Informatiegestuurd werken | IGW | Een strategische discipline

Informatiegestuurd werken

Werk met de juiste informatie en stuur met een scherpe visie
Informatiegestuurd werken (IGW) geeft richting aan je activiteiten, de bedrijfsvoering en bijbehorende prioriteiten.

Bepaal de juiste KPI's

Informatiegestuurd werken aan een intelligente, datagedreven organisatie

Informatiegestuurd werken is een wenkend perspectief. Informatie bepaalt in wezen wat je doet en meningen zijn dan ondergeschikt. Of het nu gaat om waar ga je precies in de stad schoonmaken op welk moment, welke dossiers of orders pak je als eerste van de stapel of dat welke klanten verdienen nu je aandacht. Data analyse en KPI’s wijzen je de weg bij informatiegestuurd werken. De resultaatsverbetering die je hiermee kunt realiseren klinkt als een klok. Helder, maar hoe realiseer je dat als bestuurder, manager of consultant? In dit thema-artikel komen de belangrijkste vraagstukken van informatiegestuurd werken aan bod, gaan we in op wat het is, geven we een definitie van informatie gestuurd werken en duiken we in de impactvolle voordelen.

Belangrijke vraagstukken bij informatiegestuurd werken

Wat komt er allemaal bij kijken om Informatiegestuurd Werken (IGW) in jouw organisatie succesvol op te tuigen en in te voeren?

Dit zijn belangrijke vragen voor organisaties die met informatiegestuurd werken aan de slag willen. De gedreven specialisten van de Passionned Group helpen je graag verder om dit in jouw organisatie handen en voeten te geven.

Wat is Informatiegestuurd Werken?

Managementinformatie is mede dankzij de technologische vooruitgang uitgegroeid tot één van de belangrijkste bedrijfsmiddelen. We beschikken over een geweldige hoeveelheid ruwe data. En we zijn in staat om die 24×7 te benaderen. De vierde industriële revolutie is in volle gang. Desondanks gaat er bij veel organisaties nog heel veel tijd en geld verloren met het vinden van de juiste ruwe data. En zeker ook om daar dan op het juiste moment en op de juiste plaats relevante managementinformatie van te maken.

Definitie van Informatiegestuurd Werken (IGW)

Er zijn diverse definities van IGW in omloop. Afhankelijk van je perspectief kun je drie definities onderscheiden:

De invalshoek van informatiegestuurd werken sluit aan op de procesbenadering. Vanuit dat oogpunt zie je dat organisaties vaak de volgende definitie hanteren:

Informatiegestuurd werken is het continue proces waarmee organisaties op gerichte wijze ruwe data verzamelen en registreren, analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toepassen om de prestaties van de organisatie te verbeteren.

In deze definitie benadrukken we ‘continu proces’. Informatiegestuurd werken is in eerste instantie geen tool.

Specifieke uitdagingen binnen de (lokale) overheid

De uitdagingen waar elke overheidsorganisatie voor staat zijn complex en veelomvattend. Denk hierbij aan:

Deze uitdagingen overstijgen de grenzen van de afdelingen en clusters. Op het gebied van de bedrijfsvoering stellen de klant en de maatschappij bovendien steeds hogere eisen aan de doelmatigheid.

Koester een analytische bedrijfscultuur

Werken en (be)sturen op basis van betrouwbare informatie speelt een cruciale rol bij de realisatie van de uitdagingen. Het gaat daarbij niet alleen om goede en toegankelijke management- en stuurinformatie (KPI’s en voorbeelden). Juist ook om het benutten van nieuwe mogelijkheden en (ongestructureerde) data van buiten de organisatie. Dit alles ingebed in een analytische bedrijfscultuur.

Wat zijn de voordelen van Informatiegestuurd Werken?

Met informatiegestuurd werken ga je de juiste informatie overzichtelijk op de juiste plek beschikbaar stellen. En je sluit natuurlijk aan op doelstellingen en informatiebehoefte. Krijg je dat voor elkaar dan kun je:

Organisaties die met informatiegestuurd werken aan de slag gaan, grijpen vaak terug op de ‘klassieke’ Business Intelligence-benadering. Dan gaat het met name om gestructureerde ruwe data of ruwe data van geringe omvang. Dit sluit aan bij de meest urgente behoefte op dit gebied binnen veel organisaties. Maar ook relatief nieuwe manieren van informatiegestuurd werken moet je zeker niet over het hoofd zien. Denk dan aan datamining, procesmining en het gebruik van big data.

Neem in een split-second de juiste beslissing

Elie van Strien voormalig commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland“De brandweer wordt nog te vaak gezien als die mensen die met sirenes uitrukken als ergens brand is. Ik praat me de blaren op mijn tong om uit te leggen dat er veel meer bij komt kijken dan branden blussen alleen. We hebben slimme, integrale systemen nodig om in een split-second de juiste beslissingen te nemen.”

Elie van Strien
voormalig commandant
Brandweer Amsterdam-Amstelland

IGW: een strategische discipline

Hoewel IGW het beste aansluit op de procesbenadering is informatiegestuurd werken zeker ook een strategische discipline. Een die zeer cruciaal is voor het zo effectief en efficiënt mogelijk bereiken van je strategische, tactische en operationele doelen. Doorontwikkeling van deze discipline is in elke organisatie nodig. Alleen zo kun je tegemoetkomen aan de steeds hogere eisen en wensen van klanten. Bovendien kun je dan beter en sneller bijsturen in een dynamische omgeving.

Opleidingen voor Informatiegestuurd Werken

Vanuit onze langjarige ervaring met Informatiegestuurd Werken bij overheden en commerciële organisaties ontwikkelden we enkele opleidingen. Ze sluiten naadloos aan op de uitdagingen waar veel organisaties nu voor staan.

Privacy en IGW: een groot spanningsveld

Je ziet dat de aspecten privacy en ethiek enorm aan belang winnen. Door de vele mogelijkheden van de technologie is het te eenvoudig om data uit systemen te gebruiken voor analyse en mensgerichte actie. Maar ook het koppelen van data uit verschillende interne en externe bronnen gaat steeds makkelijker. De privacy van ambtenaren en burgers loopt hiermee gevaar. In algemene zin is het belangrijk om telkens een juiste afweging te maken tussen het doel van de gegevensverwerking en de eventuele impact op de privacy. Hier zit een groot spanningsveld.

Multiproblematiekgezinnen: een catch 22

Als voorbeeld nemen we de zogenoemde multiproblematiekgezinnen. Zij vormen een zwaartepunt binnen de gemeentelijke dienstverlening. Er gaat ontzettend veel geld in om. De wet zegt vooralsnog dat je deze gegevens alleen mag koppelen wanneer er sprake is van multiproblematiek. Om dat te kunnen constateren, moet je eerst allerlei data koppelen. Een zuivere catch 22. Dit voorbeeld geeft aan dat IGW ook grensverleggend moet zijn om successen te boeken voor de burger. Maar het zegt ook dat het staat of valt met het juist gebruik van informatie binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Het management zal telkens de juiste afwegingen moeten maken.

Wat zeggen onze klanten?

Willy Groenewold CIO Office Gemeente RotterdamDe hele exercitie is in hoge mate een veranderkundig traject. Informatiegestuurd werken kan je niet alleen door technisch specialisten laten uitwerken. Het begint bij een lijnafdeling. Die geven aan op welke doelen gestuurd moet worden en welke processen en welke data daarbij van belang zijn. Succes vergt inzet van alle stakeholders en het echt laten landen van IGW in onze organisatie kost werk. Ook in dat organisatorische en procesmatige aspect van Business Analytics is de Passionned Group heel sterk.”

Willy Groenewold
CIO Office
Gemeente Rotterdam

Informatiegestuurd Werken: wees ambitieus maar neem ruim de tijd

Veel organisaties hebben grote ambities op het vlak van IGW. En we zien in de praktijk ook steeds scherpere formuleringen. Zo uitte een grote gemeente onlangs de ambitie om nog dit jaar volledig informatiegestuurd te willen gaan werken. Er is dan een werkend fundament nodig waarbij data integratie, datakwaliteit, data governance op orde zijn. Iedereen heeft toegang tot relevante datasets en informatieproducten. En managers en teams gebruiken consequent tooling waarmee ze die data en informatie visueel en dynamisch ontsluiten, analyseren en visualiseren. Dat alles kan je echt niet in één jaar zelf realiseren. Daar heb je bovendien externe hulp bij nodig.

Onze uitgangspunten en aanpak

Profiteer van onze ervaring met Informatiegestuurd Werken

De afgelopen jaren hebben wij vele gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries geholpen met onze aanpak en opleidingen. Een greep uit ons groeiende klantenbestand binnen de overheid: Gemeente Rotterdam, Gemeente Zoetermeer, Gemeente Den Haag, Gemeente Tilburg, Gemeente Breda, Gemeente Delft, Gemeente Eindhoven, Gemeente Hoorn, Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente Houten, Waterschap Hollandse Delta, Ministerie van Veiligheid & Justitie, Ministerie van Defensie, Openbaar Ministerie (Landelijk Parket), Ministerie van Binnenlandse Zaken, Rijkswaterstaat, Brandweer Amsterdam-Amstelland, Veiligheidsregio Utrecht, Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord, et cetera.

Interesse om ook informatiegestuurd te gaan werken?

Neem gerust contact op met onze specialisten in informatiegestuurd werken. We helpen je graag verder met onafhankelijk advies, incompany opleidingen, een werkend prototype, IGW-sessies of interimmanagement.

Over Passionned Group

Logo Passionned Group, de specialist in Informatiegestuurd werkenDe consultants van Passionned Group zijn echte specialisten als het aankomt op informatiegestuurd werken en de implementatie. Onze kernexpertise: Data Science, Big Data, Business Intelligence en IGW. Om het jaar organiseren we de verkiezing tot de Slimste organisatie van Nederland samen met Menno Lanting.

Neem contact met ons op

Adviseurs IGW

Daan van Beek, CEO & BI consultant

DAAN VAN BEEK MSc

Auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Mark de Kort, Business Analytics expert Mark de Kort

drs. MARK DE KORT

Expert Business Analytics toepassingen

Wouter Huisman, Management Consultant

drs. WOUTER HUISMAN

Management Consultant

Rick van der Linden, Senior Business Intelligence specialist

ir. RICK VAN DER LINDEN

Senior Business Intelligence specialist

Dick Pouw, Datagedreven BI specialist

DICK POUW MBA

Datagedreven BI specialist / programmamanager

Caroline Raaijmaakers, Business Intelligence programmamanager

CAROLINE RAAIJMAAKERS

Business Intelligence programmamanager

Informatiegestuurd werken ✦ IGW ✦ Een strategische discipline
Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met informatiegestuurd werken (igw) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
17
EDIT POST