contact

Artikel: Nieuwe trends toepassen op supply chain management

De dynamiek in de wereld gaat steeds sneller en de individualisering wordt alsmaar groter. Dit heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van organisaties. In dit artikel wordt aan de hand van ontwikkelingen in de kledingindustrie & retail toegelicht hoe u uw bedrijfsvoering en voorraadmanagement kunt aanpassen aan dit soort ontwikkelingen. Dit artikel direct downloaden.

4 klassieke fases

Een traditionele supply chain in de kledingsector is gebaseerd op vraagvoorspellingen en kent leveringen over zee en land. Hierbij gaat het veelal om leveringen uit lagelonenlanden. In deze keten vallen 4 klassieke fases te onderkennen:

  1. leveranciersfase
  2. transportfase
  3. distributiefase
  4. winkelfase

Problemen voor de klassieke supply chain

Verschillende factoren zoals beschreven kunnen leiden tot een inflexibele supply chain zoals dat ook voor andere sectoren dan alleen in de retail geldt. De problemen ontstaan daar waar het gemeenschappelijke belang van de value chain gaat botsen met de eigen doelen van de verschillende schakels in de keten.

Wat is nodig?

Partnerships tussen de verschillende schakels is noodzakelijk om deze verschillende doelen te managen. Uitdagingen voor dit partnership ten behoeve van een fast fashion supply chain liggen bij de factoren efficiëntie en transparantie. Ook zijn kenmerken van een goed georganiseerde chain als bijvoorbeeld communicatie, controle en flexibiliteit van belang. Antwoorden op de uitdagingen zijn vooral te vinden in snelle reactie (quick response-strategie) en doorlooptijdmanagement.

Wat komt verder aan bod?

In het artikel wordt verder ingegaan op deze quick response-strategie en op belangrijke variabelen die gemanaged moeten worden. Daarnaast wordt ingegaan op voorraadoptimalisatie en enkele sleutelvariabelen in het voorraadmanagement die in balans moeten worden gebracht om een fast fashion value chain te ondersteunen. Aan de hand van een case van een traditionele supply chain wordt duidelijk gemaakt wat de financiële effecten zijn van een “oude” supply chain en voorraad management systeem en hoe de inrichting van een nieuw systeem eruit kan komen te zien.

Download dit artikel wanneer u meer inzicht wilt in:

✓ hoe een quick response-strategie voor u kan werken
✓ hoe voorraadoptimalisatie eruit kan zien en wat daarbij belangrijke sleutelvariabelen zijn
✓ de negatieve financiële effecten van traditionele supply chain- en voorraadmanagement
✓ hoe een nieuwe supply chain eruit ziet op basis van kortcyclische informatie-uitwisseling

Nu downloaden

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek - Eindbaas & auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
17
EDIT POST