Pragmatische data scientist met wetenschappelijke roots

Data scientist Dick LuijendijkDick Luijendijk is een ervaren data scientist, data architect, BI- en big data-specialist. Hij is een no-nonsense projectleider met een grote overtuigingskracht. Door zijn wetenschappelijke, natuurkundige en wiskundige achtergrond beschikt hij over een bovengemiddelde kennis van statistische analyse. Een schaarse expertise waar tal van opdrachtgevers al dankbaar gebruik van hebben gemaakt.

Weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden

Dick is gewend om organisatiedilemma’s vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Vanuit een helikopterview werkt hij op een pragmatische wijze altijd toe naar een mooi, afgerond eindresultaat voor de opdrachtgever, waarbij hij hoofd- en bijzaken altijd duidelijk weet te scheiden.

Na een academische studie Natuurkunde in Nijmegen startte Dick zijn loopbaan in eerste instantie als docent Wiskunde onder meer in India en in Zevenaar. Na een studie antropologie promoveerde hij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar hij ook de functie van wetenschappelijk projectcoördinator vervulde.

Gebruikmaken van de wet van de grote aantallen

Een van de grote zegenen van de huidige tijd volgens Dick is dat kunstmatige intelligentie (AI), in combinatie met de wet van de grote getallen en de enorme rekenkracht van computers, ons in staat stelt om niet alleen eenvoudig patronen, causale verbanden en correlaties te ontdekken, maar ook gedachten van mensen te voorspellen. “Data science stelt ons in staat om dingen te doen die ik als antropoloog nooit kon doen. Als wetenschappelijk onderzoeker kon ik daar vroeger alleen maar van dromen.”

Verbeter de wereld en begin met data-analyse

Dick is dus een techno-optimist, maar wel een die altijd op zoek is naar de wetenschappelijke onderbouwing van zijn veronderstellingen en cases. In de zorgsector bijvoorbeeld signaleert hij dat het potentieel van big data analytics nog altijd onvoldoende wordt benut. Door onder meer decentralisatie en bureaucratie blijven de echte doorbraken om de hoofdoorzaken te achterhalen van ernstige ziekten, zoals Parkinson, vooralsnog uit. Een gemiste kans. “Gooi alle data in één grote bak, ga daar in grasduinen en je zult versteld staan.”

Brengt mensen en kennis bij elkaar

Met data-analyse de wereld verbeteren, dat is volgens Dick zijn toekomstdroom. Hoewel de wetenschap zijn passie was – en nog steeds is – koos hij uiteindelijk toch voor het bedrijfsleven en vervulde als BI consultant, BI architect, DBA en ontwikkelaar tal van opdrachten in onder meer de financiële sector, de (openbare) infrastructuur, de logistiek, de zorg en binnen de overheid. Het bouwen van datawarehouses, datamodellen en het inregelen van ETL interfaces, staging areas en een Data Vault-model stonden hierbij meestal centraal. Zijn missie is echter pas écht geslaagd als hij mensen en kennis bij elkaar heeft gebracht.

Betrouwbare informatie is de sleutel

Betrouwbare informatie is volgens Dick de sleutel tot succes en vooruitgang. Het is één van de pilaren van de wetenschap. Ook in het bedrijfsleven en de overheid is betrouwbare informatie cruciaal om de meest optimale strategische beslissingen te kunnen nemen. De vraag alleen is: hoe krijgen we betrouwbare informatie?

Altijd op zoek naar één versie van de waarheid

Een centraal informatiesysteem helpt volgens Dick om eenheid en transparantie en een betrouwbare informatievoorziening in een organisatie te creëren. Bouw een centraal data-analyse systeem dat dient om één gegevensbron en één informatieportal te maken. Doe dit op basis van één definitie van bedrijfsspecifieke concepten en één versie van de waarheid die geldt voor de gehele organisatie. De aldus verkregen informatie kun je gebruiken als fundament voor zakelijke beslissingen, of om trends op de markt inzichtelijk te maken. Zo kan je voorspellingen doen: in welke richting gaat de markt zich bewegen? Of gebruik de prognoses om interne processen te stroomlijnen.

Het geheel is meer dan de som van de delen

Dit centrale data-analyse systeem haalt gegevens uit in- en externe gegevensbronnen zoals bestanden, databases, het internet en externe bronnen van derden. Laad deze gegevens in een model en transformeer zo gegevens tot informatie. Dit klinkt simpel, maar in de praktijk moet je volgens Dick mensen vaak toch eerst overtuigen van de noodzaak van een dergelijke gestructureerde aanpak. Dat geldt ook voor een migratie, een uitfasering van een applicatie en zelfs voor een eenvoudige software upgrade, zo is zijn ervaring.

Mensen zijn gewoontedieren en houden niet van verandering. Dick’s sterke overtuigingskracht dwingt respect af bij opdrachtgevers (“soms moet je mensen gewoon heropvoeden”). Je moet een doorbraak zien te forceren om uiteindelijk op te kunnen leveren wat je hebt beloofd. Mensen en kennis bij elkaar brengen, dat is en blijft zijn belangrijkste drijfveer. Het geheel is dan meer dan de som van de delen.

Specifieke kennis en vaardigheden

Door zijn studies, zijn jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en bij de overheid beschikt Dick over de volgende relevante kennis en vaardigheden:

 • ARCHITECTUREN, PROGRAMMEREN EN PLATFORMS: Data Vault, Kimball, Inmon, Data Lake, snowflakes- en sterschema’s, Object Oriented Programming, Structured Programming, Qualitative Analysis/Quantitative Analysis
 • BESTURINGSSYSTEMEN: Unix en Windows
 • DATA MANAGEMENT: SSIS, BODS, OBIEE, Cognos, PowerBI, Microsoft Reporting/Mobile, Pentaho en R
 • DATABASE/DATACOMMUNICATIE (DB/DC): Oracle, SQLServer, MySQL en SQL+
 • MASTERCLASSES: Big Data, Project Management, OBIEE en Exalytics training, Atos Masterclass BI, Quipu en Oracle courses (SQL, Pl/SQL, DBA)
 • ONDERZOEKSMETHODEN: participerende observatie, interviews, observaties, vragenlijsten, comparative en historical method, cross-culturele vergelijking, kwalitatief/ kwantitatief onderzoek en casestudies
 • METHODEN EN TECHNIEKEN: Agile, DSDM, RUP, PRINCE2, ITIL en Scrum
 • PROGRAMMEERTALEN: PL/SQL, Pascal, C, Java, Python, T-SQL en R
 • STATISTISCHE KENNIS: centrale limietstelling (stelling van Lindeberg-Levy), Pearson correlatie, significantie testing, kansdichtheid of waarschijnlijkheidsdichtheid, projecties, normaalverdeling, Binomiale verdeling, chi-kwadraat en beta- & gammaverdelingen, t-test, chi-kwadraat test, kleinste-kwadratenmethode, lineaire regressie, Markov keten en Hilbert spaces
 • TOOLS: SSIS, OBIEE, PowerBI en Cognos

Aanjager van bedrijfskritische projecten

Dick heeft als aanjager van bedrijfskritische projecten in de afgelopen jaren aan de wieg gestaan van diverse cruciale projecten waar veel overtuigingskracht bij kwam kijken. Enkele voorbeeldprojecten:

 • Zo was hij onlangs nog als solution architect en data scientist betrokken bij het opzetten van een nieuw datawarehouse voor een landelijk opererende verzekeraar die worstelde met de ontsluiting van legacy-systemen en de nieuwe privacyregels. Dick bedacht de architectuur van het datawarehouse system (staging area, DWH en datamarts) en ontwierp het ETL-systeem in T-SQL en SSIS in nauwe samenwerking met de diverse businessafdelingen. Ook was bij betrokken bij de benoeming van zogenoemde data-stewards en applicatiebeheerders.
 • In het kader van een opdracht in de transportsector leverde Dick eveneens een compleet datawarehouse op, inclusief een gebruikerssysteem waarin diverse businessafdelingen een vertegenwoordiger leverden, die hun eigen datamart kregen. Tegelijkertijd ontwikkelde hij een programma waarbij de mensen leerden “buiten hun eigen afdeling om te denken”. Met behulp van Python en R stond hij aan de wieg van voorspellende rapportages om trends weer te geven.
 • Voor het contractonderwijs van een hogeschool ontwikkelde hij als BI consultant een nieuwe Data Vault omgeving, inclusief de staging area, operational datastore, ETL en data marts en koppelde deze nieuwe omgeving met de bestaande data vault, die het reguliere onderwijs afdekt.
 • Een zorgverzekeraar huurde Dick in voor het op statistische wijze in kaart brengen van klantenanalyse en klantgedrag met als doel om betrouwbare prognoses te maken. Het streven was om nieuwe datamarts te maken met nieuwe combinaties van gegevens. Uiteindelijk werden de datamarts in SQLServer gepresenteerd.
 • Voor een logistieke dienstverlener verzamelde hij data uit verschillende databronnen en verwerkte deze in een nieuw te bouwen datawarehouse systeem. Binnen het bedrijf was veel data beschikbaar over inkomende en uitgaande goederen, maar deze data was verspreid en niet met elkaar verbonden.

Kortom: Dick is gewend om zaken van “scratch” af aan te ontwikkelen en compleet én werkend op te leveren. Neem nu contact met hem op.

Stond aan de wieg van lcd

Nice-to-know is dat Dick niet alleen de Nederlandse, Engelse en Duitse, maar ook de Perzische taal machtig is. Ook vermeldenswaard is dat hij ooit als natuurkundige met zijn moleculaire kennis in een projectgroep een wetenschappelijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de huidige lcd-schermen. In de categorie jongensdromen valt de ontdekking van een bijzonder oud manuscript in Oezbekistan dat Dick heeft ontrafeld en vertaald.

Schakel Dick nu in

Als associate partner bij Passionned Group kun je Dick als consultant inschakelen. Profiteer van zijn reputatie als een betrouwbare BI-consultant, architect, Big Data consultant en data scientist. Of schakel hem in als incompany trainer en/of docent.

neem contact met mij op

Plaats review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Dit veld is verplicht!
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht!
Review verzendenHet formulier bevat fouten.
Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met dick luijendijk (statisticus) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST