contact

4 veelgehoorde bezwaren tegen prestatiemanagement

Het aankondigen van een systeem voor prestatiemanagement kan in de praktijk al snel tot heftige discussies leiden op zowel de werkvloer als in de boardroom. Er worden dan meestal tal van bezwaren opgeworpen die soms hout snijden, maar vaak ook niet. We vatten de vier belangrijkste bezwaren in deze blog samen.

Weerstanden en discussies

Als mogelijke bezwaren van prestatiemanagement worden vaak genoemd:

  1. 4 veelgehoorde bezwaren tegen prestatiemanagementDe invoering van prestatiemanagement roept weerstanden op omdat het de bestaande vrijblijvendheid verkleint. Deze opmerking is correct: de vrijblijvendheid wordt inderdaad verkleind, maar dat wordt in het kader van de methodiek juist als wenselijk gezien. Managers kunnen zich niet uitsluitend met flashy-activiteiten bezighouden, maar moeten de praktijk van alle dag besturen.
  2. Prestatiemanagement is (te) instrumenteel. Inderdaad steunt prestatiemanagement op een instrumentele benadering, deze is echter ingebed in de stijl van leidinggeven. Het periodiek volgen van de prestaties met cijfers hoort er zeker bij. Maar het is niet goed als dit stuit op weerstand; het ownershipprincipe moet daarom serieus worden genomen. Het is ook niet goed als prestatiemanagement zou leiden tot een ingewikkelde informatiestructuur. Het vertrekpunt is juist dat een simpele maar consistente informatievoorziening ervoor kan zorgen dat managers niet meer verdrinken in de cijfers. Veel andere benaderingen van prestatiemanagement stranden juist omdat men ‘alles’ wil meten.
  3. Er wordt in de organisatie al gewerkt met prestatie-indicatoren en men zit niet te wachten op een nieuwe of meer formele benadering daarvan. Als die andere benadering werkt, is er natuurlijk geen reden om over te stappen. Als de benadering niet werkt, kan dat echter wel interessant zijn. Maar men kan de methode niet half invoeren. Het management moet zich tevoren realiseren dat prestatiemanagement de nodige discipline vraagt en dat alle stappen consequent moeten worden gezet.
  4. De discussie over ‘de cijfers’ gaat veel tijd vragen. Immers, de stand van de indicatoren geeft niet aan welke acties moeten worden genomen. Andere indicatoren geven op korte termijn maar weinig aanknopingspunten voor sturing of verandering, bijvoorbeeld omdat men afhankelijk is van moeilijk te beïnvloeden omgevingsfactoren. Dergelijke bezwaren zijn juist, maar kunnen tegen elk indicatorsysteem worden ingebracht. Dat neemt niet weg dat een groep die regelmatig de indicatorstanden bespreekt, zinvol bezig is en bereid is zich meer pro-actief op te stellen.

Niet bagatelliseren

Wij willen deze of andere bezwaren niet bagatelliseren. Wie de bezwaren steekhoudend vindt, wordt aangeraden om de bestaande situatie zonder prestatiemanagement eens te vergelijken met die waarin prestatiemanagement wel functioneert. Ook die laatste situatie zal nooit helemaal kunnen bevredigen.

Veranderkundige invalshoeken

Met name in hoofdstuk 8 van het boek ‘De cockpit van de organisatie’ worden veranderkundige opmerkingen gemaakt om de genoemde en andere bezwaren zoveel mogelijk te ondervangen. Hiermee rekening houdend kan prestatiemanagement soepel in een organisatie worden geïntroduceerd.

Alle typen organisaties

Naar onze ervaring kan dat in alle typen organisaties gebeuren, zowel profit als non-profit, en dit onafhankelijk van hun omvang. Prestatiemanagement werkt echt. Organisaties die het invoeren zijn financieel succesvoller, innovatiever en leveren kwalitatief hoogwaardiger werk (zie o.a. Rucci, Kim & Quinn, 1998; Schiemann & Lingle, 1999; De Waal, 2002b).

De organisatie moet in voldoende rust verkeren

Als enige praktische beperking zouden wij willen noemen dat de organisatie in voldoende rust moet verkeren om het ownershipprincipe te kunnen toepassen. Organisaties in een acute crisissituatie voldoen niet aan die randvoorwaarde en een brede dialoog van leiding en medewerkers is dan niet mogelijk is.

Wat is het praktisch resultaat?

In andere situaties kan de leiding met gerust hart prestatiemanagement / een Organisatiecockpit invoeren. Wat is hiervan na verloop van tijd het praktisch resultaat? Dat kan in één zin worden gezegd: als prestatiemanagement eenmaal is ingevoerd, kan iedereen zelf zien welke bijdrage hij of zij moet leveren én waarvoor hij of zij zich ook echt gemotiveerd moet gaan inzetten.

Naar de cockpit

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek - Eindbaas & auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
17
EDIT POST