Wat is lean? | Is Lean een methode of een filosofie?

Lean is van onderop veranderen & verbeteren

Lean is een managementfilosofie die de kwaliteit van het werk voor je klanten en medewerkers vergroot. Hoe? Door verspillingen te elimineren uit processen. Zaken die geen toegevoegde waarde leveren in de ogen van de klant. Lean is populair, logisch want er zijn niet veel andere bewezen methoden die focussen op de klant, efficiencyverbetering én mogelijkheden in zich hebben om ‘van onderop’ te veranderen.

De Lean organisatie

Een Lean organisatie begrijpt de klantwaarde en focust op haar processen om de klantwaarde steeds verder te kunnen vergroten. Traditioneel ligt de focus op het optimaliseren van een specifiek onderdeel van de organisatie, bijvoorbeeld een afdeling. Als je verspillingen echter elimineert vanuit het perspectief van de totale waardestroom dan kosten de processen je minder inspanning, minder kapitaal en minder tijd. Producten en diensten lever je zodoende met veel minder fouten vergeleken met het verleden. De klanttevredenheid stijgt met sprongen. En medewerkers gaan weer met plezier naar hun werk. Lean organisaties kunnen bovendien veel sneller op veranderende klantwensen reageren. Ook wordt het informatiemanagement veel eenvoudiger en accurater.

Een ‘way of life’, geen kortetermijnactie

Lean is geen trucje of kostenreductieprogramma maar een manier van denken en handelen voor de hele organisatie. Een filosofie met zeer krachtige instrumenten. Veel organisaties gebruiken niet eens het woord Lean maar benoemen het als hun eigen systeem, bijvoorbeeld het Toyota Production System. Waarom? Om duidelijk te maken dat Lean niet een programma is maar de manier waarop de organisatie denkt, beslist en handelt.

Je hebt een langetermijnvisie en doorzettingsvermogen nodig. Toyota wordt als geestelijk vader van deze filosofie gezien. Zij zijn al 50 jaar met deze filosofie bezig, en zetten als enige autoproducent in de wereld excellente resultaten neer op elk gebied. Zij zeggen: “we weten nog maar voor de helft hoe alles werkt, we leren continu”. En dit hoor je bij elke organisatie die deze filosofie serieus heeft omarmd. Lean wordt daarom tegenwoordig toegepast in elke business sector en voor elk proces.

De winnende balans

Om een intelligente Lean organisatie te vormen is het van groot belang voor management en medewerkers om met elkaar een balans te vinden tussen purpose, process en people.

Met elkaar een balans vinden tussen purpose, process en people

Purpose

De basisvraag is: welke klantbehoeften vervult de organisatie om haar eigen missie te dienen? Groeiende organisaties werken vanuit een heldere visie en missie, de strategie en doelstellingen zijn daar eenduidig van afgeleid. En voor iedereen te begrijpen. Het dagelijkse werk krijgt daarmee betekenis. Elke organisatie moet zich steeds weer afvragen wat klanten echt waarderen, waar, wanneer, hoe en waarom.

Process

De basisvraag is: hoe stelt de organisatie zeker dat elke stap waarde toevoegt voor de klant, beschikbaar, adequaat en flexibel is. En dat alle stappen verbonden zijn door flow, pull en het balanceren van werklast. De klantwaarde leveren met zo min mogelijk inspanning. Het verbeteren van de samenwerking, elimineren van verspillingen en inbouwen van kwaliteit in elk proces.

Die cyclus van luisteren en reageren op zich wijzigende klantwensen houdt natuurlijk nooit op. Er ontstaan steeds nieuwe mogelijkheden om verspillingen te elimineren, nieuwe waarde te creëren en concurrentievoordeel te bouwen.

People

Het doel is om medewerkers in staat te stellen hun potentie volledig te benutten. Alleen dan kan de organisatie ook maximaal haar klanten bedienen. De basisvraag is: hoe stelt de organisatie zeker dat ze een cultuur creëert van “Respect for People”. Dat geeft iedereen de ruimte om actief betrokken te zijn bij de juiste uitvoering en continue verbetering.

Excellente organisaties realiseren zich dat hun groei volledig afhankelijk is van de groei van hun medewerkers. Daarom zorgen zij voor goede ondersteuning van de medewerkers. Zodat die het werk goed kunnen uitvoeren. Aangepaste werkplekken bevorderen samenwerking. En visuele managementtechnieken maken voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren. Gerichte coaching en training versterken de capaciteiten en standaarden geven houvast en maken ruimte voor improvisatie.

Tegelijkertijd ontdekken medewerkers betere manieren om het werk te leiden en uit te voeren. Alle medewerkers functioneren als professionele probleemoplossers. Ze beschikken over de juiste systemen en structuren zodat ze problemen effectief en op een inspirerende manier oplossen.

Purpose, Process en People versterken elkaar

Als leiders samen met medewerkers een goede balans vinden tussen Purpose, Process en People dan zal dat tot zeer goede resultaten leiden.

De organisatie leert dan hoe

Om bijvoorbeeld wachttijden voor behandeling te managen zal je moeten weten wat belangrijk is voor patiënten. En je moet een nieuw beeld krijgen hoe je het werk beter kan uitvoeren en zeker stellen dat je strategie nog steeds in lijn is met de missie.

Aan de slag met Lean?

Wil je als organisatie ook sneller op veranderende klantwensen reageren? Wil je het informatiemanagement veel eenvoudiger en accurater inrichten? Benieuwd naar waar in jouw organisatie de balans ligt tussen purpose, process en people? Neem direct vrijblijvend contact met ons op om met een van onze Lean adviseurs van gedachten te wisselen.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met wat is lean? (is lean een methode of een filosofie?) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Willem van der Does, Interim manager, Lean Six Sigma

WILLEM VAN DER DOES MBA

Master Black Belt LEAN Six Sigma

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST