Bouwsteen 19 | PDCA boek | Regie en roadmap | Empowerment
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Regie en roadmap

De essentie van regie en roadmap is dat mensen in organisaties empowered worden en in staat worden gesteld om zelf of als team datacratisch te verbeteren en te innoveren. Een roadmap helpt om regie te nemen op het juiste niveau, de verbetervisie helder voor ogen te houden, en gezamenlijk te blijven sturen op de samenhang van deelprocessen.

Tips en aandachtspunten

  • Maak één persoon in jouw organisatie eindverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van datacratisch werken. Deze persoon moet over alle kolommen, processen heen kunnen sturen en beïnvloeden.
  • Tegelijkertijd wil je dat teams zelf een visie ontwikkelen op het datacratisch werken en hun eigen roadmap maken. Deze roadmaps en de algehele roadmap moet je in sync brengen.
  • Voer een analyse en nulmeting uit op elk van de bouwstenen: waar staat jouw organisatie nu en op welke niveau zou ze over enkele jaren moeten staan?
  • De roadmap beslaat doorgaans een aantal jaren en laat zich in de regel vangen in een handzaam grafisch overzicht op één A4.

Regie bij medewerkers = empowerment van medewerkers

Door bij medewerkers de regie en roadmap te beleggen, worden zij empowered om hun eigen visie te ontwikkelen, en de verbeteringen door te voeren die zij zien en waarvan zij vinden dat die prioriteit heeft. Het stellen van prioriteiten gaat eenvoudiger dankzij een roadmap, die medewerkers overigens grotendeels zelf kunnen opstellen als zij zich goed laten informeren via onder andere de dashboards. Lees ook ons artikel: Hoe ontwerp je een PDCA-cockpit.

Starten met een roadmap

Bij het ten uitvoer brengen van hun eigen roadmap komt een aantal aspecten om de hoek kijken. De roadmap pas je toe op het niveau van elke medewerker en snijd je toe op de organisatie. Het helpt je zo te sturen op investeringen in tijd en geld. Bovendien zorgt het voor een duidelijk plan in de tijd. In de roadmap komen ontwikkelpaden terug voor alle bouwstenen zoals die worden genoemd in het boek Datacratisch werken. De roadmap houdt rekening met de eigen organisatie en de daar geldende missie en strategie (zie bouwsteen 2). Het gaat daarnaast om een verdere invulling of verfijning van de acht veranderstappen (bouwsteen 1), de verdere professionalisering van de juiste mensen aan boord, de verdere toepassing van KPI’s (zie bouwsteen 3) en de benodigde implementatiestappen van lean processen (zie bouwsteen 8). Een aantal belangrijke elementen bij het starten met een roadmap zijn de volgende:

Houd regie met een roadmap

Zorg dat je helder hebt en houdt wat op de roadmap beslismomenten zijn, wat overlegmomenten zijn en wat het kritische tijdpad is. Houd daarbij steeds goed voor ogen voor welke toekomstige milestones je anderen nodig hebt en betrek hen tijdig. Geef daar waar mogelijk aan welke criteria (kaders/voorwaarden) gelden bij de verschillende beslismomenten. Denk hierbij ook aan kaders en voorwaarden die externen bepalen, zoals inspecties, ISO-certificatie-instellingen of toezichthouders. Via de roadmap vindt ook governance plaats op de PDCA: voorbeelden en uitleg. Hiervoor is steeds informatie nodig die niet voor meerdere interpretaties vatbaar is. Hiervoor zijn diverse vormen van backlogs mogelijk (een corporate backlog of sprint backlogs).

De roadmap is daarnaast ook bedoeld om overzicht te houden op de samenhang tussen verschillende bouwstenen en deelprocessen. De roadmap voorkomt zo dat je je verliest in een deelaspect van de verbeterbeweging die nodig is.

Niet vrijblijvend

Regie en roadmap stellen medewerkers in staat om zelf een visie te ontwikkelen, regie te houden en volgens heldere prioriteiten te handelen. Ze worden hiermee in staat gesteld om de dingen juist te doen en de juiste dingen te doen. Zij kunnen hier in verbetercirkels door manager of collega’s ook verantwoordelijk voor worden gehouden. Het werken met regie en roadmaps is dus geen vrijblijvende aangelegenheid.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met bouwsteen 19 (pdca boek) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST