Passionned Group™

Definitie procesmanagement

Managers en consultants kijken door verschillende brillen en vanuit afwijkende achtergronden naar bedrijfsprocessen en procesmanagement. We noemen deze 4 brillen: modelleren, beheersen, verbeteren en veranderen. In dit korte artikel lees je meer over de verschillende invalshoeken en de uiteenlopende definities van procesmanagement die in omloop zijn. Zodat je een gevoel kan krijgen bij de breedte van het vakgebied en een betere keuze kan maken welke definitie(s) jij zou willen hanteren. Ook geven we tips voor de voor jou best passende opleiding.

Bekijk de 4 definities die in omloop zijn van procesmanagement en ontdek een hele nieuwe verbeterwereld.

Open inhoudsopgave

Verschillende invalshoeken en definities van procesmanagement


Definitie 1: Procesmanagement om te verbeteren

Deze insteek gaat ervan uit dat je in elk proces wel iets kan verbeteren. Dat is in de praktijk natuurlijk vaak ook het geval. In de processen sluipen in de loop van de tijd stappen die niet optimaal zijn vanuit het totale klantproces bezien. Ze zadelen je op met rework.

Kaizen, vrij vertaald ‘continue stapsgewijze verbetering’, is gebaseerd op de overtuiging dat het succes van een onderneming afhangt van een voortdurende verbetering van kwaliteit en productie in de meest uitgebreide zin. Bron: Masaaki Imai

Deze invalshoek sluit goed aan op de Lean en Six Sigma methodiek. Je gaat daarbij op zoek naar verspillingen in je processen. En daarnaast ga je (extra) toegevoegde waarde creëren voor je klant. De nadruk ligt op het verbeteren en lean maken van je proces.

Definitie 2: Procesmanagement als modelleertool

De processen met alle processtappen zet je bij deze definitie van procesmanagement op ‘papier’. Hierdoor krijg je inzicht in hoe de (huidige) procesflow verloopt en waar je mogelijk verbeteringen kan aanbrengen. In het begin is iedereen erg enthousiast omdat er meer inzicht (op papier) ontstaat: “oh, loopt het zo!” Een soort modelleerkoorts breekt uit en de organisatie gaat alle processen ter hand nemen en modelleren.

Procesmanagement kan gebruik maken van een aantal modellen. Zo krijg je inzicht in complexe vraagstukken. Bron: bedrijfssturing.nl

Hierna vragen ze de proceseigenaren om een handtekening onder dergelijke procesmodellen te plaatsen. Ze gaan er min of meer van uit dat daarmee het (nieuwe) proces vaststaat. Niets is minder waar. Vaak zien we de procesmodellen een kwijnend bestaan leiden in een la. De reden? Het papieren procesmodel bevat geen ‘live’ informatie in de vorm van scores op procesindicatoren.

Definitie 3: Procesmanagement om te beheersen

Bij het management van processen gaat het erom dat je het proces volledig kan beheersen. Het proces levert dan precies dat resultaat en die kwaliteit die je mag verwachten. Het gaat dan om ‘internal control’ en kwaliteitsmanagement.

Procesmanagement is het sturen en beheersen van al je processen binnen jouw organisatie. Bron: Peggy Excelmans

In deze definitie van procesmanagement ligt sterk de nadruk op de maakbaarheid van een organisatie. Die natuurlijk uit allerlei verschillende sociale & dynamische processen bestaat die je niet allemaal zou moeten willen beheersen. Dat je meer grip op processen wilt krijgen is vanuit planning & control een must maar daarin doorschieten kan alle innovatie killen in je organisatie.

Definitie 4: Procesmanagement als veranderinstrument

Deze insteek sluit volgens ons het beste aan bij de kern van de PDCA cyclus:

Vervolgens start je de cyclus opnieuw zodat je een continu proces krijgt.

Procesmanagement is het begeleiden en sturen van een traject naar een gesteld doel. Daarbij vormt de oplossing een gedragen resultaat. Deze komt tot stand doordat betrokken partijen nauw samenwerken aan het doel. Bron: Atos

De PDCA cyclus biedt het management en teams een prima leidraad om veranderingen naar een doel zo gecontroleerd mogelijk door te voeren. Dat ‘vereist’ wel een IMWR cyclus rondom de PDCA cyclus omdat draagvlak bij verandering essentieel is.

De definities sluiten elkaar niet uit

Bovenstaande vier definities van procesmanagement sluiten elkaar niet uit, ze overlappen grotendeels. Het is dus niet een kwestie van of/of maar van en/en. Processen ga je verbeteren, veranderen en beheersen, en daarvoor heb je een (real-time) procesmodel nodig.

Vertaal definities naar toepasbare kennis: relevante opleidingen

Hieronder volgt een selectie van trainingen die je kunnen gaan helpen om procesmanagement definities en procesverbeteren in jouw organisatie op een hoger plan te krijgen:

Onze procesmanagement specialisten hebben jarenlange ervaring in het adviseren over, lesgeven in en het implementeren van verbeteroplossingen. Wil je meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op en wij bespreken graag de uitdagingen waar jij voor staat.

Over Passionned Group

Logo Passionned Group, de specialist in procesmanagement definitiesDe processpecialisten van Passionned Group (sinds 2004) helpen kleinere en grotere organisaties bij procesmanagement, procesoptimalisatie, data science en continu verbeteren. Wij hebben al meer dan 6.500 organisaties geholpen bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

neem contact met ons op

Onze procesmanagement specialisten

Dick Pouw - Senior consultant procesmanagement

DICK POUW MBA

Senior consultant procesmanagement

Ko Achterberg - Senior procesmanagement adviseur & auteur van 'Grip op processen'

dr KO ACHTERBERG

Senior procesmanagement adviseur & auteur van ‘Grip op processen’

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met processen verbeteren & datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Dick Pouw - Senior consultant procesmanagement

DICK POUW MBA

Senior consultant procesmanagement

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
18