contact

Diakonessenhuis stopt met ruim 100 KPI's

Het Utrechtse Diakonessenhuis stopt met het aanleveren van ruim honderd kwaliteitsindicatoren aan het Zorginstituut Nederland. Volgens het ziekenhuis gebeurt er te weinig mee en het dus zonde van de tijd en moeite is. De adviseurs van Passionned Group begrijpen deze stap van het ziekenhuis heel goed. 'Hulde voor een ziekenhuis dat zinloze bureaucratie uitbant.'

Signaal afgeven

Het gaat om kwaliteitsindicatoren die ziekenhuizen sinds een paar jaar vrijwillig kunnen aanleveren en waar niets mee gebeurt. ‘We willen een signaal afgeven’, zegt bestuursvoorzitter John Taks tegen Zorgvisie. Hij zegt benieuwd te zijn wie er in het Zorginstituut de afgelopen jaren iets heeft gedaan met deze indicatoren. Stafvoorzitter Marc Verhagen van het ziekenhuis laat weten dat getallen genereren en daar vervolgens niets mee doen de zorg niet beter maakt.

Meer tijd en energie over

Het stoppen met het registreren en aanleveren van de prestatieindicatoren scheelt zo’n acht vakgroepen van medisch specialisten en medewerkers tussen de dertig minuten per week tot enkele uren voor de jaarrapportage. Naar verwachting houden de medewerkers meer tijd en energie over die ze kunnen steken in de directe patiëntenzorg. Dit kan ook hun werkplezier en tevredenheid verhogen.

Adviseurs Passionned Group begrijpen actie

De adviseurs van Passionned Group hebben begrip voor de actie van het Diakonnessenhuis. ‘Het werken met indicatoren lijkt bedrieglijk eenvoudig’, zegt Leo Kerklaan. ‘Wie ermee begint merkt al snel hoe lastig het is om nauwkeurig aan te geven wat je precies wil bereiken met een indicator. Bovendien zijn er tal van methodologische voetangels en klemmen bij het opstellen. Het begint er al mee dat de gemiddelde patiënt niet bestaat. En dat menig ziektebeeld zich in meerdere gedaanten kan presenteren.’ Voor adviseur Wouter Huisman is het niet koppelen van acties aan KPI’s een bekend fenomeen: ‘De kunst is je te beperken tot een overzichtelijke set alarmindicatoren die je expliciet verbindt aan acties en initiatieven ter verbetering.’

Verbazend veel verplichte indicatoren

De adviseurs verbazen zich vooral over de in totaal ruim 3500 indicatoren die ziekenhuizen verplicht moeten aanleveren aan de Inspectie, NZa, zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland. ‘Zoveel indicatoren leveren geen informatie meer op’, zegt Marleen Hörcher. ‘Ze vormen samen weer een bron van data waarvoor je weer een indicator moet definiëren.’ Leo Kerklaan: ‘Of het ziekenhuis erin slaagt om het proces te beheersen, kan met resultaatsindicatoren aannemelijk worden gemaakt. Maar daar zijn er zeker geen 3500 van nodig.’

Leidt af van interne besturing

Adviseur Louis Brackel begrijpt dat de ziekenhuizen van allerlei partijen verplicht moeten rapporteren en dat ze hier geen keuzevrijheid in hebben. ‘Maar dit leidt af van de interne besturing die er natuurlijk ook moet zijn en die in toenemende mate preciezer moet zijn.’ Leo Kerklaan is nog stelliger: ‘Dit laat zien dat iets mis is met de organisatie van de kwaliteitszorg in Nederland. Artsen kunnen zelf prima voor kwaliteitsbewaking zorgen. Wat goed bedoelende bureaucraten hiervoor bedenken, laat zien dat die niet weten waar ze het over hebben. Dat draagt niet bij aan de kwaliteit maar het verhoogt de kosten van de zorg en leidt tot ergernis bij de vakmensen. Weg ermee!’

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Bestuursvoorzitter John Taks van het Diakonessenhuis zegt dat het ziekenhuis zich voorlopig beperkt tot het niet aanleveren van vrijwillige indicatoren. Daar zouden in de toekomst ook verplichte indicatoren bij kunnen zitten, zegt Taks tegen Zorgvisie: ‘Als het in goed overleg niet lukt en wij kunnen het goed motiveren dan zullen wij misschien zelfs burgerlijk ongehoorzaam zijn.’

Adviseur Leo Kerklaan steunt dit: ‘Hulde voor een ziekenhuis dat zinloze bureaucratie uitbant. Afschaffen van nietszeggende indicatoren is prima. Ik ben wel benieuwd op welke manier het ziekenhuis de zorginnovatie dan wel wil besturen en versnellen. En of men kans ziet om methodisch verantwoord de kwaliteit zowel in termen van behandeleffect als patiëntwaarde te beoordelen.’

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek - Eindbaas & auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
17
EDIT POST