Onderwijssector | Uitdagingen | Trends | Oplossingen
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Sector onderwijs

In de onderwijssector onderscheiden wij wetenschap (te weten universiteiten en onderzoeksinstituten), beroepsonderwijs (MBO en HBO) en lager onderwijs (basisscholen en middelbare scholen). De tijd is voorbij dat deze branche niet vergeleken kon worden met commerciële organisaties. Inmiddels bestaat hevige concurrentie tussen zowel scholen als tussen faculteiten.

Trends en ontwikkelingen in de markt

Sector onderwijsUniversiteiten en hogescholen werden vaak niet als volwaardige bedrijven gezien. Gebrek aan werktempo, efficiency en effectiviteit waren hier vaak debet aan. Door de invoering van de bachelor-master structuur is de internationale herkenbaarheid van het wetenschappelijk onderwijs toegenomen. Ook de regelmatige controles van visitatiecommissies dragen eraan bij dat de de onderwijssector nu meer dan ooit de hete adem van (buitenlandse) concurrentie in hun nek voelt. Dit dwingt de sector om met nieuwe onderwijsproducten te komen die voldoen aan de eisen van een studentenpopulatie die steeds diverser, internationaler en mondiger wordt.

Afrekenen op prestaties

Onderwijsinstellingen worden meer en meer afgerekend op hun prestaties. Om voldoende inkomsten te genereren en veelbelovende onderzoekers te kunnen aantrekken is het nodig dat er veel wordt samengewerkt met het bedrijfsleven. Ook wordt het onderwijs informatie-intensiever van karakter en is er meer behoefte aan het ontsluiten en combineren van meerdere informatiebronnen.

Tekort aan leraren

De onderwijssector kampt verder met een substantieel tekort aan leraren, en ook de vergrijzing speelt een belangrijke rol voor onderwijsinstellingen.

Inspelen op bovenstaande ontwikkelingen

Om in te kunnen spelen op bovenstaande trends en ontwikkelingen is het van belang dat de onderwijssector voldoende innoveert en zich kan gaan gedragen als een intelligente organisatie. Marktkennis, het aantrekken van toptalent en een internationale focus zijn cruciaal om een onderwijsinstelling van formaat te blijven of te worden.

Onze dienstverlening binnen de onderwijssector

Wij werken voor diverse opdrachtgevers binnen het onderwijs. Deze organisaties brengen hun administratieve- en kernprocessen, strategie en met name klantgerichtheid (CRM) met succes op orde door implementatie van performance management, workflow management en Business Intelligence.

Duurzaamheid en winstgevendheid combineren

Hierbij zijn strategiekaarten richtinggevend en helpen om in een zeer dynamische markt effectief te opereren en te sturen op wat echt kritisch is. Het behouden en aantrekken van klanten (scholieren / studenten) met een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs, zijn daarbij bepalend. Lees hier het artikel over schooluitval en KPI’s. Het meten van de effectiviteit van reclame-uitingen en andere activiteiten ter verbetering van het imago van onderwijsorganisaties, maken onderdeel uit van de dienstverlening.

Slimmer samenwerken in de sector onderwijs

Een betere alignment tussen processen en IT zorgt ervoor dat medewerkers en klanten (studenten / scholieren) slimmer kunnen samenwerken in een digitale omgeving met Enterprise Portals. Vaak kan met relatief kleine investeringen een effectieve integratie binnen het IT landschap plaatsvinden. Zoals bij veel voormalige overheidsbedrijven, is er een “oude garde” en zijn er de “nieuwe commerciële” mensen. Zij kunnen elkaar beter gaan begrijpen en slimmer werken aan dezelfde doelen, met respect voor elkaars achtergronden, belangen en krachten.

Wat zeggen onze opdrachtgevers?

Onderstaand vind je een aantal van onze referenties in de onderwijssector:

Best practice:

Ministerie van Onderwijs kantelt

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met onderwijssector (uitdagingen) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST