De top 7 BI trends, big data trends & AI trends van 2022

Inhoudsopgave

Na nog een onbarmhartig jaar waarin de supply chains haperen en de grondstof-, materiaal- en energieprijzen de pan uit rijzen, waart “opeens” het spook van de inflatie rond. Voor wie het leven van de zonnige kant beziet, zoals de techno-optimisten, biedt deze kunstmatig in stand gehouden crisis echter tal van kansen. Als de lonen te hoog worden, zullen algoritmes en robots ons werk geleidelijk kunnen overnemen. Maar dat versnelt het proces van dehumanisering en desocialisering in een rap tempo. En dan doemt een beeld op van een dystopie: een nare samenleving waarin technocraten de dienst uitmaken en zwartgalligen het sentiment bepalen. Passionned Group blijft zoals altijd positief en signaleert de belangrijkste BI trends, big data trends & AI trends van 2022. IT trends die het leven aangenamer moeten maken en het werk verbeteren.

Trend 1: Remote First-strategie blijft vooralsnog de norm

Remote-First is een bedrijfsstrategie die werken op afstand voor de meeste of alle werknemers tot de norm verheft. Per definitie betekent “Remote-First” dat weinig (of geen) mensen nog vanuit een centraal kantoor werken. Werknemers werken in plaats daarvan vanuit een andere locatie, zoals een kantoor aan huis, een hotel of een flexkantoor. En, het maakt niet meer uit of je werkt vanuit Leusden, aan de Portugese Algarve of de Turkse goudkust.

De distributed enterprise is een feit

Remote-First is zeker geen nieuw fenomeen. Al decennialang proberen diverse belangengroeperingen in Nederland, zoals vakbonden, politieke partijen het zogenoemde thuiswerken te stimuleren. Telkens bleek er sprake te zijn van oude wijn in nieuwe zakken. Telewerken, thuiswerken, het nieuwe werken, mobiel werken, nomadisch werken, hybride werken en zelfs een contradictie in terminus als “vrijwerken” domineerden afwisselend de maatschappelijke discussies. Onder het mom van filebestrijding en het ontzien van het milieu werd getracht voldoende draagvlak voor het werken op afstand te creëren. Met wisselend succes. Het was uiteindelijk Covid 19 dat de Remote-First strategie pas echt een boost gaf. “Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan”, werd zelfs het dringende en nog net niet dwingende advies. Gartner spreekt van de “distributed enterprise”.

Dehumanisering, vereenzaming en desocialisering

Vanuit verschillende perspectieven (technologisch, sociologisch en sociaal) kun je kanttekeningen plaatsen bij de Remote-First strategie. Jonge ambitieuze werknemers verzetten zich soms tegen een Remote-First strategie omdat ze minder zichtbaar zijn. Al dat thuiswerken kan ook leiden tot dehumanisering, vereenzaming en desocialisering. Waakzaamheid is geboden en “omzien naar elkaar” het devies.

Haken en ogen vanuit IT-perspectief

Haken en ogen vanuit IT-perspectiefOok vanuit IT-perspectief zitten er nog behoorlijk wat haken en ogen aan een Remote-First strategie. Zo zijn organisaties (terecht) huiverig om werknemers vanuit elke willekeurige locatie zomaar toegang te geven tot vaak privacygevoelige data. Een datalek is nooit uit te sluiten. Zo wil een CFO bijvoorbeeld niet dat zijn nog niet gepubliceerde koersgevoelige kwartaal- of jaarcijfers in concept kunnen worden bekeken vanuit een bar of restaurant.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) geeft enkele tips voor het uitvoeren van een veilige Remote-First strategie. Zorg voor de benodigde (netwerk)capaciteit om het grotere aantal thuiswerkers te kunnen bedienen. Denk hierbij zowel aan de IT-infrastructuur als aan de telecominfrastructuur. Installeer de meest recente updates voor hard- en software. Houd rekening met een mogelijke toename van meldingen omtrent phishingmails en valse e-mails. Zorg dat de organisatierichtlijnen up-to-date zijn en bekend zijn bij de medewerkers. Denk aan informatiebeveiliging inclusief het (thuis)gebruik van hard- en software en het eventuele gebruik van privé IT-voorzieningen.

Arbotips voor werkgevers

Als Remote-First de norm blijft, ontkomen werkgevers er niet aan om een thuiswerkvergoeding ter beschikking te stellen. Ook stelt de Arbowet bepaalde eisen aan de inrichting van een werkplek thuis. Zo hebben werkgevers een zorgplicht als het gaat om de inrichting van ergonomisch verantwoorde werkplekken.

Trend 2: AI groeit uit tot een systeemtechnologie en verlaat het lab

Artificial Intelligence (AI) is volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) niet zomaar een technologie. Zij valt het beste te vergelijken met de opkomst van de stoommachine, elektriciteit, de verbrandingsmotor en de computer. Dit zijn systeemtechnologieën die een onvoorspelbare impact hebben op zowel de economie als de samenleving.

AI is voor veel mensen nog te abstract

AI is de verbrandingsmotor van de 21e eeuw, aldus de WRR in haar meer dan 500 pagina’s (!) tellende rapport over AI. Demystificatie, contextualisering, engagement, regulering en positionering van AI zijn de abstracte toverwoorden die het adviesorgaan uit de hoge hoed tovert waarmee de overheid en de samenleving meer grip zouden moeten krijgen op de weerbarstige AI-materie. Met een pleidooi voor zogenoemde algoritmeregisters, een ministeriële onderraad en een AI-coördinatiecentrum liggen nieuwe vormen van bureaucratie, en politieke dwalingen echter al snel op de loer.

Een leven lang leren

De consultants en docenten van Passionned Group houden zich verre van deze theoretische discussies en wollige beschouwingen. Zij volgen ze natuurlijk wel op de voet, maar staan zelf met beide benen op de grond als het om AI gaat. Met een masteropleiding, een opleiding AI in 1 dag én een AI boek met praktische tips helpen zij organisaties dagelijks bij het mede bedenken, vormgeven en implementeren van datagedreven, slimme technologieën zoals AI. Maar ook bij de noodzakelijke verandertrajecten en verbeterinitiatieven die het verschil maken. Een leven lang leren is dus hét devies voor managers en werknemers die met AI als systeemtechnologie aan de slag willen. Bekijk alle opleidingen van de Passionned Academy.

Data labs, AI labs en innovatiecentra tieren welig

Data labs, AI labs en innovatiecentra tieren weligBovendien heeft Passionned Group in het kader van de Dutch BI & Data Science Award intensief contact met organisaties die hands-on met AI bezig zijn. Het is dan ook geen toeval dat de drie finalisten van dit jaar, Pon Holdings, de Nationale Politie en SpendLab, volgens het juryrapport echte koplopers zijn als het gaat om het praktisch toepassen van algoritmes in hun dagelijkse bedrijfsvoering. In hun data labs, AI labs en innovatiecentra sleutelen zij aan de systeemtechnologie en de businessmodellen van de toekomst. Zij zijn het levende bewijs van de megatrend die ook de WRR signaleert “AI verlaat het lab en treedt de samenleving binnen”.

Op zoek naar nieuwe mijlpalen

Deze trend, hoe je hem ook beschrijft, is natuurlijk een simplificatie van de werkelijkheid. Laboratorium, de ruimte van onderzoek, en samenleving zijn niet radicaal van elkaar te scheiden. Laboratoria zijn ook een onderdeel van de samenleving, en ideeën, mensen en praktijken bewegen continu heen en weer tussen beide, zo weet ook de WRR. Toch is de beweging van lab naar samenleving inderdaad een zinvolle manier om het huidige momentum op het gebied van AI duidelijk te maken. Het bekendste AI Lab ter wereld is ongetwijfeld DeepMind, het onderzoekslab van Google dat het AI-programma AlphaGo ontwikkelde dat in 2016 een menselijke kampioen versloeg in het spel Go. Een mijlpaal. Er zal ongetwijfeld nog een aantal mijlpalen worden bereikt en niet alleen vanuit Google’s laboratoria. Veel dichter bij huis gebeuren ook spannende zaken met algoritmes, zo bewijzen Pon’s datalab, de Nationale Politie en SpendLab.

AI boek: Automatiseer Analyses met Artificial Intelligence Afbeelding van AI boek: Automatiseer Analyses met Artificial IntelligenceIn dit complete Artifical Intelligence-boek (al meer dan 25.000 exemplaren verkocht) komt niet alleen het hele spectrum van het datagedreven maken van organisaties aan bod. Het biedt je ook een perfect kader om analyses structureel te automatiseren met AI, Data Science en Big Data. Tot slot geeft dit boek je een blik op de toekomst en benoemt de auteur een aantal megatrends die ook bepalend kunnen zijn voor jouw vooruitzichten.bekijk het handboek Artificial Intelligence

Geef ook de mens voldoende aandacht

Een kanttekening bij de hoge vlucht die zogenoemde AI labs hebben genomen (Google’s zoekmachine toont bij het zoekwoord “AI Lab” al snel meer dan een miljoen hits), is op zijn plaats. Ook als een nieuwe technologie of een nieuw algoritme in het lab helemaal goed functioneert, betekent dat nog niet dat ze in productie ook werken. Het kost tijd om processen aan te passen, (nieuwe) businessmodellen te ontwikkelen en mensen wegwijs te maken en, oneerbiedig geformuleerd, de data-ongeletterden onder ons fatsoenlijk op te leiden. Naast investeringen in AI moet je dus ook budget reserveren voor investeringen in je mensen. Kortom: de praktijk en (systeem)technologie zoals AI moeten zich aan elkaar aanpassen en dat kost tijd.

Trend 3: Decision Intelligence geeft AI en BI meer reliëf

Dat de IT-wereld zeer bedreven is in het bedenken van nieuwe begrippen en afkortingen is algemeen bekend. Net nu organisaties steeds vertrouwder raken met Business Intelligence en Artificial Intelligence als sleuteltechnologieën om organisaties beter te laten functioneren, duikt er alweer een nieuwe term op: Decision Intelligence. Enigszins verwarrend is die nieuwe term wel. Is Decision Intelligence wellicht een nieuwe term voor BI of een nieuwe tak aan de AI-boom?

Pas op voor overoptimisme: manage de verwachtingen

Hoewel Gartner Decision Intelligence presenteert als een trend uit de “Top 12 van strategische technology trends voor 2022”, komt de term niet helemaal uit de lucht vallen. Dr. Lorien Pratt schreef er als eerste een boek over met titel “Link: How Decision Intelligence Connects Data, Actions, and Outcomes for a Better World”. Een ietwat overoptimistisch boek dat net voor de Covid19-crisis verscheen. Met Decision Intelligence zou je honger, armoede, ziekte, werkloosheid, conflicten én ongelijkheid de wereld uit kunnen helpen. Dat lijkt vooralsnog een utopie.

Automatiseer alles wat los en vast zit

Iets minder pretentieus zijn de analisten van Gartner. Volgens hen is Decision Intelligence vooral een praktische benadering om de besluitvorming binnen organisaties te verbeteren. Je modelleert elke beslissing als een reeks processen waarbij intelligentie en data analyses worden gebruikt om gebruikers te informeren, te laten leren van hun beslissingen en vervolgens die beslissingen te verfijnen. Beslissingsintelligentie kan menselijke besluitvorming ondersteunen, verbeteren en mogelijk automatiseren door het gebruik van augmented analytics, simulaties en machine learning modellen. In zijn boek “De intelligente, datagedreven organisatie” verkondigt auteur Daan van Beek al jarenlang het evangelie van beslissingsmanagement. Het hoofddoel van Business Intelligence is immers altijd al geweest om sneller, frequenter beter onderbouwde beslissingen te nemen. Decision Intelligence is dan ook nog steeds de rode draad in de 8e druk van zijn boek en in de BI- en AI-trajecten die Passionned Group uitvoert.

Beslissingsproces steeds minder een black box

Dat individuele en collectieve besluitvorming in organisaties steeds minder black boxes zijn, toont ook Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman treffend aan. In zijn meest recente boek “Ruis” legt hij haarfijn uit waarom we als individu of groep zo vaak verkeerde beslissingen nemen en hoe we dat kunnen voorkomen.

Kortom: Decision Intelligence zal in en na 2022 ongetwijfeld vaker als (modieuze) term de kop opsteken, maar what’s in the name. Onthoud dat het uiteindelijk gaat om de praktische inhoud: hoe ga je data met acties en uitkomsten verbinden? Onze consultants helpen bij de implementatie.

Trend 4: Het traditionele datawarehouse verliest deels haar glans

De markt voor Business Intelligence & Analytics platforms zit volgens de analisten nog steeds in de lift, maar de dubbele groeicijfers van het tweede decennium van deze eeuw zijn wel verdwenen. Desondanks spreken we wereldwijd nog steeds over een miljardenmarkt, afhankelijk natuurlijk van de vraag hoe je de verschillende marktsegmenten definieert en al dan niet bij elkaar optelt.

Verdiep je in de “oude” BI-wereld én de “nieuwe” AI-wereld

Het traditionele datawarehouse verliest deels haar glansBinnen deze marktsegmenten is een hele duidelijke trend waarneembaar die loopt van de “oude” BI-wereld naar de “nieuwe” AI-wereld. Daan van Beek, eindbaas van Passionned Group, geeft zijn visie. Ook gaat hij in de video in op een misverstand dat organisaties van oudsher parten speelt in de business operatie: het halsstarrig streven naar één versie van de waarheid. ‘Neem het serieus, maar staar je er niet blind op’, zo luidt zijn boodschap. ‘Je kunt je inspanningen veel beter steken in een goede leveranciersvergelijking. Raadpleeg voor een actueel overzicht onze online gidsen, zoals bijvoorbeeld de Business Intelligence & Analytics Guide™ 2024 en de ETL & Data Integratie Guide™ 2024.’

Over leveranciers gesproken, nieuwkomers in Gartner’s overzicht van BI-platforms zijn Amazon Web Services, Google, Infor en Alibaba Cloud (laatstgenoemde was al eerder toegevoegd). Aan het begin van dit jaar verwierf TIBCO het bekende Information Builders en Google kocht zijn BI & Analytics kennis in via de overname van Looker alweer twee jaar geleden. Inmiddels zoekt iedere leverancier een eigen plekje.

BI-leveranciers worstelen met hun positionering

Na de spraakmakende overnames de afgelopen jaren worstelen de overgebleven BI & Analytics leveranciers ondertussen met hun positionering. Welk etiket plak je nu op je business? Differentiëren en positioneren doen er wel degelijk toe, maar het moet allemaal wel een beetje modern en sexy overkomen. Zo prijst het bedrijf ThoughtSpot, dat onlangs nog 100 miljoen dollar aan groeikapitaal bij investeerders ophaalde, zichzelf bijvoorbeeld aan als de “Modern Analytics Cloud Company”. Opmerkelijk is dat deze leverancier voorspelt dat het data warehouse in 2022 definitief van de troon zal worden gestoten. Data mesh, data fabric en data lakehouse zouden de toekomst hebben. We staan kort stil bij deze op het eerste gezicht gewaagde voorspelling en geven direct ons commentaar.

Vergelijk leveranciers met onze BI & Analytics Guide™ 2024 Afbeelding van Vergelijk leveranciers met onze BI & Analytics Guide™ 2024Deze interactieve, volledige BI & Analytics Guide™ verschaft je ongelimiteerde toegang tot grote hoeveelheden grafieken en onderzoeksmateriaal waaronder ratings op bijna 1.000 criteria, relevant nieuws uit de markt, verhelderende video's, BI & AI trends en tutorials. Selecteer hiermee de meest geschikte BI-leverancier voor jouw organisatie, til je BI- en AI-kennis naar een veel hoger niveau en versterk je onderhandelingspositie in enkele dagen.bekijk de BI & Analytics Guide™

Stammenstrijd is van alle tijden

Een heilige oorlog? Echt waar? Stammenstrijdjes hebben er altijd al gewoed binnen de BI-wereld. Het datawarehouse is een beproefd concept. Denk maar eens terug aan Bill Inmon’s eerste boek in 1992, “Building the Data Warehouse”, en later, Ralph Kimball’s boek “The Data Warehouse Toolkit”. Maar ook “Building a Scalable Data Warehouse with Data Vault 2.0”, geschreven door Daniel Linstedt en Michael Olschimke, is een klassieker. Er werden grenzen getrokken tussen ideologieën en technologieën. Het datawarehouse bleek lange tijd een beproefd, maar relatief duur concept. In de on-premises wereld duurde het maanden om aan datawarehouse te bouwen.

Enkele belangrijke definities

De term data lake werd bedacht in 2010 door James Dixon, CTO van Pentaho. Snellere toegang tot granulaire data en lagere kosten waren de verkoopargumenten. Al snel veranderden de data lakes echter in veel te trage, zompige moerassen.

Het data lakehouse

Het data lakehouse combineert het beste van zowel een data warehouse als een data lake, en biedt geconvergeerde workloads voor data science en analytics use cases.

Databricks gebruikt deze term in zijn marketinguitingen, terwijl Snowflake de voorkeur geeft aan de term Data Cloud.

Data fabric

Data fabric begon als een bijzonder concept in 2014 bij NetApp. Sindsdien heeft het zich conceptueel sterk ontwikkeld.

De data fabric legt een sterke nadruk op metadata en AI om gerelateerde data te ontdekken in cloud en on-premises datasets.

Data mesh

Data mesh is zowel een architectonische benadering als organisatorisch concept, ontwikkeld door ThoughtWorks en gedefinieerd in Zhamak Dehghani’s nieuwe boek “Data Mesh: Delivering Data-Driven Value at Scale”. Het einddoel van een data mesh is Data-as-a-Product. Data wordt decentraal georganiseerd en gecontroleerd door domeinen en mag niet verplaatst worden.

Conclusie

Een data mesh, een data fabric, een data lakehouse of toch maar een gewoon “ouderwets” datawarehouse, het lijkt gebruikers weinig uit te maken volgens een recente LinkedIn-peiling.

Of het datawarehouse van de troon gestoten zal worden in 2022, zoals ThoughtSpot voorspelt, dat valt nog te bezien. Bovendien hoe meet je dat momentum? Dat het datawarehouse een deel van haar glans heeft verloren, valt niet te ontkennen, maar dat geldt inmiddels ook al voor de nieuwe sterren aan het firmament. In de tussentijd hoef je alleen maar te zorgen dat jouw datawarehouse geen “data where house” wordt en uiteraard helpen de zeer ervaren BI consultants van Passionned Group je graag verder op weg.

Ben je in verwarring gebracht door al die definities? De adviseurs van Passionned Group denken graag met je mee. Wil je je eerst conceptueel verdiepen in de materie, schaf dan het BI boek De intelligente, datagedreven organisatie of de Engelstalige versie Data Science for Decision-Makers aan.

Trend 5: De digitale kwetsbaarheid van organisaties neemt enorm toe

De digitale transformatie in het Nederlandse bedrijfsleven en bij overheidsinstellingen is de afgelopen jaren gestaag toegenomen, zo blijkt onder meer uit de Visma Digitaliseringsindex 2021. Inmiddels wordt twee derde van alle bedrijfsprocessen langs digitale weg afgehandeld. In 2024 zal 81% van de bedrijfsprocessen in het midden- en kleinbedrijf en de grootzakelijke markt zijn gedigitaliseerd, zo verwachten de onderzoekers.

De digitale transformatie en de uitwassen: Apache Log4j

De digitale kwetsbaarheid van organisaties neemt toeDie voortschrijdende digitalisering, ook wel ronkend aangeduid als de digitale transformatie, kent echter ook een inktzwarte schaduwkant. Cybercriminaliteit zoals ransomware, phishing, identiteitsfraude, DDoS-aanvallen, hacking, datalekken, spionage en last but not least privacy-schendingen tieren al jaren welig. Dagelijks ontvangen veel bedrijven en burgers nepmails, nepverzoeken, en links naar nepwebsites. Op de valreep van dit jaar werd het bedrijfsleven nog geconfronteerd met de Apache Log4j-kwetsbaarheid en ook in het nieuwe jaar zal de zogenoemde Khonsari-familie en haar handlangers, huishouden en waarschijnlijk een spoor van vernieling achterlaten en een bron van grote frustratie vormen. Daar helpt een meldplicht voor ransomware-aanvallen, waarvoor SP-kamerlid Leijten onlangs pleitte in een commissievergadering “Online veiligheid en cybersecurity”, hoe goed bedoeld ook, geen moedertje lief aan. Hetzelfde geldt voor een verbod op losgeld betalen. Hoe goed bedoeld ook, dit zal helaas geen soelaas bieden.

Steeds meer organisaties moeten verplicht passende maatregelen nemen

Waar liggen de uitdagingen bij de digitale transitie in 2022? Net zoals in de voorgaande jaren lijkt security de grootste zorg bij veel organisaties. Hoe houden ze hun systemen en hun data veilig? Het aantal sectoren dat wettelijk verplicht wordt passende maatregelen te nemen om hun netwerk- en informatiesystemen te beveiligen en ernstige cyberincidenten te melden, zal alleen maar verder worden uitgebreid. Het gaat bijvoorbeeld om grotere partijen die actief zijn in de voedselproductie en -distributie, maakindustrie en post- en koeriersdiensten. In Brussel is hierover tijdens de Telecomraad in 2021 al een akkoord bereikt.

Op dit moment worden aanbieders van essentiële diensten (zoals banken en de drinkwater- en energiesector) onder de huidige richtlijn door de Rijksoverheid aangewezen. Ook digitale dienstverleners, zoals clouddiensten en online marktplaatsen, vallen nu al onder de richtlijn. Zij moeten maatregelen nemen voor hun digitale veiligheid en hebben een meldplicht voor ernstige cyberincidenten, waaronder datalekken. Er vindt hierop ook toezicht plaats.

Trend 6: Responsible AI neemt een hoge vlucht

Zoals altijd signaleren wij trends op het gebied van BI, big data en AI vroegtijdig. Eind 2019 signaleerden wij bijvoorbeeld al de trend van Generative Adversarial Networks (GAN’s). GANs stellen twee neurale netwerken onder meer in staat om op basis van een bestaande trainingsset nieuwe data te genereren. Deze “datasynthese” stelt machine learning-modellen grote hoeveelheden big data ter beschikking waarmee de modellen kunnen worden gevoed en getraind. Eenvoudig gezegd zijn het twee deep learning-netwerken die elkaar gaan beconcurreren en elkaar voor de gek proberen te houden.

Er zit een duidelijk spelelement in (gaming). GAN’s worden veel gebruikt bij het genereren van beelden, video’s en stemmen. Maar generative AI zette ook de deur wijd open voor enkele spraakmakende deepfakes, waaronder een door The Correspondent in scène gezette, gefingeerde klimaattoespraak van onze thans nog demissionaire minister-president. Hierbij werd hij als een vermeende “klimaatleider” afgeschilderd.

Machine learning, maar dan fair

Ook de komende jaren zullen met behulp van de nieuwste technieken praktische op AI gebaseerde toepassingen worden ontwikkeld, maar tegelijkertijd zal de roep om responsible AI, ook wel aangeduid met Fair Machine Learning, steeds luider gaan doorklinken. Daar zijn enkele debacles bij overheidsinstellingen met het verkeerd toepassen van algoritmes mede debet aan. Maar ook het gebruik van gezichtsherkenningssoftware is omstreden en leidde al eerder tot Kamervragen. Het voorkomen van verschillende cognitieve biases, waaronder de selectieve bias, zal steeds meer centraal komen te staan bij het ontwikkelen en trainen van algoritmes.

Deskundige AI specialisten zijn schaars

Deskundige AI specialisten zijn schaarsResponsible AI en toezicht op het gebruik van algoritmes zal de komende jaren in bedrijven, ziekenhuizen en (overheids)instellingen uitgroeien tot noodzakelijke randvoorwaarden. Zonder een fatsoenlijke onderbouwing en verantwoording gaat het AI-feestje niet door. Gartner verwacht zelfs dat tegen 2023 al het personeel dat wordt ingehuurd voor AI-ontwikkelings- en -opleidingswerk, zal moeten aantonen dat het deskundig is in de toepassing van verantwoorde AI. Hoe ze dat precies zouden moeten doen, blijft helaas onvermeld en waarschijnlijk is er in 2023 waarschijnlijk niemand die gaat controleren wat er van die voorspelling is uitgekomen. Maar voor de ideevorming en de maatschappelijk discussie welke koers we met AI moeten gaan varen, kan deze voorspelling zeker geen kwaad. Passionned Group levert die deskundige AI-specialisten op interim-basis.

Goede voornemens en wat ze waard zijn

In het nieuwe Coalitieakkoord lezen we dat algoritmes gecontroleerd gaan worden op transparantie, discriminatie en willekeur. “Een algoritmetoezichthouder moet dit gaan bewaken. De overheid geeft het goede voorbeeld door niet meer data te verzamelen en onderling te delen dan nodig is en ontwikkelt regels voor data ethiek in de publieke sector. Mensen krijgen een eigen online identiteit en regie over hun eigen data.” Tot zover de goede voornemens voor 2022. Waarvan akte.

“Naast inzetbaar personeel moet de politie beschikken over adequate informatievoorziening”, zo kunnen we lezen in de 2022-begroting voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat is nodig om meer datagedreven te kunnen werken en mede daardoor steviger criminaliteit in het digitale domein op te sporen en te bestrijden”, zo staat in de begrotingsstukken. En met “datagedreven werken” zijn we bij de laatste trend beland die we slechts kort aanstippen omdat deze voor Passionned Group zo vanzelfsprekend is en in ons DNA verweven zit.

Trend 7: Datagedreven werken ontpopt zich tot overlevingsstrategie

Met het verschijnen van het boek Datacratisch werken was en is Passionned Group trendsetter op het gebied van datagedreven werken. In allerlei sectoren en bij klanten van Passionned Group beklijft het gedachtegoed inmiddels. Datacratisch werken is niet alleen een veelbelovende manier van werken, maar ook een overlevingsstrategie in deze onzekere tijden. Het vergt visie, out-of-the-box denken en doorzettingsvermogen en – last but not least – gevoel voor data. Maar wie eenmaal de smaak te pakken heeft, zal vanzelf een gevoel van euforie beleven, want het werken met data is verslavend.

Data is leidend voor beslisproces

De aanleiding van het boek Datacratisch werken is om te laten zien hoe je via datagedreven verbetercirkels, zoals PDCA, de dienstverlening van je bedrijf naar een steeds hoger niveau kunt brengen. Of het nu gaat om een gemeente, een woningcorporatie, een IC-afdeling in een ziekenhuis, een financiële dienstverlener, een hotel, een wasserij of een online winkel, overal liggen verbetermogelijkheden als je de data maar serieus neemt en als leidraad voor beslissingen hanteert.

Datacratisch werken

In zijn boek beschrijft Daan van Beek, eindbaas van Passionned Group de voordelen van datacratisch werken en schetst hij een eenvoudig stappenplan. Verder toont hij overtuigend aan dat datagedreven werken de meest faire, democratische manier van werken is. Datacratisch werken brengt de passie en het plezier weer terug op de werkvloer. En dat is hard nodig in 2022. Voor meer informatie: neem nu contact met ons op.

Tot slot

Het management, de consultants, docenten en medewerkers van Passionned Group realiseren zich terdege dat zij nog steeds vanuit een relatieve luxepositie hun werk mogen doen, hoewel wij natuurlijk ook last ondervinden van de maatregelen. Op deze plek willen wij iedereen die ons het afgelopen jaar het vertrouwen heeft geschonken oprecht bedanken.

Bekijk het PDCA-handboek 'Datacratisch werken'

Productafbeelding van het PDCA-handboek 'Datacratisch werken'

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding De 20 beste tips voor zuivere decision making
De 20 beste tips voor zuivere decision making
Uitgelichte afbeelding Groothandel floreert dankzij Business Intelligence
Groothandel floreert dankzij Business Intelligence
Uitgelichte afbeelding Business Intelligence moet flexibeler, sneller en goedkoper
Business Intelligence moet flexibeler, sneller en goedkoper

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met Artificial Intelligence, BI & Datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Daan van Beek - Managing DirectorDAAN VAN BEEK MScManaging Director

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring