conjunctuurschommelingen en demografische ontwikkelingen (gevolgen vergrijzing gezondheidszorg). Maar er zijn ook meer specifieke trends in de zorgbranche:

Toezicht op de sector

In ons land houdt de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) toezicht op de diverse sectoren in de zorg. Iedere burger in Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is. Hiervoor bestaan regels en de Nza houdt toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Voor bepaalde behandelingen in de zorgsector gelden maximumtarieven. De Nza stelt deze vast op basis van periodiek kostenonderzoek.

De toezichthouder controleert ook of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de regels houden. Zo is het belangrijk dat zorgverzekeraars iedereen accepteren voor de basisverzekering. Leeftijd, inkomen, leefstijl of gezondheid mogen niets uitmaken. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de zorgsector moeten ook bewaken dat de zorgnota klopt. Ze moeten vooraf goede informatie geven over de zorg. Informatie over de inhoud en wachttijden van de behandelingen bijvoorbeeld, maar ook wat de zorg patiënten gaat kosten.

Kansen en bedreigingen zorgsector

De zorgsector staat ook bekend om het innovatieve vermogen en het ondernemerschap. Elk aanbod in de zorgsector schept zijn eigen vraag (wet van Say). Het inspelen op kansen, zoals waardegedreven zorg (value based health care), marktwerking in de zorgsector, smart zorg, het verzilveren van de voordelen van business intelligence voor de zorg, big data in de zorg en thuiszorg planning software, zijn hiervan sprekende voorbeelden.

De zorgsector staat bekend om het innovatieve vermogen en het ondernemerschap: elk aanbod in de zorgsector schept zijn eigen vraag.

De sector gezondheidszorg wordt daarnaast regelmatig geconfronteerd met externe bedreigingen die een onvoorspelbaar karakter hebben. Een regionale of landelijke uitbraak van een virusinfectie zet de discussies over integrale zorg en personeelsschaarste voor diverse zorgsector beroepen nog eens extra op scherp.

Onze dienstverlening in de zorgsector

Hieronder geven we een globaal beeld van de drie belangrijkste beleidsterreinen waarop onze (interim) consultants, docenten, trainers, coaches en auteurs jou en je collega’s in de zorgsector optimaal kunnen ondersteunen. Neem voor de details contact met ons op. Leer hoe je proactief kunt inspelen op de hierboven beschreven trends in de zorg.

Waardegedreven zorg op basis van smart doelen zorg

Voorbeeld: maak een KPI boom van je ziekenhuis

Het effectief besturen, verbeteren en doorontwikkelen van zorgprocessen kan je duur komen te staan wanneer je niet de juiste mensen erbij betrekt. Het verhaal wordt te complex gemaakt, het traject verloopt stroperig en/of de uitgaven rijzen de pan uit. Wij zijn gespecialiseerd in het doeltreffend en doelmatig optimaliseren van de besturing en processen in de zorg. Onderstaande KPI-boom van een ziekenhuis reflecteert onze zorginhoudelijke kennis, onze vakinhoudelijke kennis en ervaring.

KPI boom van een ziekenhuis
Figuur 1: Een voorbeeld van een KPI-boom van een ziekenhuis waarin je direct de essentie van de zorg en bijbehorende besturing helder kunt maken voor het voltallige zorgpersoneel. De missie (rood) vertaal je naar strategische doelstellingen (geel), en die vertaal je naar Kritieke Succes Factoren (groen) en KPI’s (blauw). Implementeer je deze KPI-boom goed in je zorginstelling/ziekenhuis dan voorkom je een cascade aan ellende. Neem hier contact met ons op voor meer informatie.

Datagedreven technologie in dienst van datagedreven zorg

  • De voordelen van business intelligence voor de zorg (smart zorg) liggen bij wijze van spreken voor het opscheppen. Datagedreven technologie, zoals een toekomstbestendige BI architectuur, Data Science, machine learning, IoT en AI, kan de effectiviteit en efficiency in de zorgsector aanzienlijk verbeteren. Hetzelfde geldt voor business intelligence-software voor de zorg. Zorgprocessen raken hierdoor in een stroomversnelling en geven een boost aan integraal capaciteitsmanagement. Heb je hierbij ondersteuning nodig, schakel dan een van onze interim managers business analytics in voor het ontwikkelen van een visie op datamanagement en de implementatie ervan. Boek een incompany training Big Data Analytics of maak op interim-basis gebruik van onze zorgsector business intelligence consultant.
  • In onze Analytics kennisbank tref je tal van artikelen en whitepapers aan met concrete voorbeelden van business intelligence in de gezondheidszorg.
  • Artificial intelligence (AI) en robottechnologie zijn veelbelovende technologieën in de gezondheidszorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat regelmatig onderzoek doen naar de stand van zaken. De medisch-specialistische sector is koploper wat betreft het aantal AI-toepassingen in de pilotfase of in de daarop volgende fasen. Het gaat hierbij vooral om diagnostiek (het automatisch analyseren van beelden). Passionned Group wil graag haar steentje bijdragen aan deze ontwikkelingen en projecten. In het boek ‘De intelligente, datagedreven organisatie’ presenteert de auteur Daan van Beek AI als een sleuteltechnologie. De verschillende soorten en smaken van algoritmes worden hierin helder uitgelegd en in de juiste context geplaatst. Daarnaast helpen we bij het ontwikkelen van AI-producten met name binnen ziekenhuizen en de GGZ.

neem contact met ons op

Continu verbeteren op basis van zelfsturende teams in de zorg

Wat zeggen onze opdrachtgevers?

Hieronder staan enkele van onze referenties in de zorgsector. We hebben onder meer ervaring met het toepassen van value based healthcare, business intelligence consultancy in de zorgsector, artificial intelligence in de zorg en incompany trainingen. Hier vind je onze referenties voor de sector gezondheidszorg en de sector zorg en welzijn:

Best practices in de zorg:

Neemt contact op met onze consultant zorgsector

Ben je geïnteresseerd in de duiding van de trends in de zorg en de relevantie voor jouw zorgorganisatie? Wil je weten wat datagedreven zorg of informatiegestuurd werken precies inhoudt? Of wil je ervaring opdoen met value based healthcare in de sectoren care en cure? Zoek je invulling voor een vacature interim manager zorg, of ben je op zoek naar een freelance manager business analytics? Neem dan nu contact op met een van onze adviseurs gezondheidszorg of onze accountmanager Zorg.

neem contact met ons op

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Wouter Huisman - Associate Partner Zorgsector

drs. WOUTER HUISMAN

Associate Partner Zorgsector

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
18