Passionned Group™

De 10 Gouden Regels van de Lean Manager

Lean Black Belt & Power BI specialist
Door: Gijs Eerdmans
Lean Black Belt & Power BI specialist
Inhoudsopgave

Lean management is een continu-verbetermethodiek die in organisaties veel navolging heeft gekregen. Lean Management is erop gericht om met minimale middelen een maximaal resultaat te bereiken. Het minimaliseren van menskracht, middelen en energie en het tegengaan van verspillingen zijn daarbij onmisbaar. Daarbij hoort ook dat de Lean manager regelmatig impopulaire maatregelen dient te nemen. Als manager is hij of zij verantwoordelijk voor het welslagen van Lean. De Lean manager toont respect en geeft vertrouwen aan de Lean medewerker. Medewerkers krijgen de ruimte om te experimenteren met nieuwe processtappen. Fouten maken mag, want daar leert de organisatie juist van.

De 10 Gouden Regels

Het Centrum voor Leiderschap onderscheidt 10 Gouden Regels voor de Lean manager. Maar is elke manager eigenlijk niet een Lean manager? De 10 gouden regels hieronder onderschrijven deze retorische vraag:

  1. Leidinggeven is een werkwoord en geen zelfstandig naamwoord
  2. Leidinggeven is het onderkennen en oplossen van organisatiedilemma’s
  3. Dilemma’s los je op vanuit het perspectief van de klant op lange termijn
  4. Leiders ontwikkelen zichzelf en een zichzelf continu verbeterende, lerende organisatie
  5. Leiderschap is gezond verstand, frisse blik, luisteren en open vragen kunnen stellen!
  6. Als een leider zijn werk doet, krijg je teams die al verbeterend de klant bedienen
  7. Een Lean leider zorgt voor de menselijke maat in het organiseren van het werk
  8. Lean leiders kweken enthousiasme en discipline in het datagedreven werken
  9. Bij continu verbeterende, lerende teams hoort een dienende & coachende leiderschapsstijl
  10. De mogelijkheden en beperkingen van de leider zie je terug in de organisatie.

Bij het succesvol hanteren van deze 10 gouden regels spelen begrippen als respect, vertrouwen, fouten maken mag, feedback, voorbeeldgedrag, procesdenken, klantdenken een belangrijke rol. Net als de organisatorische voorwaarden als: een heldere visuele strategie, analytische vermogen van de organisatie, een wendbare organisatie, processen en medewerkers en tot slot een cultuur van continu verbeteren.

Het middenkader heeft vaak te weinig mandaat

Maar hoe komt het dat hier vaak weinig van terecht komt? In veel organisaties zijn Lean trajecten opgestart in het middenkader of daaronder. Vaak zie je mooie resultaten in het begin maar na verloop van tijd verslapt de aandacht voor de Lean-beweging. Sterker nog het is een project geweest en helemaal geen beweging. Het verbetervliegwiel komt knarsend tot stilstand. Dikwijls omdat het middenkader te weinig mandaat heeft of krijgt om de echt wezenlijke problemen op te lossen.

Leidende coalitie van invloedrijke leidinggevenden

Zoals bij elk verandertraject is het groot belang dat het hoger management sponsor van de beweging is. En bovenal dat een leidende coalitie van invloedrijke leidinggevenden en medewerkers die verandering draagt. Voor de bestendigheid van Lean en het borgen van het Lean denken voor de langere termijn, kunnen Lean trajecten alleen door getrainde Lean managers en medewerkers begeleid worden.

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met Lean verbeteren & datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek - Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen ___
Trainingen & workshops ___
Deelnemers opgeleid ___
Beoordeling klanten 8,9
Consultants & docenten ___
Kantoren 3
Jaar ervaring 18