Masterclass PDCA: bewustwording op continu verbeteren


Masterclass PDCADe PDCA cyclus is een regelkringprincipe voor (proces)besturing en bestaat uit de stappen Plan Do Check Act. In een recente studie onder managers en beleidsmedewerkers uit 266 organisaties naar hun intelligentie blijkt dat de PDCA cyclus zeer kritiek is voor het realiseren van hogere bedrijfsresultaten.

PDCA staat in de belangstelling

De PDCA cyclus mag zich mede hierom verheugen in toenemende belangstelling, maar ook vanwege het gedegen theoretisch fundament erachter én de praktische toepasbaarheid ervan binnen organisaties. Veel organisaties worstelen echter met de praktische inrichting en borging van de PDCA cyclus binnen de organisatie, want hoe doe je dat nu?

Vier factoren

Vier factoren kunnen gezien worden als de turbomotor onder de motorkap van een Ferrari die voor winst gaat. Van alle factoren die in het onderzoek zijn meegenomen, kunnen deze vier factoren voor ruim een derde verantwoordelijk worden gehouden voor betere bedrijfsresultaten bij performance improvement.

Doel van de workshop

Op basis van een uitgebreide checklist krijgt u tijdens de workshop goed inzicht in de ‘gaten’ van de PDCA cyclus bij uw bedrijf, uw eigen werkpatroon en hoe u dit kunt verbeteren en borgen. In concrete stappen en in voor de organisatie begrijpelijke (eigen) taal wordt dit proces met u en de andere deelnemers in kaart gebracht en acties geformuleerd om de gevonden ‘gaten’ en knelpunten aan te pakken. In deze workshop leert u de basisprincipes van de PDCA cyclus en alles wat er bij komt kijken om deze te implementeren.

Maak kennis met competenties

Tijdens de masterclass wordt ook stilgestaan bij een aantal essentiële vaardigheden en gedragscompetenties die nodig zijn voor een goed werkende PDCA cyclus, dit zijn onder andere: pro-activiteit, analytisch, intensief kunnen samenwerken & samen sturen, prestatiegerichtheid, delegeren, planmatig, co-creatie, inspireren, motiveren en evalueren.

Deelnemen

Wil jij meer halen uit uw mensen en betere bedrijfsresultaten krijgen? Wilt u ontdekken waar de ‘gaten’ zitten in de PDCA cyclus bij uw bedrijf? Registreer u dan snel voor de Masterclass PDCA. Meer informatie over de workshop kunt u vinden op de pagina Masterclass PDCA & continu verbeteren.

Interessante literatuur

* Rapport ‘PDCA & de kracht van continu verbeteren’

Het rapport geeft u o.a. meer inzicht over waarom een hogere bedrijfswinst en de PDCA nauw met elkaar verbonden zijn, de uitkomsten van een PDCA cyclus per branche, de vier belangrijkste factoren, overige factoren die van belang zijn om succesvol (business) intelligence in te voeren en leert u kennismaken met de belangrijkste sociale en psychologische barrières. Bestel het rapport vandaag nog.

* De intelligente organisatie: prestatieverbetering en organisatie-ontwikkeling met Business Intelligence (3e druk) (2010, Daan van Beek)

Wilt u meer te weten komen over hoe intelligente organisaties omgaan met de PDCA cyclus? Dan is het boek ‘De intelligente organisatie’ zeer interessant voor u! Sinds vorige week is de nieuwste druk van het boek te bestellen.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met masterclass pdca: bewustwording op continu verbeteren (opleiding) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15