Integrale zorg | Business Analytics | GGZ

Best Practice: Integrale zorg met Business Analytics

Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

De GGZ & Business Analytics

De organisatie is een moderne organisatie in de GGZ met zeven zorgbedrijven en in totaal meer dan 8000 medewerkers. De behoefte aan gespecialiseerde GGZ en verslavingszorg is de afgelopen jaren sterk gegroeid in Nederland. Deze organisatie wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit.

De missie van de GGZ-instelling

De zorgsector wordt sinds enkele jaren gekenmerkt door een uiterst dynamische en concurrerende omgeving. De missie van deze GGZ-instelling is dan ook tweeledig. Enerzijds is men gericht op het leveren van psychisch medische zorg die de kwaliteit van leven van patiënten vergroot. Anderzijds staan naast de gerichtheid op uitstekende zorg, transparantie in de verantwoording en een uitstekende bedrijfsvoering centraal.

Business Intelligence bij de GGZ-instelling

Hoewel de indruk zou kunnen ontstaan dat de veranderingen in de zorg tot een aspectmatige (probleemgestuurde) vorm van Business Analytics (BA) hebben geleid, is Business Intelligence bij deze organisatie onderdeel van een integrale benadering. Veel verschijningsvormen van Business Intelligence zijn dan ook bij de GGZ-instelling terug te vinden. Leidend voor de gewenste inrichting van Business Intelligence is de ondersteuning van een uitgewerkt Besturings- en Control Concept in de vorm van strategiekaarten. Daarin spelen zowel beheersing (aanpassen processen, interne controle en meting van de voortgang) als ook planvorming (en het daartoe verzamelen van interne én externe informatie) een evenwichtige rol. Zie ook: enkele KPI voorbeelden in de zorg.

Niet vanzelfsprekend

Dit lijkt een vanzelfsprekendheid. De praktijk van veel Business Intelligence projecten leert echter dat bij de operationalisatie van kritische prestatie indicatoren (KPI’s) beheersmatige variabelen de overhand hebben. Resulterende systemen ondersteunen als gevolg de planvorming slechts gedeeltelijk. Bij deze GGZ-instelling mag de benadering van Business Intelligence integraal worden genoemd. In de uitvoering en realisatie van deze benadering is de organisatie goed geslaagd.

De gevolgde ontwikkelbenadering

Wat ook integraal genoemd zou kunnen worden is de gevolgde ontwikkelbenadering. De scope van het BI-project was van begin af aan breder dan financieel en met name op het primaire zorgproces gericht. Zo mogelijk nog belangrijker is dat de processen gezamenlijk met de gebruikers zijn ontwikkeld. Waarschijnlijk daardoor is het resulterend systeem gemakkelijk geaccepteerd en dus gedragen door alle managementlagen in de organisatie.

Business Intelligence een absolute qualifier

Aandacht voor de bedrijfsvoering is vanwege de nieuwe financieringsstelsels in de zorg een absolute qualifier. Business Intelligence levert bij de GGZ-instelling daarom integrale managementinformatie. Op basis van een systematische uitwerking van haar missie is de organisatie tot een basisset prestatie-indicatoren gekomen. Deze monitoren ze structureel en presenteren ze op een informatieve wijze in managementrapportages aan alle relevante managementlagen.

Daarmee is de basis gelegd voor de ontwikkeling van een cultuur van performance management. KSF-en en KPI’s zijn en worden gedefinieerd, gemeten en via een centraal portal aan verschillende stakeholders gecommuniceerd. Daarmee zijn de condities aanwezig door via consistent ingrijpen bij afwijkingen op KPI’s bij medewerkers de gerichtheid op prestaties te verhogen.

Data-integratie en rapportage en analyse functionaliteit

Het gezicht van Business Intelligence bij deze GGZ instelling wordt gevormd door een centraal informatie portal. Via dit éne informatie portal ontsluiten ze managementinformatie voor alle stakeholders. Managers, beleidsmedewerkers, maar ook onderzoekers en andere belanghebbenden (verzekeraars en cliënten) hebben op deze wijze toegang. Aan de achterkant van het portal bevindt zich een ingericht datawarehouse dat meer dan tien bronsystemen ontsluit.

Operationele informatie wordt dagelijks ververst. Strategische informatie krijgt iedere maand een update.

Competitive Intelligence en Kwaliteitsmanagement

Met de identificatie van KPI’s en het systematisch en consequent monitoren van scores op deze indicatoren is in principe een basis gelegd voor benchmarking. De resultaten van deze GGZ-instelling kunnen daarmee worden vergeleken met die van concurrenten. Dit is echter een onderdeel van een integraal en gestructureerd Competitive Intelligence programma en proces.

De aandacht voor het binnenhalen en analyseren van ongestructureerde informatie om de planning van een gerichte concurrentiestrategie te faciliteren kan bij de GGZ-instelling worden vergroot en met systemen worden gefaciliteerd. Ook deze informatie kan via het reeds beschikbare Performance Plaza worden gedeeld. Het is daarbij ook een uitdaging de professionals en kenniswerkers binnen deze organisatie via dit portal kennis te laten delen ten dienste van verdere verbetering van kwaliteitsmanagement binnen de zorg.

De Dutch BI & Data Science Award

Ben je geïnspireerd geraakt en wil je ook een Best Practice organisatie worden? Neem contact met ons op of schrijf je in voor de Dutch BI & Data Science Award, een prestigieuze prijs voor de slimste organisatie van Nederland.

Integrale zorg ✦ Business Analytics ✦ GGZ
Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met integrale zorg (business analytics) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
17
EDIT POST