De intelligente, datagedreven organisatie (8e druk) - Heel interessant, duidelijk en leerzaam boek!

Datawarehouse, architectuur en organisatie bij Gemiva

Foto Daan van Beek MSc
Auteur: Daan van Beek MSc
Managing Director
Inhoudsopgave

De Stichting Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Gemiva heeft Passionned Group gevraagd een advies uit te brengen over de BI architectuur en de organisatie van het datawarehouse, plus een advies voor de te gebruiken ETL tool. Het adviestraject is naar grote tevredenheid voltooid, met een waardering van een 9. Een viertal vraagstukken speelden bij Gemiva, waarop zij antwoord wenste vanuit Passionned Group.

Datawarehouse architectuur

Gemiva-SVG GroepDe eerste twee vragen waren gericht op het huidige datawarehouse van Gemiva. Ten eerste wat is de kwaliteit van het huidige datawarehouse en is de DWH architectuur juist afgestemd op de behoeften van een klant- en procesgerichte zorginstelling. Een tweede vraag met betrekking tot het datawarehouse omvatte het onderhoud hiervan: kan dit beter door Gemiva zelf of juist door externen worden gedaan?

De juiste ETL Tool

Ten derde maakte Gemiva gebruik van twee verschillende ETL tools, Passionned Group zocht uit welke tool het beste paste bij de organisatie, aansloot op het IT beleid en de laagste Total Cost of Ownership (TCO) had.

Organisatie

Tenslotte wist Gemiva niet goed raad met het advies van een leverancier op het gebied van personeelsinformatie rapportages, temeer omdat op korte termijn het gehele personeelssysteem vervangen zou worden.

De opdracht is professioneel uitgevoerd en Passionned Group heeft ons goed inzicht gegeven in de problematiek en de oplossingsrichtingen

Dit zijn de letterlijke woorden van Gert Kwakernaak, Manager Financiën en IT. Hij evalueert het adviestraject met een 9, op schaal van één tot tien.

De aanpak

Passionned Group heeft in haar aanpak gesproken met alle betrokkenen, zowel intern in de vorm van medewerkers als extern in de vorm van de leverancier van het datawarehouse. Een grondige analyse volgt waarbij consequenties in termen van bezetting, kennis, organisatiestructuur, taken en verantwoordelijkheden, risico”s, kosten, et cetera nauwgezet in kaart zijn gebracht. Aan de hand van het ETL & Data Integratie Guide van Passionned Group wordt in samenwerking met Gemiva tot een keuze gekomen voor een nieuwe ETL Tool. De bevindingen en resultaten zijn gepresenteerd in een business intelligence adviesrapport en een miniconferentie.

De resultaten

De vervolgstappen voor de komende jaren zijn helder geworden voor de betrokkenen. De globale contouren voor een goede architectuur voor het datawarehouse zijn duidelijk. Voordat deze geconcretiseerd gaat worden adviseert Passionned Group Gemiva om een integrale informatieanalyse uit te voeren. Gemiva kan een weloverwogen keuze maken voor een ETL Tool en ten slotte is er besloten om meer regie en sturing aan te brengen op het vlak van stuurinformatie.

Bekijk het PDCA-handboek 'Datacratisch werken'

Productafbeelding van het PDCA-handboek 'Datacratisch werken'

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding Stappenplan voor migratie naar een nieuwe BI tool
Stappenplan voor migratie naar een nieuwe BI tool
Uitgelichte afbeelding Microsoft ontpopt zich tot soevereine BI-marktleider 2024
Microsoft ontpopt zich tot soevereine BI-marktleider 2024
Uitgelichte afbeelding 5 aanjagers voor datacratisch werken
5 aanjagers voor datacratisch werken

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met BI & datawarehousing of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Daan van Beek - Managing DirectorDAAN VAN BEEK MScManaging Director

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring