Expert digitale transformatie

Albert de BreeAlbert de Bree behaalde zijn Master in Business Administration aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring als IT-manager en recentelijk als expert digitale transformatie. Albert is werkzaam op het snijvlak van business en ICT. Het is zijn passie om organisaties slimmer te laten werken door het toepassen van nieuwe technologie zoals AI, apps & analytics, cloud, DevOps, Agile en het Internet of Things. Albert benadrukt dat je nieuwe technologie nooit geïsoleerd moet benaderen, maar altijd moet koppelen aan de mens met zijn unieke eigenschappen, verworven competenties en specifieke gedragingen.

Business strategie en digitale disruptie

Albert heeft als interim-manager verschillende IT Management-functies vervuld en meerdere transitieopdrachten uitgevoerd bij bedrijven in de profit- (automotive, industrie en verzekeringen) en non-profitsector (lokale overheid, ngo’s en zorg). Ook werkte Albert langere perioden intern als Directeur IT bij PON en Yokogawa. In deze internationaal georiënteerde functies tilde hij overal de IT-dienstverlening naar een hoger niveau.

In zijn werk heeft Albert een aantal belangrijke doelstellingen gerealiseerd die betrekking hebben op het verbeteren van de IT Governance, en dan met name de alignment tussen business en IT. Daarnaast heeft hij veel ervaring met het definiëren en realiseren van de IT-strategie en het opstellen van roadmaps. Ook begeleidt hij organisaties bij de omslag van een beheer- naar een regieorganisatie. Albert ondersteunt managers in hun rol als business enabler en aanjager van innovatie. Tot slot hecht hij veel belang aan het verbeteren van de organisatiesturing op basis van data en KPI’s.

Zijn passie: waarde toevoegen met innovatie en digitalisering

Het is Alberts passie om met innovatie en digitalisering waarde toe te voegen aan bedrijven om zo de tevredenheid van alle stakeholders te vergroten en de positie binnen de sector en keten te versterken. Ieder bedrijf heeft in toenemende mate te maken met kansen en bedreigingen die disruptie binnen de sector kunnen veroorzaken. Daarom zou iedereen zich nu grondig moeten verdiepen in ‘emerging IT-trends’ en de impact daarvan op de sector en je bedrijf.

Medewerkers uit de business en de afdeling IT moeten gezamenlijk optrekken om relevante trends tijdig te signaleren met het oog op mogelijke disruptie van hun sector. De doorvertaling van deze trends naar een nieuwe strategie en effectieve veranderprogramma’s voor bedrijven en instellingen, zijn zaken waar ik veel energie van krijg.

De rode draad: integraal en situationeel

Als Master in Business Administration gelooft Albert heilig in een integrale en situationele benadering van veranderingsprocessen. Hij is de sparringpartner van bedrijven, (semi)overheden en zorginstellingen en inzetbaar op een breed spectrum van functionele en technische disciplines. Bij analyses en implementaties werkt Albert altijd methodisch maar blijft hij tegelijkertijd pragmatisch. Hij maakt hierbij situationeel gebruik van relevante best-practice frameworks en architecturen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijfsinformatieplanning, Digital Disruption Analysis, COBIT, TOGAF, ITIL en ISO27001.

Specialisaties van Albert

✓ IT strategie en bedrijfsinformatieplanning
✓ Digitale transformatie en innovatie
✓ IT Governance & BI platforms
✓ Programma- en projectmanagement
Interim CIO
✓ IT-executive coaching
✓ IT organisatieontwikkeling

Denk bij de laatste aan structuur, functies, competenties, bemensing, gedrag en houding.

Albert adviseert management en directies bij de strategieformulering, geeft leiding aan het optuigen van veranderprogramma’s en helpt organisaties waarde toe te voegen door tijdig te innoveren. Afhankelijk van de wensen van de klant kan hij een breed of specifiek toegespitst traject faciliteren, van strategieformulering tot en met borging.

Klantbehoefte is altijd het vertrekpunt

Voor Albert is een verandertraject pas af wanneer de veranderingen voor de klant meetbaar, rendabel en duurzaam zijn. Duidelijk meetbare doelen zijn essentieel en gaan hand in hand met het streven om continu te blijven verbeteren. Gevraagd naar belangrijke randvoorwaarden voor een geslaagde (digitale) transformatie, somt hij de volgende op: volledige commitment van stakeholders, een duurzame IT Governance-structuur, het business-perspectief moet prevaleren en de te realiseren toegevoegde waarde moet meetbaar zijn.

Wil je ook kennismaken met Albert de Bree?

Neem gerust contact met hem op voor een gesprek over de mogelijkheden om de toegevoegde waarde van de IT-discipline te verhogen en de innovatiekracht met behulp van IT te verbeteren. Ook in jouw organisatie kunnen we veranderingen succesvol en meetbaar implementeren.

Neem contact met ons op

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met albert de bree (digitale transformatie expert) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST