Business Intelligence Trends 2013 | Social BI | Big Data Insights
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Als toonaangevende Business Intelligence-consultants is ons gevraagd wat in 2013 de belangrijkste trends in de Business Intelligence-markt zullen zijn. Deze trends vloeien voort uit ons uitgebreide leveranciersonderzoek naar Business Intelligence tools en de discussies die wij met onze klanten hebben over hun prioriteiten op het gebied van Business Intelligence en wat dat tot een succes maakt. Dit zijn volgens Passionned Group de 5 grootste Business Intelligence-trends voor 2013:

1. Social Business Intelligence: laat mensen samenwerken

Voorheen lag de focus bij de Business Intelligence-leveranciers vooral op het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten voor de bouw van rapporten, dashboards en datavisualisatie, en de distributie van deze rapporten en dashboards. Op deze gebieden is continu nieuwe functionaliteit toegevoegd, ervan uitgaand dat deze ‘features’ nodig waren om de concurrentie voor te blijven en nieuwe klanten te winnen.

Social Business IntelligenceEnkele innovatieve leveranciers zijn meer naar Business Intelligence gaan kijken als een proces en kwamen tot de conclusie dat dit proces veel ingewikkelder is dan het distribueren van de juiste informatie aan de juiste mensen in het juiste format. Enkele van deze BI-pioniers hebben gewerkt aan Social Business Intelligence, door de toevoeging van nieuwe functionaliteiten voor documentanalyse, decision management en de mogelijkheid tot online discussies over de cijfers, waardoor Business Intelligence onderdeel wordt van de besluitvormingsprocessen. Deze leveranciers hebben diverse ‘social features’ toegevoegd, zoals de mogelijkheid commentaar te geven, te ‘liken’, en gezamenlijk analyses te maken. Vanuit business perspectief zijn deze functionaliteiten erg waardevol; ze zullen voorgoed het nut en de waarde van Business Intelligence vergroten. Gebruikers kunnen de prestatiegetallen binnen één applicatie inzien, interpreteren, analyseren en bediscussiëren. Ze hoeven niet langer verschillende bronnen te raadplegen en hun collega’s te vragen wat er allemaal gebeurt: het is allemaal beschikbaar op één plek. Mobiele Business Intelligence zal dit alles alleen nog maar effectiever maken.

2. Hergebruik en informatielogistiek: Business Intelligence-frameworks

Hergebruik en een Business Intelligence frameworkProfessionele softwareontwikkelaars zijn gewend aan het concept van herbruikbaarheid bij de ontwikkeling van informatiesystemen – maar niet in de Business Intelligence-software. Sinds het ontstaan van de Business Intelligence-markt zo’n 30 jaar geleden, ligt de focus bij Business Intelligence vooral op rapportages, grafieken en Online Analytical Processing (OLAP). Daar voltrekt zich momenteel een verschuiving; steeds meer leveranciers en organisaties beschouwen Business Intelligence als een efficiënte manier om ‘insights’ in de business te geven.

Door hun statische karakter en grote omvang is het vrijwel onmogelijk rapporten te hergebruiken – maar dat geldt niet voor ‘insights’. ‘Insights’ zijn kleine herbruikbare objecten die bestaan uit een parameter-gedreven query en adequate visualisatie, en kunnen worden opgeslagen in een bibliotheek. Deze insights kunnen opnieuw worden gebruikt voor rapporten, analyses, op een dashboard, intranet, mobiele devices en zelfs websites.

Van basis-insights is het een kleine stap naar de automatisering van de totale informatielogistiek door te definiëren welke insights gebruikt moeten worden door welke rollen in de organisatie. Dat biedt een groot voordeel: de gebruikers zien direct de informatie die voor hen belangrijk is – in plaats van eerst een vrijwel eindeloze hoeveelheid informatiebronnen door te moeten spitten, waarvan de meeste ook nog eens irrelevant voor ze zijn. Bovendien kunnen insights worden hergebruikt door en gedeeld met andere rollen, zelfs externe zoals klanten of leveranciers. Dit soort informatielogistiek wordt geboden door Business Intelligence Frameworks. Ontwikkel dus niet alleen rapporten, maar ontwerp insights en nog belangrijker: hergebruik ze waar het maar kan.

3. Performance en Big Data: nog niet zo goed als het zou moeten zijn

Na drie decennia innovatie in Business Intelligence worstelen nog veel implementaties met performanceproblemen. Niet alleen doordat de datavolumes groter zijn (Big Data), maar ook omdat de complexiteit van de data en de berekeningen die nodig zijn om de juiste insights samen te stellen en te distribueren naar de business gebruikers en analisten, over de afgelopen jaren gestaag is toegenomen.

Performance & Big Data: nog niet zo goed als het zou moeten zijnSinds enige tijd heeft elk BI-seminar een lezing of presentatie over ‘Big Data’ (wat dat ook moge zijn). Terwijl er nog nauwelijks consensus is over wat Big Data nu eigenlijk is, is het duidelijk dat een aantal bronnen zoals de financiële markten, social media, moderne vliegtuigen en treinen, en smartphones duizenden malen meer data produceren dan zo’n vijf jaar geleden. De vraag is: kunnen we de kwaliteit van ons besluitvormingsproces verbeteren door iets te doen met die kolossale databerg, en beschikken we over de hard- en software die nodig is om waardevolle insights te maken binnen een redelijke tijd en tegen een betaalbare prijs.

De managementgoeroe Mintzberg schreef een aantal jaren geleden dat (senior) managers een overvolle planning hebben, dat hun werk erg gefragmenteerd is, dat ze een scala aan onderwerpen tegelijk moeten afhandelen, en dat ze een sterke voorkeur hebben voor levendige interactie. Dat klopt nog steeds en niet alleen voor het management , want ook andere medewerkers hebben dezelfde problemen. Gegeven dit het beeld van de huidige werkomgeving waar besluiten snel en nauwkeurig moet worden genomen, hebben we Business Intelligence tools nodig die vrijwel onmiddellijk antwoord geven op gestelde vragen. Business Intelligence leveranciers leveren daartoe geavanceerde functionaliteiten die de data comprimeren en aggregeren, in een intern geheugen zetten en de insights zoveel mogelijk cachen – maar is dat genoeg om de voortgaande performance-uitdagingen het hoofd te bieden? Wij verwachten de komende jaren meer innovaties op dit gebied.

4. Insights, insights en insights: focus op de ‘one million dollar insights’

Focus op de one-million-dollar insightsBij het ontwikkelen van een Business Intelligence-systeem moet de primaire technische focus niet meer liggen bij de rapporten. Steeds meer organisaties zijn niet langer tevreden met Business Intelligence die alleen maar rapporten maakt, zowel vanuit technisch als vanuit business standpunt; men wil insights. Organisaties eisen Business Intelligence die werkelijk toegevoegde waarde voor hun business processen biedt; ze willen insights waarmee zowel medewerkers als management óf snel veel geld kunnen verdienen óf kunnen zien waar de grote kostenbesparingen zitten. Deze insights worden de ‘one million dollar insights’ genoemd, meestal moeilijk te ontwerpen en te bouwen, maar ze bevatten echte intelligentie. De komende jaren zullen we zien dat Business Intelligence steeds volwassener wordt in zijn ambities, gedreven door echte business uitdagingen en gemanaged op basis van dezelfde economische principes die ook toegepast worden in de andere bedrijfsonderdelen. Download kosteloos het artikel ‘Stop met rapporteren, verstrek inzichten’.

5. Business Analytics: probeer de toekomst nauwkeurig te voorspellen

Voorspel de toekomst met Business AnalyticsHoewel het op zichzelf geen nieuw concept is (Niels Bohr, Nobelprijswinnaar in 1922, zei ooit “Voorspellen is bijzonder moeilijk, vooral omdat het de toekomst betreft”), is het nauwkeurig kunnen voorspellen van wat zal gebeuren met verschillende kosten en opbrengsten binnen onze organisatie, waarschijnlijk het meest nuttige dat we kunnen doen ten tijde van crisis. Of Business Analytics nu een tak van Business Intelligence of een nieuw soort product is, is volkomen irrelevant voor een organisatie. Wat belangrijk is, is dat met de rekenkracht en de software die beschikbaar komt we modellen van onze organisaties kunnen bouwen waarmee we de effecten kunnen voorspellen van externe economische veranderingen zoals rentestanden, of economische groei en recessie. Uiteraard moeten we om deze modellen te kunnen bouwen, de onderlinge afhankelijkheid van onze interne processen begrijpen, en dat is de eerste stap om ze te verbeteren, gebruik makend van de Business Intelligence-processen die hiervoor zijn besproken. In 2012 hebben we al enkele indrukwekkende resultaten van dergelijk technieken gezien, zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse statisticus Nate Silver die de uitslagen van de Amerikaanse Presidentsverkiezingen in elke staat correct voorspelde – drie dagen voor de verkiezingen. We verwachten dat de acceptatie van Business Analytics gedurende 2013 verder zal groeien, hetgeen zal leiden tot nog indrukwekkender resultaten.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met business intelligence trends 2013 (social bi) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST