Passionned Group™

KPI's: Key Performance Indicators

KPI’s opstellen is een taak die managers nog steeds onderschatten. Dat is jammer, want key performance indicators kunnen je organisatie maken of breken. Wat is een KPI? Een KPI opstellen lijkt eenvoudig, je googelt op internet wat KPI voorbeelden bij elkaar, stopt ze in een KPI cockpit en je maakt afspraken voor de KPI rapportage. De weg naar een effectief performance management systeem ligt echter bezaaid met valkuilen. Zo is het opstellen van een zuivere, smart KPI lastig. Hoe doorgrond je de KPI betekenis? Welke soorten key performance indicators bestaan er eigenlijk? Hoe selecteer je de juiste KPI software? Klik op de vele KPI’s voorbeelden, praktische tips en lees meer over onze praktische visie op een effectief KPI-model.

Open inhoudsopgave

Aan de slag met KPI voorbeelden: hoe stel ik een sales KPI, KPI boom en KPI rapportage op?


Wat is een KPI?

Wat betekent KPI? Kritieke prestatie-indicatoren (soms ook wel verwarrend ‘kritische prestatie-indicatoren’ genoemd) zijn eenvoudig geformuleerd: indicatoren om de prestaties van je organisatie te monitoren, te analyseren en te verbeteren. Als een continu proces. In het Engels worden kritieke prestatie indicatoren, standaard aangeduid als key performance indicators, niet te verwarren met critical success factors, oftewel kritieke succesfactoren (KSF’s). De gangbare afkorting, zowel in het Nederlands als in het Engels, voor Key Performance Indicator is KPI. Maar wat zijn KPI’s?

KPI management als de perfecte aanjager van excellente prestaties

Een goede score realiseren op echte Key Performance Indicators heeft direct een positieve impact op ten minste twee van de drie grote resultaatgebieden van elke organisatie:

KPI management en de KPI betekenis
Figuur 1: De werkelijke KPI-betekenis leer je te begrijpen wanneer je weet dat allerlei factoren de score op KPI’s kunnen beïnvloeden. Een echte KPI heeft altijd directe invloed op de financiële gezondheid (winstgevendheid) en daarnaast op je medewerkers en klanten.

 1. financiën
 2. klanten
 3. medewerkers

De nadruk ligt hier op het woord ‘direct’.

Een kritieke prestatie indicator heeft altijd directe impact op de winstgevendheid en daarnaast ook op de medewerkers- en/of klanttevredenheid. Zoals gezegd, “een klanttevredenheid meten KPI”, volgens de strikte definitie van een kritieke prestatie indicator, bestaat eigenlijk niet.

Wat is van doorslaggevend belang om de score op je Key Performance Indicators te verbeteren? Dat is een afgewogen mix van systemen, informatie, feedback, medewerkers, gedrag, data, visie, strategie, cultuur en waarden. Het vinden van die precieze mix is een managementuitdaging en vergt professioneel KPI management.

Uitleg KPI

KPI wat is dat nu weer voor een management afkorting? Een grote softwareleverancier definieert een Key Performance Indicator als: ‘een visuele aanwijzing waarmee de voortgang naar een meetbaar doel wordt aangegeven’. Kritieke prestatie indicatoren (KPI Nederlands) zijn volgens die visie prima hulpmiddelen:

De exacte KPI betekenis

Veel organisaties zijn op zoek naar de exacte betekenis van KPI’s. Ze vragen zich af: wat is KPI management? Kritieke prestatie-indicatoren kun je het beste beschouwen en ook visualiseren als ‘metertjes’ waaraan je kunt aflezen of je organisatie nog wel op koers ligt ten opzichte van de SMART geformuleerde doelstellingen.

De exacte KPI betekenis
Je spreekt van een key performance indicator wanneer iets erg belangrijk is voor de organisatie. In het Engels vertaald als ‘key’.

Kortom: de KPI is een sleutelfactor voor het meten en verbeteren van de ‘performance’, oftewel de prestaties binnen je bedrijf. Daarnaast geeft de ‘indicator’ het succes en de voortgang van een verbeterproject aan binnen je organisatie.

Definitie KPI: wat is een KPI?

Door te werken met KPI’s in je organisatie en team zie je dus sneller wat de kernprestaties zijn. Er zal een golf van opluchting door de organisatie gaan want de KPI schept voor iedereen duidelijkheid. Voor de directie, de leidinggevenden en de teams. Volgens onze eigen definitie staat de KPI afkorting voor:

“een indicator die de score weergeeft op één actie of gebeurtenis die direct positieve of negatieve impact heeft op de allerbelangrijkste resultaatgebieden van je organisatie”.

Een key performance indicator is dus een cruciaal hulpmiddel om perfecte prestaties te realiseren over de hele linie. Zo blijf je financieel gezond en tegelijkertijd maak je je klanten en medewerkers blij.

Hiermee is de vraag wat zijn KPI’s (definitie KPI), voldoende beantwoord maar let op: je koppelt een Key Performance Indicator altijd aan je (strategische) doelen.

Lees hier meer over KPI’s:

Betekenis KPI’s en KPI afkorting, maar dan net even anders

De KPI afkorting wordt ook regelmatig gebruikt om stoom af te blazen of om de draak te steken met het gedachtegoed van sommige overijverige managers. De KPI afkorting zou dan staan voor Kill Performance Intentionally, Killing People In charge, Kick-out People Indirectly en Kill Potential Innovation. Die zogenaamde KPI betekenis en KPI uitleg werken meer op de lachspieren, dan dat deze bijdragen aan de werkelijke impact en betekenis KPI’s. Een KPI bepalen is echter geen dolletje, maar een serieuze zaak.

vraag direct KPI-advies aan

Key Performance Indicatoren fungeren altijd als een perfect ‘early warning system’

Key Performance Indicators zijn, zoals gezegd, sleutelindicatoren.

Hierdoor zie je vroegtijdig waar je moet bijsturen voordat het te laat is.

Hoe verbind je KPI cijfers met je strategische doelen?

In de praktijk worden de begrippen key performance indicator en doelstelling vaak door elkaar gehaald en soms zelfs direct aan elkaar gekoppeld. Mensen vragen zich dan bijvoorbeeld af: wat zijn KPI doelstellingen? Maar dit berust op een misverstand. Er bestaat wel een relatie tussen key performance indicatoren, KPI cijfers en doelstellingen, maar dat is geen directe relatie.

Hoe verbind je KPI cijfers met je strategische doelen?

Er zijn drie soorten doelstellingen:

 1. strategisch
 2. tactisch
 3. operationeel

Als we naar de toekomst kijken zijn er ook drie belangrijke strategische vragen voor iedere organisaties:

Voorbeeld kpi doelstelling: in het tweede kwartaal van 2021 moeten er 15% meer nieuwe bezoeken uit de AdWords-campagne worden gehaald. Nog een voorbeeld KPI doelstelling uit de zorg: het wachttijdverlies van de aankomst van de ambulance bij het ziekenhuis tot met de dotterbehandeling of de aansluiting of de beademingsmachine op de IC moet met 20% omlaag.

De begripsverwarring tussen KPI en doelstellingen kun je oplossen door decompositie: het vertalen van (globale) prestatiedoelen in precieze Key Performance Indicators.

KPI bibliotheek (200+ items)

Decompositie: een extra stap tussen KSF en KPI bepalen

Enkele KPI-voorbeelden en de decompositie van strategische doelen naar KSF-en en KPI's
Figuur 2: KPI voorbeeld van een ziekenhuis. De extra stap tussen een strategische doelstelling en de Key Performance Indicators.

Decompositie van een (strategische) doelstelling betekent: bepaal eerst de kritieke succesfactoren (KSF) en ontwikkel dan de key performance indicators. Decompositie is volgens Kerklaan (2009) het proces dat aangeeft hoe je in enkele stappen komt van de strategie via prestatiethema’s tot kritische performance indicatoren. De prestatiethema’s zijn de gebieden waarop je organisatie anders of beter moet gaan presteren, wil zij tenminste haar strategische doelstellingen behalen.

De essentie van een effectief performance management systeem is dat je de juiste kritieke prestatie-indicatoren en inzichten ontwikkelt in relatie tot de strategische doelen van je organisatie. Hiermee bepaal je uiteindelijk zelf wat er in het managementinformatiesysteem of op het ‘instrumentenpaneel’ moet verschijnen. Kortom: je blijft ‘in control’ omdat je zelf aan de knoppen zit.

De 5 grootste KPI-blunders aller tijden

KPI’s formuleren: snoeien doet bloeien

Wat is een KPI, hoe meet je KPI cijfers, wat is de KPI betekenis en hoeveel moet je er eigenlijk hebben? Meer dan 70% van de organisaties kampt met het probleem dat ze te veel en ook vaak de verkeerde KPI’s opstellen. Hierdoor raken ze het overzicht kwijt, missen ze het broodnodige inzicht en hebben ze altijd slecht zicht. Formuleer je KPI’s dus zorgvuldig, maak gebruik van onderstaande voorbeelden of bestel hier direct onze SMART KPI-bepaler 2023.

KPI voorbeeld 1: te veel indicatoren

“In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister” (Goethe). Vertaald in het Nederlands: In de beperking toont zich de meester. Een illustratie van deze stelling treffen we aan bij onze nationale luchtvaartmaatschappij. Binnen deze beursgenoteerde onderneming hebben ze, met hulp van onze SMART KPI-bepaler, de in totaal 120 KPI’s inmiddels teruggebracht naar slechts een handjevol. De dynamiek in de luchtvaart is echter enorm, de belangen groot en de spelregels veranderen voortdurend. Duurzaamheid is een big issue. ‘Fly responsibly’ het devies. De verleiding is dan groot om telkens weer nieuwe KPI’s te introduceren, toegesneden op elke groep van stakeholders of specifieke thema’s. Maar onthoud ‘less is more’ als het om KPI’s gaat en dat geldt niet alleen in de luchtvaartindustrie…

KPI voorbeeld 2: de juiste indicatoren

De NS behaalde in enig jaar de bodemwaarden van alle twaalf prestatie-indicatoren. Slechts 12 kritieke prestatie indicatoren voor zo’n omvangrijk, ingewikkeld logistiek bedrijf? Een prestatie van formaat. Aan de hand van thema’s (reizigerspunctualiteit, zitplaatskans, reisinformatie, gastvrijheid, reinheid, contactbeleving, stations van wereldklasse, drempelloos reizen en tijdsbesteding) wordt ingespeeld op de kernbehoeften van de reizigers. Deze thema’s bepalen de score op het algemeen klantoordeel. De thema’s reizigerspunctualiteit, zitplaatskans en reisinformatie kun je vrijwel direct linken aan specifieke prestatie-indicatoren, voor de andere heb je een meer uitgebreid decompositieproces nodig om ze meetbaar te maken. Maar alle genoemde thema’s beïnvloeden het algemeen klantoordeel.

KPI voorbeeld 3: de verkeerde indicatoren

Hele volksstammen kijken alleen maar naar de financiële resultaten. Dat gaat in goede tijden prima, maar in slechte tijden loopt dat al snel spaak. En dan lopen ze achter de feiten aan. De voorbeelden van KPI’s uit de sector detailhandel liggen voor het oprapen. Een KPI detailhandel zou bijvoorbeeld kunnen zijn: ‘het percentage artikelen niet op voorraad’ binnen een bepaalde assortimentsgroep. Of het percentage retouren bij een e-commercebedrijf. De bedoeling is juist om voorspellende sleutelindicatoren te vinden. En juist daarop te sturen. In plaats van achteraf te moeten constateren dat je omzet hebt gemist door een gebrekkig voorraadsysteem in de winkel of een falend systeem voor de retourenlogistiek bij online verkoop. Bron: Key Performance Indicators (David Parmenter).

Sturen zonder echte KPI’s is als rijden in de stromende regen in een auto met kapotte ruitenwissers. Gevaarlijk en niet nodig.

Zijn jouw ruitenwissers ook kapot, of werken ze niet goed? Laat ze dan repareren door de SMART KPI-specialisten of bestel hier je eigen reparatieset: de SMART KPI-Bepaler (inclusief 350 KPI voorbeelden).

Vind de niet-financiële KPI’s en KPI norm die wél werken

Een key performance indicator inclusief bijbehorende streef- of drempelwaarde (de KPI norm) legt feilloos bloot waar het beter kan. Elke medewerker kan dat begrijpen. Het is een perfecte, praktische managementtool die de complexiteit en onvoorspelbaarheid uit je besturing en processen halen. Beantwoord eerst de onderstaande drie, fundamentele vragen voordat je zomaar, blind op zoek gaat naar een proces KPI.

naar de SMART KPI-bepaler 2023

Een KPI boom staat aan de basis van robuust KPI model

Onder het motto ‘eerst denken, dan doen’ is het sterk aan te raden dat organisaties een KPI boom maken. Hiermee geef je een visualisatie van je strategische, operationele en tactische doelen van je organisatie. Met behulp van een model KPI boomstructuur bouw je een KPI framework waarmee je hoofdoelen en subdoelen hiërarchisch, meestal van boven naar beneden, maar soms ook van links naar rechts, concreet benoemt en visualiseert. Zie ook strategiekaart.

Een KPI boom staat aan de basis van robuust KPI model
Figuur 3: Een voorbeeld van een KPI-boom uit de zorg. Een KPI-boom helpt je om direct de essentie van je organisatie en bijbehorende besturing duidelijk te maken. De missie (rood) vertaal je naar strategische doelen (geel), en die vertaal je naar Kritieke Succes Factoren (groen) en KPI’s (blauw).

Typerend voor een KPI boom is de hiërarchie, je redeneert van abstracte (hoger in de boom gelegen) doelen naar steeds concretere operationele doelen. Op deze manier maak je je organisatiedoelen niet alleen meetbaar en hanteerbaar maar ook begrijpelijk. Daarnaast zorgt een KPI boom voor structuur, waardoor je hoofdoelen en subdoelen beter uit elkaar kunt houden. Een ander voordeel is dat je met een dergelijk KPI overzicht je schaarse middelen beter kunt verdelen over de afdelingen die het écht nodig hebben.

3 tips voor het opstellen van een KPI boom

Hoe zet je dan praktisch gezien een KPI boom op?

 1. Neem de strategische doelen van je organisatie als uitgangspunt, bijvoorbeeld het verhogen van de winstgevendheid, het vergroten van het marktaandeel of het verbeteren van de medewerkerstevredenheid.
 2. Vervolgens bedenk en beschrijf je wat cruciaal is om de strategische doelen te kunnen bereiken.
 3. Maak dat meetbaar met Key Performance Indicators (bijvoorbeeld brutomarge of ziekteverzuim) en verdeel die over meerdere niveaus, afdelingen, disciplines en domeinen binnen je organisatie.

Met deze KPI methode leg je direct de verbinding tussen de strategische en operationele doelen en je brengt zo structuur aan in de belangrijkste Key Performance Indicators voor jouw bedrijf.

KPI boom voorbeeld

Bij gemeenten is het maken van een KPI boom soms bittere noodzaak, omdat het aantal doelen en kritieke performance indicatoren per domein snel kan oplopen, tot soms wel enkele honderden. Naast het sociale domein, kennen gemeenten immers domeinen op het bestuurlijke vlak, de openbare orde en veiligheid, de ruimtelijke ordening, publieksdiensten, enzovoorts. Een van de vier grote gemeenten bijvoorbeeld stelt met haar boom per programmaonderdeel doelen en activiteiten vast met daarbij de indicatoren met streefwaarden om deze doelen en activiteiten te meten. Maar ook waterschappen, (hoge)scholen, universiteiten en provincies maken allemaal gebruik van een KPI boom. Zo’n boom is samenvattend een geordende, gestructureerde weergave van de doelen die een organisatie of instelling heeft geformuleerd.

De desastreuze invloed van verkeerde key performance indicators

Bedrijven die in de gevarenzone komen of zelfs failliet gaan, hebben bijna altijd een probleem met hun key performance indicators. Zij meten de verkeerde zaken. Omdat ze hun eigen businessmodel niet echt begrijpen. Met alle gevolgen van dien.

De directie van een ggz-instelling introduceerde een nieuw managementinformatiesysteem. Ze hadden ook een eerste ‘KPI’ opgesteld: personeelskosten. Het management ging er vervolgens op sturen.

De eerste 'KPI' die werd gebouwd en in gebruik werd genomen was kosten.Het bleek inderdaad te werken: de personeelskosten daalden. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Bij het opmaken van de jaarrekening bleek er alleen een verlies te zijn van bijna 5 miljoen euro. Oorzaak: te veel bedden stonden te vaak leeg (interne KPI) doordat onder andere de wachtlijsten ‘opgedroogd’ waren (externe KPI).

Lees ook ons artikel ‘De 5 grootste KPI-blunders’.

Verschillende soorten KPI’s

Welke Key Performance Indicators kun je allemaal onderscheiden? Op de werkvloer ontstaat al snel een Babylonische spraakverwarring. Afkortingen als kpi en pi, ksf kpi, kri kpi, kpi kri en kpi en ksf worden kriskras door elkaar gebruikt, afwisselend in hoofd- en kleine letters.

Managers spreken over een strategische kpi, financiële kpi’s, een proces kpi, een efficiency kpi, een planning kpi, een business kpi en operationele kpi’s, zonder dat zij deze begrippen helder definiëren en uitleggen. Medewerkers hebben het over een team kpi, een target kpi, een performance kpi en een persoonlijke kpi, zonder dat zij de lading en impact van deze termen tot zich door laten dringen. Het verschil kpi en pi ontgaat ze volledig. Daarom geven we hieronder enkele definities, enkele ksf en kpi voorbeelden en een KPI lijstje met verschillende soorten indicatoren.

Verschillende soorten KPI's
Figuur 4: Er zijn vier schillende soorten KPI’s: de KRI, de onvervalste KPI, een PI en een normale indicator. Hieronder lichten we deze afkortingen toe.

Een die niet in bovenstaand lijstje thuishoort maar wel vaak in één moeite door genoemd wordt is de Kritieke Succes Factor (KSF). Het is een kwalitatieve doelstelling waar geen getallen aan te pas komen. Maar hij bepaalt wel het toekomstige, duurzame succes van je organisatie of afdeling. De trouwe fanbase van Apple is bijvoorbeeld een kritische succesfactor voor herhaalaankopen.

KPI lijstje met verschillende soorten KPI’s

KPI lijstje met verschillende soorten KPI's

 • financiële en niet-financiële indicatoren
 • resultaat- en drijver-KPI’s
 • leading en lagging indicatoren
 • algemene en specifieke meetpunten
 • kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren
 • voorspellende en terugkijkende KPI’s
 • output versus input
 • harde en zachte indicatoren
 • efficiency versus groei
 • zuivere en onzuivere indicatoren
 • persoonlijke versus organisatie

Wil je meer weten over de relevantie en toepasbaarheid van deze verschillende soorten kritieke performance indicatoren in jouw organisatie en ben je op zoek naar meer KPI uitleg en KPI’s voorbeelden, neem dan contact op met een van onze interim-consultants of kies voor de dienst KPI consultancy.

Ben je nieuwsgierig naar de KPI’s betekenis? Wil je gaan werken met een set echt zuivere key performance indicators? Bekijk dan nu onze SMART KPI-bepaler 2023 of roep de hulp in van onze ervaren KPI adviseurs en interim-experts. Zo kom je gegarandeerd tot Key Performance Indicators die wél blijken te werken.

naar de SMART KPI-bepaler 2023

Enkele KPI voorbeelden per sector en functie

Veel organisaties zijn naarstig op zoek naar toepasselijke kpi en ksf voorbeelden. Vooral de KPI voorbeelden lijken voor het opscheppen te liggen, maar als je er streng naar kijkt, is er vaak geen sprake van een echte, onvervalste Key Performance Indicator, maar van een Kritieke Resultaat Indicator (KRI). Dit zijn indicatoren die op een breed resultaatgebied de score tonen die het resultaat is van meerdere acties.

Sterk omzetgedreven organisaties zijn vooral op zoek naar KPI voorbeelden verkoop, oftewel de ultieme kpi sales. Maar zuivere key performance indicatoren zijn per definitie nooit financieel van aard. Kortom: er ontstaat al snel begripsverwarring over zuivere voorbeelden van key performance indicators. Het zorgvuldig opstellen van een KPI definitie luistert dus nogal nauw.

In het onderstaande overzicht geven we voor een aantal sectoren en functies een of meerdere voorbeeld KPI’s, waardoor je inzicht krijgt in de redeneertrant, de werking en de kracht van kritieke prestatie indicatoren. Daarnaast bespreken we enkele ‘vreemde eenden in de bijt’: KPI’s die strikt genomen geen KPI’s zijn, maar er wel sterk op lijken. Wat te denken van een zogenaamde klanttevredenheid meten KPI?

KPI voorbeelden per sector/branche

KPI voorbeelden per sector/branche

KPI voorbeelden per functie/afdeling

KPI voorbeelden per functie/afdeling

KPI voorbeelden: enkele vreemde eenden in de bijt

 • Voorbeeld KPI klanttevredenheid meten: dit is geen zuivere key performance indicator, maar een Kritieke Resultaat Indicator (KRI). Het is natuurlijk niet fout om de klanttevredenheid te meten via een zogenaamde klanttevredenheid meten KPI, zoals de Net Promotor Score (NPS) of een Customer Effort Score (CES), maar de score hierop is een optelsom van heel veel factoren.
 • KPI kwaliteit voorbeelden: kwaliteit is een containerbegrip en kan op zichzelf nooit een zuivere, direct meetbare kritische prestatie-indicator zijn. Het concept kent zoveel aspecten. De belangrijkste indicator is uiteraard de verwachting van de klant of de gebruiker. Het aantal of percentage defecten bijvoorbeeld is direct te relateren aan het aspect kwaliteit.
 • Persoonlijke kpi voorbeelden: deze vormen een aparte, eigenlijk niet bestaande categorie voorbeelden van KPI’s. Key performance indicators zijn weliswaar bedoeld om de prestaties van organisaties, teams en werknemers te meten. Maar als mensen het hebben over persoonlijke KPI’s, dan bedoelen ze meestal persoonlijke doelstellingen. Organisaties kunnen wel een systeem van competentiemanagement implementeren. Met een zogenoemd persoonlijk ontwikkel plan (POP) stimuleren ze medewerkers zo om hun competenties en vaardigheden te ontwikkelen op basis van persoonlijke SMART geformuleerde doelen.

Dit zijn slechts enkele voorbeeld KPI’s, in onze SMART KPI-bepaler vind je er maar liefst 350, netjes in sectoren en rubrieken verdeeld. Wil je ondersteuning bij het bouwen van een KPI model, dan kunnen onze KPI consultants of interim-professionals je hierbij helpen.

Zelfs zeer ervaren managers worstelen met de KPI-definitie: wat is een KPI?

De onvervalste Key Performance Indicators zijn vaak zelfs door ervaren managers niet onmiddellijk op te lepelen. Ze worstelen met de KPI-definitie. Met onze integrale, praktijkgerichte aanpak kom je snel tot de kern. Het resultaat: key performance indicators die echt voor je gaan werken, je gaat de werkelijke betekenis ervaren van Key Performance Indicators. Download de veelgebruikte SMART KPI-bepaler met meer dan 350 uitgewerkte voorbeelden. Zo beschik je vandaag nog over een complete methode om snel de juiste kritieke prestatie indicatoren voor jouw eigen organisatie op te stellen.

Een KPI opstellen: hoe doe je dat?

Over de vraag waarom je Key Performance Indicators zou moeten opstellen hoeven de meeste managers niet lang na te denken. Ze willen ‘in control’ zijn en blijven. Een KPI opstellen is echter geen klusje dat je even zomaar uit de losse pols doet.

Het KPI proces, dat start met een KPI definiëren, een KPI formuleren, KPI’s bepalen en eindigt met KPI’s meten, is idealiter een collectief denkproces dat volgens een vast stramien verloopt. KPI’s opstellen doe je samen aan de hand van een template, een tweetal analysevragen, een definitietabel en enkele vuistregels (ontleend aan Kerklaan).

Voordat je begint met KPI’s formuleren, stel je jezelf uitgaande van het strategische doel twee vragen: wat is het resultaat als we de doelstelling hebben bereikt? Wat drijft het resultaat dat we willen bereiken? Een slechte driver-KPI score veroorzaakt vaak problemen zoals herplanning, rework, verspilling, klachten, boetes en reputatieschade.

Stel een KPI definitietabel op

Een KPI bepalen en een Key Performance Indicator vaststellen doe je altijd aan de hand van een definitietabel. In zo’n tabel worden de databronnen, de meeteenheid, de formule en de frequentie van KPI-metingen opgenomen. Ook worden baseline, targets, streef- en drempelwaarden vastgesteld. Tot slot benoem je een KPI-eigenaar binnen de organisatie.

Voorbeeld van een KPI definitietabel
Figuur 5: Een voorbeeld van een KPI definitietabel van een ziekenhuis (niet volledig).

KPI opstellen voorbeeld

Een voorbeeld van een gedefinieerde key performance indicator is de punctualiteit van een trein. Een trein is op tijd (oftewel: punctueel) als hij bij aankomst minder dan 3 minuten vertraging heeft. Als op de HSL de punctualiteit van 82,5% in 2018 naar 83,4% is gestegen in 2019 zegt dat nog niet zoveel. Echt inzicht ontstaat pas als je weet dat de afgesproken drempelwaarde met de Rijksoverheid 82,1% bedroeg.

Vuistregel opstellen KPI’s: maximaal 3 per doelstelling

Voor elke doelstelling moeten een tot drie Key Performance Indicators worden ontwikkeld om ‘in control’ te blijven. Je houdt ze allemaal bij in een up-to-date online KPI document of beter in een KPI dashboard. Kortom: een KPI maken blijkt toch niet zo moeilijk als je je maar houdt aan de belangrijkste vuistregels. Hoe stel je nu praktisch een key performance indicator op en wat zijn de belangrijkste stappen daarin?

 1. Lees eerst de belangrijkste tips om een Key Performance Indicator te herkennen.
 2. Kijk vervolgens in je bedrijfsprocessen waar zaken steeds fout (kunnen) gaan.
 3. Benoem deze zaken en maak ze meetbaar, stel een definitie KPI op.
 4. Controleer je lijst met kritieke prestatie indicatoren op basis van de 7 kenmerken.
 5. Bepaal welke data je nodig hebt om de key performance indicator te visualiseren.

Voorbeeld van een gedefinieerde kpi

Een voorbeeld van een gedefinieerde kpi binnen een verkoopteam is de ‘reactietijd op een lead’. Volgens een studie van Harvard Business School maken sales functionarissen die leads binnen 1 uur opvolgen bijna 7 keer meer kans op een goed verkoopgesprek dan verkopers die een uur later reageren. Ten opzichte van de tragere verkopers die 24 uur voorbij lieten gaan, hebben de snelle verkopers zelfs 60 keer meer kans op een betekenisvol verkoopgesprek.

De werkelijke KPI betekenis

De echte KPI betekenis is te vinden in het feit dat deze indicatoren in het hart zitten van elk bedrijf, business model en organisatie. Je vindt ze door je primaire processen goed te bestuderen. Ze meten op de kernactiviteit van jouw organisatie waar het beter kan en tonen aan waar je (grote) verbeterkansen laat liggen.

Je staat in je zoektocht naar ‘wat is een kpi’ of ‘wat zijn KPI’s’ overigens niet alleen. Elke maand zoeken maar liefst 30.000 mensen op de term kpi, omdat zij een nadere KPI uitleg willen over key performance indicators. De afkorting kpi staat ook voor Kernel Programming Interface, iets waar we hier verder niet op in zullen gaan. Het is ook de afkorting die in de luchtvaart wordt gebruikt voor de luchthaven Kapit in Maleisië. Maar dat terzijde.

Waarom werkt onze aanpak voor KPI’s opstellen?

Aanpak voor KPI's opstellen met Data Analytics
Figuur 6: Met KPI’s opstellen heb je een eerste goed stap gezet maar je moet ook zorgen dat ze op de juiste dashboards terecht gaan komen. Daarnaast is een goede datainfrastructuur, zoals een datawarehouse, noodzakelijk om KPI’s en achterliggende data goed te kunnen analyseren.

In tegenstelling tot andere opleiders en adviseurs stellen wij niet de techniek of het KPI-model centraal. Onze aanpak laat jouw mensen in de praktijk ervaren wat key performance indicators zijn. En vooral hoe zij er effectief mee kunnen werken, in lijn met de missie en doelen van je organisatie.

Onze aanpak laat zien welk gewenst gedrag en welke veranderingen nodig zijn om blijvend een betere score op de sleutelindicatoren te behalen.

Ons doel is om jouw bedrijf slimmer en datagedreven te maken. Lees meer over onze succesvolle aanpak in onze bestseller: het boek ‘De intelligente, datagedreven organisatie’ (hardcover editie).

Wat bereik je met onze benadering van Key Performance Indicators?

Ook snel en doeltreffend de juiste KPI’s bepalen?

Er zijn wel honderden indicatoren, maar welke passen nu bij jouw organisatie en team? Welke zijn nu echte sleutelindicatoren? Onze SMART KPI-bepaler is een handig hulpmiddel voor managers, bestuurders en controllers om snel de juiste kritieke prestatie indicator te bepalen.

naar de SMART KPI-bepaler 2023

Meer dan 500 organisaties namen al de proef op de som met KPI model

Zonder te overdrijven kunnen we gerust stellen dat wij de KPI-specialisten van Nederland en België zijn. We schreven er complete boeken over. Zo hebben we 6 boeken over performance management & continu verbeteren (zie onze kennisbank) op onze naam staan. Al meer dan vijfhonderd organisaties namen bij ons de proef op de som. Zij werken nu met sleutelindicatoren en een KPI model die wél werken. Ook jou helpen we graag verder met loepzuivere key performance indicators en effectieve sturing.

5 tips voor het vinden van echte KPI’s

Starten met performance management? Hieronder vind je alvast 5 tips voor het vinden van key performance indicators in jouw eigen organisatie:

 1. De grootste ramp: lukt het niet om direct de key performance indicators in jouw organisatie aan te wijzen? Bedenk dan eens wat de grootste ramp is die jouw organisatie, divisie of afdeling kan overkomen. Vindt een dergelijke ramp nooit plaats? Bedenk dan wat de een na grootste ramp is. Enzovoorts.
 2. Kijk naar de tijd: processen gaan vaak mis wanneer dingen niet op tijd af zijn en/of niet op tijd worden afgeleverd. Veel Key Performance Indicators hebben met tijd te maken, zoals doorlooptijd.
 3. Negeer financiële indicatoren: hoewel key performance indicators altijd een financiële impact hebben, zijn ze zelf nooit financieel. Dat wil zeggen: er staat geen euroteken voor. Laat bij je zoektocht naar echte Key Performance Indicators dus rustig alle financiële indicatoren buiten beschouwing.
 4. Focus op tevreden klanten: het vinden van de juiste sleutelindicatoren gaat eenvoudiger door te kijken naar wat de drijvende krachten zijn achter een hoge klanttevredenheid. Waar maak je je klanten echt heel blij mee?
 5. Infrastructuur: leunen je processen zwaar op bepaalde infrastructuur of vormt die infrastructuur de kern van je bedrijf? Haperingen in de infrastructuur blijken vaak bijzonder kritiek om je resultaten op peil te houden.

Meer tips? Onze complete KPI-gids 2023 bevat meer dan 350 uitgewerkte voorbeelden en een complete methode om snel de juiste key performance indicators voor je eigen organisatie te bepalen.

KPI rapportage: hoe visualiseer je de kritieke prestatie indicatoren?

Key Performance Indicators moet je zo presenteren dat de verantwoordelijke manager in een oogopslag kan zien of de organisatie nog op koers ligt en/of ingrijpen noodzakelijk is op basis van de KPI cijfers. Tijdgebrek is de reden waarom je indicatoren en KPI scores zo overzichtelijk mogelijk visualiseert op een managementdashboard of organisatiecockpit. Zo ondersteun je de KPI monitoring. Een KPI berekenen en een KPI meten gebeurt automatisch door de software. Vervolgens kan de KPI analyse plaatsvinden.

KPI rapportage: hoe visualiseer je de kritieke prestatie indicatoren?

Op het beginscherm plaats je een beperkt aantal kritieke prestatie indicatoren, een KPI set, die aangeeft of de organisatie op koers ligt. Tegelijkertijd kun je hiermee laten zien of er ergens in het proces bottlenecks optreden. Bij al onderkende problemen kun je weergeven welke actie is ondernomen, door wie en wat de status is van de calls, inclusief de analytics & KPI’s. Meestal gebruik je metertjes of stoplichten met de kleuren groen, geel en rood, of eenvoudige grafieken en andere visualisaties.

Let op: de organisatiecockpit is geen substituut voor de reguliere (financiële) managementrapportages. Het is slechts een welkome aanvulling. Stoplichtrapportages, scorecards en organisatiecockpits zijn de meest geëigende instrumenten voor KPI-rapportages en een KPI meter.

KPI rapportering geeft meer detaildata

Een KPI document gebruik je om de data in allerlei vormen, KPI normen en KPI tabellen weer te geven. Vaak gaan de KPI rapportages om een signalering op basis van detaildata. Die detaildata past niet goed op een dashboard. Rapporten geven veel meer details prijs. Ze halen data daarom niet alleen uit datamarts of kubussen, maar ook uit het datawarehouse. Ze geven doorgaans informatie in grafiek- of tabelvorm weer.

3 tips voor heldere KPI rapportages

Voorbeeld van een Key Performance Indicator

Een vliegmaatschappij stuurt zorgvuldig op het op tijd laten vertrekken en aankomen van haar vliegtuigen. Dat is voor het bedrijf een uiterst kritiek proces. Wanneer een vliegtuig te laat aankomt, heeft dat direct een negatief effect op meerdere resultaatgebieden, zoals de klanttevredenheid, winstgevendheid en de medewerkerstevredenheid.

Klanten zijn ontevreden omdat ze aansluitende vluchten missen. De bagageafhandeling en catering lopen in de soep, het vliegveld kan een sanctie opleggen en reizigers kunnen een claim indienen. Al met al zorgt het te laat aankomen van een vliegtuig voor een cascade aan ellende. Dit heeft direct financiële impact en beïnvloedt de klant- en medewerkerstevredenheid negatief.

Hoe kun je structureel verbeteren met behulp van niet-financiële KPI’s?

Stap 1: Stel een longlist samen met de meest belangrijke prestatie-indicatoren.
Stap 2: Ga met de juiste methodiek je echte onvervalste KPI’s opstellen.
Stap 3: Start met het monitoren van deze indicatoren via dashboards en rapportages (BI).
Stap 4: Blijf met de key performance indicators werken, verbeteren en sturen.

Op zoek naar de juiste KPI software

Hoewel de markt voor Business Intelligence tools (hier zit heel veel KPI software ingebouwd) als gevolg van consolidatie van BI-leveranciers en aanbieders van big data platforms steeds overzichtelijker lijkt, is het voor organisaties nog steeds lastig om de juiste software en de juiste leverancier te selecteren. En dat geldt zeker ook voor de meer specifieke KPI software. Dit zijn de belangrijkste spelers:

Overzicht van KPI software
Figuur 7: Overzicht van KPI dashboard software en de bijbehorende ratings op basis van onafhankelijk onderzoek. Gebruik onze Business Intelligence & Analytics Guide 2023™ om de juiste keuze te maken voor jouw organisatie.

KPI’s opstellen: different tools for different purposes

Tientallen, zo niet honderden leveranciers wereldwijd claimen allemaal dat zij de beste gereedschappen en proposities hebben. Niet alleen om de fraaiste dashboards te bouwen, maar ook om de meest overzichtelijke rapporten te genereren. KPI’s opstellen is volgens hen niet moeilijk als je maar beschikt over de juiste, onderliggende, analytische tools. Maar zo simpel is het niet.

Ook hier geldt: different tools for different purposes. Heb je een leverbetrouwbaarheid KPI nodig, of een specifieke sales KPI? Ben je op zoek naar KPI voorbeelden voor de zorg, KPI voorbeelden voor de klantenservice, of ligt je focus op marketing KPI voorbeelden? Dat maakt nogal een verschil voor het KPI model dat je gaat ontwikkelen en de BI oplossing die daar het beste bij past.

Speel op zeker: schakel dé KPI consultant in voor opstellen KPI’s

Ook de uiteindelijke leverancierskeuze zorgt voor hoofdbrekens. Moet ik kiezen voor de bekende, bewezen merken zoals Microsoft Power BI, Tableau of Qlik Sense? Of neem ik genoegen met minder bekende, maar misschien wel gebruiksvriendelijkere software van bijvoorbeeld het Britse SimpleKPI, het Duitse DataPine of het Estlandse Scoro? Passionned Group is leveranciersonafhankelijk en kan hierover dus vendorneutraal adviseren.

Doorgrond het KPI model en kijk kritisch naar de licentiekosten

Als de KPI software functionaliteiten integraal onderdeel uitmaken van het totale BI-softwarepakket hebben organisaties soms een beperkte keuze. Ze mogen ‘kiezen’ uit de standaard features, of betalen voor de extra features. Sommige grotere organisaties kunnen het zich misschien veroorloven om meerdere software tools en KPI software naast elkaar aan te schaffen. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. De licentie- en onderhoudskosten, maar ook de trainingskosten rijzen zo al snel de pan uit.

Verspilling ligt al snel op de loer. Softwarelicenties die op ‘de plank blijven liggen’ en niet worden gebruikt, maar wel worden gefactureerd, zijn de nachtmerrie van iedere IT-manager, financieel manager, controller of licentiebeheerder. Eenmaal aangeschafte software die niet wordt gebruikt omdat eindgebruikers er niet mee willen of kúnnen werken, is gewoon een enorme verspilling.

Maak afspraken over standaardinstellingen KPI software

Het op de juiste wijze inregelen van KPI dashboards, het helder visualiseren van de key performance indicatoren (datavisualisaties maken) en afspraken maken over de gewenste standaardinstellingen, wil in de praktijk nog wel eens tot interne discussies leiden tussen ontwikkelaars, beheerders en de eindgebruikers van KPI software. Maak hierover daarom het liefst vooraf bindende afspraken, zodat er geen wildgroei ontstaat in het gebruik van KPI software en verschillende soorten key performance indicators. Zorg dat iedereen dezelfde taal spreekt en er één versie van de waarheid binnen je organisatie circuleert.

Neem de tijd voor selectie KPI software tools

Sommige organisaties trekken voor het totale selectietraject van BI software wel twee jaar uit. Dat lijkt misschien wat overdreven, maar dat is het niet. Het gaat tenslotte om een van je belangrijkste management- en stuurinstrumenten: het overkoepelende (corporate) performance management systeem. Daarom geven we hieronder enkele selectiecriteria en een simpele vuistregel: wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen.

Selectiecriteria voor het kiezen van de juiste KPI software

Houd het einddoel scherp voor ogen. Met behulp van dashboards en key performance indicators wil je uiteindelijk snellere en meer accurate rapportages en interactieve dashboards kunnen opleveren. Daarnaast wil je betere analyses maken en de planning verbeteren. Uiteindelijk dient het stukje KPI software, net als alle andere software, bij te dragen aan een betere en snellere besluitvorming en innovatie.

Maar in het huidige AI-tijdperk willen organisaties meer. Ze willen hun investeringen in big data platforms, BI en KPI software te gelde maken via datamonetarisatie. Globaal kun je onderstaande checklist hanteren voor het opstellen van een longlist van leveranciers van KPI software.

Checklist KPI management software

KPI tools: wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen

Een kanttekening is op zijn plaats. Organisaties laten regelmatig na om de criteria die het zwaarst zouden moeten wegen voor een succesvolle implementatie, de juiste wegingsfactor mee te geven bij de uiteindelijke leveranciersselectie en de juiste KPI tool.

In de praktijk krijgt de ‘prijs-prestatieverhouding’ of de ‘maandelijkse licentiekosten per gebruiker’ bijvoorbeeld ten onrechte meer prioriteit dan de ‘gebruiksvriendelijkheid van de KPI tool software’ of ‘verwerkingscapaciteit van big data’. Dat is vreemd omdat de twee laatstgenoemde selectiecriteria waarschijnlijk een grotere bijdrage leveren aan het succes van jouw performance management systeem.

Dergelijke verkeerde keuzes kunnen je behoorlijk opbreken. De adoptie van de KPI software stokt. En dat is een gemiste kans…

KPI consultancy van begin tot het eind

In ons advies richten wij ons op de meest cruciale aandachtsgebieden van het werken met key performance indicators:

 1. Welke zijn juist voor jouw organisatie van belang? Het moeilijkste is om indicatoren op maat te maken die werken binnen jouw specifieke organisatie. Heeft jouw bedrijf ook een grote hoeveelheid Key Performance Indicators, of raak je als manager verstrikt in de wirwar aan indicatoren? Ons advies op maat helpt je om snel te bepalen of een indicator wel echt een onvervalste key performance indicator is. Omdat niet elke indicator even belangrijk is, helpen we je ontdekken welke echt essentieel zijn: je gaat minder meten én meer weten.
 2. Hoe voer je de juiste Key Performance Indicators succesvol in jouw organisatie in? Het vinden en opstellen van KPI’s (stap 1) is een complexe activiteit. Zeker als het de eerste keer is dat je hiermee aan de slag gaat. Heb je eenmaal de juiste key performance indicators gevonden, dan is het zaak om deze op de juiste manier te implementeren. Wij adviseren je hier graag over.

KPI management vereist vooral heldere communicatie

Wat is KPI management? Hoe kun je als manager effectief sturen op Key Performance Indicators? Hoe stel je een KPI strategie op? En hoe zorg je dat je mensen daadwerkelijk gaan werken met key performance indicatoren? Dit zijn allemaal praktische vragen waarmee managers in het kader van de dagelijkse KPI planning worstelen.

Doelstellingen die eenzijdig door de directie worden opgelegd falen meestal, omdat ze niet realistisch zijn, te ambitieus zijn geformuleerd en te weinig rekening houden met de onvoorspelbare praktijk. Daarentegen bestaat het beeld dat normen op de werkvloer vaak ambitie missen.

Sturen op KPI’s

Wat vaak goed werkt is dat de directie aan het niveau eronder vraagt om na te denken over een realistische streefwaarde voor de desbetreffende indicator. Zij geeft het niveau eronder een ambitieuze richtwaarde mee. Een die voor elk niveau lager iets ambitieuzer uitpakt, omdat doorgaans lagere niveaus hun doelstellingen gemakkelijker kunnen behalen. Het is vaak een grotere uitdaging om voor een bedrijf met duizend medewerkers 1 miljard euro omzet te behalen, dan voor tien medewerkers binnen dat bedrijf 1 miljoen euro.

Effectieve teams kenmerken zich door het multidisciplinaire karakter ervan. Ze bestaan uit een Business Intelligence consultant (freelance, vast), softwareontwikkelaars, controllers, usability experts, business managers, systeembeheerders, enzovoorts. Zij bepalen individueel en in teamverband het KPI plan, de KPI control en daarmee de KPI impact in je organisatie.

Soms kom je functietitels tegen die de suggestie wekken dat je KPI management kunt uitbesteden of delegeren aan een speciale functionaris, zoals een KPI manager, een KPI controller, een KPI specialist, een KPI consultant of zelfs een product manager KPI. Dat is een misverstand. Er is maar een eindverantwoordelijke voor de indicator en dat is de KPI eigenaar.

5 tips voor KPI planning

5 tips voor KPI planning

 1. Benoem voor iedere Key Performance Indicator een eigenaar.
 2. Gebruik KPI dashboards, onderhoud deze regelmatig, maar staar je er niet blind op. Waak voor overreageren. Zoek naar de nuances. Ga niet elke kritieke prestatie indicator eindeloos ’tweaken’.
 3. Blijf helder communiceren over de ‘why and how’ van het KPI management, anders verdwijnt de focus of verslapt de aandacht.
 4. Het blind najagen van streefwaarden vertroebelt de blik. Houd daarom altijd het totaalplaatje voor ogen.
 5. Pleeg KPI innovatie. Durf afscheid te nemen van Key Performance Indicators die niet werken. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Doorgrond de KPI betekenis: verdiep je hier verder in KPI concept

Bestel een licentie op onze KPI database

Een zuivere KPI formuleren voor jouw beroep of functie, of Key Performance Indicators gebruiken voor jouw specifieke sector, is een taak die je uiterst serieus moet nemen. Voor je het weet, meet en stuur je op basis van de verkeerde KPI data. Passionned Group heeft in de loop der jaren een KPI database, een soort KPI register, gebouwd met tal van voorbeelden KPI’s, keurig gerangschikt op basis van functie en sector: de SMART KPI-bepaler 2023.

Direct aan de slag met KPI management?

Wanneer je serieus aan de slag wilt met kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) in jouw organisatie, neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Onze specialisten in performance management helpen je graag verder met advies, implementatie of een unieke KPI-opleiding (ook incompany).

Over Passionned Group

Logo Passionned Group, de specialist in performance management & KPI vraagstukkenPassionned Group (sinds 2004) is de KPI specialist die organisaties helpt om substantieel slimmer te werken en een datagedreven organisatie te realiseren. Onze gepassioneerde consultants staan je graag met raad en daad terzijde bij de vraagstukken rondom sturing, data en key performance indicators.

neem contact met ons op

Onze KPI specialisten en adviseurs staan voor je klaar

Daan van Beek - senior KPI-consultant en auteur van De intelligente, datagedreven organisatie

DAAN VAN BEEK MSc

senior KPI-consultant en auteur van De intelligente, datagedreven organisatie

Leo Kerklaan - senior adviseur Prestatiesturing

mr. LEO KERKLAAN

senior adviseur Prestatiesturing

Wouter Huisman - senior KPI-consultant

drs. WOUTER HUISMAN

senior KPI-consultant

Reviews over KPI’s: Key Performance Indicators

Tibor Olgers | Tibor.nl Consultancy Group | 19 december 2019

Ik vind je e-book verschrikkelijk goed. Het zou verplichte kost moeten zijn voor elke dga/ceo. Wij laten al onze klanten een KPI dashboard (proces indicatoren) en scorebord (resultaat- en prestatie indicatoren) maken.

Ondernemers hebben ontzettend veel moeite om focus te houden in die oneindige stroom van to-do's. Concrete en goed gekozen KPI's helpen enorm bij het houden van koers. Hoewel ik denk dat de verdieping die je in het e-book biedt verder gaat dan wat de gemiddelde dga moet weten, is die verdiepingsslag voor ons als begeleiders van die dga's enorm waardevol. Review over De SMART KPI-bepaler 2023.

direct bestellen
Christiaan Mateman | KleurrijkWonen | 29 november 2019

Met veel plezier heb ik de SMART KPI-bepaler gelezen. Het spreekt aan en past bij deze tijd. Ik herken veel van wat opgeschreven staat. De kunst is om de aanpakken te combineren. Door te kijken naar beïnvloedbare resultaatgebieden, de gevoeligheid voor signalen te verhogen en verbanden in kaart te brengen, ben je beter in staat te sturen. Door vanuit de bedoeling naar de kritische bedrijfsprocessen te kijken, en de vraag te stellen wat een mogelijke nachtmerrie is, dan raak je de kern wat je wilt volgen.

Een mooie metafoor met de voetbalwedstrijd.

KRI's de spitsen
KPI's de middenvelders
PI's: de verdedigers en de doelman (de stand)

Tip: KRI wordt ook wel eens gebruikt als Kritische Risico Indicator. Dit is voor de gebieden waar je een groot risico ziet. Het mooie van de opzet van de SMART KPI-Bepaler is, dat de risico-indicatoren verweven zitten tussen de prestatie-indicatoren. Review over De SMART KPI-bepaler 2023.

direct bestellen
Klaas Mollema | Hillstar Business Solutions | 1 juli 2019

Zeer waardevol, dank daarvoor. Strategiekaart is erg bruikbaar en hier en daar een paar nieuwe inzichten voor KPI’s. Review over De SMART KPI-bepaler 2023.

direct bestellen
Andries Heermans | Kadaster | 8 juni 2019

De Passionned Group heeft ons enorm geholpen met het opzetten van een efficiënt KPI-systeem. Onze resultaten verbeterden en we hebben nu meer grip op onze bedrijfsprocessen en doelen. Review over De SMART KPI-bepaler 2023.

direct bestellen
Hannelie van Asselt | Business Analist | De Woonplaats | 1 juni 2019

Door invoering van een stelsel van KPI’s werden de prestaties op de verschillende onderdelen in één oogopslag helder. Dat gaf ons de mogelijkheid om direct acties uit te zetten om onze prestaties te verbeteren. De specialisten van de Passionned Group hebben ons hierbij uitstekend geholpen.

neem contact met ons op
Toon alle reviews
close

Meer dan 350 KPI voorbeelden

De SMART KPI-bepaler 2023 is een complete en praktische bron voor KPI-management en het scherp krijgen van je doelen. Meer dan 350 voorbeelden uit maar liefst 22 branches illustreren de praktijk. Bespaar hiermee kostbare tijd en krijg direct meer inzicht in de potentiële verbeterkracht in jouw organisatie.


meer informatie