De Chief Data Officer maakt organisaties datagedreven

De Chief Data Officer (CDO) is de eindverantwoordelijke in het management die de organisatie transformeert naar een digitale, maar vooral datagedreven manier van werken. Hij is naast een manager die is gericht op data, ook een ‘data-evangelist’ die vanuit de cijfers de organisatie inspireert om datagedreven ofwel informatiegestuurd te gaan werken.

huur een CDO in

De rol van CDO komt steeds meer in zwang

Vooral bij grote, data verwerkende bedrijven, zoals banken en overheidsinstellingen, wordt deze functie nu in rap tempo gecreëerd. Deze nieuwe rol vraagt om nieuwe competenties en om een totaal andere kijk op de bedrijfsvoering. De vraag is groot, maar helaas is het aanbod klein. Het is dan ook een uitdaging om de juiste (interim) CDO te vinden en te kunnen binden.

De rol van de Chief Data Officer

Waar moet je bij de inhuur of aanstelling van een Chief Data Officer (CDO) op letten? De belangrijkste punten zijn:

 • Van de CDO mag je andere vaardigheden verwachten dan waar men nu over beschikt. Welke zijn dit?
 • Wat is de rol van de CDO in een organisatie en welke verantwoordelijkheden horen daarbij?
 • Wat kun je doen als je een Chief Data Officer wilt vinden of wanneer je een CDO wilt worden?
 • Wat brengt de interim CDO extra mee als je deze inhuurt via de Passionned Group?
 • Hoe bereik je datagedreven, danwel informatiegestuurd werken en vooral hoe toon je dat succes aan?

Op deze punten gaan we verderop nader in.

Welke vaardigheden moet een (toekomstige) CDO bezitten?

De relatief nieuwe functie van Chief Data Officer vraagt om een andere, datagerichte, kijk op de organisatie. Sturing, uitvoering en beslissingen worden altijd genomen op basis van juiste en volledige data. De CDO gaat uit van alle intern en extern ter beschikking staande data. En hij of zij zal aan de hand hiervan ervoor moeten zorgen dat de organisatie door (data) onderbouwde beslissingen neemt.

De Chief Data Officer is eindverantwoordelijk

De CDO is de manager die datastromen structureert en harmoniseert en die data invoer vereenvoudigt en kwalitatief hooghoudt. Maar deze manager is ook eindverantwoordelijk voor wat er met data in een organisatie gebeurd. Met alle ontwikkelingen rondom (data)verantwoording en privacy wordt dit onderdeel steeds belangrijker.

Het boegbeeld voor datagedreven werken

Ook moet de CDO het ‘boegbeeld’ voor datagedreven werken in een organisatie zijn. Hij moet het gedachtegoed kunnen uitdragen en (de mensen in) de organisatie hier enthousiast voor kunnen maken. Dit vergt een fundamentele verandering in denken en doen binnen je organisatie.

Artificial Intelligence staat voor de deur van de CDO

De Chief Data Officer moet kennis hebben van alle ontwikkelingen die zich afspelen op dit vakgebied. De technologische ontwikkelingen gaan erg snel en hij moet zich afvragen welke investeringen wel en welke niet slim zijn. Nieuwe oplossingen en talen komen snel op en Big Data is nog niet geïntroduceerd binnen een organisatie of een ontwikkeling als Artificial Intelligence staat al weer voor de deur.

Al met al heeft de CDO een breed competentieprofiel, dat managerial veel vraagt. Daarnaast moet hij of zij ook de organisatie mee kunnen krijgen en alle technologische ontwikkelingen kunnen volgen.

De intelligente organisatie en de Chief Data Officer

Passionned Group is ‘de uitvinder’ van de intelligente organisatie, een wijze waarop organisaties zich structureren rondom datacollectie, dataverwerking en datadistributie. Anders gezegd organisaties werken op basis van data. Het boek ‘de intelligente organisatie’ is ondertussen al weer toe aan de zesde druk.

Master of Data Science

Wil je nu stappen zetten op het gebied van datagedreven en informatiegestuurd werken, dan biedt de Passionned Group diverse opleidingen, waaronder de 10-daagse opleiding Master of Data Science. Deze opleidingen voor Business Analytics kun je direct toepassen in de dagelijkse praktijk.

Wil je een Chief Data Officer inhuren?

Je hebt overal mogelijkheden om een Chief Data Officer in te huren. De Passionned Group is echter gespecialiseerd op het gebied van datagedreven werken en heeft, zeker binnen de zakelijke dienstverlening en de overheid, een groot track-record op dit gebied. Als geen ander zijn onze mensen in staat om deze (soms) lastige verandering, samen met jou, door te voeren.

Wij werken alleen met zeer ervaren managers die deze verandering in de praktijk zelf hebben ervaren. Door ons uitgebreide netwerk zijn we snel in staat de juiste kandidaat aan je voor te stellen.

Nadat je een keuze hebt gemaakt, kan de gekozen kandidaat vaak snel bij jouw organisatie aan de slag. Wil je weten hoe wij werken, neem dan contact met ons op.

De praktische vaardigheden van succesvolle CDO’s

De skills van een Chief Data Officer zijn breed. Hij moet managerial sterk zijn, de samenwerking kunnen zoeken en ook (ICT) technisch goed onderlegd zijn om de complexe veranderingen door te kunnen voeren. Wat zijn daarin de belangrijkste factoren?

 • Als eerste moet de CDO met alle geledingen van de organisatie goed kunnen samenwerken. Datagedreven werken is een verantwoordelijkheid van het gehele topmanagement, van de CEO tot en met de CIO. De eindverantwoordelijkheid voor data moet natuurlijk wel bij de CDO liggen. Dit kan een rol zijn van één van de directieleden, zoals de CFO (Chief Financial Officer) of de CMO (Chief Marketing Officer), maar kan in sommige organisaties ook een aparte functie zijn.
 • Hij moet de complexe, datagedreven transformatie kunnen vereenvoudigen en deze nieuwe werkelijkheid kunnen uitbeelden en uitdragen (storytelling).
 • Hij moet in staat zijn alle databronnen (intern en extern) met elkaar te verbinden en over de afdelingsschuttingen heen, voor de totale organisatie, een datagedreven werkwijze kunnen neerzetten. Anders gezegd hij moet met veel partijen allianties kunnen sluiten.
 • Hij moet goed kunnen inschatten waar de waarden en risico’s van data voor een organisatie liggen. Dit wordt met de aanscherping van het toezicht en de nieuwe privacywetgeving steeds belangrijker.

Maar vooral moet hij, op basis van (Big) data, alle ontwikkelingen die er zijn in kunnen schatten en deze kunnen vertalen naar concrete acties binnen de organisatie.

Vervangt hij niet de CIO en de Chief Digital Officer?

De Chief Data Officer is een nieuwe functie, maar de vraag is: “is dit geen oude wijn in nieuwe zakken” ofwel vervangt hij niet de CIO en de Chief Digital Officer. Het antwoord van Passionned Group daarop is nee. Als het goed is bestaan ze naast elkaar.

 • De Chief Information Officer is veel meer gericht op het leveren van de informatievoorziening en ICT-infrastructuur aan de organisatie. Het leveren van diensten als een Datawarehouse omgeving, Big Data-oplossingen en ontsluiting van bronsystemen vallen hieronder.
 • De Chief Digital Officer is veel meer bezig met de buitenkant van de organisatie, lees de klantkant. Zijn aandacht gaat vooral uit naar zaken als: welke kanalen worden er gebruikt, welke apps moeten er worden ontwikkeld en welke innovatieve nieuwe digitale producten moeten in de markt worden ingezet.

De Chief Data Officer is degene die eindverantwoordelijk is voor de data-asset binnen een organisatie, zowel qua inhoud, betrouwbaarheid als ook qua privacy-achtige aspecten.

De rollen vullen elkaar aan en hebben een duidelijk andere focus. We zien wel dat de rollen, afhankelijk van de organisatiebehoefte en -omvang op datagebied, gecombineerd worden.

De trends die iedere Chief Data Officer zou moeten kennen

De Chief Data Officer moet niet alleen alle (data)trends kennen, maar er juist een antwoord op hebben. De (data) trends worden nog eens versterkt door een digitale revolutie en allerlei technologische ontwikkelingen. De belangrijkste trends die wij zien zijn:

 • Mobile en Cloud: steeds meer wordt er gebruik gemaakt van mobile als het gaat om invoeren, verwerken en distribueren van data. Deze devices zijn gekoppeld aan Cloud oplossingen die sterk schaalbaar zijn en een grote hoeveelheden data kunnen verwerken.
 • De opkomst van Internet of Things (IoT): met de opkomst van steeds meer sensoren, die grote hoeveelheden data produceren, wordt het steeds belangrijker voor organisaties om hier (realtime) gebruik van te kunnen maken.
 • Analytics en Algoritmen zijn de succesfactoren: het lijkt wel of organisaties overspoeld worden door data. Men ziet door de bomen het bos niet meer. Door deze overvloed aan data en de toenemende snelheid waarop hierop gereageerd moet worden, is snelle opslag en snel kunnen interpreteren van de data, de sleutel tot succes.
 • Data-ethiek en -security: door de wetgever en de toezichthouders worden steeds meer eisen gesteld aan dataopslag en privacy. Vraagstukken als: wie is nu eigenaar van de data, kan het niet gehackt worden en voldoen we aan privacywetgeving worden cruciaal voor de bedrijfsvoering. Reputatieschade en hoge boetes liggen zeker in 2018 op de loer. Lees ook ons artikel over GDPR.
 • Informatie wordt van iedereen: het verwerken, interpreteren en verstrekken van informatie is niet meer uniek voorbehouden aan één BI-afdeling binnen Finance of ICT. Binnen datagedreven organisaties beschikt iedereen over deze data. De vraag is hoe ervoor te zorgen dat de datakwaliteit en -governance juist geborgd is.

Organisaties hebben natuurlijk te maken met veel meer trends, maar op datagebied zijn dit de belangrijkste. Het is daarom ook essentieel voor elke CDO om een heldere datastrategie te hebben, waarin hij op deze trends een antwoord formuleert.

Vacature voor een Chief Data Officer

Passionned Group is voor haar klanten regelmatig op zoek naar ervaren CDO’s. Ben jij zo’n kandidaat en heb je ervaring met deze datagedreven transformatie, dan nodigen wij je graag uit om nader kennis met ons te maken. Laat hier jouw gegevens achter en wij nemen dan snel contact met je op.

Heb je nog vragen?

Heeft dit artikel vragen bij je opgeroepen? Of wil je eens doorpraten met ons over dit onderwerp, neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.

Neem contact met ons op

Plaats review

Geef je mening over dit product of deze dienst

Dit veld is verplicht!
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht!
Review verzendenHet formulier bevat fouten.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met chief data officer (cdo) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Dick Pouw, Chief Data Officer

DICK POUW MBA

Associate Partner & Chief Data Officer

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15