Balans tussen zorg en zakelijkheid | Kies de juiste KPI's

Balans tussen zorg en zakelijkheid

Geschreven door

Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

Een zorggen

Mensen in de zorg hebben een zorggen, ja, je leest het goed het is geen typefout. Zorg verlenen is hun passie, echter de zorgmarkt is momenteel dusdanig in beweging dat dit tot zorgen leidt. Bijvoorbeeld over de vrije keuze die een klant tegenwoordig heeft en de totaal andere wijze van financiering (DBC’s en ZZP’s). Er ontstaat bewustwording binnen zorgorganisaties, niet alleen bij de financieel manager, maar juist ook bij de zorgmanager. Hoe krijg ik mijn zorg op een goede manier gefinancierd en mijn begroting sluitend, zonder te moeten inleveren op de kwaliteit van zorg. Iedereen realiseert zich dat het anders wordt.

Minder mensen beschikbaar aan bed

Daarbij komt dat er onder andere vanwege demografische ontwikkelingen steeds minder mensen beschikbaar zijn om aan het bed te kunnen staan. Door de financiële knijp ontstaat ook een ander vraagstuk: welke producten passen nog bij onze cliënten en gaan wij daarin een keuze maken? De opbouw van het productportfolio en de wijze van marketing, in combinatie met het logistieke proces en het inkoopproces bij verzekeraars, vormt een krachtenveld waar menig bestuurder in het bedrijfsleven zijn tanden op stukbijt. Specialisatie lijkt in de huidige markt voor een groot aantal organisaties onontkoombaar. Op productniveau, op doelgroep en op regio.

Zorg kan altijd beter of zorg kan altijd goedkoper?

De gedachten achter de wijzigingen in het financieringsstelsel lijken vrij plat. Men zegt dat zorg altijd beter kan, maar bedoelt men niet gewoon ‘Zorg kan altijd goedkoper’? De frictie tussen het beleid uit Den Haag en de uitvoerende zorginstelling is groot. De instellingen worden steeds meer afgerekend op hun zorgprestaties, een omwenteling ten opzichte van het oude stelsel. Maar wanneer is iets een prestatie? In het ziekenhuis kun je zeggen; “als iemand beter is”, maar hoe zit dat in bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg en de GGZ?

Wanneer ben je geslaagd en succesvol in de zorgbejegening en -behandeling? Zorginstellingen doen er goed aan om dat in hun visie en missie te verwerken. Klanten bijvoorbeeld benaderen vanuit het gelijkwaardigheidsprincipe, kijken naar zijn of haar mogelijkheden in plaats van beperkingen. De opdracht is om cliënten het beste uit zichzelf te laten halen, hen onderdeel uit te laten maken van het zorgproces in plaats van dit op te leggen, en in nauwe interactie te komen tot een geslaagde missie.

Waarde toevoegen voor de klant

Hiermee raken we het principe van sturen op klantwaarde en kunnen bovengenoemde ontwikkelingen op zijn plek vallen. Concreet betekent het dat we gaan nadenken waar we hoeveel waarde toevoegen voor de klant en welke processen daarin kritisch zijn. Dit alles gebeurt in het licht van de financiële vergoeding die we daarvoor krijgen. Tegelijk denken we na over de medewerker- en zorgwaarde, immers onze mensen staan aan de basis van het (financieel) succes. Tevreden klanten, tevreden medewerkers en tevreden financiers moeten gelijk met elkaar op kunnen gaan. Een te hoge werkdruk levert geen tevreden cliënten op en zorgt voor onnodig veel risico’s bijvoorbeeld bij medicatieverstrekking of veroorzaakt te veel incidenten.

Zo zijn er tal van onderlinge verbanden in het zorgproces die tot uiting kunnen komen in een interactief zorgplan, een ondersteuningsplan en de werkplannen. De uitdaging hierbij is om geen papieren machine te creëren, maar te zorgen voor focus op datgene wat kritisch is. Zorgkaarten vormen hierbij een zeer efficiënt middel, in de eerste plaats door er met elkaar over te discussiëren en een gemeenschappelijk beeld op de klantwaarde te verkrijgen. Om daarna met kritische prestatie indicatoren de kritische processen te monitoren en direct te verbeteren.

Overvloed aan regeltjes

Of de regeldruk nog verder gaat toenemen of iets zal afnemen kunnen we moeilijk voorzien. Wel is duidelijk dat de echt grote veranderingen zoals de nieuwe zorgverzekeringswet, de DBC’s en ZZP’s nog wel even staan. De verwachting is dat veranderingen die eraan zitten te komen het er niet gemakkelijker op maken (bijvoorbeeld het extra segment en het prijsplafond). Ook is duidelijk dat de kwaliteit- en verantwoordingseisen verder zullen gaan toenemen vanuit de Inspectie, kwaliteitscontroles, Zorgkantoren, Zichtbare Zorg, HKZ certificering etc. Sommige organisaties hebben daarom een zeer efficiënt administratief proces ontwikkeld, waarbij met minimale handelingen maximaal effect kan worden bereikt. Het administratieve proces is als het ware om het zorgproces en de cliënt heen geboetseerd, zogezegd “lean en mean”. Andere zorginstellingen zijn nog niet zo ver, zij besteden soms meer tijd aan administratieve handelingen dan aan de zorg zelf. Eenzelfde trend is waarneembaar binnen het onderwijs.

Overregulering de baas

Deze overregulering kan goed tegemoet worden getreden door een flexibele en slimme organisatie te creëren, en door de administratieve processen strak te automatiseren. Met name in het logistieke proces rondom de cliënt valt namelijk nog veel te winnen. Ook domotica kan uitkomst bieden, zodat op afstand bijvoorbeeld toezicht of hulp bij medicatie kan plaatsvinden. Dat kan vermindering van FTE’s in ondersteuning betekenen, waardoor weer ruimte kan ontstaan om de focus te leggen op datgene waar je echt goed in bent. De ontwikkelingen en mogelijkheden zijn legio ten opzichte van een aantal jaren geleden. Hierbij past echter geen centraal besturingsmodel meer.

De ontwikkelingen gaan hiervoor ook te snel. Decentraal ondernemerschap kan dan uitkomst bieden. Ook dienen managers en bestuurders meer zakelijke afwegingen te gaan maken. Bijvoorbeeld, een cliënt met een goedkope indicatie in een ‘duur’ huis gaat niet meer. Voor de ZZP’s wordt dit bijzonder kritisch. Al met al, zorginstellingen worden gevraagd zich veel sterker gaan ontwikkelen en hun cliënten en organisatie veel beter te leren kennen en begrijpen, zodat ze tijdig kunnen bijsturen.

Enkele tips:

  • Maak geen kerstboom van je administratieve processen, automatiseer deze taken als het even kan, en stuur op datgene wat echt kritisch is en waar je veel waarde kunt toevoegen.
  • Denk eens na over horizontale sturing en performance management. Dit kan helpen om een veel hogere klantwaarde en een veel beter rendement te realiseren. Zodat je meer en betere zorg kunt leveren met minder geld.

Reageer op dit artikel van Daan van Beek

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met balans tussen zorg en zakelijkheid (kies de juiste kpi's) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15