contact
Word grote hoeveelheden data de baas

HELP: de databom barst!

Veel ondernemingen zijn op zoek naar ideeën om de productiviteit van de medewerkers te vergroten en de kosten van de bedrijfsvoering te verlagen waardoor de concurrentiepositie wordt versterkt. Door de verdere digitalisering van gegevens in de maatschappij is het moment aangebroken om meer grip te krijgen op de enorme berg met data, en om slimme oplossingen te implementeren voor het managen van deze data van wieg tot graf. Een business probleem dat soms ook de ICT afdeling boven het hoofd groeit en aandacht nodig heeft van het top management om de koers uit te zetten.

Verwachte groei van de datavolumes tot 2025

De datavolumes bij grote en kleine organisaties groeien nog steeds explosief. Het digitale universum (de totale hoeveelheid digitale informatie) zal elke anderhalf jaar verdubbelen volgens een recent onderzoek van Statista. Zo zullen we in 2025 drie maal meer informatie produceren dan in 2020. Op zich geen verrassende conclusies, deze cijfers zijn immers al langer bekend. Wat wel verrassend is is dat nog niet veel organisaties hier concreet werk van lijken te maken, terwijl de productiviteit sterk verbeterd kan worden.

Een schets van het probleem

Een paar redenen voor de explosieve groei van datavolumes is dat steeds meer transacties digitaal via Internet worden afgehandeld en de juridische bewaartermijnen toenemen. De kosten van data-archivering nemen sterk toe door deze groei en niet in de laatste plaats doordat deze data vaak op dure opslagmedia wordt bewaard. Daarnaast leidt de toename tot hogere beheerskosten en slechtere performance voor de eindgebruiker die ook nog eens door de hoeveelheid niet relevante data de bomen door het bos niet meer ziet.

Ervan uitgaande dat meerdere medewerkers dit vele malen per dag doen, kan de tijdsbesparing oplopen bij een gemiddeld bedrijf tot 250 seconden x 500 medewerkers = 125.000 seconden = 23 uur per dag. Dit vermenigvuldigt met 200 dagen in het jaar komt neer op een tijdsbesparing van 7.000 uur. De medewerkers kunnen zich nu nog beter dan voorheen richten op de klant en het realiseren van productie.

Op weg naar een bestendige oplossing

Veel organisaties plaatsen in het wilde weg schijven of zoeken de oplossing in allerlei content management voorzieningen om de grote hoeveelheden data de baas te kunnen. Zulke projecten lopen grote kans om te mislukken omdat de datavolumes tegenwoordig enorm groot zijn en niet de gewenste performance bereiken. Door op voorhand data te splitsen in actieve en niet-actieve onderdelen, kan ook jouw content management van veel grotere waarde worden.

Een spin-off effect is dat door datareductie met behulp van slimme archivering de besparing direct doorwerkt in allerlei gekoppelde systemen zoals rapportages, dashboards en testomgevingen etc. Elke levensfase van de data heeft zijn eigen eisen ten aanzien van beschikbaarheid en opslag. In veel gevallen kan er een significante kostenreductie gerealiseerd worden door het juiste opslagmedium af te stemmen op de levensfase.

Slimmer samenwerken

Een betere alignment tussen business en IT zorgt ervoor dat de business requirements worden vertaald naar een data management strategie en een slimme oplossing die ervoor zorgt draagt dat de databom in jouw bedrijf niet barst, de medewerkers productiever zijn en de kosten omlaag gaan. Data-archiverings projecten bij klanten, maar ook de interne projecten, hebben een hogere kans van slagen gekregen door dat ook gekeken wordt naar benodigde gedrag- en organisatiecompetenties en de succesfactoren van projectmanagement.

Onze dienstverlening

Passionned Group doet zowel onderzoek naar de vraagzijde van de markt (wat zijn de problemen, wensen en eisen van organisaties) als naar de aanbodzijde (welke oplossingen worden er geboden door diverse leveranciers). Passionned Group kan voor jouw organisatie een business case opstellen waarin wordt uitgewerkt wat de winst zal zijn ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast kan Passionned Group behulpzaam zijn bij het inventariseren van de business requirements en een advies uitbrengen voor de best passende oplossing. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze senior consultant Rick van der Linden.

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met Big Data analyses & AI of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek - Eindbaas & auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
17
EDIT POST